Govedarstvo

Senaža lucerke

Jedan od neophodnih uslova za uspešno siliranje neke sirovine jeste, takozvani, šećerni minimum – minimalna količina lako rastvorljivih ugljenih hidrata (šećera), neophodna za uspešnu fermentaciju i proizvodnju dovoljne količine mlečne kiseline koja će konzervisati silirani materijal. Po sadržaju šećera i pogodnosti za siliranje zelene biljke se dele u tri grupe: – biljke koje se mogu […]

Preventivno suzbijanje mikotoksina

Kako proizvesti stočnu hranu i zaštititi se od mikotoksina veoma je aktuelno pitanje poslednjih nekoliko godina. Naime, sa približavanjem EU, u obavezi smo da dosledno poštujemo svoju i regulative EU, kako u proizvodnji bezbedne stočne hrane tako i nivoa mikotoksina u mleku i proizvodima životinjskog porekla. Problem sa mikotoksinima je u tome što, kad su […]

Održavanje higijene štale

Higijena štale predstavlja polaznu osnovu za uspešan uzgoj stoke, odnosno osiguranje zdravog i produktivnog stada. Svrha čišćenja i dezinfekcije je uništavanje mikroorganizama u štali kako bi se sprečile pojave bolesti i infekcije od kojih životinje oboljevaju, ali mogu i da uginu. Dezinfekcija štala može se odvijati: – Preventivno, minimalno jedanput godišnje, da bi se sprečila […]

Mane leguminoza u ishrani domaćih životinja

Leguminoze predstavljaju izuzetno kvalitetno hranivo za ishranu stoke, naročito u kombinaciji sa zrnevljem žitarica, kad se i ostvaruju maksimalni prinosi mesa i mleka. Međutim, kad su u dužem vremenskom periodu one jedino hranivo, dolazi do problema sa zdravljem životinja. Naime, ishrana zelenom masom leguminoza, naročito ispašom, dovodi lako do naduna grla. Opasnost od naduna je […]

Kvalitet vode za napajanje životinja

Voda za napajanje životinja trebalo bi da bude bez boje, mirisa, da je bistra, ima osvežavajući ukus i da ne sadrži patogene mikroorganizme, parazite, kao ni štetne hemijske materije. U prirodi dosta često dolazi do znatnih promena u kvalitetu vode zbog čega se ona mora češće laboratorijski – higijenski ispitati. U praksi je poznato da […]

Ekonomske štete od mastitisa

Mastitisi ili upale vimena smanjuju proizvodnju mleka kod krava za pet do dvadeset odsto, dok grla sa subkliničkim oblikom mastitisa daju prosečno 10% manje mleka u odnosu na zdrave neinficirane jedinke. Kvalitet i hranljiva vrednost mleka obolelih krava su smanjeni, prerada mleka je otežana i neretko su mleko i mlečni proizvodi koji se dobijaju od […]

Zaštita od insekata u stočarskim objektima

U toku letnjeg perioda insekti su redovna pojava u stočarskim objektima jer im uslovi u takvom okruženju pogoduju. Ostaci hrane, stajnjak, vlaga i pogodna temperatura su odlični uslovi za razvoj insekata, a pre svega muva. Bez obzira o kakvoj vrsti se radi, njihovo prisusvo u stajama je vrlo štetno. Neophodno je pristupiti potpunom uništavaju ili […]

Izvori kontaminacije mleka

Kako bi proizveli kvalitetno i higijenski ispravno mleko neophodno je poznavati potencijalne izvore kontaminacije mleka . Mleko se može kontaminirati u bilo kojoj fazi proizvodnog procesa, pa je zbog toga potrebno primeniti odgovarajuće mere njegove zaštite od zagađenja. Potencijalni izvori zagađenja mleka su sve površine koje dolaze u dodir sa mlekom u toku muže, hlađenja, […]

Sunčanica i toplotni udar životinja

Sunčanica i toplotni udar su oboljenja mozga i produžene kičmene moždine izazvane prejakim zagrevanjem tokom leta. Zagrevanje pomenutih organa dovodi do poremećaja u centrima za disanje i krvotok u mozgu. Sunčanicu izazivaju sunčevi zraci koji neposredno deluju na lobanju, a tolplotni udar dolazi za vreme sparine i omorine prilikom napornog kretanja, za vreme transporta, kao […]

Tov junadi silažom

Na osnovu dosadašnjih iskustava i saznanja, ne preporučuje se upotreba silaže u ishrani teladi pre nego što navrše dva meseca. U tom uzrastu telad još nema razvijenu mikrofloru predželudaca koja će inhibirati aktivnost mikroorganizama iz silaže. Zbog toga se ovoj kategoriji silaža može davati tek od trećeg ili četvrtog meseca, s tim da se počne […]

Prikaži sve objave