Mehanizacija i melioracije

Održavanje atomizera

Obično pod ispravnosću atomizera naši voćari podrazumjevaju rad pumpe, odnosno dobar pritisak i vizuelnu protočnost dizni. Naravno da je pumpa praktično „srce“ atomizera, ali njena ispravnost ne garantuje 100% kvalitetnu zaštitu. Ono na šta voćari obraćaju vrlo malo pažnje su kvalitetni mešači i dizne atomizera. Glavni razlog gubitka tečnosti i i loše pokrovnosti su: • Istrošene […]

Odmaranje zemljišta

Posvećeni zemljoradnik lako može da uoči kada je njegovo zemljište postalo umorno. U krajnjoj liniji, to se ogleda u smanjenju prinosa, čestim bolestima biljaka i pogoršanju strukture tla. Problem ne može da se reši čak ni zaoravanjem većih količina organskih i mineralnih đubriva. Iz istorije poljoprivrede se zna, a naročito iz evolucije plodoreda, da su […]

Fosforna đubriva i njihova primena u voćarstvu

Voćke imaju potrebe za znatnim količinama fosfora i zato se u voćnjacima često javlja nedostatak ovog elementa. Jedan deo deficitarnog fosfora može se nadoknaditi upotrebom organskih đubriva (stajnjak, kompost). Međutim, kad se uzme u obzir da su godišnje potrebe drvenastih voćnih vrsti i preko 30 kg/ha čistog fosfora, jasno je da se ove potrebe ne […]

Značaj fosfatizacije

Fosfatizacija je mera koja se na našem području zapostavlja ili zbog neznanja poljoprivrednih proizvođača, što je najčešći slučaj, ili nebrige o sopstvenom zemljištu. U dužem radu na ovom problemu došlo se do zaključka da 40% zemljišta oskudeva u fosforu. Međutim, prednost smo dali kalcizaciji, odnosno, dodavanju krečnog materijala tim zemljištima. Zašto? U prvom redu zato […]

Štetnost veštačkih đubriva, i šta koristiti umesto njih

Zbog sve više naučnih dokaza o štetnom uticaju veštačkih mineralnih đubriva, jača i svest o očuvanju zemljišta kao najvažnijem neobnovljivom resursu. Od svih sintetskih đubriva najagresivnija su azotna. Ona mogu da oštete zemljište hemijskim putem, a mogu i da ubiju mikroorganizme povećanjem koncentracije zemljišnog rastvora. Azotno đubrivo podstiče razvoj mikroba koji se hrane organskom materijom […]

Zaoravanje strništa je uvek bolje rešenje od spaljivanja

Paljenjem biljnih ostataka uništavaju se korisni mikroorganizmi, narušava se prirodna ravnoteža u korist prouzrokovača bolesti, a uz to, uvek postoji opasnost od nastanka požara. Vatrogasna društva svake godine upozoravaju da je opasno, štetno i zabranjeno paljenje biljnih ostataka. Kako navode, to je problem sa kojim se često susreću posle žetve, iako je zakonom zabranjeno. Paljenjem […]

Upotreba pepela u voćarstvu

Pepeo je od davnina poznat kao poboljšivač kvaliteta zemljišta i pospešivač rasta biljaka, pa tako i voćaka. Pepeo popravlja strukturu teških glinastih zemljišta, dobra je dopuna prirodnim đubrivima koja su većinom siromašna kalijumom koji reguliše ravnotežu vode i igra ulogu u prenosu hranljivih materija unutar voćke. Pepeo uglavnom sadrži dosta kalijuma, 10-40% kreča, 5-10% fosfora […]

Dobar silo objekat, uslov za kvalitetnu silažu

Postoje više različitih tipova objekata za spremanje silaže i za sve je važno da moraju da budu funkcionalni, pristupačni za punjenje i uzimanje silaže. Siliranje kabaste stočne hrane može se obavljati na veliki broj načina u pogledu objekata, mesta i načina siliranja. To se može raditi na vrlo jednostavan i skoro potpuno improvizovan način, što […]

Potrebe povrća za vodom

Povrtarske biljke intenzivno transpirišu, što je jedan od uzroka povećanih potreba ovih useva za vodom. Takođe, njihov korenov sistem nalazi se u površinskom sloju zemljišta gde su rezerve vode male i nestabilne. Povrće osetljivo reaguje na pravovremenost navodnjavanja. Na primer, duže trajanje nedostatka pristupačne vode u zemljištu ograničava porast i razvitak biljaka i smanjuje prinose, […]

Kvalitet vode za navodnjavanje

Voda je jedan od najznačajnijih faktora za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. Ipak, u prirodnim uslovima padavina obično nema dovoljno, ili su nepovoljno raspoređene, pa je u tom smislu intenzivna poljoprivreda nezamisliva bez sistema za navodnjavanje. Zadatak navodnjavanja jeste da reguliše neophodan vodni, vazdušni, toplotni, mikrobiološki i mineralni režim zemljišta, odnosno da obezbedi optimalne uslove za rast […]

Prikaži sve objave