Agro svet

Savijač lista

Pandemis heparana je polifagna štetočina, ali nije od većeg ekonomskog značaja iako se pored lista hrani i pokožicom plodova i pupoljcima. U proleće posle cvetanja izgrizaju vrhove letorasta sa unutrašnje strane, a zatim prelaze na lišće na kojima žive i hrane se. Letnja generacija gusenica izgriza list sa naličja, ali nikad ne izgriza epidermis, ni […]

Kontagiozna pleuropneumonija goveda

Kontagiozna pleuropneumonija goveda, ili plućna zaraza goveda, (lat. Pleuropneumonia contagiosa bovum), je teško, respiratorno i kontagiozno oboljenje goveda i domestifikovanih bovida (bivo, bufalo), a manifestuje se visokom temperaturom, smetnjama u disanju, kašljem, nosnim iscetkom, imunosupresijom, zapaljenjem pluća u vidu seroznog zapaljenja interlobularnog tkiva, krupoznim zapaljenja pluća i zapaljenjem porebrice. Oboljenje se takođe manifestuje promenama na […]

Dobar silo objekat, uslov za kvalitetnu silažu

Postoje više različitih tipova objekata za spremanje silaže i za sve je važno da moraju da budu funkcionalni, pristupačni za punjenje i uzimanje silaže. Siliranje kabaste stočne hrane može se obavljati na veliki broj načina u pogledu objekata, mesta i načina siliranja. To se može raditi na vrlo jednostavan i skoro potpuno improvizovan način, što […]

Značaj navodnjavanja kupusnjača

Prilikom proizvodnje kupusnjača (kupus, kelj, keleraba, karfiol, brokoli) posebnu pažnju treba obratiti zahtevima prema zemljištu, svetlosti, temperaturi i vodi. S obzirom na to da kupusnjače obrazuju veliku nadzemnu masu, a korenov sistem je plitak i slabo razvijen, potrebe za vodom su velike i zavise od faze rasta. Dovoljno vlage u zemljištu neophodno je obezbediti u […]

Sadnja oraha iz semena

Orahovo seme ima prirodni period mirovanja koji mora proći pre nego što počne da klija, a najjednostavniji metod za prekid perioda mirovanja je sadnja semena u jesen. Sadnja se obavlja na oko 5 cm dubine. Seme možete zaštititi od životinja tako što uzmete običnu limenku, potpuno je otvorite sa jedne strane, a sa druge probušite […]

Osvežavanje krvi u stadu koza

Osvežavanje krvi je poseban metod odgajivanja koza u čistoj rasi i sastoji se u tome što se ubacuje priplodnjak nekog zapata iste rase, koji će uneti dominantne gene u odnosu na recesivne koji su, u homozigotnim kombinacijama prouzrokovali pojavu disperativnih osobina u stadu koje se želi osvežiti (popraviti). Osvežavanje krvi se primenjuje u sledećim slučajevima: […]

Čuvanje stonog grožđa

Radi ublažavanja sezonskog karaktera potrošnje stonog grožđa, grožđe se čuva kako bi se u svežem stanju moglo trošiti i u zimskom periodu. Dužem čuvanju su namenjene sorte poznog i vrlo poznog vremena sazrevanja, dok se kraće vreme (od jednog do tri meseca) mogu čuvati sorte srednje poznog vremena sazrevanja. Sve promene koje se na grožđu […]

Rana jesen – pravo vreme za sadnju žive ograde

Ukoliko ste planirali da zasadite živu ogradu, znajte da je rana jesen odlično vreme za to. Ovaj zeleni zid će vas zaštititi od vetra i buke saobraćaja, a vaše dvorište će dobiti prirodnu hladovinu i privatnost.  Živu ogradu čini jedna ili više vrsta biljaka. Može se formirati kao pravilan zeleni zid ili kao slobodnorastuća živica. Ograde […]

Sušenje i čuvanje plodova lešnika

Sušenje plodova lešnika je mera koju je potrebno obavezno primeniti jer u protivnom može doći pojave buđi i propadanja plodova. Još prilikom berbe jedan deo plodova pašće zajedno sa omotačem. Omotač sadrži znatno više vode pa bi ga zato trebalo skinuti. Plodovi koji su obrani zajedno sa omotačem, a ne možemo ih ručno skinuti odmah, […]

Skladištenje sena

Posle košenja i sušenja, seno se može čuvati na otvorenom prostoru posebno određenom za tu svrhu u stogovima ili u posebno izgrađenim objektima kao što su senjaci, šupe, nastrešnice, tavani i drugo. U slučaju skladištenja sena u stogovima, oni moraju biti udaljeni najmanje 50 m od zgrade i obezbeđeni od požara i naleta bujica. Tlo […]

Prikaži sve objave