1000 dinara po košnici, prijave do 5. jula!

179

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je javni poziv za subvencije za pčelare, u okviru kog je na raspolaganju podsticaj od 1.000 dinara po košnici. Prijave se mogu podneti do 5. jula. 

Poziv se odnosi na pravna lica, preduzetnike, kao i fizička lica koji su nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Takođe, potrebno je da fizičko lice ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje je u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za 2024. godinu i to za najmanje 20 košnica pčela, a najviše 1.000, navodi se na sajtu Uprave.

Zahtev se podnosi preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 1.000 dinara po košnici pčela, a za ostvarivanje prava na podsticaje po jednom javnom pozivu podnosi se jedan zahtev.

Kompletan tekst javnog poziva možete pogledati OVDE.

Bliža tehnička uputstva o načinu registracije korisničkog naloga, prijavi na sistem, načinu popunjavanja i podnošenja elektronskog obrasca zahteva za ostvarivanje prava, kao i načinu pružanja tehničke podrške podnosiocima zahteva, objavljuju se na oglasnoj tabli Uprave za agrarna plaćanja na adresi Bulevar kralja Aleksandra 84, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar.

Foto: Pixabay


reklama