Prehrambena tehnologija

Barena slanina

Slanina se dobija soljenjem, sušenjem, dimljenjem, pečenjem, ili kuvanjem potkožnog masnog sloja svinja, s kožom, ili bez kože, pa se prema tome i ona može proizvoditi na više načina, zavisno od želje i običaja u pojedinim krajevima zemlje. Barena slanina – Meso za ovu vrstu slanine se uzima od gronika. Ne može se dugo održati, pa je […]

Priprema bentonita za bistrenje vina

Bentonit je vrsta gline koja se često upotrebljava u procesu bistrenja i proteinske stabilizacije belih i roze vina, tokom fermentacije i finalizacije vina.  Do pojave zamućenja vina dolazi usled prelaska termolabilnih belančevina u nerastvorljivo stanje. Stoga je neophodno vršiti bistrenje vina pre razlivanja u boce, ukoliko su one namenjene dužem čuvanju. Dozacija bentonita obično iznosi između 40 […]

Miris i ukus alkoholnih pića na košticu

Miris i ukus na košticu često se sreće u destilatima od koštičavog voća (šljiva, kajsija, breskva, trešnja i višnja), a nastaje usled oštećenja, odnosno, lomljenja koštice tokom prerade voća. U koštici je prisutan cijanogeni glukozid amigdalin, koji se sastoji od dva ostatka glukoze koji čine genciobiozu i aglikona cijannitrila. U plodovima koštičavog voća nalazi se […]

Organoleptičko ocenjivanje kvaliteta vina

Hemijskim i fizičkim analizama može se u velikoj meri steći utisak o kvalitetu vina. Međutim, bez organoleptičke ocene njihovog kvaliteta, analiza vina se ne može smatrati potpunom. U vinu se nalazi nekoliko stotina različitih hemijskih jedinjenja i skoro da svako od njih svojim sadržajem može uticati na kvalitet vina. Pored sadržaja pojedinih sastojaka vina, od […]

Stabilizacija vina

Pre nego što stigne na trpezu i počne da se konzumira, vino mora biti potpuno stabilno i bistro. Cilj stabilizacije je sprečavanje pojave mutnoće i taloženja pojedinih sastojaka prisutnih u vinu, poput soli vinske kiseline, proteina, jedinjenja gvožđa, bakra i bojenih materija. Zamućenja i talozi mogu biti posledica poremećaja ravnoteže i fizičko-hemijskog stanja sastojaka vina, […]

Buterno kvarenje alkoholnih pića

Uzročnici ovog kvarenja su bakterije buterne kiseline, koje su veoma osetljive na vrednost pH<4,0 i teško mogu opstati u destilatima i rakijama. Pri nižem aciditetu kljuka (kljuk kruške viljamovke) i pri visokim temperaurama vrenja, moguće je razmnožavanje ovih bakterija. Dobijeni destilati imaju miris i ukus na užegli maslac (buter) koji potiče od buterne, valerijanske i […]

Negovanje buradi za čuvanje i dozrevanje voćnih rakija

Pečenje rakije je posao kojim se skoro svako gazdinstvo u našem brdsko-planinskom području bavi, iz hobija, za sopstvene potrebe ili za potrebe tržišta. Veliki broj proizvođača to tradicionalno dobro radi. Međutim za kvalitet rakije veoma važno je i kako se rakija skladišti i čuva. Danas postoji veliki broj sudova koji mogu da se koriste za […]

Liker od jaja

Liker od jaja se sa pravom smatra jednim od „recepata sveta“. U pitanju je aromatično, slatko, kremasto piće koje obiluje začinima, sladi i zagreva, a tradicionalno se pije zimi, oko praznika. Rado ga piju u SAD, Kanadi, Holandiji, skandinavskim zemljama, a ni našim domaćicama nije stran. Idealan je kao božićno posluženje, i lep završetak velikog […]

Pasterizovana kaša od jabuke

Pasterizovana kaša od jabuke dobija se blanširanjem i pasiranjem svežih plodova jabuke uz dodatak šećera i, ako je potrebno, malo kiselina kako bi se dobila odgovarajuća konzistencija, kao i odgovarajući procenat suvih materija. Ovaj proizvod, pored ostalog, namenjen je i deci kao i rekonvalescentima. Ako je kaša namenjena deci, zakonski propisi u pogledu ispravnosti su […]

Kako da legalno prodajete kupinovo vino na tržištu?

Brojni uzgajivači kupina bave se i proizvodnjom vina od tog voća, a pitanje koje ih često muči je – koji su uslovi kako bi kupinovo vino mogli legalno da prodaju na tržištu. Odgovor na to pitanje dobili smo od Milomira Obradovića, načelnika Odeljenja poljoprivredne inspekcije za jaka alkoholna pića, vina, bezalkoholna pića i duvan. Pre […]

Prikaži sve objave