Voćarstvo

Zelena i sanaciona rezidba trešnje

Letnji period, posle berbe trešnje (jul-avgust) idealan je za obavljanje rezidbe na zeleno u svim tipovima zasada (ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni) zbog uslova za spontano zarastanje preseka (visoke letnje temperature sa malo ili bez ikakvih padavina) i bez pojave retrovegetacije. U polu i intenzivnim zasadima trešnje na generativnim podlogama zelena rezidba je neophodna kako bi […]

Značaj atmosferskih padavina za voćarsku proizvodnju

Klimatske promene u poslednjih nekoliko decenija značajno utiču na voćarske kulture i voćarsku proizvodnju u određenim krajevima naše zemlje, a nestabilnost vremenskih prilika u nekim rejonima dovodi u pitanje ekonomičnost voćarstva. Savremena voćarska proizvodnja je nemoguća bez navodnjavanja i protivgradnih zaštitnih mreža i svih tehničko-tehnoloških rešenja. Mala poljoprivredna gazdinstva nemaju dovoljno sredstava kako bi finansirala […]

Hemijska analiza listova i njen značaj za voćarstvo

Sadržaj pojedinih biogenih elemenata u listu i prinosa usko su povezani, pa je zato analiza sadržaja makro i mikro elemenata u listu našla primenu u određivanju normi đubriva u intenzivnoj voćarskoj proizvodnji. Analiza lista je proces u kome se listovi skupe, osuše, usitne i hemijskom analizom se utvrdi sadržaj biogenih elemenata u njima. U naprednim […]

Kupinovača

Kupinovača je voćna delikatesna rakija dobijena destilacijom profermentisanog kljuka svežih plodova ili šire kupine. Posle berbe nije potrebno pranje plodova. Na samoj površini plodova nalazi se epifitna, poželjna, mikroflora koja i otpočinje proces alkoholnog vrenja. Fermentacija se obavlja na temperaturi od 16 do 20 stepeni, a u slučaju da temperatura ne prelazi četrnaesti podeok, potrebno […]

Rakija od breskve

Breskovača je rakija dobijena destilacijom profermentisanog kljuka svežih plodova ili šire bresaka, sa ili bez koštica, tako da miris i aroma destilata potiču isključivo od destilisanih sirovina. Među sortama breskvi pogodnih za preradu u rakiju ističu se redhevn, haleova pozna i fajet. Breskva kao izvrsno stono voće, uglavnom se potroši u svežem stanju, a svega […]

Dunjevača – kraljica među rakijama

Dunja je kod nas cenjeno voće, gotovo nezaobilazno na seoskim imanjima, ali, i pored toga, rakija dunjevača bila je do nedavno prava retkost. Naime, postupak po kom se dobija je složeniji od uobičajenog, pa su pokušaji u seoskim domaćinstvima mahom bili neuspešni. Obično se dobijao destilat lošeg kvaliteta i neprijatnog mirisa. Ipak, u novije vreme, […]

Uzgoj mušmule

Mušmula (Mespilus germanica) je voćna vrsta toplijih predela, a najbolje rezultate daje pri uzgoju na nadmorskoj visini do 700 metara. Dobro podnosi niske temperature tokom mirovanja, a zahvaljujući kasnom cvetanju (tokom maja) nikada nema oštećenja cveta ili ploda od poznih mrazeva. Zahteva dobra, rastresita zemljišta. Nepovoljna su teška i zemljišta podložna zadržavanju vode – zabarivanju. […]

Retrovegetacija koštičavog voća

Retrovegetacija predstavlja pojavu nove lisne mase posle opadanja tokom jeseni i važi za štetan proces iz nekoliko razloga, jer osim što smanjuje otpornost biljaka na niske temperature, one u narednu sezonu ulaze oslabljene, daju niži prinos i osetljivije su na napade bolesti i štetočina. Takve voćke gube na kondiciji i nespremno će dočekati zimsko mirovanje […]

Prednosti i mane uzgoja maline na planinama

Malina se kod nas uglavnom uzgaja na pobrđima, delimično u ravnicama, a dosta manjim delom na većim nadmorskim visinama. Najveće površine zasada se nalaze na nadmorskoj visini od 300 do 700 metara. Uzgoj na većim visinama ima svoje prednosti, ali i mane. Naime, sa povećanjem visine, kasni odvijanje pojedinih fenofaza razvoja maline, samim time kasni […]

Đubrenje oraha

Jezgrasto voće zauzima sve više površine u voćarskoj proizvodnji. Ove voćne vrste dobro reaguju na đubrenje organskim đubrivima koja u kombinaciji sa mineralnim đubrivima daju dobre rezultate. Posebne zahteve ove voćke imaju za kalijumom. Orah se sadi sa većim razmakom između stabala, pa se zbog toga u prvih nekoliko godina posle sadnje đubrenje vrši pojedinačno […]

Prikaži sve objave