Na inicijativu Agencije za ruralni razvoj Sremske Mitrovice, Skupština grada usvojila je odluku kojom je predviđeno umanjenje poreza na poljoprivredno zemljište u okviru poreza za imovinu za oko 30 odsto.

Usvojenom odlukom, koja predstavlja meru grada za smanjenje posledica suše u ovoj godini, stopa poreza će samo u 2018. godini na poljoprivredno zemljište biti smanjena sa 0,15 na 0,10 odsto.

Kako objašnjava Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj Sremske Mitrovice, mera podrazumeva smanjenje stope poreza na poljoprivredno zemljište u 2018. godinu i odnosi se na sve poljoprivrednike, odnosno poreske obveznike koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Sremske Mitrovice.

– Radi se o lokalnoj meri podrške poljoprivrednicima u skladu sa mogućnostima gradskog budžeta. Mera se odnosi apsolutno na sve poljoprivrednike koji imaju zemlju u svom vlasništvu na teritoriji grada, bez obzira da li se radi o velikim ili malim površinama. Nema povlašćenih, nema izuzetaka, ova mera predstavlja poresku olakšicu i malim i velikim poljoprivrednicima – objasnio je Samardžić.

Ovo nije jedina mera koju je inicirala Agencije za ruralni razvoj, tako da će se do kraja ovog meseca sprovesti i ona namenjena poljoprivrednicima koji su pretpeli štetu uzrokovanu lošim vremenskim uslovima, olujama i vetrom tokom septembra i oktobra.

– Tokom septembra i oktobra ove godine imali smo veliki broj prijava štete koju su usled lošeg vremena pretrpeli poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom u zaštićenim prostorima, odnosno plastenicima. Stradale su folije, konstrukcije, pa i čitav rod. Odlučili smo da pokrijemo deo štete imaocima plastenika koji su pretrpeli štetu, a kojima je radna grupa za procenu poljske štete procenila iznos nastale štete – najavljuje Samardžić.

Očekuje se raspisivanje konkursa za podnošenje prijava, a za ovu namenu opredeljeno je skoro milion dinara. Isplata će se realizovati krajem ove i početkom naredne godine.

– Potrudili smo se da na lokalnom nivou pronađemo dve mere, dva mehanizma kojima ćemo pomoći našim poljoprivrednicima i nadam se da ćemo bar malo ublažiti posledice ne samo suše, nego generalno loših vremenskih uslova – zaključuje Samardžić.

Načelnik Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj Duško Šarošković ističe da lokalna samouprava mora da ima sluha za svoje građane i da razuzme da poljoprivrednici neće biti u mogućnosti da 2018. godine uz ovogodišnji rod izmiruju svoje obaveze, zato što im je prinos značajno umanjen.

– Uprava za budžet i finansije ceni inicijativu Agencije, jer mislimo da je došla iz merodavne institucije tako da smo ocenili da Grad sebi može da priušti smanjenje poreske stope na ovu kategoriju poreskih obveznika – rekao je Šarošković.

Izvor:Dnevnik

Foto: Pixabay