Stočarstvo

Proteini u hranivima za živinu

Biološke specifičnosti živine u mnogome utiču na proteinske potrebe ovih gajenih životinja. U nizu specifičnih činioca, najvažniji uticaj imaju vrste i hibridi, a potom pravac proizvodnje i uzrast. Veliki broj faktora uslovljava i složenije analize na osnovu kojih se donose preporuke. U uslovima ambijentalne temperature (18 do 24 stepena) menja se obim konzumiranja suve materije, […]

Uticaj visokih temperatura na živinu

Velika vrućina i visoke temperature u objektima, naročito na savremenim farmama gde je mnogo jedinki smešteno na malom prostoru, nepovoljno utiču na proizvodnju jaja i mesa. Smanjuje se nosivost, ljuska i unutrašnost jajeta su lošijeg kvaliteta, manji je prirast brojlera, smanjuje se vitalnost pilića koji postaju prijemčiviji za mnoga oboljenja. Ove posledice se mogu ublažiti […]

Organizacija i tehnika pripusta kod ovaca

Parenje ovaca može se vršiti prirodno, kada ovnovi oplode ovce skačući na njih, ali i veštački, osemenjavanjem. Vreme pripusta i jagnjenja ovaca zavisi od više faktora, a najviše od toga kada tržište najviše traži jagnjeće meso. Smatra se da prirodnim parenjem ovan može dnevno da oplodi do četri ovce. Međutim, to se ne radi uzastopno svaki dan, […]

Genomska selekcija – nova era u selekciji goveda

Odgajivački programi u govedarstvu, kod mlečnih i kombinovanih rasa, dugi niz godina bili su bazirani uglavnom na povećanju količine mleka. Posle dostizanja povećanja proizvodnje mleka, selekcijom se utiče i na povećanje sadržaja masti i proteina. Količina proizvedenog mleka je porasla, zahvaljujući uvođenjem životinja sa izraženim genetskim potencijalom za proizvodnjom mleka, ali i sa promenom i […]

Teksel ovca

Teksel je holandska mesnata rasa ovaca duge vune, koja je ime dobila po ostrvu Teksel u Severnom moru, gde je i nastala ukrštanjem domaće ovce sa ovnovima engleskih mesnatih rasa (lestera, linkolna, romni marša i sautdauna). Odlikuje se visokom proizvodnjom mesa izuzetnog klaničnog kvaliteta, dobrom plodnošću i dobrom proizvodnjom mleka i vune. Životinje su ranostasne […]

Velika droplja

Velika droplja (Otis tarda) je jedna od najugroženijih vrsta ptica kod nas, a poznata je po tome što je to najteža ptica koja može da leti. Njihova težina uglavnom iznosi od 10 pa sve do 16 kg, a najteža velika droplja zabeležena u istoriji je težila čak neverovatnih 21 kg. Ova ptica naseljava Evropu i […]

Prepoznavanje simptoma trovanja pčela

U zavisnosti od stepena izloženosti, dejstva i vrsti sredstva za zaštitu bilja kojima su pčele bile izložene, postoje razlike u simptomima koji se ispoljavaju u ponašanju pčela. Ove promene variraju od blagih, do onih veoma opasnih, pa čak i letalnih. Kada su pčele direktno izložene pesticidima, dolazi do akutnog trovanja, a ukoliko su došle u […]

Nega papaka kod goveda

Dobra nega papaka je preduslov za visoku proizvodnju krava i veoma je važno da odgajivači goveda shvate kolika je opterećenost (papaka) donjih delova nogu krava i da se nega (korektura) papaka obavi što pravilnije. Na svaku nogu (papak) krave dolazi oko 150 kg telesne mase. Kod orezivanja (skidanja viška, ili korekture) papaka posebnu pažnju trebalo […]

Bodorka

Bodorka (Rutilus rutilus) spada u grupu bele ribe iz familije šarana (Cyprinidae). U pitanju je isključivo slatkovodna riba i jedan od najčešćih stanovnika naših voda. Bodorku je moguće naći i u barama ili kanalima, jezerima, rekama i njihovim pritokama, pa čak i u potocima. U nekim vodama je bodorka dominantna i najbrojnija vrsta ribe. Ova […]

Kako prepoznati graviditet kod koza

Rani graviditet kod koza se lako može utvrditi pomoću testova krvi ili ultrazvuka. Ipak, većina kozara nema fizičke i finansijske mogućnosti za ovu vrstu pregleda, pa je mogućnost da se prepozna da li je koza sjarna ili ne veoma korisna veština, za koju, istina, treba vremena i iskustva da se stekne. Otkrivamo vam male znakove, […]

Prikaži sve objave