Stočarstvo

Prva oplodnja junica

Momenat prve oplodnje junica je veoma važan sa stanovišta ulaska grla u priplod, ali i proizvodnog veka i životne proizvodnje grla. Junice simentalske rase polnu (fiziološku) zrelost često dostižu i sa 8–9 meseci i sa telesnom masom ispod 300 kg. To ne znači da su u tom uzrastu i spremne za oplodnju. Pored fiziološke zrelosti […]

Border lester rasa ovaca

Ova rasa nastala je ukrštanjem lester ovnova sa tisveterskim ovcama, na granici Engleske i Škotske. U pitanju je vrlo ranostasna rasa koja se odlikuje velikim formatom tela, snažnom konstitucijom i otpornošću. U pogledu proizvodnih osobina, border lester je sličan lester rasi. Razlikuje se po tome što je nešto manji, što ima kraću i gušću vunu, […]

Nemački oštrodlaki ptičar – pas čvrstog karaktera

Nastanak nemačkog kratkodlakog ptičara kao rase usko je povezan s promenama u društvenim uređenjem koje su se dogodile krajem 18. veka u Evropi. U tom periodu dolašlo je do promene u društvenom staležu pa se lovom, kao do tada, na svojim velikim posedima nije bavila samo vlastela, već su to počeli da čine i drugi […]

Faktori koji utiču na proizvodnju i sastav mleka

Na proizvodnju mleka utiče veliki broj genetskih i paragenetskih faktora. Uz to postoje i velike individualne varijacije između pojedinih grla. Na proizvodnju i sastav mleka utiču: rasa, faza laktacije, starost grla, muža, zdravstveno i fiziološko stanje, ishrana u periodu odgajivanja, uslovi sredine, ishrana u periodu laktacije, hrana. Rasa Proizvodnja i sastav mleka predstavljaju rasnu odliku. […]

Sastavljanje obroka za krave

Balansiranje obroka predstavlja obezbeđivanje hranljivih materija koje ispunjavaju potrebe životinje, kojim se obezbeđuje održanje njenog života (uzdržne potrebe), porast (kod grla koja su još u porastu), proizvodnju (mleka) i reprodukciju (razvoj ploda). Sastavljanje izbalansiranog obroka za mlečne krave sastoji se u tome da se hraniva kombinuju u količinama koje zadovoljavaju dnevne potrebe. Bez adekvatne ishrane, […]

Kovrdžavi retriver – pouzdan pratilac

Kovrdžavi retriver je kao rasa nastao u Engleskoj najverovatnije krajem 18. i početkom 19. veka, ali nastanak rase je teško pratiti. Po jednim autorima nastao je ukrštanjem irskih vodenih pasa i labrador retrivera i starog engleskog vodenog psa, dok drugi smatraju da je u nastanku rase pored irskih i engleskih pasa za vodu korišćena pudla […]

Upotreba ovsa u ishrani domaćih životinja

Od ukupne proizvodnje ovsa, oko 60-80% utoši se za ishranu životinja, a manji deo se primenjuje za ishranu ljudi. Glavni nedostatak kultivisane vrste ovsa je njegovo otežano ljuštenje, jer je zrno pokriverno spoljašnom tvrdom plevicom, kao i unutrašnjom, koja je na donjem kraju srasla sa zrnom. Zbog velikog sadržaja vlakana koja potiču pre svega od […]

Mlekomati – rešenje za male farmere

Mlekomati su uređaji za prodaju mleka koji su sve više prisutni kako u zemljama u okruženju, tako i u zapadnoj Evropi. Trenutno je u Hrvatskoj i Sloveniji konstantno povećanje broja mlekomata, gde poljoprivredni proizvođači prodaju kravlje mleko sa svojih farmi po ceni koja je neretko veća od maloprodajne cene pasterizovanog mleka. Mlekomat je specijalni uređaj […]

Nemački pinč – dobroćudan i odvažan

Nemački pinč je pas srednje veličine iz sekcije pinčera. Kako smatra jedna grupa kinologa, koreni rase sežu u 7. vek, do nemačkog bibarhunda, dok je prema drugoj varijanti, rasa nastala u drugoj polovini 19. veka. Najsigurniji podaci tiču se istorijskog razvoja rase tokom 20. veka. Psi srednje veličine pinč tipa bili su lovci na štetočine […]

Ishrana koza pre pripusta

Koza je sezonski poliestrična životinja, što znači da se tera u određenom delu godine, a to za našu umereno kontinentalnu klimu opet znači u jesen (od avgusta do decembra), u periodu skraćivanja trajanja dnevne svetlosti. Zbog toga je, vezano uz tu činjenicu, ali i tempiranjem vremena jarenja u periodu početka vegetacije, uobičajeni pripust koza (u […]

Prikaži sve objave