Zaštita bilja

Kukuruzna sovica

Helicoverpa armigera, odnosno kukuruzna ili pamukova sovica je izuzetno proždrljiva, polifagna štetočina. Hrani se svim delovima biljke, a osim primarnih domaćina, kukuruza i pamuka, napada i voće, vinovu lozu, lekovito bilje, pa i šumsko drveće. Najveće štete nanosi na generativnim organima – cvetu i nesazrelom plodu. Smatra se da je ova štetna leptirica u Srbiji […]

Moljac paradajza

Tuta absoluta, odnosno moljac paradajza, je relativno nova štetočina na našim prostorima, ali vrlo brzo uvrstila se među one koji prave najveće štete. Poreklom iz Južne Amerike, kod nas je moljac paradajza prvi put zabeležen 2011. godine u okolini Rume, Uba i Leskovca, a danas je rasprostranjen u skoro svim krajevima naše zemlje. U pitanju […]

Lucerkina buba

Lucerkina buba (Phytodecta fornicata) je monofagna vrsta, a i kao larva i kao imago hrani se lucerkom. Crvene je do žuto smeđe boje i ima osam pega na pokriocima i dve pege na štitu. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga u zemljištu. Odrastao insekt (imago) se aktivira kad se zemlja zagreje na […]

Crna trešnjina lisna vaš

Myzus cerasi pravi oštećenja na lišću i vrhovima letorasta – napadnuto lišće se uvija prema naličju, a letorasti zaostaju u porastu. Zbog kratkih internodija, ovakvi letorasti ostavljaju izgled izgužvanog buketa lišća. Usled lučenja velike količine medne rose prisutni su mravi i čađavice. Ekonomski značajna na trešnji, Myzus cerasi se javlja i na višnji. Najštetnija je […]

Crveni voćni pauk

Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) je sitna štetočina, koju teško možemo da primetimo. Međutim, on nanosi ozbiljne štete biljnoj proizvodnji, posebno u voćnjacima i vinogradima. Štetni su svi pokretni stadijumi koji se hrane na lišću, smanjuju fotosintezu, pojačavaju transpiraciju, usporavaju rast letorasta i generalno, smanjuju otpornost biljke na izmrzavanje. Prvi simptomi napada se uočavaju u […]

Antraknoza salate

Prohladni i vlažni uslovi pogoduju razvoju i širenju patogene gljive Microdochium panattonianum koja napada zelenu salatu kako u plasteničkom gajenju tako i u proizvodnji na otvorenom. Bolest se javlja na starijem lišću, odakle se širi na celu rozetu. Do zaražavanja najčešće dolazi na naličju lista duž glavnog kao i bočnih nerava, gde se pojavljuju tamno […]

Smotavac pokožice ploda

Smotavac pokožice ploda (Adoxophyes orana) je izrazit polifag i oštećuje jabuku, krušku, dunju, trešnju, višnju, breskvu, kajsiju. Primarne hraniteljke su jabuka i kruška. Štete od smotavca se manifestuju na pupoljcima, listovima i plodovima. Glavna šteta dolazi od gusenica prve generacije koje su aktivne u toku juna, jula i avgusta. Oštećenja na listovima su nepravilnog oblika, […]

Krastavost plodova breskve

Krastavost plodova breskve prouzrokuje gljivica Venturia carpophila (poznata i pod sinonimom Cladosporium carpophilum). Ovo oboljenje se naročito odražava na izgled plodova i njihov plasman na tržište. Simptomi se ispoljavju na plodovima, mladim grančicama i lišću. Okrugle, baršunaste pege maslinasto do crne boje su uočljive pri vrhu ploda prema peteljci. Pege se šire i međusobno spajaju, […]

Malinina mušica izdanka

Resseliella theobaldi je ekonomski značajna štetočina maline, rasprostranjenja širom Evrope, a prisutna je i u našoj zemlji. Štetočina ima 4-5 generacija, a razviće jedne generacija varira od 40 do 60 dana, zavisno od tipa proizvodnje i geografske širine. Stadijumi razvića R. theobaldi su: jaje, larva, lutka i imago. Odrasli imago je veličine 2-2,5 mm (mužjaci […]

Kukuruzni plamenac

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je polifagna štetočina koja naseljava i pravi štete na oko 225 biljaka iz različitih familija, ukljućujući i voćarske, povrtarske i ratarske kulture. U našim uslovima kukuruz je najznačajnija biljka hraniteljka, te kukuruzni plamenac može da predstavlja značajni ekonomski problem ako se kukuruz gaji u monokulturi. Plamenac prezimljava u stadijumu odrasle gusenice […]

Prikaži sve objave