Vinogradarstvo

Plodnost zemljišta i način ishrane vinove loze

Da bi zemljište bilo plodno nije dovoljno samo da sadrži određene količine hranljivih sastojaka, već da oni budu takvi da ih biljka može koristiti. Vinova loza svojim korenom može da usvaja samo one hranljive sastojke koji se nalaze rastvoreni u zemljišnoj vodi. One sastojke, koji u vodi nisu rastvorljivi, loza neće moći da iskorišćava, ma […]

Komina kao đubrivo

Cilj bavljenja vinogradarstvom je dobijanje kvalitetnog vina ili grožđa za trpezu. Međutim, malo je novopečenih vinogradara koji sporedne proizvode i otpatke vinogradarske proizvodnje koriste za đubrenje svojih obradivih površina. Pokožica s mekanim delom čini oko 30 odsto komine grožđa i predstavljaju odlično organsko đubrivo, i pored toga što je siromašno u glavnim hranjivim elementima (ima […]

Sorte stonog grožđa pogodne za gajenje bez upotrebe pesticida

U poslednje vreme postoji tendencija za gajenjenjem grožđa na malim površinama, uglavnom okućnicama, u nekomercijalne svrhe, već za ličnu potrošnju. To podrazumeva izbor onih sorti koje se mogu gajiti bez primene pesticida ili uz njihovu minimalnu upotrebu.. Da bi se na okućnici proizvelo zdravo i kvalitetno stono grožđe, veliku pažnju treba posvetiti pre svega izboru […]

Upis u vinogradarski registar

Svi proizvođači koji su upsani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a imaju parcele pod vinovom lozom, u skladu sa Zakonom o vinu imaju obavezu upisa u Vinogradarski registar. Upisu u Vinogradarski registar podležu sva fizička, pravna lica i preduzetnici koji obrađuju 10 ari ili više vinograda. Od regulative nisu izuzeti ni vinogradari koji obrađuju manje od […]

Skidanje lastara u matičnjaku

Skidanje lastara sa čokota u matičnjaku može se izvoditi od opadanja lišća u jesen do pred kretanje sokova u proleće, sa izuzetkom perioda tokom zimskih mrazeva. Ipak se preporučuje da se lastari skidaju u jesen, posebno u krajevima gde je temperatura vazduha tokom jeseni i zime znatno iznad nule, a takođe i u krajevima gde su […]

Eutipoza vinove loze

Eutipoza, koju prouzrokuje fitopatogena gljiva Eutypa lata, jedna je od najznačajnijih bolesti drvenastog tkiva vinove loze. Polifagna je vrsta i napada više od 90 biljaka (osim vinove loze, domaćini su i kajsija, šljiva, badem, jabuka, dunja, kruška, crna ribizla, orah, limun itd.). Eutipoza vinove loze, ranije poznata kao ’mrtva ili odumiruća ruka’, danas spada u […]

Berba i čuvanje stonog grožđa

Stono grožđe predstavlja osvežavajući, ukusan i lako svarljiv proizvod sa velikom kaloričnom vrednošću i povoljnim kiselinskim sastavom. Po pravilu se bere u nekoliko navrata, a u nekim krajevima, poput Krita, dopušta se da svo grožđe sazri pa se onda bere u jednom navratu. Pre berbe utvrđuje se zrelost grožđa na osnovu, na primer, glikoacidometrijskog indeksa […]

Kako do zdravstveno bezbednog ploda?

Poslednjih godina je, kako u svetu tako i u Srbiji, povećana potrošnja svežeg voća i povrća. Istovremeno se menja i svest proizvođača u smislu zdravstvene bezbednosti proizvoda. Sve više se govori o bolestima koje se javljaju kao posledica unosa zaražene hrane. Iz tih razloga potrebno je proizvodnju prilagoditi zahtevima potrošača. Plodovi mogu biti zaraženi bakterijama, […]

Folijarna prihrana vinove loze

Prihranu vinove loze preko lista potrebno je obavljati tečnim folijarnim đubrivima koja u sebi sadrže kako makro tako i mikeoelemente. Veoma bitni elementi kad je u pitanju vinova loza su magnezijum, bor i gvožđe, čiji se nedostatak često i javlja na vinogradarskim zemljištima. Prilikom odabira folijarnih đubriva mora se imati u vidu koji elemenat je […]

Značaj lačenja za vaš vinograd

Lačenje, plevljenje, odnosno očenjivanje mladih lastara je osnovna i najvažnija mera zelene rezidbe, pomoću koje se određuje i normira ukupan broj lastara i broj rodnih lastara, a samim tim i broj cvasti i grozdova na čokotu. Ova mera je takođe glavni način da se izvrši korekcija zimske rezidbe, i na taj način utiče na visinu prinosa, […]

Prikaži sve objave