Živinarstvo

Potrebe ćuraka za hranljivim materijama

Poznavanje potreba ćuraka za hranljivim materijama je jedan od bitnih uslova za uspešno gajenje. Potrebe ćuraka se dele na sledeće kategorije: 0-4 nedelje, 8-10 nedelja, 10-14 nedelja i 14-27 nedelja. Potrebe za hranljivim materijama su veće kod mlađih, a manje kod starijih jedinki. Kod ćurića do 8 nedelja potrebe za hranljivim materijama su vrlo velike. […]

Histomonijaza živine

Histomonoza ili crnoglavost, bolest crne glave, je oboljenje ćuraka, ređe kokošaka i drugih ptica, uzrokovano protozoom Histomonas meleagridis, koje karakteriše zapaljenje slepog creva i jetre, kao i visoki morbiditet i mortalitet, posebno kod ćurića. Od histomonoze prvenstveno obolevaju ćurke. Kokoške i druge ptice, fazan, misirka, paun, prepelica, jarebica oboljevaju ređe i u znatno blažem obliku. […]

Morka – biser seoskog dvorišta

Morke, morkinje, misirke, biserke…. puno je naziva za ovu vrednu i aktivnu živinu, koja neumorno prečišćava zemljište i svoju okolinu od štetnih insekata i korovskih semena. Male brbljivice koje po ceo dan cvrkuću zapravo potiču sa drugog kraja planete, odnosno iz Afrike, pa ih, prema prapostojbini zovu i gvinejske ćurke. U Evropu su ih preneli […]

Klasiranje konzumnih jaja

Jaje je brzo i lako kvarljiv proizvod. Naročito brzo gube na kvalitetu ako se sa njima ne rukuje na odgovarajući način i ne dospevaju najbržim putem od proizvođača do potrošača. Vrednost i kvalitet konzumnih jaja zavisi od mnogih činilaca, od kojih su najvažniji pravilna ishrana nosilje, čistoća prostirke i gnezda u živinarniku, pažljivo i redovno […]

Epidemični tremor

Epidemični termor je akutno infektivno oboljenje pilića koje se karakteriše nervnim poremećajima u vidu suptilnog podrhtavanja, tremor glave i vrata, po čemu je i dobilo ime. Kod starijih pilića može da se ispolji u vidu jednostranog ili obostranog zapaljenja sočiva – katarakta, koja se manifestuje slepilom. Kod kokošaka nervni simptomi izostaju, ali dolazi do naglog […]

Sorna bolest živine

Sorna bolest je oboljenje sluznica usta, jednjaka i voljke, uzrokovano gljivicom Candida albicans. Ova bolest napada kokoške, ćurke, golubove, plovuše i fazane, kao i divlje ptice. Najosetljiviji je podmladak do 3 nedelje uzrasta. Oboljenje se vrlo retko javlja kao primarno. Uglavnom je sekundarnog karaktera i prati imunodeficijentna stanja, a posebno stanja produženog antibiotskog tretmana, stresa […]

Tifus živine

Tifus živine je zarazna bolest, u prvom redu kokošaka i ćuraka, a podložne su i druge vrste kao što su fazani, prepelice, patke, morke i paunovi, koju izaziva bakterija Salmonella gallinarum. Salmonellae gallinarum kod pilića izazivaju teška sistemska oboljenja fiziološki i imunološki normalnih, zdravih, odraslih kokošaka i drugih ptica. Klinička bolest se javlja kod kokošaka […]

Mikroklimatski uslovi u živinarnicima

Objekti za smeštaj živine moraju biti građeni namenski za vrste i kategorije životinja koje će u njima živeti pod stalnim stručnim nadzorom. Moraju da zadovoljavaju određene standarde u izboru materijala za izgradnju, površini prostora za svaku životinju, visini plafona, ventilacionih sistema, kanala za izđubravanje, osvetljenja, itd… Sa stanovišta zaštite zdravlja životinja, objekti moraju zadovoljiti sledeće […]

Sindrom pada nosivosti

Sindrom pada nosivosti (Adenovirosis) je infektivno oboljenje kokošaka koje se pored smanjene nosivosti karakteriše i nošenjem jaja sa mekom ljuskom i jaja bez ljuske. Virus sindroma pada nosivosti (EDS) je tipičan adenovirus grupe III. Osim što aglutiniše eritrocite kokoši, ćurke, patke, guske, goluba i pauna, virus ne aglutiniše eritrocite velikog broja sisara. Virus poseduje Ag […]

Aspergiloza živine

Aspergiloza je prvenstveno oboljenje respiratornog trakta, ređe sistemsko oboljenje, uzrokovano gljivicama iz roda Aspergillus. Na infekciju aspergilusima najosetljiviji su novoizlegli pilići, ćurići i plovčići, ali i sva ostala živina. Najosetljiviji je podmladak u vreme leženja, dok su stariji od nedelju dana značajno otporniji. Učestalost pojave aspergiloze među živinom, kao i težina oboljenja u sprezi su […]

Prikaži sve objave