Ovčarstvo i kozarstvo

Mlečnost koza i kvalitet kozijeg mleka

Koze se smatraju mlečnim životinjama upravo zbog toga što je mleko njihov, možemo slobodno reći, glavni proizvod. Postoje bitne razlike među kozama u pogledu količine i kvaliteta mleka, pa se zato i razlikuju po rasama ali i unutar rase. Karakteristike mlečnih koza ističu se po njihovom eksterijeru. Visoko mlečna koza se odlikuje laganom glavom, nežnim […]

Ishrana bremenitih koza

Kako bi se dobio zdrav i vitalan podmladak, koze bi trebalo dobro hraniti u toku perioda bremenitosti. Period bremenitosti koza se prema njihovim potrebama u ishrani može podeliti na dve glavne faze: – Prva faza obuhvata prvih 15 nedelja skoznosti i životinje u ovom periodu nemaju nekih posebnih potreba u pojačanoj ishrani. Ako životinje imaju […]

Rahitis jaganjaca

Rahitis je oboljenje mladih životinja koje se manifestuje poremećajem okoštavanja skeleta, nastalih još za vreme razvoja ploda u utrobi majke ili posle rođenja ako u hrani nedostaju mineralne materije (kalcijum i fosfor) i vitamin D. Osnovni uzroci rahitisa su nedostatak kalcijuma i fosfora u organizmu, zatim njihov nepravilan odnos i nedostatak vitamina D, koji ima […]

Ishrana koza u laktaciji

Sezona jarenja koza uglavnom počinje krajem januara ili početkom februara, što je direktno zavisno od sezone prirodnog parenja ili pripusta jarčeva u stadu. Na sezonu pripusta ili prirodnog parenja najveći uticaj imaju klimatske prilike i, u krajnjem slučaju, odgajivač. Ishrana koza tokom laktacije zavisi od više faktora, od kojih su najbitniji: telesna masa i kondicija […]

Ukratko o burskoj kozi

Burska koza je rasa koja se prvi put pojavila početkom 19. veka u Južnoj Africi. Njeno ime potiče od holandske reči ’boer’, što znači – farmer. Nastala je ukrštanjem evropskih i afričkih rasa koza. Kod stvaranja ove rase korišćena je dugogodišnja selekcija na kvalitet mesa, zbog čega bursku kozu odlikuje velika mesnatost. Ove otporne, plodne […]

Zarazna agalakcija ovaca i koza

Zarazna agalakcija ovaca i koza je hronično kontagiozno oboljenje koje se u tipičnom obliku manifestuje mastitisom i naglim presušenjem vimena, artritisom i keratokonjuktivitisom. Retko se javlja pneumonija, a životinje mogu i da pobace. Kod koza se može javiti granularni vulvovaginitis. Bolest je proširena u mediteranskim zemljama i na jugu Evrope, Africi, Aziji, Južnoj Americi i […]

Tov odraslih ovaca

Odrasle ovce i ovnovi pregledaju se svake godine za vreme striže, kad se po pravilu sastavlja plan pripusta, i tom prilikom se sva starija i mlada grla koja nisu pokazala zadovoljavajuće rezultate u proizvodnji, izdvajaju i tove. Formiraju se stada (buljuci), koja se teraju na planinske pašnjake, gde se drže čitavog leta sve do oktobra, […]

Zarazna šepavost koza

Zarazna šepavost koza je prenosiva bolest koju karakteriše propadanje tkiva između papaka. Uzročnik bolesti je anaerobna bakterija Dichelobacter nodosus (raniji naziv bio je Bacteroides nodosus), koja sa ostalim mikroorganizmima koji se nađu u žarištu izaziva i druge bakterijske infekcije. Izvori zaraze su bolesne koze, kliconoše, zaraženi putevi, podovi staja i zaraženi pašnjaci. Razvoju ove bolesti […]

Ketoza koza

Toksemija tokom bremenitosti (ketoza) je takvo stanje koje može da izazove smrt i naškodi bremenitoj ženki tokom poslednjih pet nedelje trudnoće ili ubrzo posle početka laktacije. Ukoliko se rano otkrije, ketoza se može uspešno izlečiti. U suprotnom slučaju, smrtnost je velika. Ketoza nije ni virus, ni bakterija, već predstavlja nedostatak hranljivih materija. Obično napada ženke […]

Artritis i encefalitis virus kod koza

Artritis i encefalitis virus kod koza (Caprine Arthritis and Encephalitis Virus, CAEV), široko je rasprostranjen kod mlečnih koza koji se, u većini slučajeva, prenosi na mladunče preko zaražene ženke ukoliko odgovarajuće preventivne mere nisu preduzete. Efekti CAEV nisu uvek vidljivi. U pitanju je retrovirus koji obično napada jariće, ali većina njih ne ispoljava nikakve ozbiljne […]

Prikaži sve objave