Stočarstvo

Mrena – kraljica brzih reka

Mrena (lat. Barbus barbus), odnosno obična mrena, vrsta je slatkovodnih riba iz porodice Cyprinidae. Sa brojnim srodnicima iz roda Barbus deli zajednički naziv ’mrene’ čiji je tipski predstavnik. Za mrenu može slobodno da se kaže da je kraljica među ribama kad su u pitanju brzaci. U letnjem periodu, mrenu bi trebalo tražiti na mestima sa […]

Silaža u ishrani koza

U ishrani koza može da se koriste određene vrste silaža, slično kao i u ishrani odraslih kategorija ovaca. Međutim, pri korišćenju silaže neophodno je imati u vidu koja vrsta silaže je na raspolaganju, odnosno, trebalo bi praviti razliku između kukuruzne i travne silaže. Praksa je pokazala da ukolioko se koze hrane kukuruznom silažom, mogu se […]

Korenasto-krtolasta hraniva za ishranu ovaca i koza

Korenasto-krtolasta hraniva čine grupu hraniva koja se u ishrani najčešće koriste tokom zimskog perioda. U ovu grupu hraniva spadaju stočna repa, rezanci šećerne repe, mrkva, krompir i drugo. Zajednička odlika za sva navedena hraniva je da su to tipično ugljenohidratna hraniva, koja sadrže malo celuloze i vrlo dobro se vare. Gledano u celini, korenasto-krtolasta hraniva […]

Ishrana jaganjaca u tovu

Jaganjci koji se ne ostavljaju za priplod obično se tove i prodaju za klanje. Jedan od načina uzgoja i ishrane jaganjaca za dobijanje kvalitetnog jagnjećeg mesa je ishrana od prvog dana po volji mlekom, a kasnije upotrebom koncentrata i sena. Smeša koncentrata najčešće se sastoji od kukuruza, ovsa, ječma, mekinja i uljanih sačmi. U ovakvoj […]

Kolostralni imunitet teladi

Kolostrum, poznat i kao „prvo mleko“ stvaraju ženke sisara u kasnoj trudnoći, odnosno neposredno pred porođaj. On sadrži povećane količine proteina, kao i antitela koja štite novorođenče od bolesti, tako da je usko povezan sa imunitetom.  Otpornost teladi prema infekcijama u prvim nedeljama života gotovo je potpuno zavisna od kolostralnih antitela. Smatra se da koncentracija materinskog […]

Silaža u ishrani ovaca u fazi bremenitosti

Posle oplodnje, u toku tri i po do četiri meseca ovce nemaju znatnije povećane potrebe u ishrani. Ishrana u ovom period može da se zasniva na kvalitetnoj paši i senu. Međutim, u brdsko-planinskim rejonima, zbog ranijeg dolaska zime, manji ili veći deo bremenitosti protiče na obrocima od konzervisane hrane. U tom pogledu, najvažnije mesto uglavnom […]

Salmonela kod golubova

Nauka i praksa su više puta potvrdili da je golub jedna od ptica sa najboljom orjentacijom. Tačnije, zdrav golub. Kada golub nakon izletanja počne da gubi ravnotežu u letu, ili se izgubi i nije u stanju da se vrati u svoju volijeru, sa pravom se može posumnjati u opasno zarazno oboljenje golubova, koje pre svega […]

Značaj adsorbenata u borbi protiv mikotoksina

Stočna hrana, pogotovu ona koja se koristi za ishranu goveda, često je kontaminirana plesnima i njihovim sekundarnim metabolitima, mikotoksinima ili toksinima prisutnih bakterija. Prisustvo toksina u hrani, kao i suvišak amonijaka u buragu, veoma ozbiljno ugrožavaju prirodne i reproduktivne sposobnosti životinja, a potom zdravlje jedinke i kvalitet proizvoda. Aflatoksini se izlučuju u mleko u formi […]

Živinski stajnjak

Živinski stajnjak je jedan od vrste stajnjaka koji se može proizvoditi na gazdinstvu. Doduše, u možda manjoj količini, ali zato ima najveći sadržaj organskih materija. Stajnjak, bez obzira od koje je vrste životinja, ima veliki uticaj na stvaranje strukturnih agregata, povećava ukupnu poroznost i popravlja vodnovazdušni i toplotni režim zemljišta. Unosi se svež ili poluzgoreo […]

Neustrašivi šetlandski poni

Šetlandski poni je najmanja britanska rasa konja koja vodi poreklo, kako se naslućuje iz imena, sa Šetlandskih ostrva. Pretpostavlja se da su mali konji ovog tipa živeli i radili na tim ostrvima, poznatim po prilično negostoljubivoj klimi, i pre dve hiljade godina. Najranije slike i skice šetlandskog ponija datiraju iz devetog veka. Nosio je teret […]

Prikaži sve objave