NOVO

PROMO

Rezidba borovnice u rodu

Kao i ostale voćne vrste, i borovnica traži redovnu rezidbu. To je uslov za redovan, kvalitetan i obilan rod. Izvođenjem rezidbe postiže se proređivanje, prosvetljenje...

Zagrevanje zemljišta u zaštićenom prostoru

Zagrevanje zemljišta u plastenicima i staklenicima, sa i bez dopunskog prekrivanja, koristi se za ranu proizvodnju. Zemljište se obično zagreva toplom vodom ili vodenom...

Uticaj vegetativnih podloga na gajenje šljiva

Proizvodnja šljive u našoj zemlji je ekstenzivnog tipa, praćena niskim i nestabilnim prinosima. Sorte kalemnjene na vegetativne podloge imaju slabiju bujnost, ujednačene su, ranije...

Inovacije u plasteničkoj proizvodnji cveća

Uzgajanje cveća u plastenicima je posao koji se stalno uči, gde je neophodno pratiti zahteve tržišta, sajmove cveća i inovacije u proizvodnji. Jedan od predloga...

Postupci za bolju i funkcionalniju zadrugu

Da bi zadruga bila funkcionalna, mora da vodi poslovne knjige i posluje preko računa otvorenog u poslovnoj banci. Uspešna zadruga mora da vodi evidenciju...

Ruralni turizam – šansa za seoska domaćinstva

Ruralni turizam je specifičan oblik turizma koji podrazumeva skup aktivnosti, usluga i dodatnih sadržaja ruralnog stanovništva na porodičnom gazdinstvu u cilju privlačenja turista i...

Nega čokota posle mraza

Vinograde oštećene mrazom treba obilno đubriti, naročito mineralnim đubrivima, a obradu i zaštitu od bolesti i štetočina na vreme obaviti kako bi sačuvali čokote. Zimski...

Ishrana jagnjadi

Kolostralna ishrana je najvažniji period ishrane jagnjadi iz više razloga. Tada jagnjad putem visokog sadržaja imunoglobulina stiču imunitet koji je veoma važan za njihov...

Teški metali u zemljištu i njihov uticaj na biljni svet

Dugo se ni na koji način nismo obazirali na uticaj koji materije koje proizvodimo imaju na ekosisteme, ali danas je jasno da sa takvim...

Pozivaju se lokalne samouprave da prijave divlje deponije

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva jedinice lokalne samouprave da dostave prijavu sa podacima o divljim deponijama i njihovim lokacijama na njihovoj teritoriji. Prijave mogu podneti...

Plodored u organskoj proizvodnji

Plodnost zemljišta je veoma važan činilac kako u konvencionalnoj tako i u organskoj proizvodnji. Neprekidnim uzgajanjem biljaka na određenoj površini u velikoj meri se...

Čuvanje brašna

Pšenično zrno, samo po sebi, mala je biološka konzerva koja iza celuloznog omotača krije slojeve brašna. Osnovni gradivni elementi brašna su masti, skrob, proteini i...