Agro svet

Glodari u zasadima maline

U zasadima maline od glodara najčešće se javljaju poljski miš (Apodemus agrarius), poljska voluharica (Microtus arvalis) i vodena voluharica (Arvicola terrestris). Kao i kod ostalih glodara, odlikuje ih osobina brzog razmnožavanja, tako da u uslovima prenamnoženja mogu da naprave pravu pustoš u malinjacima. Poljski miš pripada grupi sisara sa najvećim potencijalom razmnožavanja – u toku […]

IPARD fondovi namenjeni sektoru voćarstva

U sektoru voćarstva korisnici će morati da ispune posebne uslove za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja koji se ogledaju u minimalnim i maksimalnim površinama pod voćem koje su upisane u Registru biljne proizvodnje. Minimalne površine pod jagodastim voćem su 2 ha i 5 ha pod drugim voćem, a maksimalne su 20 ha pod jagodastim […]

Žuta patuljavost ječma

Žuta patuljavost ječma (BYDV – Barley Yellow Dworf) je virusno oboljenje koje se javlja na ozimim žitaricama, a posebno je opasno za useve ozimog ječma i ozime pšenice jer do zaraze dolazi u jesen. Ovaj virus prenosi više od 20 vrsta lisnih vaši od kojih su najčešće Rhopalosiphum padi – sremzina lisna vaš, Rhopalosiphum maidis […]

Saveti za uzgoj ananasa kod kuće

Ako želite da ananas gajite kao dekorativnu biljku kod kuće, u saksijama, ne morate ga kupovati u cvećarama. Jednostavno, kupljeni plod ananasa, odnosno lisnati čuperak, možete koristiti za razmnožavanje. Očistite čuperak, osušite i zabodite u peskovitu zemlju da se ukoreni. Možete ga staviti i u vodu dok ne krene ožiljavanje. Ovako uzgojena biljka može čak […]

Ne koristimo dovoljno potencijale biomase

Ograničeni resursi fosilnih goriva i efekat staklene bašte koji je čovek stvorio vraćaju nas na održiva goriva. Biomasa je naveći potencijal Srbije u oblasti obnovljivih izvora energije koji, međutim, još nije dovoljno iskorišćen ili se eksploatiše uz veliko rasipanje energije. U Srbiji nastane godišnje oko 9 miliona tona biljnih ostataka od čega samo sedam odsto […]

Zimski jasmin

Zimski jasmin (Jasminum nudiflorum) je biljka koja za vreme blagih zima bogato cveta u periodu od januara do marta meseca i daje cvetovi žute ili bele boje. Zanimljivo je da je to jedina vrsta jasmina koja ne miriše. Poznat je još pod nazivima žuti i zimzeleni jasmin. Međutim treba biti obazriv pri nabavci jer se […]

Plodnost zemljišta i način ishrane vinove loze

Da bi zemljište bilo plodno nije dovoljno samo da sadrži određene količine hranljivih sastojaka, već da oni budu takvi da ih biljka može koristiti. Vinova loza svojim korenom može da usvaja samo one hranljive sastojke koji se nalaze rastvoreni u zemljišnoj vodi. One sastojke, koji u vodi nisu rastvorljivi, loza neće moći da iskorišćava, ma […]

Rezidba crne ribizle

Crna ribizla je žbunasta biljka koja donosi rod na jednogodišnjim grančicama koje izbijaju iz dvogodišnjeg, trogodišnjeg ili starijeg drveta. Kao i kod većine voćnih vrsta, tako i kod ribizle, rezidba se deli na rezidbu na oblik (formiranje uzgojnog oblika) i rezidbu na rod. Rezidba za formiranje žbuna izvodi se u prvoj godini sadnje. U proleće […]

Ishrana priplodnih ovnova

Ishranu priplodnih ovnova potrebno je prilagoditi energetskim potrebama, proteinima, mineralima i vitaminima kako bi se očuvalo njihovo dobro zdravlje, odlična kondicija, živahnost, polna aktivnost i visok kvalitet sperme. S obzirom na to da se u našoj zemlji u velikom obimu izvodi veštačko osemenjavanje ovaca, veoma je značajno da se što bolje iskoriste visokokvalitetni ovnovi. To […]

Kako da vam svež kupus bude na dohvat ruke tokom zime

Kupus se može sačuvati u svežem stanju tri do pet meseci ako se glavice pripreme na odgovarajući način. Da bi se to postiglo, potrebno je uraditi sledeće: branje kupusa odraditi krajem oktobra i početkom novembra, i to isključivo tokom suvog vremena. Sa glavice kupusa potrebno je skinuti oštećene listove, a zatim suve glavice umotati u […]

Prikaži sve objave