Ratarstvo

Uslovi za klijanje pšenice

Da bi proces klijanja mogao da započne, potrebno je da su obezbeđeni temperatura, voda i vazduh (kiseonik). Upijajući vodu zrno počinje da bubri, i ubrzo nastaju hemijske promene u njemu. Pod uticajem fermenata razlažu se složena organska jedinjenja nerastvorljiva u vodi (skrob, belančevine, masti i drugo) koja prelaze u rastvorljiva jedinjenja i služe kao hrana […]

Suzbijanje korova u strnim žitima u jesen

Tokom jeseni ozime žitarice su najviše ugrožavaju korovi koji niču pri niskim temperaturama, dok je usev još slabo razvijen. Neki jednogodišnji travni i širokolisni korovi niču istovremeno sa ozimim žitaricama, pa je zbog toga poželjno njihovo rano suzbijanje. Jednogodišnji travni korovi za koje je poželjno jesenje suzbijanje su: stršac obični (Apera spica venti), mišji repak […]

Proizvodnja raži

Raž je žitarica severnih krajeva, gde druge žitarice slabo uspevaju ili se uopšte ne gaje. Kod nas se gaji na manjim površinama. Zrno raži sadrži dovoljno belančevima koje omogućavaju pravljenje hleba koji je hranljiv, prijatnog ukusa, manje svarljiv od pšeničnog, ali zato duže čuva svežinu i preporučuje se prilikom dijetalne ishrane jer sadrži manje skroba […]

Mesto krompira u plodoredu

Krompir u plodoredu dolazi na prvo mesto jer ostavlja zemljište čisto i u dobrom fizičkom stanju tako da se smatra dobrim predusevom za većinu ratarskih i povrtarskih biljka. Ni pre, ni posle njega ne bi trebalo gajiti srodne biljne vrste: papriku, paradajz i duvan. Rane sorte krompira su vrlo dobar predusev za kupus, soju, boraniju, […]

Crni koren – redak, ali dragocen

Ukoliko na pijaci primetite tezgu koja nudi ovo neobično povrće, nipošto je nemojte zaobići. Crni koren (Scorzonera hispanica) je povrtarska korenasta biljka, ukusa sličnog špargli, i neverovatno blagotvornog dejstva po zdravlje ljudi, a pogotovo dijabetičara.  Crni koren je samonikla dvogodišnja biljka koja se gaji zbog zadebljalog korena, mrke boje, izuzetno bogatog vitaminima i mineralima. Potiče iz […]

Dopunska obrada zemljišta

Dopunska obrada zemljišta izvodi se u jesenjem, zimskom ili rano prolećnom periodu, a cilj je da se poravna zemljište, razbiju grudve u površinskom delu zemljišta, unište iznikli korovi koji su otporni na niske temperature. Osnovni cilj ove operacije je što bolje sačuvati zimsku vlagu za naredni usev. Ukoliko smo dopunsku obradu zemljišta uspešno obavili u […]

Koje mesto u plodoredu zauzima suncokret?

Suncokret uopšte ne podnosi monokulturu jer pri takvom načinu gajenja podbacuje u prinosu, a podbačaj je veći ukoliko je monokultura dugotrajnija. Međutim, i pri jednogodišnjem uzastopnom gajenju na istoj parceli smanjenje prinosa je veliko. Nepovoljan uticaj monokulture je u najvećem stepenu posledica napada bolesti i štetočina. Otuda se ni pojačanim đubrenjem ne može ublažiti nepovoljan […]

Znate li koliko vam je semena potrebno za setvu pšenice?

Mnogo poljoprivrednika iz godine u godinu seje uvek iste količine semena po jedinici površine (setvena norma) ne uzimajući u obzir fizička svojstva semena, sortiment, rok setve, klimatske uslove, predsetvenu pripremu. Na primer, utvrđeno je da se obično seju veće količine semena ozime pšenice nego što je zaista potrebno. Još više pogoršava takvu setvu i to […]

Samozagrevanje pšenične mase u toku skladištenja

Svi oblici samozagrevanja uskladištene pšenice nastaju kao rezultat biohemijskih procesa u zrnu, mikrobioloških procesa na površini zrna i zbog aktivnosti insekata. Koji je od ovih faktora uticajniji, predmet je mnogih ispitivanja. Utvrđeno je da se fiziološki procesi, a sa tim i samozagrevanje pšenice, odvija i u potpuno sterilnim uslovima, ali sa znatno slabijim intenzitetom. Prema […]

Mineralna ishrana pšenice

Osnovno đubrenje u jesen, pre setve, od presudnog je uticaja na ostvarivanje visokih prinosa strnih žita. Kontrola plodnosti zemljišta je osnova za primenu mineralnih i organskih đubriva. Količina upotrebljenih mineralnih hraniva zavisi i od preduseva. Predusevi se razlikuju po intenzitetu iznošenja hraniva, stanju vlage u zemljištu posle njihove berbe i drugo. Količina iznetih NPK hraniva […]

Prikaži sve objave