Vinogradarstvo

Kada saditi vinovu lozu?

Vreme sadnje vinove loze zavisi pre svega od klimatskih i zemljišnjih uslova. Jednogodišnji ožiljeni kalemovi sade se u periodu mirovanja od opadanja lišća u jesen pa do kretanja vegetacije u proleće. Jesenju sadnju kalemova treba obaviti na lakim i propusnim zemljištima i u krajevima gde su jeseni tople i suve. Zimska sadnja vinove loze u […]

Način i postupak upisa u Vinogradarski registar

Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima) i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU. Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu. […]

Crna trulež grožđa

Gljivica Guignardia bidwellii izazivač je bolesti vinove loze pod nazivom crna trulež grožđa, a prvi simptomi oboljenja javljaju se u rano proleće na svim vegetativnim delovima biljke. Na lišću se ispoljavaju sivkasto žute pege prečnika do 1 cm, koje su okružene tamno braon prstenom. Pege koje se javljaju na peteljci mogu je prstenovati zbog čega […]

Procvat vinarstva u Belgiji

Iako su prvi čokoti vinove loze u Belgiji zasađeni tek pre 20 godina, proizvodnja vina u toj zemlji veoma se brzo širi i razvija, a tome ne pogoduju samo finansijski podsticaji ili nove sorte, već i – promena klime. U najvećem belgijskom vinskom skladištu sazreva „šampanjac“ 2016. godišta. Flaše su naslagane sve do plafona hale […]

Održavanje vinskih bačvi

Za postizanje visokog kvaliteta i prirodnih aroma domaćeg vina, od velikog je značaja nega i održavanje sudova za grožđe i vino. Iskusni vinogradari ističu da su za kvalitet vina uslovi čuvanja važni podjednako kao i kvalitet same sirovine, odnosno grožđa. Mnogi od njih smatraju da je ključ u tradicionalnoj istrajnosti i ustaljenim postupcima nege i održavanja zdravstveno-higijenske […]

Vinova loza i niske temperature

Zaštita vinove loze od niskih zimskih temperatura je neophodna posebno u mladom vinogradu, a u oblastima gde niske temperature imaju vrednost ispod -15 stepeni, obavlja se potpuno ili delimično zagrtanje i starijih čokota. Većina sorti ima najslabiju otpornost krajem zime, bolju otpornost početkom zime, a najotpornije su sredinom zime. Ono što bi prvo trebalo da […]

Uticaj stepena opterećenja čokota rodnim okcima na rast, rodnost i kvalitet

Opterećenje čokota označava broj okaca koji se pri rezidbi ostavlja na čokotu ili kvadratnom metru površine vinograda. Veličina opterećenja zavisi od sorte i uslova sredine. U našim vinogradima broj okaca po metru kvadratnom varira od 6 do 16, a po čokotu se menja prema razmaku sađenja loze. U uskorednim vinogradima, na malim razmacima između biljaka, […]

Mirovanje vinove loze

Zimsko mirovanje vinove loze počinje kad potpuno opadne lišće, a završava se sa početkom kretanja sokova u proleće. Na dužinu trajanja zimskog mirovanja veliki uticaj imaju sorte i klima. Tako, u umereno kontinentalnoj klimi ono traje od kraja novembra do druge polovine marta. Razlikujemo dve vrste mirovanja: 1. fiziološko 2. ekološko Fiziološko mirovanje se odlikuje […]

Plodnost zemljišta i način ishrane vinove loze

Da bi zemljište bilo plodno nije dovoljno samo da sadrži određene količine hranljivih sastojaka, već da oni budu takvi da ih biljka može koristiti. Vinova loza svojim korenom može da usvaja samo one hranljive sastojke koji se nalaze rastvoreni u zemljišnoj vodi. One sastojke, koji u vodi nisu rastvorljivi, loza neće moći da iskorišćava, ma […]

Komina kao đubrivo

Cilj bavljenja vinogradarstvom je dobijanje kvalitetnog vina ili grožđa za trpezu. Međutim, malo je novopečenih vinogradara koji sporedne proizvode i otpatke vinogradarske proizvodnje koriste za đubrenje svojih obradivih površina. Pokožica s mekanim delom čini oko 30 odsto komine grožđa i predstavljaju odlično organsko đubrivo, i pored toga što je siromašno u glavnim hranjivim elementima (ima […]

Prikaži sve objave