Govedarstvo

Tov junadi silažom

Na osnovu dosadašnjih iskustava i saznanja, ne preporučuje se upotreba silaže u ishrani teladi pre nego što navrše dva meseca. U tom uzrastu telad još nema razvijenu mikrofloru predželudaca koja će inhibirati aktivnost mikroorganizama iz silaže. Zbog toga se ovoj kategoriji silaža može davati tek od trećeg ili četvrtog meseca, s tim da se počne […]

Ishrana krava zimi

Neadekvatnom hranom, pogotovu visokomlečnih grla, mogu se napraviti greške koje za posledicu imaju manju proizvodnju po grlu nego kod ekstenzivnih rasa, a uz to se vidno narušava i zdravstveno stanje životinje. Uvek težimo da postignemo što pozitivniji hranidbeni bilans sa što manje inputa, ali taj pozitivni bilans trebalo bi da ide u što veću produkciju […]

Šumski plodovi u ishrani stoke

Pre stotinak i više godina, svinjarstvo je velikim delom počivalo na korišćenju šumskih plodova kao energetske hrane, pre svega hrastovog i bukovog žira, a reč „žirenje“ je predstavljala dobro poznat sinonim za ovakav način ishrane svinja. Danas je o ovakvom načinu ishrane svinja ostalo uglavnom samo sećanje, ali nije na odmet da se podsetimo o […]

Uputstvo za sprovođenje KM testa

Održavanje zdravstvenog stanja vimena je jedan od najvažnijih koraka u dobijanju higijenski ispravnog i zdravog mleka. Mastitis izazivaju bakterije koje prodiru u vime kroz vrhove sisa. One ne prelaze iz četvrti u četvrt vimena već izlaze na kraju jedne sise i ulaze u drugu spolja. Za smanjenje pojave mastitisa najvažnije je pravovremeno otkrivanje kliničkog i […]

Goveda rase Angus

Angus je rasa koja se uglavnom koristi za proizvodnju mesa, a pretpostavlja se da potiče od crnih bezrožnih goveda sa planinskih područja Škotske. Ova regija se odlikuje siromašnim kvalitetom zemlje i hladnijom klimom tokom većeg dela godine. U 19. veku započet je selekcionarski rad pomoću umatičenih goveda, pogotovo u oblastima Angus i Aberdin, što je […]

Soja u ishrani stoke

Tokom prerade zrna soje dobija se čitava paleta proizvoda koji nalaze veliku primenu u ishrani ljudi i životinja. Ovi proizvodi odlikuju se izuzeto visokim sadržajem proteina (40-50 odsto), visokom nutritivnom vrednošću proteina, veoma dobrom svarljivošću i iskoristivosti. Prema ukupnom sadržaju proteina i njihovoj biološkoj vrednosti, soja je najkvalitetnije biljno proteinsko hranivo koje može poslužiti kao […]

Saveti za proizvodnju silaže

Siliranje je način konzervisanja biljaka vlažnim putem koje se postiže fermentacijom pomoću mikroorganizama u odsustvu vazduha, a ishrana silažom jedan je od najracionalnijih načina ishrane goveda. Cilj je proizvesti kabastu hranu koja sadrži što više energije i belančevina i kojom se može kvalitetno hraniti stoka kad se čuva u staji. Da bi ste dobili dobru […]

Držanje goveda zimi

Iako je vegetacija uspavana, i poljoprivreda miruje, zima je i dalje veoma aktivno doba godine za stočare. Najbitnije su, naravno, pripreme objekata, kako bi životinjama bilo prijatno tokom hladnih dana, pogotovo što je tempetarura vazduha u stajama tek neznatno viša od spoljne. Na samom početku, bitno je istaći da su goveda mnogo osetljivija na visoke […]

Prikaži sve objave