Ovčarstvo i kozarstvo

Ketoza koza

Toksemija tokom bremenitosti (ketoza) je takvo stanje koje može da izazove smrt i naškodi bremenitoj ženki tokom poslednjih pet nedelje trudnoće ili ubrzo posle početka laktacije. Ukoliko se rano otkrije, ketoza se može uspešno izlečiti. U suprotnom slučaju, smrtnost je velika. Ketoza nije ni virus, ni bakterija, već predstavlja nedostatak hranljivih materija. Obično napada ženke […]

Artritis i encefalitis virus kod koza

Artritis i encefalitis virus kod koza (Caprine Arthritis and Encephalitis Virus, CAEV), široko je rasprostranjen kod mlečnih koza koji se, u većini slučajeva, prenosi na mladunče preko zaražene ženke ukoliko odgovarajuće preventivne mere nisu preduzete. Efekti CAEV nisu uvek vidljivi. U pitanju je retrovirus koji obično napada jariće, ali većina njih ne ispoljava nikakve ozbiljne […]

Angorska koza

Angorska koza je rasa koja potiče iz okoline Ankare (Angore) u Turskoj, a gaji se prvenstveno zbog kvalitetne dlake (vune), poznate pod imenom moher. Rastom je dosta manja od mlečnih koza. Težina koza je 32-35 kg. Telo je pokriveno dugačkom kovrdžavom svilastom dlakom, sem ušiju njuške i nogu kod papaka. Boja dlake je bela ili […]

Dizenterija jaganjaca

Uzročnik dizenterije jagnjadi je Clostridium perfringens tip B, a bolest se javlja kod jaganjaca u prvim danima života dok sisaju. U nekim slučajevima, bolest se može javiti i kod starijih životinja, a primećeno je da se oboljenje češće zapaža u godinama sa bogatom pašom. Bolest se takođe javlja i kod drugih mladih preživara kao i […]

Ishrana priplodnih ovnova

Ishranu priplodnih ovnova potrebno je prilagoditi energetskim potrebama, proteinima, mineralima i vitaminima kako bi se očuvalo njihovo dobro zdravlje, odlična kondicija, živahnost, polna aktivnost i visok kvalitet sperme. S obzirom na to da se u našoj zemlji u velikom obimu izvodi veštačko osemenjavanje ovaca, veoma je značajno da se što bolje iskoriste visokokvalitetni ovnovi. To […]

Šumski plodovi u ishrani stoke

Pre stotinak i više godina, svinjarstvo je velikim delom počivalo na korišćenju šumskih plodova kao energetske hrane, pre svega hrastovog i bukovog žira, a reč „žirenje“ je predstavljala dobro poznat sinonim za ovakav način ishrane svinja. Danas je o ovakvom načinu ishrane svinja ostalo uglavnom samo sećanje, ali nije na odmet da se podsetimo o […]

Tov jagnjadi u periodu dojenja

Ova vrsta tova sprovodi se za vreme sisanja jagnjadi u periodu od 90 do 120 dana i predstavlja najintenzivniju vrstu tova u ovčarskoj proizvodnji. Završava se kada jagnjad dostignu masu tela od 25-30kg (randman mesa oko 55%). U toj starosti i sa tom masom tela jagnjad predstavljaju veoma kvalitetnu robu za tržište. Tehnološka koncepcija tova […]

Nega koza

Jedan uzgajivač koza bio je u pravu kad je rekao da nega koza traje 365 dana u godini. Koze se ne mogu naprosto kupiti i ostaviti u polju da se same o sebi brinu. Treba držati bar dve koze, pošto traže društvo i ne vole samoću i usamljenost. Koze treba držati u odgovarajućoj prostoriji koja […]

Rasa ovce Romanovski

Ovčarstvo, kao grana stočarstva, poslednjih decenija u Srbiji ima trend opadanja. Naša zemlja raspolaže pašnjacima koji se nalaze na ukupnoj površini od oko 800 000 hektara, a većina je već korišćena za uzgoj ovaca od kojih su se dobijali meso, mleko i vuna. Rasa ovce Romanovski nastala je sredinom 19. veka u dolini reke Volge u Jaroslavskoj oblasti, […]

Zimska ishrana ovaca

S obzirom na to da se ovce kod nas gaje najviše u brdsko-planinskim krajevima, gde su uslovi za proizvodnju stočne hrane nepovoljniji nego u ravnici, ishrana u zimskim mesecima je jedno od centralnih pitanja  za uspešnu proizvodnju. Cilj je da se osigura rast, razvoj i vitalnost stada kako bi se obezbedila željena produktivnost. Potrebno je […]

Prikaži sve objave