Povrtarstvo

Kukuruzna sovica

Helicoverpa armigera, odnosno kukuruzna ili pamukova sovica je izuzetno proždrljiva, polifagna štetočina. Hrani se svim delovima biljke, a osim primarnih domaćina, kukuruza i pamuka, napada i voće, vinovu lozu, lekovito bilje, pa i šumsko drveće. Najveće štete nanosi na generativnim organima – cvetu i nesazrelom plodu. Smatra se da je ova štetna leptirica u Srbiji […]

Moljac paradajza

Tuta absoluta, odnosno moljac paradajza, je relativno nova štetočina na našim prostorima, ali vrlo brzo uvrstila se među one koji prave najveće štete. Poreklom iz Južne Amerike, kod nas je moljac paradajza prvi put zabeležen 2011. godine u okolini Rume, Uba i Leskovca, a danas je rasprostranjen u skoro svim krajevima naše zemlje. U pitanju […]

Skladištenje povrća

Dužina skladištenja pojedinih vrsta povrća je različita i zavisi od biljne vrste, procesa kroz koje je ono prošlo posle berbe i uslova skladištenja. Spoljašnji faktor koji najviše utiče na dužinu čuvanja povrća je temperatura. Održavanjem niskih temperatura u skladišnom prostoru smanjuje se gubitak vlage i sprečava uvenuće povrća, usporava se razvoj mikroorganizama koji izazivaju trulež […]

Antraknoza salate

Prohladni i vlažni uslovi pogoduju razvoju i širenju patogene gljive Microdochium panattonianum koja napada zelenu salatu kako u plasteničkom gajenju tako i u proizvodnji na otvorenom. Bolest se javlja na starijem lišću, odakle se širi na celu rozetu. Do zaražavanja najčešće dolazi na naličju lista duž glavnog kao i bočnih nerava, gde se pojavljuju tamno […]

Sve o malčiranju

Malčiranje je veoma značajna agrotehnička mera koja predstavlja prekrivanje zemljišta posebnim materijalima. Korist od mačiranja je višestruka: štiti zasad od korova, poboljšava vodni, vazdušni i toplotni režim zemljišta, tlo se manje isušuje – generalno se popravlja plodnost zemljišta i stvaraju se optimalni uslovi za rast gajene kulture.  Malčiranje ne iziskuje puno vremena i rada. Jednom […]

Prirodni preparati za ukorenjavanje rasada

Rasadničarska proizvodnja nije nimalo laka. Ona podrazumeva velika ulaganja vremena, truda i naravno novčanih sredstava. Neophodno je nabaviti kvalitetno seme, pripremiti supstrat, zaštititi rasad od bolesti i štetočina, kao i surovih vremenskih uslova. Ipak, sav taj trud se isplati na kraju sezone, međutim, ponekad se prosto dogodi da se i pored svih mera opreza rasad […]

Kukuruzni plamenac

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je polifagna štetočina koja naseljava i pravi štete na oko 225 biljaka iz različitih familija, ukljućujući i voćarske, povrtarske i ratarske kulture. U našim uslovima kukuruz je najznačajnija biljka hraniteljka, te kukuruzni plamenac može da predstavlja značajni ekonomski problem ako se kukuruz gaji u monokulturi. Plamenac prezimljava u stadijumu odrasle gusenice […]

Letnja setva šargarepe

U uslovima navodnjavanja šargarepa se veoma dobro može proizvesti kao drugi usev, naročito posle ubiranja graška, ranog krompira, kupusa, spanaća, salate pa i posle ranog ječma. Za šargarepu su najpogodnija lakša, rastresita i plodna zemljišta. Teška i zbijena zemljišta za šargarepu su nepogodna jer se koren na takvim zemljištima deformiše i račva. Oranje zemljišta se […]

Graškov žižak

Graškov žižak (Bruchus pisorum) je tipična monofagna vrsta koja za svoju ishranu koristi isključivo grašak i stočni grašak, i pri jačem napadu može da smanji prinos zrna i za 50 odsto. Prisutnost žiška je jasno uočljiva po prozračnim okruglim mestima na semenjači zrna, ispod kojeg se nalazi larva, lutka, tek formiran imago ili samo otvor […]

Prihrana pasulja

Tokom vegetacije pasulj iznese iz zemljišta velike količine glavnih elemenata ishrane, a naročito je velika potrošnja azota, kao i kod svih zrnastih mahunarki. U proizvodnji pasulja za ishranu biljaka koriste se mineralna hraniva, dok se upotreba organskih hraniva preporučuje na zemljištima manje plodnosti i kisele reakcije. Pasulj povoljno reaguje i na produženo delovanje stajnjaka unesenog […]

Prikaži sve objave