Ovčarstvo i kozarstvo

Ishrana priplodnih ovnova

Ishranu priplodnih ovnova potrebno je prilagoditi energetskim potrebama, proteinima, mineralima i vitaminima kako bi se očuvalo njihovo dobro zdravlje, odlična kondicija, živahnost, polna aktivnost i visok kvalitet sperme. S obzirom na to da se u našoj zemlji u velikom obimu izvodi veštačko osemenjavanje ovaca, veoma je značajno da se što bolje iskoriste visokokvalitetni ovnovi. To […]

Šumski plodovi u ishrani stoke

Pre stotinak i više godina, svinjarstvo je velikim delom počivalo na korišćenju šumskih plodova kao energetske hrane, pre svega hrastovog i bukovog žira, a reč „žirenje“ je predstavljala dobro poznat sinonim za ovakav način ishrane svinja. Danas je o ovakvom načinu ishrane svinja ostalo uglavnom samo sećanje, ali nije na odmet da se podsetimo o […]

Tov jagnjadi u periodu dojenja

Ova vrsta tova sprovodi se za vreme sisanja jagnjadi u periodu od 90 do 120 dana i predstavlja najintenzivniju vrstu tova u ovčarskoj proizvodnji. Završava se kada jagnjad dostignu masu tela od 25-30kg (randman mesa oko 55%). U toj starosti i sa tom masom tela jagnjad predstavljaju veoma kvalitetnu robu za tržište. Tehnološka koncepcija tova […]

Nega koza

Jedan uzgajivač koza bio je u pravu kad je rekao da nega koza traje 365 dana u godini. Koze se ne mogu naprosto kupiti i ostaviti u polju da se same o sebi brinu. Treba držati bar dve koze, pošto traže društvo i ne vole samoću i usamljenost. Koze treba držati u odgovarajućoj prostoriji koja […]

Rasa ovce Romanovski

Ovčarstvo, kao grana stočarstva, poslednjih decenija u Srbiji ima trend opadanja. Naša zemlja raspolaže pašnjacima koji se nalaze na ukupnoj površini od oko 800 000 hektara, a većina je već korišćena za uzgoj ovaca od kojih su se dobijali meso, mleko i vuna. Rasa ovce Romanovski nastala je sredinom 19. veka u dolini reke Volge u Jaroslavskoj oblasti, […]

Zimska ishrana ovaca

S obzirom na to da se ovce kod nas gaje najviše u brdsko-planinskim krajevima, gde su uslovi za proizvodnju stočne hrane nepovoljniji nego u ravnici, ishrana u zimskim mesecima je jedno od centralnih pitanja  za uspešnu proizvodnju. Cilj je da se osigura rast, razvoj i vitalnost stada kako bi se obezbedila željena produktivnost. Potrebno je […]

Uzgoj alpskih koza

Alpska koza ili Francuska alpska koza je jedna od rasa domaće koze koja vodi poreklo iz francuskih Alpa. Mlečnost alpske koze je među najvećim u odnosu na druge vrste jer je pri stvaranju ove rase korišćena upravo metoda selekcije visoke proizvodnje mleka. Mlečnost ove rase je od 500 do 800 litara tokom perioda jedne laktacije […]

Ishrana koza u organskoj proizvodnji

Za razliku od ostalih preživara, koze konzumiraju raznovrsnu hranu (preko 500 biljnih vrsta) i često je menjaju, a u njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen i brst. Konzumiranje raznovrsnih biljaka održava dobar apetit kod koza pa je poželjno da na njihovim pašnjacima bude žbunja i drveća. Međutim, koze mogu da budu i opasne za […]

Prikaži sve objave