Vinogradarstvo

Sivi grozdov smotavac

Lobesia botrana je prvenstveno štetočina vinove loze, ali može se naći i na maslini, malini, kupini, pa čak i na listu i cvetu lucerke, deteline i krompira. Posebno napada one sorte koje imaju velike ili zbijene grozdove, gde je vlažnost velika, a strujanje vazduha minimalno. Štetočina može smanjiti prinos i do 30 odsto i uticati […]

Cigaraš

Štetočina cigaraš (Byctiscus betulae) napada vinovu lozu, ali i krušku, šljivu, lesku, pitomi kesten, lipu. Hrani se pupoljcima vinove loze i voćaka, a kasnije se hrani na lišću praveći karakteristično oštećenje – izgriza sa lica lista uzdužne pruge, ostavljajući nedirnutu donju pokožicu. Prezimljava u stadijumu imaga pod korom ili na raznim drugim skrivenim mestima. Jedan […]

Proređivanje grozdova i bobica grožđa

Proređivanje grozdova i bobica je povremena, odnosno, dopunska mera zelene rezidbe koja se obavlja umesto proređivanja cvasti i cvetova. Najbolje je sačekati da se završi cvetanje i da se, na osnovu zametanja bobica i razvoja grozdova, obavi procena i izvrši pravilno proređivanje. Proređivanjem grozdova i bobica dobijamo krupnije grozdove i bobice, koje će pri tome […]

Kada saditi vinovu lozu?

Vreme sadnje vinove loze zavisi pre svega od klimatskih i zemljišnjih uslova. Jednogodišnji ožiljeni kalemovi sade se u periodu mirovanja od opadanja lišća u jesen pa do kretanja vegetacije u proleće. Jesenju sadnju kalemova treba obaviti na lakim i propusnim zemljištima i u krajevima gde su jeseni tople i suve. Zimska sadnja vinove loze u […]

Način i postupak upisa u Vinogradarski registar

Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima) i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU. Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu. […]

Crna trulež grožđa

Gljivica Guignardia bidwellii izazivač je bolesti vinove loze pod nazivom crna trulež grožđa, a prvi simptomi oboljenja javljaju se u rano proleće na svim vegetativnim delovima biljke. Na lišću se ispoljavaju sivkasto žute pege prečnika do 1 cm, koje su okružene tamno braon prstenom. Pege koje se javljaju na peteljci mogu je prstenovati zbog čega […]

Procvat vinarstva u Belgiji

Iako su prvi čokoti vinove loze u Belgiji zasađeni tek pre 20 godina, proizvodnja vina u toj zemlji veoma se brzo širi i razvija, a tome ne pogoduju samo finansijski podsticaji ili nove sorte, već i – promena klime. U najvećem belgijskom vinskom skladištu sazreva „šampanjac“ 2016. godišta. Flaše su naslagane sve do plafona hale […]

Održavanje vinskih bačvi

Za postizanje visokog kvaliteta i prirodnih aroma domaćeg vina, od velikog je značaja nega i održavanje sudova za grožđe i vino. Iskusni vinogradari ističu da su za kvalitet vina uslovi čuvanja važni podjednako kao i kvalitet same sirovine, odnosno grožđa. Mnogi od njih smatraju da je ključ u tradicionalnoj istrajnosti i ustaljenim postupcima nege i održavanja zdravstveno-higijenske […]

Vinova loza i niske temperature

Zaštita vinove loze od niskih zimskih temperatura je neophodna posebno u mladom vinogradu, a u oblastima gde niske temperature imaju vrednost ispod -15 stepeni, obavlja se potpuno ili delimično zagrtanje i starijih čokota. Većina sorti ima najslabiju otpornost krajem zime, bolju otpornost početkom zime, a najotpornije su sredinom zime. Ono što bi prvo trebalo da […]

Uticaj stepena opterećenja čokota rodnim okcima na rast, rodnost i kvalitet

Opterećenje čokota označava broj okaca koji se pri rezidbi ostavlja na čokotu ili kvadratnom metru površine vinograda. Veličina opterećenja zavisi od sorte i uslova sredine. U našim vinogradima broj okaca po metru kvadratnom varira od 6 do 16, a po čokotu se menja prema razmaku sađenja loze. U uskorednim vinogradima, na malim razmacima između biljaka, […]

Prikaži sve objave