Saveti stručnjaka

IPARD fondovi namenjeni sektoru voćarstva

U sektoru voćarstva korisnici će morati da ispune posebne uslove za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja koji se ogledaju u minimalnim i maksimalnim površinama pod voćem koje su upisane u Registru biljne proizvodnje. Minimalne površine pod jagodastim voćem su 2 ha i 5 ha pod drugim voćem, a maksimalne su 20 ha pod jagodastim […]

Žuta patuljavost ječma

Žuta patuljavost ječma (BYDV – Barley Yellow Dworf) je virusno oboljenje koje se javlja na ozimim žitaricama, a posebno je opasno za useve ozimog ječma i ozime pšenice jer do zaraze dolazi u jesen. Ovaj virus prenosi više od 20 vrsta lisnih vaši od kojih su najčešće Rhopalosiphum padi – sremzina lisna vaš, Rhopalosiphum maidis […]

Transport i čuvanje sadnog materijala

Od trenutka preuzimanja do sadnje, sa sadnim materijalom treba postupati krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja sadnica usled mehaničkih povreda, isušivanja ili izmrzavanja. Prilikom transporta sadnica posebnu pažnju trebalo bi posvetiti zaštiti korenovog sistema od izmrzavanja i isušivanja. Kad se transport obavlja u otvorenim prikolicama ili na krovu automobila, tada se koren sadnica […]

Izbor sadnica jagoda

Kvalitetan, sortno čist i zdrastveno ispravan sadni materijal je jedan od osnovnih preduslova uspešne proizvodnje jagode. Sadnica – živić jagode proizveden u standardnim matičnjacima mora biti zdrav, svež, dobro razvijen sa očuvanim centralnim pupoljkom, lisnom rozetom od najmanje 3 listića i dobro razvijenim korenom (dužine veća od 8 cm). U zavisnosti od načina proizvodnje, razvijenosti […]

Bodovanje i rangiranje IPARD zahteva

IPARD program omogućuje širok izbor investicija. Upravo zbog toga, od izuzetne je važnosti dobra informisanost poljorivrednih proizvođača o merama, rokovima, visini podsticaja i uz koju potrebnu dokumentaciju potencijalni korisnik može da ostvari prava na IPARD sredstva. Zahtevi koji posle administrativne provere i kontrole na licu mesta ispunjavaju uslove za odobravanje projekta boduju se i rangiraju. […]

Organska sertifikacija samoniklih vrsta

Organska sertifikacija samoniklih vrsta podleže strogim pravilima i kriterijumima sa kojima se definiše način kontrole i sertifikacije. Svetski tržišni trendovi govore da je u kontinuiranom porastu u poslednjih nekoliko godina potražnja samoniklih plodova, a organska sertifikacija omogućava veliku prednost pri njihovom plasmanu. Kao način za dodavanje vrednosti samoniklih vrsta i proizvoda dobijenih od njih i, […]

Mikroklimatski uslovi u živinarnicima

Objekti za smeštaj živine moraju biti građeni namenski za vrste i kategorije životinja koje će u njima živeti pod stalnim stručnim nadzorom. Moraju da zadovoljavaju određene standarde u izboru materijala za izgradnju, površini prostora za svaku životinju, visini plafona, ventilacionih sistema, kanala za izđubravanje, osvetljenja, itd… Sa stanovišta zaštite zdravlja životinja, objekti moraju zadovoljiti sledeće […]

Zašto nije dobro gajiti useve u monokulturi

Posmatranjem i zapažanjem tokom vremena, došlo se do saznanja da se sa odgovarajućom i pravilnom smenom useva ostvaruje veća i racionalnija poljoprivredna proizvodnja. Pojava biljnih bolesti, štetočina i korova u usevima, karakteristični su za određene kulture te se smenom useva sprečava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Brojni su primeri da je upravo gajenje […]

Prednosti jesenje sadnje voća

Voće se sadi u jesen i u proleće, s tim što je jesenja sadnja mnogo bolja od prolećne jer se njome izbegavaju mnogi radovi koji se moraju izvesti da bi se sadnice sačuvale u zdravstveno ispravnom stanju do proleća. Ako se sadnja obavi u jesen, skraćuje se manipulacija izvađenim sadnicama, od vađenja do sađenja, izbegava […]

Rezidba aronije

Rezidba aronije je agrotehnička mera kojom se obezbeđuje redovna i obilna rodnost kao i dobar kvalitet plodova. S obzirom na to da je aronija heliofitna biljka, rezidbom se reguliše insolacija krune i omogućava da ona bude ravnomerno izložena sunčevim zracima, tako da se ne dozvoljava da rodnost bude samo na periferiji već po celoj površini […]

Prikaži sve objave