Stočarstvo

Unapređenje stočarstva putem embriotransfera

Moderno stočarstvo zasniva se na primeni niza biotehnoloških metoda, od kojih su neke, kao što je veštačko osemenjavanje, u upotrebi već nekoliko decenija i dale su veoma dobre rezultate u unapređenju genetskog potencijala domaćih životinja i poboljšanju njihovih proizvodnih osobina. Pored povećanja proizvodnje mleka, mesa i drugih proizvoda, primena embriotransfera omogućava da se populacija životinja […]

Lipljan – ljubitelj voda bogatih kiseonikom

Lipljan (lat. Thymallus thymallus) je slatkovodna riba koja pripada familiji Salmonidae, a poznata je i pod nazivima lipen, lipljen, lipan. Prijaju joj vode bogate kiseonikom. Telo lipljana je vitko i izduženo, pokriveno relativnom sitnom, ali čvrstom krljušti. Leđa krasi neobično veliko i dugačko leđno peraje metalnoplave boje sa 3 – 4 reda krupnih crvenih i […]

Deficit vitamina A kod živine

Značaj vitamina A u ishrani živine je višestruk. Vitamin A utiče pozitivno na rast, nosivost, oplođenost jaja, a neophodan je i za dobro zdravlje živine. Hipovitaminoza A kod odrasle živine se ne javlja često. Simptomi su opšteg karaktera – pad nosivosti, smanjeno leženje sa povećanim procentom uginulih embriona, a kod petlova smanjena plodnost. Pilići koji […]

Listerioza ptica i živine

Listerioza (Listeriosis avium) je zarazna bolest životinja, koja se kod ptica i živine retko ispoljava sa vidljivim kliničkim simptomima, a izaziva je je Listerija monocytogenes, gram pozitivna bakterija. Bolest je raširena na svim kontinentima, a prvi put kod živine ustanovljena je 1932. godine u SAD. Raširena je i u Evropi, a pojavljuje se i kod […]

Trakenski konj – ponos nemačke vojske

Trakenski konj (eng. Trakehner) je toplokrvna rasa konja razvijena u Istočnoj Prusiji, u gradu Trakenenu, po čemu je rasa i dobija ime. Državna ergela osnovana je 1931. godine, a radila je do 1945. kad je tokom Drugog svetskog rata došlo do pripajanja Istočne Prusije Rusiji, a ime grada, u kome je bila ergela, promenio u […]

Kako da znate da li je košnica ostala bez matice

Košnica bez matice je nepoželjna, ali ne i neuobičajena pojava među iskusnim pčelarima. Znaci da je društvo „bezmatak“ su u početku veoma diskretni, tako da nije lako odmah uočiti šta se dešava. Neiskusni pčelari u početku ništa ne primećuju, sve deluje potpuno normalno. Pčele izleću i vraćaju se u košnicu. Onda, prvo se uoči da se unos „usporio“, novo […]

Sedam fascinantnih činjenica o kravama

Krave su neverovatno inteligentne, pažljive i osećajne životinje, a uprkos tome što mogu preći masu od 700 kilograma, nemaju nikakvih zlonamernih instinkata da povrede nekoga i mogu čak da budu i dobar pratilac onima koji imaju dovoljno sreće da se nađu u njihovom društvu. Ukoliko nikada ranije u životu niste odvojili vreme da malo razmislite […]

Skobalj – ljubitelj brzih voda

Skobalj, podust, škobalj, šljivar, tintaš i jatnik, sve su to nazivi za ribu čije latinsko ime glasi Chondrostoma nasus. Naseljava veliki prostor Evrope i Azije, a kod nas se obično nalazi u vodama u slivu Dunava. Ova riba ima srebrnasto beo stomak i bokove, dok su mu leđa crne boje za tamnozelenim prelivima. Usled specifičnog […]

Zoohigijenske mere u tovu teladi

Najveću pretnju uspešnom tovu teladi, a kasnije i proizvodnji mesa, predstavljaju oboljenja koja se redovno javljaju kao posledica lošeg odgajivanja. Odgajivanje zdravog i naprednog podmlatka i, sa druge strane, suzbijanje bolesti, je prvenstveno zoohigijenski problem, odnosno problem pravilne primene zoohigijenskih mera i to zaštitom celog zapata (goveda, svinje…). Od toga, da li će podmladak prebroditi […]

Metiljavost ovaca

Metiljavost je jedna od najčešćih bolesti svih preživara, pa tako i ovaca, a može biti veoma neprijatna ali i da napravi ogromne štete u ovčarskoj proizvodnji. Metiljavost ovaca prouzrokuju veliki i mali metilj koji kod životinje napadaju jetru i žive u njoj. Ove dve vrste metilja se međusobno razlikuju po veličini i uslovima pod kojima […]

Prikaži sve objave