Agro svet

Julijana – sočna i slatka kruška

Nastala ukrštanjem butira moretini (Butira Precoce Morettini) i junsko zlato, julijana je za sortu kruške priznata 2014. godine. Selekcionar je bio prof. dr Mihailo Nikolić. U pogledu vegetativnog potencijala, sorta julijana se u odnosu na standardnu sortu junsko zlato odlikuje bujnijim stablom i krunom koja je srednje široka i polupiramidalna. Skeletne grane su snažnije i […]

Značaj azota u ishrani trešnje i višnje

Azot je element koji je biljkama potreban u najvećoj količini – neophodan je za rast i razvitak svih organa trešnje i višnje, za formiranje cvetnih pupoljaka, kao i za zametanje i razvoj plodova. Nedostatak azota kod trešnje i višnje ispoljava se kroz smanjenje bujnosti stabala, listovi su sitniji i svetlozelene su boje, a krajem leta […]

Odabir podmlatka za priplod

Ženska telad dobijena osemenjavanjem izabranih krava i kvalitetnih bikova predstavljaju veliku genetsku vrednost za unapređenje proizvodnih i reproduktivnih svojstava vlastitog zapata. Iz tog razloga izbor ženskih grla za priplod je veoma stručan posao kome se mora pokloniti izuzetna pažnja, jer od toga zavisi dalji razvoj govedarske proizvodnje. Prilikom izbora grla za priplod u praktičnom radu […]

Čuvanje plodova jagode

Posle obavljene berbe jagode brzina kojom se plodovi transportuju, način njihovog čuvanja i mogućnosti plasmana znatno utiče na stanje plodova, kao i na umanjenje kvaliteta, što će se direktno odraziti na zaradu u ovoj proizvodnji. Kamioni hladnjače, vagoni sa ugrađenim rashladnim sistemima i avionski kargo letovi koriste se za duže transporte – uglavnom izvoz. U […]

Metode za smanjivanje rizika u proizvodnji na poljoprivrednim gazdinstvima

Rizici su sastavni deo poslovanja poljoprivrednih gazdinstava i nastaju usled specifičnog karaktera poljoprivredne proizvodnje, globalizacije i liberalizacije tržišta, tranzicionih i integracijskih procesa, klimatskih, političkih i tržišnih promena. Izvori rizika su mnogobrojni, i sa stanovišta poljoprivrednog proizvođača rizik može biti u pogledu veličine prinosa i u pogledu cena na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Ovi rizici su rezultat […]

Đubrenje belog luka

Beli luk ima povećane zahteve prema plodnosti zemljišta, a to znači i potrebe za obilnijim đubrenjem. Do skora se smatralo da beli luk (kao i ostale lukove) ne bi trebalo đubriti organskim đubrivima, koja utiču na formiranje krupnih ali sočnih lukovica, sa povećanim sadržajem vode, pa nisu pogodne za duže čuvanje, jer brzo prorastaju i […]

Oprašivanje i oplodnja borovnice

Kako bi borovnica ostvarila maksimalne prinose nephodno je da zametne 80% cvetova. Visoko žbunaste borovnice su uglavnom samooplodne, ali dokazano je da unakrsno oprašivanje povećava prinose i daje krupnije plodove. Ne postoje konkretni podaci koji ukazuju koji je najbolji aranžman sorti za optimalno oprašivanje biljaka visokožbunaste borovnice. Međutim, naizmenični blokovi od četiri reda svake sorte […]

Tipovi rezidbe vinove loze na zrelo

Rezidba vinove loze je redovna ampelotehnička mera kojom se pojedini delovi čokota prekraćuju ili potpuno odbacuju. Vinova loza podnosi izrazito jaku rezidbu, kojom se odbacuje od 50 do 90 % prošlogodišnjeg prirasta. Osnovni cilj izvođenja rezidbe je da se obezbedi planirani prinos i kvalitet grožđa u tekućoj godini. Rezidbom se održava određeni uzgojni oblik čokota, […]

Divlji ovas – sve češći korov na našim oranicama

Divlji ovas je sve zastupljeniji u florističkom sastavu korovskih zajednica naših oranica. Zahvaljujući činjenici da pripada istoj porodici kao i gajeni strni usevi, a i lakom prenošenju semena, putem vetra, ova korovska vrsta će u budućem vremenu biti sve značajnija. Prisutan je na području reka Kolubare i Tamnave, u slivu Južne i Zapadne Morave, Timoka, […]

Ishrana krompira

U poređenju sa ostalim usevima, krompir karakteriše izuzetno visoka produkcija biljne mase u kratkom vremenskom periodu. Za postizanje visokog prinosa, potrebna je ishrana dovoljnom količinom hranljivih materija tokom celog vegetativnog razvoja. Krompir ima velike zahteve za hranljivim materijama za uspešan razvoj korena, izdanaka i krtola. Količina i vrsta đubriva zavise od plodnosti zemljišta, planiranog prinosa, […]

Prikaži sve objave