’Geo-cradle’ projekat (www.geocradle.eu) predstavlja međunarodnu inicijativu usmerenu na prepoznavanje i unapređenje postojećih kapaciteta za globalno osmatranje Zemlje u regionu Balkana, Severne Afrike i Bliskog Istoka.

Naš region je prepoznat kao jedan od najosetljivijih kad su u pitanju klimatske promene, a sam projekat ima za cilj integraciju i jačanje kapaciteta za rešavanje nekih od najvažnijih društvenih izazova u XXI veku, kao što su adaptacija na klimatske promene, upravljanje bezbednošću hrane i vodama u uslovima vremenskih nepogoda, i unapređenje pristupa sirovinama i izvorima energije.

Projekat okuplja 25 institucija sa tri kontinenta koje se bave različitim aspektima monitoringa, satelitskim osmatranjem, kao i modeliranjem u navedenim oblastima, formirajući tim sa svetski priznatom naučnom izvrsnošću. Projekat je lansiran 2016. godine i finansiran je od strane Evropske Unije u okviru programa „Horizont 2020“, a partneri iz Srbije su Institut za fiziku u Beogradu (http://www.ipb.ac.rs) i kompanija INOSENS iz Novog Sada (http://inosens.rs/).

U toku realizacije projekta formirana je ’Geo-cradle’ regionalna internet platforma koja predstavlja centralizovanu bazu informacija o postojećim regionalnim kapacitetima za osmatranje Zemlje.

Platforma objedinjava osnovne informacije o aktivnostima kako državnih institucija, tako i privatnih kompanija i nevladinih organizacija, angažovanih na bilo kom aspektu rešavanja društvenih izazova kojima se projekat bavi. Cilj platforme je i da se objedine aktivnosti institucija koje su zvanični učesnici na projektu sa svim ustanovama, kompanijama ili organizacijama koje poseduju relevantne podatke i kapacitete iz navedenih oblasti, kako bi se omogućila saradnja zainteresovanih strana, bilo korisnika ili pružaoca usluga.

Ovo je prilika za sve zainteresovane ustanove u regionu da registrovanjem na ’Geo-cradle’ internet platformu (http://geocradle.eu/platform) postanu deo formirane mreže institucija, promovišu sopstvene aktivnosti i predstave se kao potencijalni partneri za buduće projekte.

Takođe, u pripremi je regionalna baza podataka (http://datahub.geocradle.eu/) koja će krajnjim korisnicima iz industrije, akademskog i javnog sektora omogućiti pristup podacima i portalima direktno povezanim sa servisima za globalno osmatranje regiona − GEOSS-portalom (Global Earth Observation System of Systems). Baza podataka je dizajnirana tako da predstavlja centralno čvorište za objavljivanje i preuzimanje podataka vezanih za ispitivanja i monitoring na terenu, satelitska osmatranja, kao i rezultate modeliranja atmosferskih pojava i klimatskih promena u regionu.