Ovčarstvo i kozarstvo

Senaža lucerke

Jedan od neophodnih uslova za uspešno siliranje neke sirovine jeste, takozvani, šećerni minimum – minimalna količina lako rastvorljivih ugljenih hidrata (šećera), neophodna za uspešnu fermentaciju i proizvodnju dovoljne količine mlečne kiseline koja će konzervisati silirani materijal. Po sadržaju šećera i pogodnosti za siliranje zelene biljke se dele u tri grupe: – biljke koje se mogu […]

Ventilacija kozarnika

Stvoriti u kozarniku povoljne mikroklimatske uslove podrazumeva dovođenje čistog i svežeg vazduha, bez velike vlažnosti i sa odgovarajućom temperaturom. Zato bi, pri izgradnji, trebalo posebnu pažnju obratiti na sistem provetravanja, a što ima za cilj da omogući dovođenje svežeg vazduha koji je neophodan za zdravlje životinja i da smanji rizik od infekcija. Slabo provetrena i […]

Kombinovano gajenje koza

Kombinovano gajenje koza podrazumeva gajenje na ispaši i u stajama, i zahteva farmski prostor gde se uz objekte nalazi i veći ograđen ispust. Ovakvim načinom gajenja dobija se više mleka nego klasičnim gajenjem na paši. Istovremeno se koriste prednosti ispaše i staje, odnosno, ishrana koza je pod kontrolom odgajivača, jer grla deo dana provode u […]

Ishrana ovaca u periodu laktacije

Mlečnost ovaca zavisi prvenstveno od njihove sposobnosti da proizvedu veću ili manju količinu mleka, što je određeno naslednim faktorima i individualnim razvojem, a zatim i od uslova ishrane. Odlučujići uticaj ipak ima ishrana grla, i to u periodu bremenitosti. Potrebna količina hrane i hranljivih materija u obroku zavisi od telesne mase i broja fetusa koja […]

Ishrana koza pre pripusta

Koza je sezonski poliestrična životinja, što znači da se tera u određenom delu godine, a to za našu umereno kontinentalnu klimu opet znači u jesen (od avgusta do decembra), u periodu skraćivanja trajanja dnevne svetlosti. Zbog toga je, vezano uz tu činjenicu, ali i tempiranjem vremena jarenja u periodu početka vegetacije, uobičajeni pripust koza (u […]

Osteomalacija ovaca

Osteomalacija označava slabost kostiju ovaca, nastalu kao posledica gubitka minerala (kalcijuma i fosfora), koji daju čvrstinu kostima. Oboljenje je hronične prirode i javlja se pretežno kod ovaca u punoj laktaciji i kod bremenitih grla. Osteomalacija se naročito ispoljava za vreme sušnih godina i u regionima gde su pašnjaci podvodni i gde je trava lošeg kvaliteta. […]

Mane leguminoza u ishrani domaćih životinja

Leguminoze predstavljaju izuzetno kvalitetno hranivo za ishranu stoke, naročito u kombinaciji sa zrnevljem žitarica, kad se i ostvaruju maksimalni prinosi mesa i mleka. Međutim, kad su u dužem vremenskom periodu one jedino hranivo, dolazi do problema sa zdravljem životinja. Naime, ishrana zelenom masom leguminoza, naročito ispašom, dovodi lako do naduna grla. Opasnost od naduna je […]

Proizvodnja kozjeg sira u domaćinstvu

Za pripremu sira u domaćinstvu potrebno je pripremiti se na odgovarajući način. Naime, nije samo dovoljno imati kvalitetno kozje mleko, već je potrebno nabaviti sirila, kalupe, podloge za presovanje, stegu i ostali pribor za spravljanje pojedinih vrsta sireva. Danas postoji određeni broj uzgajivača koza koji pokušavaju da proizvedu kozji sir za vlastite potrebe. Pri tome […]

Izvori kontaminacije mleka

Kako bi proizveli kvalitetno i higijenski ispravno mleko neophodno je poznavati potencijalne izvore kontaminacije mleka . Mleko se može kontaminirati u bilo kojoj fazi proizvodnog procesa, pa je zbog toga potrebno primeniti odgovarajuće mere njegove zaštite od zagađenja. Potencijalni izvori zagađenja mleka su sve površine koje dolaze u dodir sa mlekom u toku muže, hlađenja, […]

Sunčanica i toplotni udar životinja

Sunčanica i toplotni udar su oboljenja mozga i produžene kičmene moždine izazvane prejakim zagrevanjem tokom leta. Zagrevanje pomenutih organa dovodi do poremećaja u centrima za disanje i krvotok u mozgu. Sunčanicu izazivaju sunčevi zraci koji neposredno deluju na lobanju, a tolplotni udar dolazi za vreme sparine i omorine prilikom napornog kretanja, za vreme transporta, kao […]

Prikaži sve objave