Vinogradarstvo

Desertna vina

Desertna vina spadaju u grupu specijalnih vina kojoj pripadaju još i likerska, aromatična i aromatizovana vina. Desertna vina dele se na prirodna desertna vina i, takozvana, pečena vina. Prirodna desertna vina proizvode se od prezrelog grožđa (običan suvarak) ili od prezrelog grožđa napadnutog plemenitom plesni (plemeniti suvarak). Pečena vina proizvode se isključivo od grožđa bogatog […]

Vinski cvet

U proizvodnji vina nije retkost da se dešavaju greške i propusti, što dovodi do pojave mnogih bolesti i mana vina. Jedna od najčešćih bolesti je vinski cvet. Prouzrokovači ove bolesti su gljivice iz roda Candida koje se razvijaju u prisustvu kiseonika, što znači da nastaju u polupraznim bačvama. Podložnija infekciji su vina do 10% alkohola, […]

Nega vinograda oštećenih gradom

Vremenske nepogode praćene olujnim vetrom i gradom mogu naneti velike i dugotrajne štete zasadima vinove loze, a najosetljiviji su mladi lastari, cvasti i tek formirani grozdovi. Ako vinograd pretrpi štete od oluje i grada mora se posebno negovati kako bi se ta šteta što više umanjila i eliminisale posledice, a oštećeni delovi što pre oporavili […]

Bistrenje vina

Enološka bistrila su sredstva koja se koriste u svrhu poboljšanja bistroće vina, boje, organoleptike, odnosno ukusa i mirisa, kao i postizanja stabilnosti vina. Bistrilima se uklanjaju materije koje prouzrokuju zamućenja, prekomernu trpkost i gorčinu, neželjene promene boje i neugodan miris i ukus. Posle obavljenog bistrenja, bistrila uklanjamo iz vina različitim tehnološkim postupcima kao što su […]

Crveni voćni pauk

Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) je sitna štetočina, koju teško možemo da primetimo. Međutim, on nanosi ozbiljne štete biljnoj proizvodnji, posebno u voćnjacima i vinogradima. Štetni su svi pokretni stadijumi koji se hrane na lišću, smanjuju fotosintezu, pojačavaju transpiraciju, usporavaju rast letorasta i generalno, smanjuju otpornost biljke na izmrzavanje. Prvi simptomi napada se uočavaju u […]

Erinozna grinja vinove loze

Erinozna grinja (Eriophyes vitis) je veoma rasprostranjena štetočina i može se naći gotovo na svim područjima na kojima se gaji vinova loza. Eriophyes vitis izaziva oštećenja poznata kao erinoza ili lozina krasta. Erinozna grinja vinove loze je cvrvolikog, skoro cilindričnog tela, bledo-žućkaste boje. Ima tri generacije u toku godine. Prema nekim od istraživanja, prva generacija […]

Vinova loza i štetno dejstvo visokih temperatura

Visoke temperature obično prati niska vlažnost zemljišta i vazduha pa ukoliko ovakvi uslovi potraju duže može doći do oštećenja pojedinih organa, a zatim i do uvenuća čokota. Temperatura iznad 35, a naročito iznad 40 stepeni, mogu izazvati trajne posledice na vinovoj lozi na sličan način kao i temperature ispod nule. Pri visokoj temperaturi lišće se […]

Ishrana vinove loze u organskoj proizvodnji

U organskoj proizvodnji grožđa ishrani vinove loze mora da se posveti posebna pažnja, a količine i vrste đubriva se određuju na osnovu predhodno urađene analize obezbeđenosti zemljišta hranjivim elementima. Unošenje organskih materija u zemljište, pre podizanja zasada, je neophodno za poboljšanje njegovih hemijskih, fizičkih i bioloških osobina. Od sredstava za obogaćivanje zemljišta organskom materijom dozvoljeno […]

Zlatasto žutilo vinove loze

Fitoplazma Flavescence doree izazivač je bolesti poznate pod imenom zlatno žutilo vinove loze, koja je u našim krajevima prvi put uočena devedesetih godina prošlog veka. Pupoljci novozaraženih čokota ne kreću u proleće ili se iz njih razvijaju lastari posle značajnog zakašnjenja. Internodije lastara su skraćene, a delovi liske mogu da atrofiraju. Tipični simptomi se javljaju […]

Sivi grozdov smotavac

Lobesia botrana je prvenstveno štetočina vinove loze, ali može se naći i na maslini, malini, kupini, pa čak i na listu i cvetu lucerke, deteline i krompira. Posebno napada one sorte koje imaju velike ili zbijene grozdove, gde je vlažnost velika, a strujanje vazduha minimalno. Štetočina može smanjiti prinos i do 30 odsto i uticati […]

Prikaži sve objave