Povrtarstvo

Uzgoj rotkvica u zaštićenom prostoru

Rotkvica se u zaštićenom prostoru proizvodi u jesenje-zimskom i prolećnom periodu, a zbog visoke cene koju ostvaruje na pijaci prodajom na vezice, trebalo bi je više proizvoditi. Vrlo je pogodna za kontinuiranu setvu, svakih sedam do deset dana, a u zaštićenom prostoru se proizvode sorte kratke vegetacije (30-45 dana). Dobro se uklapa i kao predkultura, […]

Proizvodnja plavog patlidžana u zaštićenom prostoru

Vreme proizvodnje plavog patlidžana u zaštićenom prostoru zavisi od vrste zaštićenog prostora i mogućnosti dopunskog zagrevanja. Plavi patlidžan se proizvodi isključivo rasadom. Rasad treba proizvesti u zastićenom prostoru sa dopunskim zagrevanjem zbog povećanih potreba biljke za toplotom i osetljivosti na temperaturna kolebanja. Način proizvodnje rasada plavog patlidžana je veoma sličan proizvodnji rasada paprike. Pri proizvodnji […]

Optimalna temperatura gajenja povrća u zatvorenom prostoru

Biljke sa manjim potrebama za toplotom uspevaju u svim oblicima zaštićene bašte, a toploljubive vrste najbolje je gajiti u objektima sa grejanjem. Prema potrebama za toplotom vazduha, povrće delimo na grupu toploljubivih vrsta (paprika, paradajz, krastavac, lubenica, pasulj, tikva i dr.) za čiji je porast optimalna temperatura od 22 do 25 stepeni, zatim na grupu […]

Graškova muva

Contarinia pisi, kako glasi latinski naziv za graškovu muvu, češće se javlja u krajevima sa većom količinom padavina u prolećnim mesecima , jer joj je za razvoj preko potrebna odgovarajuća vlažnost zemljišta. Napad se nepovoljno odražava na porast biljaka i formiranje mahuna, odnosno semena, pa je ta štetočina naročito opasna za semenski grašak. Graškova mušica […]

Plamenjača paradajza

Plamenjača, prouzrokovana psedogljivom Phytophthora infestans, je s obzirom na učestalost pojave i stepen oštećenja lista, stabla i plodova, jedna od najznačajnijih bolesti paradajza. U uslovima umerenog klimata, u godinama sa čestim kišnim periodima praćenim visokom relativnom vlažnošću, štete koje nastaju delovanjem ovog patogena mogu biti i do 100%. Simptomi bolesti na paradajzu su slični simptomima […]

Vlažnost vazduha u plastenicima i staklenicima

Pored vlažnosti zemljišta, veliki značaj za rast i razvoj biljaka ima relativna vlažnost vazduha, jer utiče na intenzitet transpiracije, fotosintezu, oplodnju, kao i pojavu oboljenja. Vlažnost vazduha nastaje isparavanjem vode iz zemljišta i biljaka i zavisi od apsolutne vlažnosti vazduha i temperature. S obzirom na zavisnost vlažnosti vazduha od temperature, najveća relativna vlažnost vazduha je […]

Kvalitet vazduha u plastenicima i staklenicima

Rast i razvoj povrća (ali i ostalih biljaka) mogući su samo u kvalitetnoj vazdušnoj sredini, pre svega u prisustvu ugljen-dioksida i kiseonika. Vazduh obično sadrži 0,03 % CO2, što odgovara količini 500 g/m2. Pri optimalnoj osvetljenosti i temperaturi, optimalan sadržaj CO2 je 0,1-0,2%. U takvim uslovima povrće je ranostasnije, a prinos veći. Tako salata dospeva […]

Bela leptirasta vaš – pošast iz plastenika

Bela leptirasta vaš ili štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), izaziva velike štete u usevu paradajza, krastavca, paprike, salate i većem broju ukrasnih biljaka i predstavlja jednu od najštetnijih vrsta insekata na gajenim biljkama u zatvorenom prostoru. Štete prave odrasli insekti i larve sišući biljne sokove sa biljke hraniteljke. Još su veće sekundarne štete koje nastaju izlučivanjem […]

Značaj plodoreda u organskoj proizvodnji

Plodored je smena biljnih vrsta u prostoru i vremenu. Može se još definisati i kao organizovano smenjivanje useva na istoj parceli u toku određenog broja godina (uglavnom od dva do sedam vegetacionih perioda). Plodored je, uz obradu zemljišta i đubrenje, jedan od najstarijih i najvažnijih zahvata u agronomskoj praksi. Osnov za izbor plodoreda su biološke […]

Čađavost pokožice luka – Colletotrichum circinans

Ovo je ekonomski značajno oboljenje sorti luka sa belom ljuskom, dok je luk sa obojenom ljuskom otporan jer formira katehol i pirokateholnu kiselinu koji deluju toksično na gljivu. Oboljenje se javlja na lukovicama tokom vađenja ili čuvanja. Na Colletotrichum circinans su osetljivi crni luk i praziluk, dok je beli luk otporan. Na spoljnoj strani glavice […]

Prikaži sve objave