Saveti stručnjaka

Ručna berba voća

Način berbe voća zavisi prvenstveno od namene plodova (upotreba u svežem stanju, prerada, smrzavanje) i osobina vrsta i sorti. Najbolje je da se voće bere po suvom, lepom i tihom vremenu. Radi uspešne organizacije berbe i očuvanja kvaliteta plodova, od značaja je i obuka berača. Neadekvatnom berbom može se smanjiti udeo najkvalitetnijih plodova, odnosno jedan […]

Sivi grozdov smotavac

Lobesia botrana je prvenstveno štetočina vinove loze, ali može se naći i na maslini, malini, kupini, pa čak i na listu i cvetu lucerke, deteline i krompira. Posebno napada one sorte koje imaju velike ili zbijene grozdove, gde je vlažnost velika, a strujanje vazduha minimalno. Štetočina može smanjiti prinos i do 30 odsto i uticati […]

Savremeni trendovi u višnjarstvu Srbije

Prema podacima međunarodne organizacije FAO proizvodnja višnje na teritoriji Republike Srbije tokom poslednjih 30 godina je u konstantnom usponu. Dok je u poslednjoj deceniji XX veka nivo proizvodnje višnje od 75.160 t ostvarivan na površini oko 21.000 ha, u XXI veku taj nivo beleži dalji uspon pa se nešto preko 96.000 t ploda višnje proizvodi […]

Negativni efekti navodnjavanja

Pored brojnih benifita koje navodnjavanje ima u poljoprivrednoj proizvodnji, ono može da ima i neželjene posledice, posebno ako se nepravilno primenjuje ili se to čini u neodgovarajućim uslovima. Problemi koji se na navodnjavanom zemljištu mogu javiti su: 1. Ispiranje hranljivih materija iz zemljišta i osiromašenje površinskog sloja zemljišta 2. Zabarivanje i zaslanjivanje zemljišta 3. Pogoršanje […]

Tržište sveže maline – sortiment i tehnologija gajenja

Poslednjih decenija proizvodnja maline u Srbiji se konstantno povećava, da bi se u XXI veku ustalila na proseku od 60.000 do više od 80.000 t (FAOSTAT Database, 2018.). Ovo predstavlja oko 17% od ukupne svetske proizvodnje maline koju ostvaruje svega 14 zemalja, a našu zemlju svrstava na četvrto mesto, posle država-lidera, čije proizvodnje se u […]

Proređivanje plodova

Proređivanje plodova je pomotehnička mera kojom se postiže niz pozitivnih efekata, a između ostalog, uvećava se kvalitet i veličina, te poboljšava obojenost plodova i ujednačeno sazrevanje. Kvalitetne plodove voća moguće je dobiti dobrom zimskom i letnjom rezidbom, proređivanjem, pravilnom ishranom, navodnjavanjem i zaštitom. Čak i nakon loših vremenskih uslova u vreme oprašivanja kruške, breskve, šljive […]

Berba i čuvanje plodova jagode

Jagoda ima mekan plod i veliki respiracioni koeficijent, što je ujedno i glavni razlog njenog relativno kratkog čuvanja u svežem stanju. Plod jagode nema sposobnost dozrevanja posle berbe, i zbog toga se mora brati kad su plodovi u punoj zrelosti. Sorte jagode prema broju rađanja u toku vegetacije mogu da se svrstaju u tri grupe […]

Faktori koji utiču na usvajanje mineralnih elemenata kod voćaka

Usvajanje mineralnih elemenata zavisi od brojnih faktora od kojih su najznačajniji temperatura, pH zemljišta i antagonističko ponašanje samih elemenata. Temperatura utiče na sve fiziološke i biohemijske procese kod voćaka, pa i na usvajanje jona. Tako se pri temperaturi od 10-12 stepeni prvo usvajaju joni fosfora, zatim kalijuma, pa tek azota i kalcijuma. Apsorpcija je najintenzivnija […]

Nega voćaka posle grada

Za voćke, grad je najteža elementarna nepogoda koja ostavlja nepovoljne posledice i one, u zavisnosti od stepena oštećenja, mogu trajati veoma dugo. Štete na voćnim zasadima zavise od jačine grada i faze vegetacije. Neuporedivo su veća oštećenja na zasadima koji su stupili u period plodonošenja. Ukoliko su plodovi u početnoj fazi razvoja oštećenja su, uslovno […]

Sistemska kontrola plodnosti zemljišta

Uspešna biljna proizvodnja nije moguća bez uvođenja savremenih pristupa i naučno-stručnih metoda u planiranju i postizanju visokih i stabilnih prinosa. Jedan od veoma značajnih poduhvata na tom planu je svakako uvođenje sistema kontrole plodnosti zemljišta, kao naučne osnove za racionalno primenjivanje mineralnih đubriva, prema zahtevima pojedinih kultura i stvarnom stanju plodnosti na određenim tipovima zemljišta. […]

Prikaži sve objave