Mehanizacija i melioracije

Primena mikrobioloških đubriva

Primena mikrobioloških đubriva, ili biofertilizacija, u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji predstavlja unošenje živih mikroorganizama u zemljište sa ciljem poboljšanja snabdevanja biljaka neophodnim hranjivim elementima. Postizanje velikih prinosa i ekonomskih rezultata u savremenoj poljoprivredi podrazumeva potpunu agrotehniku, odnosno intenzivnu obradu zemljišta, navodnjavanje, adekvatnu primenu đubriva, kompeksnu zaštitu biljaka od bolesti i štetočina, kao i maksimalno korišćenje genetskog […]

Fermentisana biljna đubriva

Najpopularniji način korišćenja pokošenog biljnog materijala je kompostiranje, ali da bismo dobili kompost potrebno je mnogo vremena. Brži način korišćenja je priprema fermentisanog biljnog đubriva (tečno organsko đubrivo ) koje se može koristiti za zalivanje biljaka ili kao folijarno đubrivo. To đubrivo sadrži mikro i makroelemente i mnoge druge korisne materije. Kao biljni materijal mogu […]

Zatvaranje zimske brazde

Jesenje, odnosno zimsko oranje zahteva zatvaranje brazde koje je potrebno uraditi krajem zime ili početkom proleća kad nastupa vreme sa učestalim pojavama jakih i suvih vetrova koji su karakteristični za naše područje. Posle topljenja snežnog pokrivača, koji je ove godine bio neznatan, efekat vetrovitog vremena dovodi do naglog i povećanog sušenja oraničnog sloja, odnosno povećane […]

Zašto je važno đubrenje voćaka azotom

Đubrenje voćaka vrlo je važna agrotehnička mera jer voćke za rast i razvoj plodova i vegetativnih organa (prirast drveća, izdanaka i korena) iz zemljišta izvlače i troše velike količine hranjivih materija. Zato se đubrenjem mora održavati potreban nivo hraniva u zemljištu, kao i potrebna ravnoteža među pojedinim hranjivim elementima. Osim toga, đubrenjem se zemljište mora […]

Priprema poljoprivredne mehanizacije za prolećne radove

Poljoprivredna mehanizacija, kao što je poznato, zahteva brižno održavanje, jer je to osnovni uslov koji utiče na duži vek trajanja i ispravno delovanje tokom eksploatacije. Pri upotrebi, mašine i oruđa su izloženi različitim štetnim unutrašnjim i spoljim faktorima, pa ih je potrebno zaštititi, a u periodu kad su van upotrebe, konzervirati i spremiti na odgovarajući […]

Žetveni ostaci

U poljoprivrednoj proizvodnji na poljima gde se gaje različiti usevi, a u cilju proizvodnje hrane za ljude i životinje, ostaju značajne količine žetvenih ostataka. Oni imaju, pored visokog udela organske materije, deo mineralnih materija koje sadrže biogene elemente u različitim količinama. Na našim poljima godišnje ostaje preko 5 miliona tona žetvenih ostataka što može biti […]

ULO hladnjače

Pre nego što se poljoprivredni proizvođači opredele za investiranje u rashladne kapacitete, posebnu pažnju moraju da obrate na izbor tipa hladnjače i tehnologiju sistema hlađenja. Jedna od rashladnih hladnjača jesu i ULO hladnjače u kojima se primenjuje ULO (Ultra Low Oxygen) tehnologija. ULO hladnjače su skladišteni prostori sa kontrolisanom atmosferom, odnosno ultra niskom koncentracijom kiseonika. […]

Održavanje atomizera

Obično pod ispravnosću atomizera naši voćari podrazumjevaju rad pumpe, odnosno dobar pritisak i vizuelnu protočnost dizni. Naravno da je pumpa praktično „srce“ atomizera, ali njena ispravnost ne garantuje 100% kvalitetnu zaštitu. Ono na šta voćari obraćaju vrlo malo pažnje su kvalitetni mešači i dizne atomizera. Glavni razlog gubitka tečnosti i i loše pokrovnosti su: • Istrošene […]

Odmaranje zemljišta

Posvećeni zemljoradnik lako može da uoči kada je njegovo zemljište postalo umorno. U krajnjoj liniji, to se ogleda u smanjenju prinosa, čestim bolestima biljaka i pogoršanju strukture tla. Problem ne može da se reši čak ni zaoravanjem većih količina organskih i mineralnih đubriva. Iz istorije poljoprivrede se zna, a naročito iz evolucije plodoreda, da su […]

Fosforna đubriva i njihova primena u voćarstvu

Voćke imaju potrebe za znatnim količinama fosfora i zato se u voćnjacima često javlja nedostatak ovog elementa. Jedan deo deficitarnog fosfora može se nadoknaditi upotrebom organskih đubriva (stajnjak, kompost). Međutim, kad se uzme u obzir da su godišnje potrebe drvenastih voćnih vrsti i preko 30 kg/ha čistog fosfora, jasno je da se ove potrebe ne […]

Prikaži sve objave