Saveti stručnjaka

Priprema traktora za prolećnu sezonu

Održavanje traktora pre početka rada, odnosno puštanja u rad posle zimskog perioda mirovanja nije komplikovan process ukoliko je kvalitetno urađena priprema pre zime. U tom periodu je bilo poželjno da je traktor bio postavljen na podmetače (klocne) zbog zaštite guma, pa je sada potrebno mašinu spustiti na ravnu, tvrdu podlogu i proveriti pritisak u gumama. […]

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu

Mali poljoprivredni proizvođači, koji se susreću sa problemima kad je u pitanju plasman proizvoda na tržište, od 1. januara 2018. godine imaju znatno više šansi da se pozicioniraju na domaćem tržištu. U procesu prerade proizvodi dobijaju novu vrednost i na taj način se doprinosi poboljšanju opšte ekonomske slike celog gazdinstva. Plasman gotovih, tradiconalnih proizvoda je […]

Podmlađivanje kajsije

Podmlađivanje voćaka je pomotehnička mera koja se primenjuje u ekstezivnoj proizvodnji kajsije kod stabla koja se ne orezuju redovno. Kod ovakvih stabla dolazi do ogoljavanja unutrašnjosti krune i odumiranja obrastajućeg drveta, a rodnost se premešta na periferiju krune. Takođe je izraženo značajno smanjenje prinosa i pogoršanje kvaliteta plodova. Cilj podmlađivanja je da se oštrom rezidbom […]

Zdrav sadni materijal – preduslov uspešne proizvodnje

Jedan od osnovnih preduslova za formiranje rodnih, zdravih i dugovečnih višegodišnjih zasada, jeste korišćenje zdravstveno ispravnog i sortno čistog sadnog materijala. Veliki broj patogenih mikroorganizama (parazitnih pseudogljiva, gljiva, bakterija, virusa, viroida i fitoplazmi) – prouzrokovača bolesti, prenosi se sadnim materijalom voćaka i vinove loze. Naročitu opasnost predstavljaju virusi, jer zaražene biljke ne mogu biti izlečene. […]

Značaj setve deklarisanog semena

Uskoro će početi setva prolećnih useva (kukuruz, soja, suncokret), pa zato bi trebalo na vreme, osim pripreme parcela, obezbediti i kvalitetno seme. Kako je Pravilnikom o kontroli proizvodnje semena jasno definisana dokumentacija koja treba da sadrži poreklo upotrebljenog semena, vrstu, sortu i kategoriju kao i stručne preglede u toku vegetacije na osnovu kojih se sačinjavaju […]

Način i postupak upisa u Vinogradarski registar

Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima) i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU. Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu. […]

Šta je integralna zaštita bilja?

Integralna zaštita predstavlja sistem zaštite bilja kaji podrazumeva korišćenje svih raspoloživih metoda suzbijanja štetočina, prouzrokovača bolesti i korova, u cilju sprečavanja porasta njihove brojnosti preko granica iznad kojih dolazi do ekonomski značajnih šteta. U integralnu zaštitu spada: – gajenje otpornih sorti – agrotehničke mere – mehaničke mere – biološke mere – hemijske mere – i […]

Nega starih zasada voća

Na deblu i osnovnim granama stabla u starijim zasadima dolazi do pucanja površinskih slojeva kore, koji izumiru i služe za utočište mnogima štetočinama. Na površinskom sloju se stvara mahovina, lišajevi, gljive i gnezda gusenica, pa je zato uklanjanje površinskog sloja kore veoma važna mera. Takvu koru trebalo bi svake godine specijalnim strugačima ili čeličnim četkama […]

Pravilna primena pesticida kao osnov uspešne zaštite bilja

Štete na gajenim biljkama prouzrokuju insekti, grinje, nematode, puževi, glodari, neke vrste ptica kao i prouzrokovači bolesti – gljive, bakterije, virusi, fitoplazme. Za njihovo suzbijanje koriste se pesticidi samo kad populacija štetnih organizama dostigne ekonomski prag štetnosti. Pesticidi predstavljaju određeni rizik za ljude i životnu sredinu i zbog toga je cilj da se taj rizik […]

Kompatibilnost različitih sredstava za zaštitu bilja

Mešanje različitih sredstava za zaštitu bilja omogućava njihovu istovremenu primenu sa ciljem proširenja načina delovanja, uštede goriva, vremena, kao i smanjenje troškova. Prilikom mešanja različitih sredstava za zaštitu bilja moraju da se zadovolje osnovni uslovi, a to su: različit spektar ili način delovanja radi proširenja efikasnosti, potpuno poklapanje optimalnih rokova primene i fizičko-hemijska kompatibilnost aktivnih […]

Prikaži sve objave