Agrarni budžet za 2024. godinu 105 milijardi dinara (3)