Stočarstvo

Glodari u zasadima maline

U zasadima maline od glodara najčešće se javljaju poljski miš (Apodemus agrarius), poljska voluharica (Microtus arvalis) i vodena voluharica (Arvicola terrestris). Kao i kod ostalih glodara, odlikuje ih osobina brzog razmnožavanja, tako da u uslovima prenamnoženja mogu da naprave pravu pustoš u malinjacima. Poljski miš pripada grupi sisara sa najvećim potencijalom razmnožavanja – u toku […]

Ishrana priplodnih ovnova

Ishranu priplodnih ovnova potrebno je prilagoditi energetskim potrebama, proteinima, mineralima i vitaminima kako bi se očuvalo njihovo dobro zdravlje, odlična kondicija, živahnost, polna aktivnost i visok kvalitet sperme. S obzirom na to da se u našoj zemlji u velikom obimu izvodi veštačko osemenjavanje ovaca, veoma je značajno da se što bolje iskoriste visokokvalitetni ovnovi. To […]

Prednosti industrijske hrane za pse

Hrana za pse može da se priprema svaki dan od hraniva sa kojima raspolažemo, ali u poslednje vreme se u njihovoj ishrani sve češće koriste fabrički proizvedena hraniva sa pravilno izbalansiranim hranljivim sastojcima. Danas se na tržištu može naći veliki izbor hraniva koja su prilagođena potrebama određenih kategorije pasa i kao takva hraniva sadrže većinu […]

Mikroklimatski uslovi u živinarnicima

Objekti za smeštaj živine moraju biti građeni namenski za vrste i kategorije životinja koje će u njima živeti pod stalnim stručnim nadzorom. Moraju da zadovoljavaju određene standarde u izboru materijala za izgradnju, površini prostora za svaku životinju, visini plafona, ventilacionih sistema, kanala za izđubravanje, osvetljenja, itd… Sa stanovišta zaštite zdravlja životinja, objekti moraju zadovoljiti sledeće […]

Šumski plodovi u ishrani stoke

Pre stotinak i više godina, svinjarstvo je velikim delom počivalo na korišćenju šumskih plodova kao energetske hrane, pre svega hrastovog i bukovog žira, a reč „žirenje“ je predstavljala dobro poznat sinonim za ovakav način ishrane svinja. Danas je o ovakvom načinu ishrane svinja ostalo uglavnom samo sećanje, ali nije na odmet da se podsetimo o […]

Vitamini u ishrani konja

Vitamini imaju brojne i veoma važne funkcije u organizmu konja. Zbog toga, bez odgovarajuće količine vitamina nema normalnog porasta, reprodukcije, laktacije i fizičke aktivnosti ove plemenite životinje. Klasifikacija vitamina može se izvršiti na nekoliko načina. Najstarija i najčešća podela je na osnovu rastvorljivosti: vitamini rastvorljivi u mastima (A, D, E i K) i vitamini rastvorljivi […]

Sindrom pada nosivosti

Sindrom pada nosivosti (Adenovirosis) je infektivno oboljenje kokošaka koje se pored smanjene nosivosti karakteriše i nošenjem jaja sa mekom ljuskom i jaja bez ljuske. Virus sindroma pada nosivosti (EDS) je tipičan adenovirus grupe III. Osim što aglutiniše eritrocite kokoši, ćurke, patke, guske, goluba i pauna, virus ne aglutiniše eritrocite velikog broja sisara. Virus poseduje Ag […]

Aspergiloza živine

Aspergiloza je prvenstveno oboljenje respiratornog trakta, ređe sistemsko oboljenje, uzrokovano gljivicama iz roda Aspergillus. Na infekciju aspergilusima najosetljiviji su novoizlegli pilići, ćurići i plovčići, ali i sva ostala živina. Najosetljiviji je podmladak u vreme leženja, dok su stariji od nedelju dana značajno otporniji. Učestalost pojave aspergiloze među živinom, kao i težina oboljenja u sprezi su […]

Čišćenje i nega kopita

Čišćenje i nega kopita je posebno važan deo svakodnevne nege konja, i počinje u najranijem uzrastu ždrebeta, budući da od toga zavisi normalan rast rožine i eventualno ispravljanje nepravilnosti u hodu. Kod ždrebadi kopita brzo rastu i rožina relativno brzo postaje sve jača i čvršća, zbog čega je neophodno da se već u uzrastu od […]

Epanjel breton – čuveni „Sima“

Rasa „Epanjel Breton“ zvanično postoji od 1900. godine, ipak, široj populaciji u Srbiji je postala poznata tek otkako nam se bretonac Sima iz serije „Srećni ljudi“ uvukao u domove i srca. Veoma brzo bretonci su postali omiljeni ljubimci, ali i pomagači u lovu. Prvobitno ime ove rase „le fougueux“ u bukvalnom prevodu znači „visokog duha“, što […]

Prikaži sve objave