Konjarstvo

Skladištenje sena

Posle košenja i sušenja, seno se može čuvati na otvorenom prostoru posebno određenom za tu svrhu u stogovima ili u posebno izgrađenim objektima kao što su senjaci, šupe, nastrešnice, tavani i drugo. U slučaju skladištenja sena u stogovima, oni moraju biti udaljeni najmanje 50 m od zgrade i obezbeđeni od požara i naleta bujica. Tlo […]

Lipicaner – konj za sve namene

Lipicaneri su svetski poznata rasa slovenačkih konja koji su odgojeni u mestu Lipica. Rasa je nastala 1580. godine, a kako se Lipica tada nalazila u Habzburškoj monarhiji, oko lipicanera se vodi rasprava između Slovenije i Austrije o njihovoj pripadnosti. Karakteristike rase Telo lipicanera je oblika položenog četvorougla, a glava mu je izrazito suva s konveksnom […]

Senaža lucerke

Jedan od neophodnih uslova za uspešno siliranje neke sirovine jeste, takozvani, šećerni minimum – minimalna količina lako rastvorljivih ugljenih hidrata (šećera), neophodna za uspešnu fermentaciju i proizvodnju dovoljne količine mlečne kiseline koja će konzervisati silirani materijal. Po sadržaju šećera i pogodnosti za siliranje zelene biljke se dele u tri grupe: – biljke koje se mogu […]

Mane leguminoza u ishrani domaćih životinja

Leguminoze predstavljaju izuzetno kvalitetno hranivo za ishranu stoke, naročito u kombinaciji sa zrnevljem žitarica, kad se i ostvaruju maksimalni prinosi mesa i mleka. Međutim, kad su u dužem vremenskom periodu one jedino hranivo, dolazi do problema sa zdravljem životinja. Naime, ishrana zelenom masom leguminoza, naročito ispašom, dovodi lako do naduna grla. Opasnost od naduna je […]

Sunčanica i toplotni udar životinja

Sunčanica i toplotni udar su oboljenja mozga i produžene kičmene moždine izazvane prejakim zagrevanjem tokom leta. Zagrevanje pomenutih organa dovodi do poremećaja u centrima za disanje i krvotok u mozgu. Sunčanicu izazivaju sunčevi zraci koji neposredno deluju na lobanju, a tolplotni udar dolazi za vreme sparine i omorine prilikom napornog kretanja, za vreme transporta, kao […]

Kabasta hraniva u ishrani konja

Ma koliko nekima zvučalo nelogično, svim konjima, u svim situacijama, za održavanje života neophodni su voda i kabasta hraniva, dok su zrnevlje žitarica i različiti suplementi, na primer so, potrebni samo pod određenim okolnostima ili predstavljaju stvar izbora – mogu biti korisni, ali može se i bez njih. Konjima bi, dakle, trebalo obezbediti vodu i […]

Graciozni Frizijac

Frizijski konj je jedina autohtona holandska rasa za koju se procenjuje da je stara oko 2.000 godina i da su preci modernog Frizijca radili na njivama, nosili frizijske vojnike i njihovu opremu u boj i putovali na istok sa vitezovima krstašima. Nekada je ovo verovatno bila hladnokrvna rasa, koja je bila cenjena zbog veličine, snage […]

Vitamini u ishrani konja

Vitamini imaju brojne i veoma važne funkcije u organizmu konja. Zbog toga, bez odgovarajuće količine vitamina nema normalnog porasta, reprodukcije, laktacije i fizičke aktivnosti ove plemenite životinje. Klasifikacija vitamina može se izvršiti na nekoliko načina. Najstarija i najčešća podela je na osnovu rastvorljivosti: vitamini rastvorljivi u mastima (A, D, E i K) i vitamini rastvorljivi […]

Čišćenje i nega kopita

Čišćenje i nega kopita je posebno važan deo svakodnevne nege konja, i počinje u najranijem uzrastu ždrebeta, budući da od toga zavisi normalan rast rožine i eventualno ispravljanje nepravilnosti u hodu. Kod ždrebadi kopita brzo rastu i rožina relativno brzo postaje sve jača i čvršća, zbog čega je neophodno da se već u uzrastu od […]

Bosanski brdski konj

Bosanski brdski konj je jedina bosanska autohtona rasa konja. Ova pasmina se može naći u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, delovima Srbije, Makedoniji, te u delovima Hrvatske (Dalmacija, Kordun, Lika). Po međunarodnoj klasifikaciji, Bosanski brdski konj spada u kategoriju ponija, pa se shodno tome koristi i njegov naziv „bosanski poni“ (engl. Bosnian Pony). Takođe, u literaturi se koriste i nazivi „bosansko-hercegovački brdski konj“ i „balkanski konj“. […]

Prikaži sve objave