Konjarstvo

Kabasta hraniva u ishrani konja

Ma koliko nekima zvučalo nelogično, svim konjima, u svim situacijama, za održavanje života neophodni su voda i kabasta hraniva, dok su zrnevlje žitarica i različiti suplementi, na primer so, potrebni samo pod određenim okolnostima ili predstavljaju stvar izbora – mogu biti korisni, ali može se i bez njih. Konjima bi, dakle, trebalo obezbediti vodu i […]

Graciozni Frizijac

Frizijski konj je jedina autohtona holandska rasa za koju se procenjuje da je stara oko 2.000 godina i da su preci modernog Frizijca radili na njivama, nosili frizijske vojnike i njihovu opremu u boj i putovali na istok sa vitezovima krstašima. Nekada je ovo verovatno bila hladnokrvna rasa, koja je bila cenjena zbog veličine, snage […]

Vitamini u ishrani konja

Vitamini imaju brojne i veoma važne funkcije u organizmu konja. Zbog toga, bez odgovarajuće količine vitamina nema normalnog porasta, reprodukcije, laktacije i fizičke aktivnosti ove plemenite životinje. Klasifikacija vitamina može se izvršiti na nekoliko načina. Najstarija i najčešća podela je na osnovu rastvorljivosti: vitamini rastvorljivi u mastima (A, D, E i K) i vitamini rastvorljivi […]

Čišćenje i nega kopita

Čišćenje i nega kopita je posebno važan deo svakodnevne nege konja, i počinje u najranijem uzrastu ždrebeta, budući da od toga zavisi normalan rast rožine i eventualno ispravljanje nepravilnosti u hodu. Kod ždrebadi kopita brzo rastu i rožina relativno brzo postaje sve jača i čvršća, zbog čega je neophodno da se već u uzrastu od […]

Bosanski brdski konj

Bosanski brdski konj je jedina bosanska autohtona rasa konja. Ova pasmina se može naći u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, delovima Srbije, Makedoniji, te u delovima Hrvatske (Dalmacija, Kordun, Lika). Po međunarodnoj klasifikaciji, Bosanski brdski konj spada u kategoriju ponija, pa se shodno tome koristi i njegov naziv „bosanski poni“ (engl. Bosnian Pony). Takođe, u literaturi se koriste i nazivi „bosansko-hercegovački brdski konj“ i „balkanski konj“. […]

Držanje konja na pašnjaku

Život na livadi je za konja bez sumnje idealan, najbliži prirodnom načinu života, ali to nije prihvatljivo za konje u intenzivnom treningu, mada su određene kombinacije moguće. Ustvari, čak i tamo gde je klima blaga, temperatura ne pada ispod nule, nema snega i trava je stalno zelena, konjima na pašnjacima je neophodna redovna kontrola i […]

Pravilna ishrana konja

Preduslov za pravilno hranjenje konja je dobro poznavanje anatomskih specifičnosti organa za varenje ove vrste životinja. Konji imaju relativno mali želudac čiji kapacitet ne prelazi 7 – 8 odsto ukupne zapremine gastrointestinalnog trakta, što je u poređenju sa 60 do 70 odsto kod pasa i mačaka više nego malo. Zbog toga konj nije u stanju […]

Prekid graviditeta kod kobila

Teško je utvrditi uzrok abortusa kod kobile, jer brojni faktori komplikuju dijagnozu, a prekid graviditeta često prate sekundarne infekcije koje traju nedeljama ili mesecima i, posle izlečenja životinje, nije lako identifikovati primarnog uzročnika. Abortus ili pobačaj se definiše kao završetak graviditeta pre nego što je plod sposoban da preživi van uterusa majke. Abortusi mogu da […]

Prikaži sve objave