Govedarstvo

Odabir podmlatka za priplod

Ženska telad dobijena osemenjavanjem izabranih krava i kvalitetnih bikova predstavljaju veliku genetsku vrednost za unapređenje proizvodnih i reproduktivnih svojstava vlastitog zapata. Iz tog razloga izbor ženskih grla za priplod je veoma stručan posao kome se mora pokloniti izuzetna pažnja, jer od toga zavisi dalji razvoj govedarske proizvodnje. Prilikom izbora grla za priplod u praktičnom radu […]

Hereford rasa goveda

Hereford rasa je nastala u istoimenoj pokrajini u zapadno-centralnom delu Engleske, a potiče od autohtonog krupnog goveda crvene boje i dugih rogova. Obeležja savremenog hereforda izgradila je grupa uzgajivača tokom 18. veka primenom metoda odabira i uzgoja u srodstvu, pri čemu je dobijeno govedo koje rano stasava, nešto kraćih nogu i bolje tovne sposobnosti. Vrlo […]

Organoleptička ocena silaže od cele biljke kukuruza

Pored drugih analitički merljivih kvantitativnih pokazatelja ukupne ocene nutritivne vrednosti kukuruzne silaže, uzima se u obzir i organoleptička ocena kvalitativnih pokazatelja – boje i mirisa. Ova dva pokazatelja su pouzdan znak pravilno sprovedenog procesa siliranja, a kvalitetna silaža treba da ima boju što sličniju boji izvornog krmiva (zeleno-žućkasta), a miris blago kiselkast i lagano aromatičan. […]

Prva oplodnja junica

Momenat prve oplodnje junica je veoma važan sa stanovišta ulaska grla u priplod, ali i proizvodnog veka i životne proizvodnje grla. Junice simentalske rase polnu (fiziološku) zrelost često dostižu i sa 8–9 meseci i sa telesnom masom ispod 300 kg. To ne znači da su u tom uzrastu i spremne za oplodnju. Pored fiziološke zrelosti […]

Faktori koji utiču na proizvodnju i sastav mleka

Na proizvodnju mleka utiče veliki broj genetskih i paragenetskih faktora. Uz to postoje i velike individualne varijacije između pojedinih grla. Na proizvodnju i sastav mleka utiču: rasa, faza laktacije, starost grla, muža, zdravstveno i fiziološko stanje, ishrana u periodu odgajivanja, uslovi sredine, ishrana u periodu laktacije, hrana. Rasa Proizvodnja i sastav mleka predstavljaju rasnu odliku. […]

Sastavljanje obroka za krave

Balansiranje obroka predstavlja obezbeđivanje hranljivih materija koje ispunjavaju potrebe životinje, kojim se obezbeđuje održanje njenog života (uzdržne potrebe), porast (kod grla koja su još u porastu), proizvodnju (mleka) i reprodukciju (razvoj ploda). Sastavljanje izbalansiranog obroka za mlečne krave sastoji se u tome da se hraniva kombinuju u količinama koje zadovoljavaju dnevne potrebe. Bez adekvatne ishrane, […]

Upotreba ovsa u ishrani domaćih životinja

Od ukupne proizvodnje ovsa, oko 60-80% utoši se za ishranu životinja, a manji deo se primenjuje za ishranu ljudi. Glavni nedostatak kultivisane vrste ovsa je njegovo otežano ljuštenje, jer je zrno pokriverno spoljašnom tvrdom plevicom, kao i unutrašnjom, koja je na donjem kraju srasla sa zrnom. Zbog velikog sadržaja vlakana koja potiču pre svega od […]

Mlekomati – rešenje za male farmere

Mlekomati su uređaji za prodaju mleka koji su sve više prisutni kako u zemljama u okruženju, tako i u zapadnoj Evropi. Trenutno je u Hrvatskoj i Sloveniji konstantno povećanje broja mlekomata, gde poljoprivredni proizvođači prodaju kravlje mleko sa svojih farmi po ceni koja je neretko veća od maloprodajne cene pasterizovanog mleka. Mlekomat je specijalni uređaj […]

Zašto je aflatoksin opasan?

Pre nekoliko godina javnost Srbije bila je uzdrmana zbog prisustva aflatoksina u mlečnim proizvodima. Termin je mnogima ulivao strah u kosti, a strepeli smo uglavnom nesvesni od čega. S obzirom na to da je aflatoksin kancerogena materija, bojazan je bila opravdana. Neki od najrizičnijih i najpoznatijih mikotoksina aflatoksini jesu otrovne, odbrambene supstance koje proizvodi buđ, […]

Pivska komina u ishrani životinja

Za proizvodnju piva koriste se ječam i hmelj, a kao sporedni proizvodi nastaju pivski kom, ječmene sladne klice i pivski kvasac. Sporedni proizvodi industrije piva primarno dolaze u svežem stanju, zbog čega se brzo kvare. Sušenjem svežih sporednih proizvoda industrije piva dobijaju se suva hraniva koja se mogu dugo čuvati. Sveži pivski kom (komina, treber, […]

Prikaži sve objave