Ovčarstvo i kozarstvo

Potrebe koza u vitaminima i mineralima

Prisustvo vitamina u obroku od izuzetnog je značaja jer u organizmu učestvuju kao katalizatori procesa i potrebni su za održavanje normalnih funkcija u njemu. Razlikujemo vitamine rastvorljive u masti (A, D, C i K) i rastvorljive u vodi (vitamini B–kompleksa i C vitamin). Prvi su značajni za izgradnju tkiva, a drugi se kao sastavni deo […]

Ishrana ovaca posle jagnjenja

Posle jagnjenja, ovce bi trebalo što pravilnije hraniti kako bi mogle da iskoriste svoja nasledna svojstva za proizvodnju mleka. Nekoliko sati posle jagnjenja, ovcama se daje mala količina kvalitetnog livadskog ili lucerkinog sena. U prvih 24 sata seno ostaje jedina hrana. Potrebno je ojagnjenoj ovci dati napoj mlake vode sa pšeničnim mekinjama. Posle se količina, […]

Zašto je važno ohladiti sirovo mleko?

Pravovremeno hlađenje tek pomuženog mleka je jedan od najvažnijih postupaka radi očuvanja njegovog kvaliteta i higjenske ispravnosti. Mleko se hladi sa ciljem sprečavanja i usporavanja aktivnosti svih mikroorganizama koji se nalaze u njemu. Na terenu se najčešće susrećemo sa nepravovremenim i nedovoljnim hlađenjem mleka, kao i sa mešanjem toplog i hladnog mleka. Veoma je važno […]

Normativi kod izgradnje kozarnika

Za pravilni smeštaj koza potrebno je obezbediti dovoljno prostora za svaku kategoriju. Za priplodne jarčeve se obezbeđuje 2,5-3m2/grlu, priplodne koze sa jarićima 1,8-2,2 m2, šilježad i neoplođene mlade koze 1,3-1,5 m2/po grlu. Visina kozarnika trebalo bi da iznosi 2,5 do 3 m. Sa obe strane objekta potrebno je da postoje prozori čija površina mora biti […]

Starost ovaca kao razlog za isključenje iz priploda

Ovčarska proizvodnja je rentabilna ukoliko su u stado uključena mlada i zdrava grla koja daju maksimalne rezultate, a kako bi se proizvodnja održala na visokom nivou, starije ovce se moraju pravovremeno zamenjivati mladim produktivnijim grlima. Životni vek ovaca je, kako se u praksi pokazalo, 12, 13 pa čak i 15 godina. Međutim ovce se najčešće […]

Osvežavanje krvi u stadu koza

Osvežavanje krvi je poseban metod odgajivanja koza u čistoj rasi i sastoji se u tome što se ubacuje priplodnjak nekog zapata iste rase, koji će uneti dominantne gene u odnosu na recesivne koji su, u homozigotnim kombinacijama prouzrokovali pojavu disperativnih osobina u stadu koje se želi osvežiti (popraviti). Osvežavanje krvi se primenjuje u sledećim slučajevima: […]

Skladištenje sena

Posle košenja i sušenja, seno se može čuvati na otvorenom prostoru posebno određenom za tu svrhu u stogovima ili u posebno izgrađenim objektima kao što su senjaci, šupe, nastrešnice, tavani i drugo. U slučaju skladištenja sena u stogovima, oni moraju biti udaljeni najmanje 50 m od zgrade i obezbeđeni od požara i naleta bujica. Tlo […]

Kozije đubrivo

Koziji stajnjak spade u grupu ’toplih’ stajnjaka (kao i ovčiji i konjski), a po svojim osobinama ovo đubrivo važi za najbolje od svih drugih stočnih vrsta đubriva. Prema nekim analizama, koziji stajnjak sadrži 27-28% azota, 2,3-2,5% P2O5 i 2,3-3,4% K2O. Naročito je pogodan za povrtarsku i voćarsku proizvodnju. Kozije đubrivo je čvrste konzistencije pa bi […]

Virtemberška ovca

Jedna od najcenjenijih rasa, virtemberška ovca (ili merinolandšaf), nastala je u nemačkoj pokrajini Virtemberg, po kojoj je kod nas i dobila ime. Virteberška ovca postala je ukrštanjem domaćih gruborunih ovaca sa merino ovnovima. Oplemenjivanje domaćih ovaca započeto je sa španskim merinom. U kasnijim fazama rada na stvaranju ove rase korišćene su francuske rase merino rambuje […]

Mastitis kod koza

Zapaljenje vimena i sisa, odnosno mastitis, kod koza izazivaju bakterije kojih ima više vrsta. Da bi se javio mastitis kod koza, osim bakterija, potrebni su i drugi uslovi koji pogoduju razvoju ove bolesti. To su pre svega greške koje odgajivač najčešće čini i to kako u ishrani koza, tako i u higijeni muže. Loši higijenski […]

Prikaži sve objave