Država će ove godine sopstvenim novcem izgraditi specijalno plovilo – ledolomac – i za tu svrhu je obezbeđeno oko tri miliona evra.

U slučaju niskih temperatura i pojave leda, kao što je to bio slučaj početkom prošle godine, biće kao i tada, angažovani mađarski i rumunski ledolomci, ali i srpski ledolomac „Greben“.

U Ministasrtvu poljoprivrede kažu za Tanjug da se u prethodnom periodu na redovne godišnje javne nabavke Republičke direkcije za vode, za usluge angažovanja ledolomaca na Dunavu, (u zoni od 1.333 do 1.170 kilometra kao i u zoni ušća Tise i Save u Dunav), niko nije javljao.

Ranije je postojala ideja da se kupi najmanje dva ovakva broda, međutim, za sada je jedino izvesno da će domaća pamet praviti jedan ledolomac.

– Vlada je za 2018. godinu obezbedila finansijska sredstva od 300 miliona dinara za izgradnju jednog ledolomca. U tom smislu će u ovoj godini započeti postupak izgradnje specijalnog plovila, pre svega pokretanje postupka javne nabavke za projektovanje, tehničke kontrole dokumentacije, a na osnovu nje i postupak same izgradnje ledolomca – navode u ministarstvu.

Cena projektovanja, izgradnje korita i opremanja ledolomca, dodaju, iznosi okvirno oko 3 miliona evra.

Što se tiče ledolomca „Greben“, kažu, on je spreman, redovno se prati vremenska prognoza tako da za sada, napominju, nema potreba za angažovanjem.

– Odbrana od leda se proglašava ukoliko su usled stvaranja, pokretanja i nagomilavanja leda na vodotoku ugroženi objekti na vodotoku i priobalje – objašnjavaju u ministarstvu.

U odbrani od leda u Srbiji prošle zime, učestvovali su mađarski ledolomci, dva ledolomca na sektoru od zajednickog interesa i dva na sektoru od Plavne kod Vukovara u Hrvatskoj do Beograda.

Angažovanje mađarskih ledolomaca na Dunavu, u ovoj zoni, koštalo je 243.323 evra, a od ovog iznosa po osnovu dogovorene raspodele troškova, obaveza srpske strane je 60.831 evra.

Takođe, za ledolomaca na delu Dunava nizvodno od Plavne do Beograda, u periodu od 18. januara do 12. februara prošle godine plaćeno je 284.451 evra.

Foto: Vode Vojvodine