Zaštita bilja

Plamenjača salate

Gljivica Bremia lactucae je jedan je od najrasprostranjenijih patogena zelene salate, a najveće štete izaziva na mladim biljkama u staklenicima i plastenicima, ali i na usevima u polju. Simptomi se mogu javiti već na veoma mladim biljkama, na kotiledonima gde često dolazi do obilne sporulacije parazita. Ovakve biljke obavezno ubrzo uginjavaju. Na listovima kod starijih […]

Mikotoksini u voćarstvu

Najčešći uzročnici truljenja i propadanja plodova voćaka su gljive iz rodova Penicilium, Aspergillus, Altermarin i dr. Ove gljive, kao produkt metabolizma, proizvode mikotosksine koji se nalaze na površini i u unutrašnjosti zahvaćenog ploda. Mikotoksini su otrovi, bez mirisa i ukusa koji uneti u organizam sa voćem i povrćem predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i životinja. […]

Pojava rezistentnosti na fungicide

Rezistentnost na fungicide je pojava postepenog (sporijeg ili bržeg) snižavanja delotvornosti nekog fungicida na određenu gljivičnu vrstu. Ona se u proizvodnji uočava kad dejstvo fungicida postaje nezadovoljavajuće pri primeni preporučene doze. Na osnovu saznanja o rezistentnosti i činjenicama koji utiču na njen razvoj moguće je razvijati takozvanu antirezistentnu strategiju koja može značajno smanjiti ili čak […]

Zaštita kruške i jabuke od glodara

Poljski miševi, voluharice i zečevi nanose značajna oštećenja mladim stablima kruške i jabuke. Ta oštećenja su češća pri gajenju na vegetativnim podlogama. Zečevi ljušte koru debla i tanjih grana, dok ostali glodari oštećuju korenov vrat i koren, odnosno, skidaju koru oko korenovog vrata i grizu tanje žile i žilice korena, što dovodi do potpunog odumiranja […]

Suzbijanje korova u strnim žitima u jesen

Tokom jeseni ozime žitarice su najviše ugrožavaju korovi koji niču pri niskim temperaturama, dok je usev još slabo razvijen. Neki jednogodišnji travni i širokolisni korovi niču istovremeno sa ozimim žitaricama, pa je zbog toga poželjno njihovo rano suzbijanje. Jednogodišnji travni korovi za koje je poželjno jesenje suzbijanje su: stršac obični (Apera spica venti), mišji repak […]

Kako napraviti bordovsku čorbu

Jedan od načina zaštite voćnih zasada u jesenjem periodu je tretiranje bordovskom čorbom. Oni koji zaštitu blagovremeno obave, imaće zdravije zasade u sledećoj vegetaciji. Neophodno je napraviti bordovsku čorbu po tačnoj recepturi kako bi izbegli moguće fitotoksično dejstvo na biljke. Za 100 litara 1% bordovske čorbe potrebno je: – 1 kg (za 2% – 2 […]

Trulež korena drvenastih biljaka

Gljivica Armillaria mellea je široko rasprostranjeni patogen koji napada drvenaste, žbunaste i neke zeljaste vrste pričinjavajući značajne štete, pre svega u šumskim sastojinama, a neretko i u starijim voćnjacima sa stablima slabije vitalnosti. Od voćnih vrsta posebno je osetljiva jabuka, zatim koštičavo voće, ali i vinova loza. Simptomi bolesti se manifestuju u vidu smanjenog porasta […]

Plamenjača, pegavost listova i trulež plodova borovnice

Gljivica Diaporthe vaccinii (odnosno Phomopsis vaccinii) dovodi do uvenuća i sušenja mladih izdanaka borovnica, od vrha ka žbunu. Srž biljke i mlade grane gube boju, a oboleli zreli izdanci mogu iznenada da uvenu i propadnu sredinom leta. Na zaraženim grančicama se javljaju rak-rane. Spore se stvaraju u svetlim, izbeljenim zonama kore i šire se kišnim […]

Lukova lisna buva

Suzbijanje štetočina je izuzetno važna mera u proizvodnji luka, bez koje se ne mogu postići značajniji prinosi. Jedna od najznačajnijih je lukova buva, odnosno Trioza brassicae iliti Bactericera tremblayi. Najznačajnija oštećenja nastaju na mladom luku, tokom ranog proleća. Karakterističan simptom je spiralno uvijeno lišće, koje nastaje kao posledica nejednakog porasta delova oštećenih ubodom rilice i ishranom insekta. […]

Monilioza borovnice

Gljivica Monilinia vaccinii-corymbosi izaziva kod borovnice uvenuće mladih izdanaka koji dobijaju mrku boju i propadaju, što često pogrešno može da navede na zaključak da su navedena oštećenja izazvana mrazom. Pojavljuje se nekroza glavnog nerva lista tako da list dobija izgled lista hrasta. Može se desiti i sporulacija patogena duž glavnog lisnog nerva. Tkivo u osnovi […]

Prikaži sve objave