Agro svet

Priprema skladišta za čuvanje pšenice

Pre unošenja pšenice u skladišta, odnosno lagerovanja, trebalo bi pripremiti skladišni prostor za njeno čuvanje. Pšenica, kao i ostala strna žita, obično se čuvaju u magacinima, na tavanima i drugim vrstama skladišnog prostora. Takve prostore potrebno je prvo isprazniti i to tako što se odstranjuju prošlogodišnji ostaci lagerovanih žitarica. Posle ovog mehaničkog čišćenja skladišta, izvodi […]

Lekovitost majčine dušice

Majčina dušica ili timijan (Thymus serpyllum) je biljka koja se od davnina koristi kao začin u kulinarstvu, a u narodnoj medicini za ublažavanje mnogih zdravstvenih tegoba. Ono što je čini lekovitom i posebnom su njena esencijalna ulja, a glavna supstanca kojoj se pripisuju lekovita svojstva majčine dušice je timol koji ima snažna antiseptička svojstva. Timol […]

Crna pegavost vinove loze

Poslednjih nekoliko godina, sa smanjenom primenom preparata na bazi bakra, crna pegavost vinove loze, koju izaziva gljivica Phomopsis viticola, širi se sve više i postaje opasnija. Phomopsis viticola napada sve delove vinove loze – mlade lastare, peteljke, listove, cvasti i šepurinu. Može, ukoliko se ne sprovedu adekvatne mere zaštite, da dovede do potpunog propadanja čokota. […]

Kultiviranje kukuruza

Kultiviranje kukuruza je jedna od najznačajnijih mera nege ove ratarske kulture kojom se postiže aeracija zemljišta, kad je sadržaj vlage u zemljištu visok, a istovremeno se čuva potrebna količina vlage jer se ovim putem sprečava prekomereno isparavanje. Takođe, ovom merom se u slučaju velike količine padavina vrši razbijanje pokorice čije formiranje može negativno da utiče […]

Opadanje plodova voćaka

Opadanje tokom zametanja i kasnije za vreme razvoja plodova kod jabučastih i koštičavih voćaka je normalna pojava. Kad se javi u ranoj fazi, opadanje može biti veoma korisno jer smanjuje konkurenciju između preostalih plodova i na taj način doprinosi povećanju kvaliteta, pre svega krupnoći plodova. Ali, ako je opadanje jačeg intenziteta, naročito pred berbu, veoma […]

Komercijalni kvalitet uljane repice

Seme uljane repice je važna sirovina za industriju ulja i proizvodnju dizel goriva, a da bi mogla da se nalazi u prometu, odnosno, bude predmet trgovine, uljana repica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti. Seme uljane repice namenjeno industrijskoj preradi mora da ispunjava sledeće uslove: – da je zdravo, jedro i suvo […]

Prolećna nega kaktusa

Najveći broj kaktusa aktivan je tek jednu trećinu godine i to je, najčešće, upravo u proleće i rano leto. U to vreme, vaši ljubimci imaju pojačanu potrebu za zalivanjem, a tad je pravi čas i da ih presadite. Kaktuse bi trebalo presaditi svake dve do tri godine, najbolje u maju ili junu. A evo kako […]

Zaštita uskladištenog lekovitog bilja

Problemi skladištenja lekovitog bilja slični su kao i kod drugih poljoprivrednih kultura, a bitna razlika je u roku trajanja biološki vrednih sastojaka lekovitog bilja iz razloga što je njihova upotreba ograničena do nekih 18 meseci. Ovaj podatak je značajan zbog primene hemijskih mera u zaštiti lekovitog bilja od štetnih organizama zbog karence. Skladištenje lekovitog bilja […]

Navodnjavanje kupine

Za uspešno gajenje kupina, što podrazumeva stabilne prinose odgovarajućeg kvaliteta, potrebno je, između ostalog, da se obezbedi i optimalan nivo zemljišne vlage, naročito u periodu od cvetanja do kraja zrenja, odnosno od početka juna do kraja septembra. Sazrevanje plodova i intenzivan porast izdanaka kupine odvija se u periodu kad su dnevne temperature uglavnom visoke, a […]

Razlivanje vina u boce

Razlivanje vina u boce je redovna mera koja se sprovodi radi očuvanja kvaliteta vina. U pitanju je poslednja faza pripreme vina za plasman. Prilikom razlivanja vina u boce trebalo bi razlikovati bar dva slučaja i to: – punjenje vina u boce koje će se duže vremena čuvati u boci i koja na ovaj način obogaćuju […]

Prikaži sve objave