Ratarstvo

Kukuruzna sovica

Helicoverpa armigera, odnosno kukuruzna ili pamukova sovica je izuzetno proždrljiva, polifagna štetočina. Hrani se svim delovima biljke, a osim primarnih domaćina, kukuruza i pamuka, napada i voće, vinovu lozu, lekovito bilje, pa i šumsko drveće. Najveće štete nanosi na generativnim organima – cvetu i nesazrelom plodu. Smatra se da je ova štetna leptirica u Srbiji […]

Simptomi nedostatka hranljivih elemenata kod kukuruza

Usled nepravilnog đubrenja, odnosno neunošenja dovoljne količine hranljivih elemenata ili usled pojave antagonizma među njima, često je prisutan nedostatak pojedinih biljnih hraniva u zemljištu. Pri nedostatku pojedinih elemenata narušava se normalan tok rasta i razvića kukuruza, nastupaju promene u samoj biljci koje se manifestuju u vidu simptoma koji se često mešaju sa simptomima koji su […]

Prirodni preparati za ukorenjavanje rasada

Rasadničarska proizvodnja nije nimalo laka. Ona podrazumeva velika ulaganja vremena, truda i naravno novčanih sredstava. Neophodno je nabaviti kvalitetno seme, pripremiti supstrat, zaštititi rasad od bolesti i štetočina, kao i surovih vremenskih uslova. Ipak, sav taj trud se isplati na kraju sezone, međutim, ponekad se prosto dogodi da se i pored svih mera opreza rasad […]

Kukuruzni plamenac

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je polifagna štetočina koja naseljava i pravi štete na oko 225 biljaka iz različitih familija, ukljućujući i voćarske, povrtarske i ratarske kulture. U našim uslovima kukuruz je najznačajnija biljka hraniteljka, te kukuruzni plamenac može da predstavlja značajni ekonomski problem ako se kukuruz gaji u monokulturi. Plamenac prezimljava u stadijumu odrasle gusenice […]

Mere zaštite od požara tokom žetve strnih žita

Žetva strnih žita je ozbiljan i odgovoran posao koji zahteva angažovanje većeg broja ljudi i tehnike na zajedničkom poslu u određenom prostoru gde je povećana opasnost od izbijanja požara i povreda ljudi. Zato se moraju poštovati određena pravila propisana zakonom čijom se primenom mogućnost neželjenih posledica svodi na najmanju meru. Radi zaštite strnih useva od […]

Prihrana kukuruza

Kukuruz ima velike potrebe za biljnim hranivima jer je u pitanju kultura koja u relativno kratkom vremenu daje velike prinose organske mase. Za dobijanje visokih prinosa na zemljištima srednje plodnosti usevu kukuruza đubrenjem treba obezbediti oko 150 kg/ha azota, 80 do 90 kg/ha fosfora i 60 do 80 kg/ha kalijuma. Potrebe kukuruza za azotom su […]

Kukuruzna zlatica

Glavne štete kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera) prouzrokuju u stadijumu larve ishranom na korenu kukuruza. U početku se larve hrane sitnim delovima korena, a zatim i bočnim i glavnim korenom u koji se ubušuju i pregrizaju u blizini glavnog stabla. Posledica ishrane je znatno skraćivanje korena, zbog čega biljka gubi uporište u tlu. Larve mogu potpuno […]

Organska proizvodnja heljde

Heljda je dobar predusev, ima veliki agrotehnički značaj, brzo raste i guši korove, usvaja iz zemljišta teško rastvorljiva jedinjenja fosfora. Zavisno od sorte i uslova uspevanja, dužina vegetacionog perioda heljde je 50-120 dana. Pri povoljnim uslovima klija dva do četiri dana posle setve, a 6-7 dana posle nicanja pojavljuje se prvi stalni list. Cvetanje počinje […]

Repičin sjajnik

Repičin sjajnik, ili na latinskom Meligethes aeneus, najvažnija je štetočina uljane repice koja može da izazove smanjenje prinosa i za više od 50 odsto. Štete izaziva hraneći se na pupoljcima, koje buše i ponekad ulazeći u njih izgrizaju ih iznutra. Napadnuti pupoljci se u velikom procentu ne otvaraju. Kad se cvetovi otvore, na njima više […]

Suzbijanje korova u pšenici

Korovske biljke imaju negativan uticaj na gajeni usev, odnosno onemogućavaju normalan rast i razvoj pšenice, oduzimajući joj prostor, mineralne materije i vodu što direktno utiče na njen kvalitet i visinu prinosa. Zbog gustog sklopa i dobre kompetitorske sposobnosti, problem korova u pšenice nije u tolikoj meri izražen kao kod okopavina. Zaštita od korova se sprovodi […]

Prikaži sve objave