Zaštita bilja

Glodari u zasadima maline

U zasadima maline od glodara najčešće se javljaju poljski miš (Apodemus agrarius), poljska voluharica (Microtus arvalis) i vodena voluharica (Arvicola terrestris). Kao i kod ostalih glodara, odlikuje ih osobina brzog razmnožavanja, tako da u uslovima prenamnoženja mogu da naprave pravu pustoš u malinjacima. Poljski miš pripada grupi sisara sa najvećim potencijalom razmnožavanja – u toku […]

Žuta patuljavost ječma

Žuta patuljavost ječma (BYDV – Barley Yellow Dworf) je virusno oboljenje koje se javlja na ozimim žitaricama, a posebno je opasno za useve ozimog ječma i ozime pšenice jer do zaraze dolazi u jesen. Ovaj virus prenosi više od 20 vrsta lisnih vaši od kojih su najčešće Rhopalosiphum padi – sremzina lisna vaš, Rhopalosiphum maidis […]

Bela trulež belog luka

Patogen Sclerotium cepivorum se na belom luku razvija tokom čitave vegetacije, kao i u skladištu tokom čuvanja, a u povoljnim uslovima može da izazove ogromne štete. Infekcija ostvarena u ranim fazama razvoja biljke, posle sadnje i nicanja, dovodi do potpunog propadanja biljaka koje venu i suše se. Koren i donji deo mladih lukovica truli i […]

Jesenje plavo prskanje voća

Sezona svežeg voća se polako privodi kraju. Ipak, vredni voćari i dalje imaju pune ruke posla, jer upravo sada počinje priprema voćnjaka za narednu godinu. Počinje se, naravno, od higijene zasada, a to podrazumeva sakupljanje opalog lišća, mumificiranih plodova – kako iz krošnje, tako i sa tla, kao i uklanjanje starih, polomljenih grana. Sav sakupljeni […]

Zaštita ozimih useva od glodara

U godinama sa povoljnim klimatskim uslovima za prenamnožavanje poljskih glodara, štete od njih mogu biti veoma velike. Najveća brojnost glodara, poljskih miševa (Apodemus agraris) i poljskih voluhariaca (Microtus sp.), kao i štete koje nanose, najčešće su i najuočljivije u rataskim usevima i to na parcelama gde su zasejana strna žita i lucerišta, a kao predusev […]

Vilina kosica

Vilina kosica (Cuscuta trifoli, C.campestris) je vrlo štetna parazitna cvetnica na lucerki i detelini i jedan od najvažnijih uzroka slabe produktivnosti i brzog propadanja useva tih biljaka. Vilina kosica ima končasto-cilindrično stablo, ružičaste, crvene ili žućkaste boje. Formira cvetove koji su grupisani u glavičaste cvasti. Seme je s hrapavom površinom, slične veličine i oblika semenu […]

Eutipoza vinove loze

Eutipoza, koju prouzrokuje fitopatogena gljiva Eutypa lata, jedna je od najznačajnijih bolesti drvenastog tkiva vinove loze. Polifagna je vrsta i napada više od 90 biljaka (osim vinove loze, domaćini su i kajsija, šljiva, badem, jabuka, dunja, kruška, crna ribizla, orah, limun itd.). Eutipoza vinove loze, ranije poznata kao ’mrtva ili odumiruća ruka’, danas spada u […]

Plesnivost klipa i zrna kukuruza

Oboljenja zvana plesnivost klipova kukuruza su najveći i trajan problem u proizvodnji i skladištenju kukuruza u našoj zemlji. Problem počinje još u polju, a završava se u skladišnom prostoru. Rezultat je mali prinos i nikakav kvalitet zrna i prerađevina od kukuruza. Najžešći uzročnici plesnivosti klipova kukuruza su gljive iz rodova Fusariuma, Giberella, Diplodia i Aspergillusa. […]

Šta je kalcifikacija?

Kalcifikacija se može definisati kao agrotehnička mera koja ima za cilj popravku zemljišta, pre svega u hemijskom smislu, odnosno popravku pH vrednosti zemljišta. Stepen kiselosti zemljišta jedan je od ključnih faktora za razvoj biljaka, te se u skladu sa njim pokazuje potreba za kalcifikacijom proizvodne površine. Naime, redovnom analizom zemljišta na kojem je prisutna intenzivna […]

Zaštita zasada maline posle berbe

Malinu napada veliki broj štetočina, prouzrokovača biljnih bolesti – patogena i  korova. Iz tog razloga potrebno je preduzeti mere zaštite koje sprečavaju pojavu bolesti, štetočina i korova obezbeđujući zdrav i kvalitetan rod. Nakon završene berbe u zasadima maline, potrebno je početi sa preventivnim merama zaštite protiv štetnih organizama. Za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti može se primeniti preparat na bazi a.m. […]

Prikaži sve objave