Govedarstvo

Faktori koji utiču na proizvodnju i sastav mleka

Na proizvodnju mleka utiče veliki broj genetskih i paragenetskih faktora. Uz to postoje i velike individualne varijacije između pojedinih grla. Na proizvodnju i sastav mleka utiču: rasa, faza laktacije, starost grla, muža, zdravstveno i fiziološko stanje, ishrana u periodu odgajivanja, uslovi sredine, ishrana u periodu laktacije, hrana. Rasa Proizvodnja i sastav mleka predstavljaju rasnu odliku. […]

Sastavljanje obroka za krave

Balansiranje obroka predstavlja obezbeđivanje hranljivih materija koje ispunjavaju potrebe životinje, kojim se obezbeđuje održanje njenog života (uzdržne potrebe), porast (kod grla koja su još u porastu), proizvodnju (mleka) i reprodukciju (razvoj ploda). Sastavljanje izbalansiranog obroka za mlečne krave sastoji se u tome da se hraniva kombinuju u količinama koje zadovoljavaju dnevne potrebe. Bez adekvatne ishrane, […]

Upotreba ovsa u ishrani domaćih životinja

Od ukupne proizvodnje ovsa, oko 60-80% utoši se za ishranu životinja, a manji deo se primenjuje za ishranu ljudi. Glavni nedostatak kultivisane vrste ovsa je njegovo otežano ljuštenje, jer je zrno pokriverno spoljašnom tvrdom plevicom, kao i unutrašnjom, koja je na donjem kraju srasla sa zrnom. Zbog velikog sadržaja vlakana koja potiču pre svega od […]

Mlekomati – rešenje za male farmere

Mlekomati su uređaji za prodaju mleka koji su sve više prisutni kako u zemljama u okruženju, tako i u zapadnoj Evropi. Trenutno je u Hrvatskoj i Sloveniji konstantno povećanje broja mlekomata, gde poljoprivredni proizvođači prodaju kravlje mleko sa svojih farmi po ceni koja je neretko veća od maloprodajne cene pasterizovanog mleka. Mlekomat je specijalni uređaj […]

Zašto je aflatoksin opasan?

Pre nekoliko godina javnost Srbije bila je uzdrmana zbog prisustva aflatoksina u mlečnim proizvodima. Termin je mnogima ulivao strah u kosti, a strepeli smo uglavnom nesvesni od čega. S obzirom na to da je aflatoksin kancerogena materija, bojazan je bila opravdana. Neki od najrizičnijih i najpoznatijih mikotoksina aflatoksini jesu otrovne, odbrambene supstance koje proizvodi buđ, […]

Pivska komina u ishrani životinja

Za proizvodnju piva koriste se ječam i hmelj, a kao sporedni proizvodi nastaju pivski kom, ječmene sladne klice i pivski kvasac. Sporedni proizvodi industrije piva primarno dolaze u svežem stanju, zbog čega se brzo kvare. Sušenjem svežih sporednih proizvoda industrije piva dobijaju se suva hraniva koja se mogu dugo čuvati. Sveži pivski kom (komina, treber, […]

Kalijum, natrijum i hlor u ishrani stoke

Kalijum, natrijum i hlor trebalo bi da budu stalno prisutni u hrani za životinje, jer organizam ne stvara rezerve ovih elemenata, osim delimično natrijuma i hlora. Ovo se kompenzuje smanjenom ekstrakcijom u slučaju nedovoljnog priliva hranom. Deficit kalijuma uglavnom se ne javlja, jer ovog elementa ima u stočnoj hrani znatno više nego što su potrebe […]

Poremećaj ponašanja goveda

Svako nespecifično ponašanje kod goveda najčešće ukazuje na neki zdravstveni problem. Tako, na primer, igranje jezikom je poremećaj vezan za hranidbeno ponašanje. Dešava se i kod teladi i kod odraslih grla i najčešće pre i posle obroka. Uzrok je nasledni faktor, rano odbijanje teladi (prestanak sisanja) ili oponašanje drugih životinja. Faktori koji pospešuju ispoljavanje ovog […]

Mlečnost krava muzara

Svaki poljoprivrednik koji se bavi uzgojem krava muzara razmišlja o tome kako da dođe do više mleka, a izazivanje mlečnosti kod muzara je u ovoj poljoprivrednoj grani važan zadatak koji uvećava prinose. Prvih dana posle teljenja ishrana muzara trebalo bi da bude nešto smanjena kako bi se sprečilo naglo nadolaženje mleka i oboljenje vimena. Kad […]

Genomska selekcija – nova era u selekciji goveda

Odgajivački programi u govedarstvu, kod mlečnih i kombinovanih rasa, dugi niz godina bili su bazirani uglavnom na povećanju količine mleka. Posle dostizanja povećanja proizvodnje mleka, selekcijom se utiče i na povećanje sadržaja masti i proteina. Količina proizvedenog mleka je porasla, zahvaljujući uvođenjem životinja sa izraženim genetskim potencijalom za proizvodnjom mleka, ali i sa promenom i […]

Prikaži sve objave