Voćarstvo

Ljubičasta pegavost izdanka maline

Didymella applanata, odnosno Xenodidymella applanata, gljivica je koja na malini izaziva ljubičastu pegavost izdanaka. Takođe, na kupini dovodi do pojave oboljenja poznatog kao kestenjasta pegavost. Prvi simptomi bolesti se u našim uslovima najčešće uočavaju krajem juna i tokom jula na lišću mladih, jednogodišnjih izdanaka. Najpre se javljaju sitne mrke pege sa mrkožutim obodom na ivicama […]

Značaj upotrebe stajnjaka u voćarstvu

Prirodno, ekonomično i za okolinu najprihvatljivije sredstvo, značaj upotrebe stajskog đubriva za uspešno gajenje voća je nemerljiv. Vrednost stajskog đubriva zavisi od njegovog sastava, a on se dosta razlikuje u zavisnosti od vrste domaće životinje od koje je dobijen. Uz sadržaj osnovnih hranljivih materija (azot, fosfor, kalijum), stajnjak sadrži i druge važne mineralne materije kao […]

Kruškin trips

Taeniothrips inconsequens značajna je štetočina ne samo pupoljaka i plodova kruške, već i šljive, džanarike, kajsije, breskve, trešnje. Napad na plodove je karakterističan – zasecaju i probijaju epidermis i parenhim mladih plodova, pa dolazi do kalusiranja i nepravilnog rasta tkiva, ili, u slučaju većih oštećenja, do pojave pukotina. Mladi plodovi ne opadaju. Taeniothrips inconsequens ima […]

Navodnjavanje borovnice

Kao neophodnoj meri plantažnog gajenja borovnice, navodnjavanju se mora sa posvetiti posebne pažnja. Pored obezbeđenja dovoljnih količina vode, mora se voditi računa i o njenom kvalitetu, hemijskom sastavu, pH vrednosti i sadržaju gvožđa. Često su potrebne provere pH vrednosti kako ne bi došlo do promene kiselosti supstrata na kome se gaji borovnica. U zavisnosti od […]

Rezidba kupine

Rezidba kupine je obavezna pomotehnička mera kojom se reguliše rodnost i kvalitet plodova. Rezidba se sastoji u odabiru najboljih izdanaka koji su zdravi, dobro sazreli, dovoljne dužine i sa većim brojem bočnih grana. Broj izdanaka koje ćemo ostaviti po žbunu zavisi od rastojanja sadnje i od sorte kupine. Ne bi trebalo ostavljati više od četiri […]

Bakteriozna pegavost lista jagode

Protobakterija Xanthomonas fragariae izazivač je oboljenja jagode pod imenom bakteriozna pegavost lista. Pegavost lista se prvo javlja na donjoj strani lista u vidu vodenih lezija, koje se zatim uvećavaju i formiraju pege nepravilnog oblika, često uokvirene sitnim lisnim venama. Od drugih oboljenja pegavosti lista razlikuje se po svetlucavom odsjaju pega. U slučajevima intenzivnijeg napada bolesti […]

Višegodišnji rak breskve

Vrlo rasprostranjeno oboljenje, koje za posledicu ima prevremeno odumiranje stabala i gubitak roda, višegodisnji rak breskve, izazivaju dve srodne gljivice – Leucostoma cincta i Leucostoma persoonii. Pored ustaljenog naziva, bolest ima još tri sinonima: leukostoma, citospora i valsa rak. Rak-rane se javljaju na granama, grančicama, u rakljama grana, na deblu, čak i na lisnim peteljkama. […]

Podmlađivanje kajsije

Podmlađivanje voćaka je pomotehnička mera koja se primenjuje u ekstezivnoj proizvodnji kajsije kod stabla koja se ne orezuju redovno. Kod ovakvih stabla dolazi do ogoljavanja unutrašnjosti krune i odumiranja obrastajućeg drveta, a rodnost se premešta na periferiju krune. Takođe je izraženo značajno smanjenje prinosa i pogoršanje kvaliteta plodova. Cilj podmlađivanja je da se oštrom rezidbom […]

Ribizlina vaš

Ribizlina vaš, odnosno Hyperomyzus lactucae, izaziva crvenilo i deformisanost lista, kao i povijanje lista ka unutra. Na listovima i plodovima se takođe nagomilava izmet vaši, tako da plodovi gube tržišnu vrednost. H. lactucae prezimljava u obliku jaja na izdancima, a hrani se na donjoj strani mladog lišća. Insekti dobijaju krila početkom leta, sele se na […]

Plamenjača šljive

Plamenjaču šljive izaziva gljiva Polystigma rubrum, a za bolest je karakteristično da se javlja isključivo na listu, na kojem se obrazuju pege različite veličine koje se međusobno spajaju, a ponekad prekriju i celu lisnu površinu. Pege su sa lica lista malo ispupčene, a sa naličja udubljene. U početku su žućkaste, nešto kasnije narandžaste i na […]

Prikaži sve objave