Voćarstvo

Upotreba pepela u voćarstvu

Pepeo je od davnina poznat kao poboljšivač kvaliteta zemljišta i pospešivač rasta biljaka, pa tako i voćaka. Pepeo popravlja strukturu teških glinastih zemljišta, dobra je dopuna prirodnim đubrivima koja su većinom siromašna kalijumom koji reguliše ravnotežu vode i igra ulogu u prenosu hranljivih materija unutar voćke. Pepeo uglavnom sadrži dosta kalijuma, 10-40% kreča, 5-10% fosfora […]

Šta je važno znati pre nego posadite kruške

Sve sorte kruške su u osnovi samobesplodne, što znači da se pri zasnivanju zasada strogo izbegava homogenost, odnosno, sadnja samo jedne sorte. Zbog toga se u zasadu mora naći, pored sorte koju želite da gajite, još nekoliko sorti odgovarajućih oprašivača koje se mogu zasaditi u manjem broju od osnovne sorte. Postoje sorte koje, u zavisnosti […]

Pepelnica leske

Pepelnica leske, koju izaziva gljivica Phyllactinia guttata, česta je i ekonomski značajna bolest ove voćne kulture, a simptome je moguće uočiti u julu i avgustu. Ukoliko se suzbijanje ne obavi u prvim fazama pojave bolesti, može doći do potpune defolijacije – ogoljenosti leske. Simptomi bolesti ispoljavaju se na naličiju lista gde se stvara brašnasta navlaka […]

Koliko su važni pojedini mikroelementi u voćarstvu

Mikroelementi su neophodni u malim količinama za normalan razvoj i plodonošenje voćaka koje, usled nedostataka tih elemenata, slabije rastu i često ostaju patuljaste. Nedostatak mikroelemenata može da izazove ozbiljne posledice, ne samo u nepravilnom razviću plodova, već mogu da propadnu i grane i koren, a nekada dolazi i do sušenja i celog stabla. Na normalno […]

Odnos voćaka prema fotoperiodizmu

Fotoperiodizam predstavlja odnos biljaka (voćaka) prema trajanju svetlosnog dela dana. To je, u stvari, uticaj različitog trajanja dana i noći na prelazak biljaka (voćaka) iz vegetativne u generativnu fazu razvića. Ovu pojavu su otkrili Garner i Alard, koji su zapazili da vreme cvetanja biljaka zavisi od dužine trajanja osvetljenosti u toku dana. U odnosu na […]

Razmeravanje i markiranje mesta za sadnju maline

Malina se može saditi na različitom rastojanju zavisno od sistema uzgoja, bujnosti sorte i površine za sađenje. Samo razmeravanje parcele za sadnju maline mora da prethodi obeležavanju mesta za sadnju, a taj posao može se obaviti na više načina. Na većim površinama, radi sigurnosti, taj posao trebalo bi poveriti geometru da pomoću specijalnih instrumenata, ili […]

Kako da uzgajate masline u posudi

Za uzgoj masline u posudi potreban je vrlo topao, sunčan ili polusenovit položaj leti, te zatvoren, prozračan i senovit položaj zimi, na temperaturi od pet do 10 stepeni. Zemljište bi trebalo da je vrlo propusno i suvo, najbolje mešavina ilovače, humusa i peska. Razmnožava se semenom u jesen ili poluzrelim reznicama leti. Najbolje je nabaviti […]

Izbor lokacije za podizanje organskog voćnjaka

Važan faktor u planiranju organske proizvodnje voća je izbor lokacije na kojoj će biti podignut zasad. Parcela na kojoj se primenjuje tehnologija proizvodnje voća po organskim principima trebalo bi da bude udaljena od drugih konvencionalnih površina, kako sintetička sredstva koja se primenjuju na tim parcelama ne bi prešla na organski zasad. Ukoliko nemamo tu udaljenost, […]

Zdravstveni benifiti kupina i kupinovog vina

Kupine nisu samo ukusno već i lekovito voće koje, na primer, poboljšava varenje, ali i sprečava nastajanje i širenje karcinoma. Narodna medicina kupine posebno preporučuje za ishranu dece, trudnica, malokrvnih osoba i žena u periodu klimaksa. A, osim ploda, lekovito je i lišće bogato eteričnim uljima, taninima i kiselinama. S obzirom na to da plod […]

Priprema zemljišta za sadnju malina

Ako je moguće, sa pripremom zemljišta na kojem bi gajili maline, trebalo bi započeti bar dve godine pre sadnje. Pošto je malina višegodišnja biljka, priprema zemljišta mora se obaviti pravilno i blagovremeno. Dobro pripremljeno zemljište trebalo bi da omogući dobar prijem sadnica i normalan porast izdanaka, a to je preduslov za obilno i redovno rađanje. […]

Prikaži sve objave