Govedarstvo

Kolostralni imunitet teladi

Kolostrum, poznat i kao „prvo mleko“ stvaraju ženke sisara u kasnoj trudnoći, odnosno neposredno pred porođaj. On sadrži povećane količine proteina, kao i antitela koja štite novorođenče od bolesti, tako da je usko povezan sa imunitetom.  Otpornost teladi prema infekcijama u prvim nedeljama života gotovo je potpuno zavisna od kolostralnih antitela. Smatra se da koncentracija materinskog […]

Značaj adsorbenata u borbi protiv mikotoksina

Stočna hrana, pogotovu ona koja se koristi za ishranu goveda, često je kontaminirana plesnima i njihovim sekundarnim metabolitima, mikotoksinima ili toksinima prisutnih bakterija. Prisustvo toksina u hrani, kao i suvišak amonijaka u buragu, veoma ozbiljno ugrožavaju prirodne i reproduktivne sposobnosti životinja, a potom zdravlje jedinke i kvalitet proizvoda. Aflatoksini se izlučuju u mleko u formi […]

Zaštita stočarskih objekata od glodara

Insekti, ptice i glodari su skoro redovna pojava u stočarskim objektima jer im pogoduju uslovi sredine na takvim mestima. Zbog toga zaštita od štetočina ima izuzetan značaj u očuvanju zdravlja ljudi i domaćih životinja. Velika količina hrane za životinje, ostaci hrane u pogodnim uslovima, odnosno pri optimalnoj temperaturi, i vlažnosti u objektima kao i proizvedeni […]

Kombinovane silaže

Već duže vreme na mnogim gazdinstvima silaža se priprema na taj način što se u isti silos unosi u slojevima usitnjena cela kukuruzna biljka, prekrupljen visokovlažni klip ili zrno, a tamo gde ima i lucerka, ali provenuta. Ova silaža se spravlja tako što se prvo unese u silos red usitnjene cele kukuruzne biljke i dobro […]

Sistem krava-tele kao moguće rešenje za nedostatak teladi za tov

U poslednje vreme, sa porastom cene utovljenih junadi, sve je više zainteresovanih proizvođača za ulazak u ovu vrstu proizvodnje. Međutim zbog sve manjeg broja krava kod nas, oseća se nedostatak teladi za tov. Kao moguće rešenje nameće se mogućnost uvoza teladi. Do nekih početnih koraka je i došlo i to do uvoza teladi iz Rumunije. […]

Zašto je važno ohladiti sirovo mleko?

Pravovremeno hlađenje tek pomuženog mleka je jedan od najvažnijih postupaka radi očuvanja njegovog kvaliteta i higjenske ispravnosti. Mleko se hladi sa ciljem sprečavanja i usporavanja aktivnosti svih mikroorganizama koji se nalaze u njemu. Na terenu se najčešće susrećemo sa nepravovremenim i nedovoljnim hlađenjem mleka, kao i sa mešanjem toplog i hladnog mleka. Veoma je važno […]

Ishrana steonih junica

Oplođene junice imaju povećanu potrebu za hranom počev od petog meseca bremenitosti, i dostižu maksimum u poslednja dva meseca pred teljenje. Posle petog meseca, usled intenzivnog razvoja ploda, potrebe u hranljivim materijama se uvećavaju. Balansiranom ishranom se u ovom periodu obezbeđuju potrebe za rast ploda, kao i za porast junica. Ishrana u poslednjoj fazi bremenitosti […]

Kontagiozna pleuropneumonija goveda

Kontagiozna pleuropneumonija goveda, ili plućna zaraza goveda, (lat. Pleuropneumonia contagiosa bovum), je teško, respiratorno i kontagiozno oboljenje goveda i domestifikovanih bovida (bivo, bufalo), a manifestuje se visokom temperaturom, smetnjama u disanju, kašljem, nosnim iscetkom, imunosupresijom, zapaljenjem pluća u vidu seroznog zapaljenja interlobularnog tkiva, krupoznim zapaljenja pluća i zapaljenjem porebrice. Oboljenje se takođe manifestuje promenama na […]

Skladištenje sena

Posle košenja i sušenja, seno se može čuvati na otvorenom prostoru posebno određenom za tu svrhu u stogovima ili u posebno izgrađenim objektima kao što su senjaci, šupe, nastrešnice, tavani i drugo. U slučaju skladištenja sena u stogovima, oni moraju biti udaljeni najmanje 50 m od zgrade i obezbeđeni od požara i naleta bujica. Tlo […]

Higijena kože goveda

Važnu ulogu u očuvanju zdravlja i produktivnosti domaćih životinja ima higijena kože. Svakodnevnom negom i čišćenjem, dobri stočari će olakšati pojedine funkcije kože, a time stimulisati razmenu materija, poboljšati apetit i bolje iskorišćavanje hrane. Svakodnevna nega takođe će sprečiti razna kožna i druga oboljenja i ojačati odbrambenu sposobnost organizma. Ovo ne predstvalja samo higijensku meru, […]

Prikaži sve objave