Govedarstvo

Sistem krava-tele kao moguće rešenje za nedostatak teladi za tov

U poslednje vreme, sa porastom cene utovljenih junadi, sve je više zainteresovanih proizvođača za ulazak u ovu vrstu proizvodnje. Međutim zbog sve manjeg broja krava kod nas, oseća se nedostatak teladi za tov. Kao moguće rešenje nameće se mogućnost uvoza teladi. Do nekih početnih koraka je i došlo i to do uvoza teladi iz Rumunije. […]

Zašto je važno ohladiti sirovo mleko?

Pravovremeno hlađenje tek pomuženog mleka je jedan od najvažnijih postupaka radi očuvanja njegovog kvaliteta i higjenske ispravnosti. Mleko se hladi sa ciljem sprečavanja i usporavanja aktivnosti svih mikroorganizama koji se nalaze u njemu. Na terenu se najčešće susrećemo sa nepravovremenim i nedovoljnim hlađenjem mleka, kao i sa mešanjem toplog i hladnog mleka. Veoma je važno […]

Ishrana steonih junica

Oplođene junice imaju povećanu potrebu za hranom počev od petog meseca bremenitosti, i dostižu maksimum u poslednja dva meseca pred teljenje. Posle petog meseca, usled intenzivnog razvoja ploda, potrebe u hranljivim materijama se uvećavaju. Balansiranom ishranom se u ovom periodu obezbeđuju potrebe za rast ploda, kao i za porast junica. Ishrana u poslednjoj fazi bremenitosti […]

Kontagiozna pleuropneumonija goveda

Kontagiozna pleuropneumonija goveda, ili plućna zaraza goveda, (lat. Pleuropneumonia contagiosa bovum), je teško, respiratorno i kontagiozno oboljenje goveda i domestifikovanih bovida (bivo, bufalo), a manifestuje se visokom temperaturom, smetnjama u disanju, kašljem, nosnim iscetkom, imunosupresijom, zapaljenjem pluća u vidu seroznog zapaljenja interlobularnog tkiva, krupoznim zapaljenja pluća i zapaljenjem porebrice. Oboljenje se takođe manifestuje promenama na […]

Skladištenje sena

Posle košenja i sušenja, seno se može čuvati na otvorenom prostoru posebno određenom za tu svrhu u stogovima ili u posebno izgrađenim objektima kao što su senjaci, šupe, nastrešnice, tavani i drugo. U slučaju skladištenja sena u stogovima, oni moraju biti udaljeni najmanje 50 m od zgrade i obezbeđeni od požara i naleta bujica. Tlo […]

Higijena kože goveda

Važnu ulogu u očuvanju zdravlja i produktivnosti domaćih životinja ima higijena kože. Svakodnevnom negom i čišćenjem, dobri stočari će olakšati pojedine funkcije kože, a time stimulisati razmenu materija, poboljšati apetit i bolje iskorišćavanje hrane. Svakodnevna nega takođe će sprečiti razna kožna i druga oboljenja i ojačati odbrambenu sposobnost organizma. Ovo ne predstvalja samo higijensku meru, […]

Senaža lucerke

Jedan od neophodnih uslova za uspešno siliranje neke sirovine jeste, takozvani, šećerni minimum – minimalna količina lako rastvorljivih ugljenih hidrata (šećera), neophodna za uspešnu fermentaciju i proizvodnju dovoljne količine mlečne kiseline koja će konzervisati silirani materijal. Po sadržaju šećera i pogodnosti za siliranje zelene biljke se dele u tri grupe: – biljke koje se mogu […]

Preventivno suzbijanje mikotoksina

Kako proizvesti stočnu hranu i zaštititi se od mikotoksina veoma je aktuelno pitanje poslednjih nekoliko godina. Naime, sa približavanjem EU, u obavezi smo da dosledno poštujemo svoju i regulative EU, kako u proizvodnji bezbedne stočne hrane tako i nivoa mikotoksina u mleku i proizvodima životinjskog porekla. Problem sa mikotoksinima je u tome što, kad su […]

Održavanje higijene štale

Higijena štale predstavlja polaznu osnovu za uspešan uzgoj stoke, odnosno osiguranje zdravog i produktivnog stada. Svrha čišćenja i dezinfekcije je uništavanje mikroorganizama u štali kako bi se sprečile pojave bolesti i infekcije od kojih životinje oboljevaju, ali mogu i da uginu. Dezinfekcija štala može se odvijati: – Preventivno, minimalno jedanput godišnje, da bi se sprečila […]

Mane leguminoza u ishrani domaćih životinja

Leguminoze predstavljaju izuzetno kvalitetno hranivo za ishranu stoke, naročito u kombinaciji sa zrnevljem žitarica, kad se i ostvaruju maksimalni prinosi mesa i mleka. Međutim, kad su u dužem vremenskom periodu one jedino hranivo, dolazi do problema sa zdravljem životinja. Naime, ishrana zelenom masom leguminoza, naročito ispašom, dovodi lako do naduna grla. Opasnost od naduna je […]

Prikaži sve objave