Stočarstvo

Uzgoj pastrmke

Pastrmka je hladnovodna riba, gde je idealna temperatura vode za njen uzgoj od 12 do 16 stepeni (kaliforniska pastrmka dobro podnosi temperaturu i do 25 stepena), a osim temperature bitne su i fizičko-hemijske i biološke osobine vode. Proizvodni proces pri uzgoju pastrmki počinje izborom matice, odnosno formiranjem matičnjaka. Prilikom odabira matice trebalo bi obratiti pažnju […]

Mlečnost koza i kvalitet kozijeg mleka

Koze se smatraju mlečnim životinjama upravo zbog toga što je mleko njihov, možemo slobodno reći, glavni proizvod. Postoje bitne razlike među kozama u pogledu količine i kvaliteta mleka, pa se zato i razlikuju po rasama ali i unutar rase. Karakteristike mlečnih koza ističu se po njihovom eksterijeru. Visoko mlečna koza se odlikuje laganom glavom, nežnim […]

Ishrana bremenitih koza

Kako bi se dobio zdrav i vitalan podmladak, koze bi trebalo dobro hraniti u toku perioda bremenitosti. Period bremenitosti koza se prema njihovim potrebama u ishrani može podeliti na dve glavne faze: – Prva faza obuhvata prvih 15 nedelja skoznosti i životinje u ovom periodu nemaju nekih posebnih potreba u pojačanoj ishrani. Ako životinje imaju […]

Rahitis jaganjaca

Rahitis je oboljenje mladih životinja koje se manifestuje poremećajem okoštavanja skeleta, nastalih još za vreme razvoja ploda u utrobi majke ili posle rođenja ako u hrani nedostaju mineralne materije (kalcijum i fosfor) i vitamin D. Osnovni uzroci rahitisa su nedostatak kalcijuma i fosfora u organizmu, zatim njihov nepravilan odnos i nedostatak vitamina D, koji ima […]

Epidemični tremor

Epidemični termor je akutno infektivno oboljenje pilića koje se karakteriše nervnim poremećajima u vidu suptilnog podrhtavanja, tremor glave i vrata, po čemu je i dobilo ime. Kod starijih pilića može da se ispolji u vidu jednostranog ili obostranog zapaljenja sočiva – katarakta, koja se manifestuje slepilom. Kod kokošaka nervni simptomi izostaju, ali dolazi do naglog […]

Parenje kunića i utvrđivanje graviditeta

Prirodno parenje kunića  se događa samo kad je ženka spremna, tj. kada je u estrusu. Ovulacija (pucanje folikula) i njegovo ispadanje u jajovod označavaju pravo vreme za akt parenja. Deset sati nakon parenja, pod uticajem hormona, folikuli brzo pucaju jedan za drugim. Spremnost za oplodnju je najveća dan-dva nakon početka estrusa. Ženka tada slabije jede, […]

Ishrana koza u laktaciji

Sezona jarenja koza uglavnom počinje krajem januara ili početkom februara, što je direktno zavisno od sezone prirodnog parenja ili pripusta jarčeva u stadu. Na sezonu pripusta ili prirodnog parenja najveći uticaj imaju klimatske prilike i, u krajnjem slučaju, odgajivač. Ishrana koza tokom laktacije zavisi od više faktora, od kojih su najbitniji: telesna masa i kondicija […]

Ukratko o burskoj kozi

Burska koza je rasa koja se prvi put pojavila početkom 19. veka u Južnoj Africi. Njeno ime potiče od holandske reči ’boer’, što znači – farmer. Nastala je ukrštanjem evropskih i afričkih rasa koza. Kod stvaranja ove rase korišćena je dugogodišnja selekcija na kvalitet mesa, zbog čega bursku kozu odlikuje velika mesnatost. Ove otporne, plodne […]

Tov junadi silažom

Na osnovu dosadašnjih iskustava i saznanja, ne preporučuje se upotreba silaže u ishrani teladi pre nego što navrše dva meseca. U tom uzrastu telad još nema razvijenu mikrofloru predželudaca koja će inhibirati aktivnost mikroorganizama iz silaže. Zbog toga se ovoj kategoriji silaža može davati tek od trećeg ili četvrtog meseca, s tim da se počne […]

Zarazna agalakcija ovaca i koza

Zarazna agalakcija ovaca i koza je hronično kontagiozno oboljenje koje se u tipičnom obliku manifestuje mastitisom i naglim presušenjem vimena, artritisom i keratokonjuktivitisom. Retko se javlja pneumonija, a životinje mogu i da pobace. Kod koza se može javiti granularni vulvovaginitis. Bolest je proširena u mediteranskim zemljama i na jugu Evrope, Africi, Aziji, Južnoj Americi i […]

Prikaži sve objave