Vinogradarstvo

Izbor položaja za podizanje vinograda

Ukoliko se vinograd podiže u rejonu, podrejonu ili vinogorju sa razvijenim vinogradarstvom, mogu se iskoristiti dugogodišnja praktična iskustva koja služe kao osnova za orjentaciju u pogledu izbora sorata, zemljišta i položaja za podizanje vinograda. Međutim, ukoliko se osvajaju nove površine, gde vinova loza nije gajena, onda se bez prethodne studije o agroekološkim uslovima ne preporučuje […]

Priprema zemljišta za podizanje vinograda

U cilju privođenja zemljišta kulturi vinove loze, mora se izvršiti humifikacija, fosfatizacija, kalizacija i kalcifikacija. Sve ove mere za cilj imaju dovođenje plodnosti zemljišta na optimalan nivo najvažnijih elemenata koji su neophodni vinovoj lozi. Meliorativnim đubrenjem unose se u zemljište veće količine organskih i mineralnih đubriva u cilju podizanja nivoa hraniva u zemljištu. Meliorativnom đubrenju […]

Starenje vina

U toku čuvanja, posle alkoholne fermentacije, vino osim stabilnosti stiče i ukus i miris, svojstva koja dublje zadiru u njegovu prirodu i koja su pravi nosioci njegovog kvaliteta. Te odavno poznate činjenice nekada su značile još i više pri ocenjivanju kvaliteta vina, jer su metode hemijskog ispitivanja bile slabo razrađene. O vrednosti vina sudilo se […]

Čuvanje stonog grožđa

Radi ublažavanja sezonskog karaktera potrošnje stonog grožđa, grožđe se čuva kako bi se u svežem stanju moglo trošiti i u zimskom periodu. Dužem čuvanju su namenjene sorte poznog i vrlo poznog vremena sazrevanja, dok se kraće vreme (od jednog do tri meseca) mogu čuvati sorte srednje poznog vremena sazrevanja. Sve promene koje se na grožđu […]

Uklanjanje listova oko grozdova

U savremenom vinogradarstvu redovno se primenjuje defolijacija u cilju povećanja kvaliteta grožđa, a ova mera izvodi se na 20 do 30 dana pre berbe. Iz zone lastara, u kojoj se razvijaju grozdovi uklanjaju se pojedini listovi koji zasenjuju grozdove. Na taj način se značajno poboljšava osvetljenost i aeracija, što doprinosi boljem sazrevanju grozdova, potpunoj obojenosti […]

Kvalitet vode za navodnjavanje

Voda je jedan od najznačajnijih faktora za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Ipak, u prirodnim uslovima padavina obično nema dovoljno, ili su nepovoljno raspoređene, pa je u tom smislu intenzivna poljoprivreda nezamisliva bez sistema za navodnjavanje. Zadatak navodnjavanja jeste da reguliše neophodan vodni, vazdušni, toplotni, mikrobiološki i mineralni režim zemljišta, odnosno da obezbedi optimalne uslove za rast […]

Određivanje zrelosti grožđa

Određivanje zrelosti grožđa ima veliki značaj kako bi se berba obavila onda kada sastav grožđa i njegove ogranoleptičke osobine najviše odgovaraju njegovoj nameni, odnosno tehnološkoj upotrebi. Od sastojaka grožđa, posebno su značajni količina šećera i kiselina. Do pune zrelosti grožđa i dolazi onda kad se na kraju faze sazrevanja ustanovi da se, u dva uzastopna […]

Faza sazrevanja grožđa

Jedan od osnovnih znakova nastupanja faze sazrevanja kod grožđa je promena boje na pokožici, pa se zato često i naziva faza šarka. Pored promene boje na pokožici, dolazi i do niza drugih promena koje karakterišu ovu fazu – bobica omekšava, a u njoj se naglo povećava sadržaj šećera, a smanjuje sadržaj kiselina. Na pokožici, zajedno […]

Primena regulatora rasta u voćastvu i vinogradarstvu

Biljni regulatori rasta predstavljaju grupu prirodnih ili sintetičkih organskih jedinjenja koja imaju primaran uticaj na rast, razvoj i zrenje vegetativnih i reproduktivnih delova biljke. Biljni regulatori rasta (BRR) bili su predmet dugotrajnih istraživanja u nastojanju da se otkriju njihove manje poznate osobenosti koje bi mogle da se koriste u savremenoj proizvodnji voća i vinove loze. […]

Prašenje vinograda

Pod uticajem prolećnih i letnjih kiša, zemljište u vinogradu se sabija, na površini se formira pokorica, a već sa prvim toplim danima počinju da se javljaju korovske biljke. Korovske biljke i zemljišna pokorica doprinose smanjenju zemljišne vlage, a kod nekih oblika gajenja loze javlja se zasenjivanje lišća i grozdova i hlađenje zemljišta koje stvaraju korovi. […]

Prikaži sve objave