Zaštita bilja

Kruškin trips

Taeniothrips inconsequens značajna je štetočina ne samo pupoljaka i plodova kruške, već i šljive, džanarike, kajsije, breskve, trešnje. Napad na plodove je karakterističan – zasecaju i probijaju epidermis i parenhim mladih plodova, pa dolazi do kalusiranja i nepravilnog rasta tkiva, ili, u slučaju većih oštećenja, do pojave pukotina. Mladi plodovi ne opadaju. Taeniothrips inconsequens ima […]

Mala lucerkina pipa

Jedna od najčešćih šetetočina lucerke je mala lucerkina pipa – Sitona humeralis. Štete prave odrasli insekti koji grizu lišće i mlade izbojke u obliku polukružnih udubljenja po obodu listova. Larve u zemljištu se hrane žilicama korena i azotofiksator bakterijama. Smatra se da je ovaj stadijum i najštetniji. Tokom godine, mala lucerkina pipa razvija jednu generaciju. […]

Bakteriozna pegavost lista jagode

Protobakterija Xanthomonas fragariae izazivač je oboljenja jagode pod imenom bakteriozna pegavost lista. Pegavost lista se prvo javlja na donjoj strani lista u vidu vodenih lezija, koje se zatim uvećavaju i formiraju pege nepravilnog oblika, često uokvirene sitnim lisnim venama. Od drugih oboljenja pegavosti lista razlikuje se po svetlucavom odsjaju pega. U slučajevima intenzivnijeg napada bolesti […]

Višegodišnji rak breskve

Vrlo rasprostranjeno oboljenje, koje za posledicu ima prevremeno odumiranje stabala i gubitak roda, višegodisnji rak breskve, izazivaju dve srodne gljivice – Leucostoma cincta i Leucostoma persoonii. Pored ustaljenog naziva, bolest ima još tri sinonima: leukostoma, citospora i valsa rak. Rak-rane se javljaju na granama, grančicama, u rakljama grana, na deblu, čak i na lisnim peteljkama. […]

Žitna pijavica

Praveći karakteristična oštećenja u vidu traka širine oko jednog milimetra žuto-bele boje, i odrasli insekti i larve žitne pijavice (lat. Lema melanopus) izazivaju štetu na žitaricama. Ako je napad jači, oštećenja su vidljiva i sa veće udaljenosti. Žitne pijavice se hrane velikim brojem biljnih vrsta. Naročito oštećuju strna žita, a pored njih, mogu da napadnu […]

Ribizlina vaš

Ribizlina vaš, odnosno Hyperomyzus lactucae, izaziva crvenilo i deformisanost lista, kao i povijanje lista ka unutra. Na listovima i plodovima se takođe nagomilava izmet vaši, tako da plodovi gube tržišnu vrednost. H. lactucae prezimljava u obliku jaja na izdancima, a hrani se na donjoj strani mladog lišća. Insekti dobijaju krila početkom leta, sele se na […]

Plamenjača šljive

Plamenjaču šljive izaziva gljiva Polystigma rubrum, a za bolest je karakteristično da se javlja isključivo na listu, na kojem se obrazuju pege različite veličine koje se međusobno spajaju, a ponekad prekriju i celu lisnu površinu. Pege su sa lica lista malo ispupčene, a sa naličja udubljene. U početku su žućkaste, nešto kasnije narandžaste i na […]

Graškova muva

Contarinia pisi, kako glasi latinski naziv za graškovu muvu, češće se javlja u krajevima sa većom količinom padavina u prolećnim mesecima , jer joj je za razvoj preko potrebna odgovarajuća vlažnost zemljišta. Napad se nepovoljno odražava na porast biljaka i formiranje mahuna, odnosno semena, pa je ta štetočina naročito opasna za semenski grašak. Graškova mušica […]

Trešnjina osica

Osim trešnje, Caliroa cerasi napada i kruške, ređe višnje, šljive i dunje, a štete pričinjava larva izgrizajući samo zelene delove parenhima između žila i žilica lista gde ostaje prozirna kožica u obliku mrežice (čipke). Oštećeni delovi lišća nekrotiziraju i posmeđe. Trešnjina osica ima dve generacije godišnje pa se pagusjenice osim u proleće javljaju na lišću […]

Plamenjača paradajza

Plamenjača, prouzrokovana psedogljivom Phytophthora infestans, je s obzirom na učestalost pojave i stepen oštećenja lista, stabla i plodova, jedna od najznačajnijih bolesti paradajza. U uslovima umerenog klimata, u godinama sa čestim kišnim periodima praćenim visokom relativnom vlažnošću, štete koje nastaju delovanjem ovog patogena mogu biti i do 100%. Simptomi bolesti na paradajzu su slični simptomima […]

Prikaži sve objave