Zemljoradnja

Kada saditi vinovu lozu?

Vreme sadnje vinove loze zavisi pre svega od klimatskih i zemljišnjih uslova. Jednogodišnji ožiljeni kalemovi sade se u periodu mirovanja od opadanja lišća u jesen pa do kretanja vegetacije u proleće. Jesenju sadnju kalemova treba obaviti na lakim i propusnim zemljištima i u krajevima gde su jeseni tople i suve. Zimska sadnja vinove loze u […]

Uzgoj rotkvica u zaštićenom prostoru

Rotkvica se u zaštićenom prostoru proizvodi u jesenje-zimskom i prolećnom periodu, a zbog visoke cene koju ostvaruje na pijaci prodajom na vezice, trebalo bi je više proizvoditi. Vrlo je pogodna za kontinuiranu setvu, svakih sedam do deset dana, a u zaštićenom prostoru se proizvode sorte kratke vegetacije (30-45 dana). Dobro se uklapa i kao predkultura, […]

Značaj upotrebe stajnjaka u voćarstvu

Prirodno, ekonomično i za okolinu najprihvatljivije sredstvo, značaj upotrebe stajskog đubriva za uspešno gajenje voća je nemerljiv. Vrednost stajskog đubriva zavisi od njegovog sastava, a on se dosta razlikuje u zavisnosti od vrste domaće životinje od koje je dobijen. Uz sadržaj osnovnih hranljivih materija (azot, fosfor, kalijum), stajnjak sadrži i druge važne mineralne materije kao […]

Proizvodnja plavog patlidžana u zaštićenom prostoru

Vreme proizvodnje plavog patlidžana u zaštićenom prostoru zavisi od vrste zaštićenog prostora i mogućnosti dopunskog zagrevanja. Plavi patlidžan se proizvodi isključivo rasadom. Rasad treba proizvesti u zastićenom prostoru sa dopunskim zagrevanjem zbog povećanih potreba biljke za toplotom i osetljivosti na temperaturna kolebanja. Način proizvodnje rasada plavog patlidžana je veoma sličan proizvodnji rasada paprike. Pri proizvodnji […]

Kruškin trips

Taeniothrips inconsequens značajna je štetočina ne samo pupoljaka i plodova kruške, već i šljive, džanarike, kajsije, breskve, trešnje. Napad na plodove je karakterističan – zasecaju i probijaju epidermis i parenhim mladih plodova, pa dolazi do kalusiranja i nepravilnog rasta tkiva, ili, u slučaju većih oštećenja, do pojave pukotina. Mladi plodovi ne opadaju. Taeniothrips inconsequens ima […]

Navodnjavanje borovnice

Kao neophodnoj meri plantažnog gajenja borovnice, navodnjavanju se mora sa posvetiti posebne pažnja. Pored obezbeđenja dovoljnih količina vode, mora se voditi računa i o njenom kvalitetu, hemijskom sastavu, pH vrednosti i sadržaju gvožđa. Često su potrebne provere pH vrednosti kako ne bi došlo do promene kiselosti supstrata na kome se gaji borovnica. U zavisnosti od […]

Mala lucerkina pipa

Jedna od najčešćih šetetočina lucerke je mala lucerkina pipa – Sitona humeralis. Štete prave odrasli insekti koji grizu lišće i mlade izbojke u obliku polukružnih udubljenja po obodu listova. Larve u zemljištu se hrane žilicama korena i azotofiksator bakterijama. Smatra se da je ovaj stadijum i najštetniji. Tokom godine, mala lucerkina pipa razvija jednu generaciju. […]

Rezidba kupine

Rezidba kupine je obavezna pomotehnička mera kojom se reguliše rodnost i kvalitet plodova. Rezidba se sastoji u odabiru najboljih izdanaka koji su zdravi, dobro sazreli, dovoljne dužine i sa većim brojem bočnih grana. Broj izdanaka koje ćemo ostaviti po žbunu zavisi od rastojanja sadnje i od sorte kupine. Ne bi trebalo ostavljati više od četiri […]

Optimalna temperatura gajenja povrća u zatvorenom prostoru

Biljke sa manjim potrebama za toplotom uspevaju u svim oblicima zaštićene bašte, a toploljubive vrste najbolje je gajiti u objektima sa grejanjem. Prema potrebama za toplotom vazduha, povrće delimo na grupu toploljubivih vrsta (paprika, paradajz, krastavac, lubenica, pasulj, tikva i dr.) za čiji je porast optimalna temperatura od 22 do 25 stepeni, zatim na grupu […]

Bakteriozna pegavost lista jagode

Protobakterija Xanthomonas fragariae izazivač je oboljenja jagode pod imenom bakteriozna pegavost lista. Pegavost lista se prvo javlja na donjoj strani lista u vidu vodenih lezija, koje se zatim uvećavaju i formiraju pege nepravilnog oblika, često uokvirene sitnim lisnim venama. Od drugih oboljenja pegavosti lista razlikuje se po svetlucavom odsjaju pega. U slučajevima intenzivnijeg napada bolesti […]

Prikaži sve objave