Govedarstvo

Zašto je aflatoksin opasan?

Pre nekoliko godina javnost Srbije bila je uzdrmana zbog prisustva aflatoksina u mlečnim proizvodima. Termin je mnogima ulivao strah u kosti, a strepeli smo uglavnom nesvesni od čega. S obzirom na to da je aflatoksin kancerogena materija, bojazan je bila opravdana. Neki od najrizičnijih i najpoznatijih mikotoksina aflatoksini jesu otrovne, odbrambene supstance koje proizvodi buđ, […]

Pivska komina u ishrani životinja

Za proizvodnju piva koriste se ječam i hmelj, a kao sporedni proizvodi nastaju pivski kom, ječmene sladne klice i pivski kvasac. Sporedni proizvodi industrije piva primarno dolaze u svežem stanju, zbog čega se brzo kvare. Sušenjem svežih sporednih proizvoda industrije piva dobijaju se suva hraniva koja se mogu dugo čuvati. Sveži pivski kom (komina, treber, […]

Kalijum, natrijum i hlor u ishrani stoke

Kalijum, natrijum i hlor trebalo bi da budu stalno prisutni u hrani za životinje, jer organizam ne stvara rezerve ovih elemenata, osim delimično natrijuma i hlora. Ovo se kompenzuje smanjenom ekstrakcijom u slučaju nedovoljnog priliva hranom. Deficit kalijuma uglavnom se ne javlja, jer ovog elementa ima u stočnoj hrani znatno više nego što su potrebe […]

Poremećaj ponašanja goveda

Svako nespecifično ponašanje kod goveda najčešće ukazuje na neki zdravstveni problem. Tako, na primer, igranje jezikom je poremećaj vezan za hranidbeno ponašanje. Dešava se i kod teladi i kod odraslih grla i najčešće pre i posle obroka. Uzrok je nasledni faktor, rano odbijanje teladi (prestanak sisanja) ili oponašanje drugih životinja. Faktori koji pospešuju ispoljavanje ovog […]

Mlečnost krava muzara

Svaki poljoprivrednik koji se bavi uzgojem krava muzara razmišlja o tome kako da dođe do više mleka, a izazivanje mlečnosti kod muzara je u ovoj poljoprivrednoj grani važan zadatak koji uvećava prinose. Prvih dana posle teljenja ishrana muzara trebalo bi da bude nešto smanjena kako bi se sprečilo naglo nadolaženje mleka i oboljenje vimena. Kad […]

Genomska selekcija – nova era u selekciji goveda

Odgajivački programi u govedarstvu, kod mlečnih i kombinovanih rasa, dugi niz godina bili su bazirani uglavnom na povećanju količine mleka. Posle dostizanja povećanja proizvodnje mleka, selekcijom se utiče i na povećanje sadržaja masti i proteina. Količina proizvedenog mleka je porasla, zahvaljujući uvođenjem životinja sa izraženim genetskim potencijalom za proizvodnjom mleka, ali i sa promenom i […]

Nega papaka kod goveda

Dobra nega papaka je preduslov za visoku proizvodnju krava i veoma je važno da odgajivači goveda shvate kolika je opterećenost (papaka) donjih delova nogu krava i da se nega (korektura) papaka obavi što pravilnije. Na svaku nogu (papak) krave dolazi oko 150 kg telesne mase. Kod orezivanja (skidanja viška, ili korekture) papaka posebnu pažnju trebalo […]

Unapređenje stočarstva putem embriotransfera

Moderno stočarstvo zasniva se na primeni niza biotehnoloških metoda, od kojih su neke, kao što je veštačko osemenjavanje, u upotrebi već nekoliko decenija i dale su veoma dobre rezultate u unapređenju genetskog potencijala domaćih životinja i poboljšanju njihovih proizvodnih osobina. Pored povećanja proizvodnje mleka, mesa i drugih proizvoda, primena embriotransfera omogućava da se populacija životinja […]

Sedam fascinantnih činjenica o kravama

Krave su neverovatno inteligentne, pažljive i osećajne životinje, a uprkos tome što mogu preći masu od 700 kilograma, nemaju nikakvih zlonamernih instinkata da povrede nekoga i mogu čak da budu i dobar pratilac onima koji imaju dovoljno sreće da se nađu u njihovom društvu. Ukoliko nikada ranije u životu niste odvojili vreme da malo razmislite […]

Zoohigijenske mere u tovu teladi

Najveću pretnju uspešnom tovu teladi, a kasnije i proizvodnji mesa, predstavljaju oboljenja koja se redovno javljaju kao posledica lošeg odgajivanja. Odgajivanje zdravog i naprednog podmlatka i, sa druge strane, suzbijanje bolesti, je prvenstveno zoohigijenski problem, odnosno problem pravilne primene zoohigijenskih mera i to zaštitom celog zapata (goveda, svinje…). Od toga, da li će podmladak prebroditi […]

Prikaži sve objave