Konjarstvo

Arapski konj – rasa dobre naravi

Arapski konj je rasa nastala, shodno imenu, na Arapskom poluostrvu, a sa karakterističnim oblikom glave i visoko nasađenim repom, ovo je jedna od najlakše prepoznatljivih rasa konja u svetu. Arheološki dokazi konja nalik na savremene arapske koji datiraju od pre 4.500 godina pokazuju da je ovo jedna od najstarijih rasa konja. Tokom godina, arapska rasa […]

Trakenski konj – ponos nemačke vojske

Trakenski konj (eng. Trakehner) je toplokrvna rasa konja razvijena u Istočnoj Prusiji, u gradu Trakenenu, po čemu je rasa i dobija ime. Državna ergela osnovana je 1931. godine, a radila je do 1945. kad je tokom Drugog svetskog rata došlo do pripajanja Istočne Prusije Rusiji, a ime grada, u kome je bila ergela, promenio u […]

Esparzeta – medonosna leguminoza

Onobrychis viciifolia (esparzeta, divlji vučjak) spada u najstarije gajene leguminozne biljke, koja na pojedinim mestima raste i kao divlja. Svrstava se u red prvoklasnih medonoša i na područjima gde je ima dovoljno može dati i do 20 kg prvoklasnog meda po pčelinjem društvu. Med je tamnožute boje, prijatnog ukusa i mirisa, podoban za zimovanje pčela […]

Mikroklimatski uslovi u staji tokom zimskog perioda

Da bi domaćim životinjama bilo prijatno u zatvorenom prostoru (stajama), moramo im obezbediti povoljne uslove jer je to izuzetno važno u toku zimskog perioda kad je temperatura vazduha u stajama neznatno viša od one spoljašnje. Staja ima funkciju da zaštiti životinje i njihova ležišta od promaje, hladnog vetra, kiše i snega. U toku zimskog perioda […]

Holštajnski konj

Holštajnski konj je rasa poreklom iz regiona Šlezvig-Holštajn na severu Nemačke, a sa uzgojem ove rase započelo se u 14. veku u manastiru Iterzen. Od malih domaćih konja iz hazeldorfskih močvara, iterzenski monasi su počeli da razvijaju veće konje pogodne za poljoprivredu u zahtevnim uslovima, ali i za potrebe ratovanja. Od 16. veka ovi konji […]

Andaluzijski konj

Andaluzijski konj je rasa koja vodi poreklo sa Iberijskog (Pirinejskog) poluostrva, tačnije iz španske pokrajine Andaluzije po kojoj je i dobio ime, gde su njegovi preci živeli hiljadama godina. Priznat je kao zasebna pasmina još od 15. veka, a njegova građa se vremenom vrlo malo menjala. Preteče današnjih andaluzijskih konja nastalali su direktno od berberskih […]

Neustrašivi šetlandski poni

Šetlandski poni je najmanja britanska rasa konja koja vodi poreklo, kako se naslućuje iz imena, sa Šetlandskih ostrva. Pretpostavlja se da su mali konji ovog tipa živeli i radili na tim ostrvima, poznatim po prilično negostoljubivoj klimi, i pre dve hiljade godina. Najranije slike i skice šetlandskog ponija datiraju iz devetog veka. Nosio je teret […]

Zaštita stočarskih objekata od glodara

Insekti, ptice i glodari su skoro redovna pojava u stočarskim objektima jer im pogoduju uslovi sredine na takvim mestima. Zbog toga zaštita od štetočina ima izuzetan značaj u očuvanju zdravlja ljudi i domaćih životinja. Velika količina hrane za životinje, ostaci hrane u pogodnim uslovima, odnosno pri optimalnoj temperaturi, i vlažnosti u objektima kao i proizvedeni […]

Skladištenje sena

Posle košenja i sušenja, seno se može čuvati na otvorenom prostoru posebno određenom za tu svrhu u stogovima ili u posebno izgrađenim objektima kao što su senjaci, šupe, nastrešnice, tavani i drugo. U slučaju skladištenja sena u stogovima, oni moraju biti udaljeni najmanje 50 m od zgrade i obezbeđeni od požara i naleta bujica. Tlo […]

Lipicaner – konj za sve namene

Lipicaneri su svetski poznata rasa slovenačkih konja koji su odgojeni u mestu Lipica. Rasa je nastala 1580. godine, a kako se Lipica tada nalazila u Habzburškoj monarhiji, oko lipicanera se vodi rasprava između Slovenije i Austrije o njihovoj pripadnosti. Karakteristike rase Telo lipicanera je oblika položenog četvorougla, a glava mu je izrazito suva s konveksnom […]

Prikaži sve objave