Ovčarstvo i kozarstvo

Ishrana koza pre pripusta

Koza je sezonski poliestrična životinja, što znači da se tera u određenom delu godine, a to za našu umereno kontinentalnu klimu opet znači u jesen (od avgusta do decembra), u periodu skraćivanja trajanja dnevne svetlosti. Zbog toga je, vezano uz tu činjenicu, ali i tempiranjem vremena jarenja u periodu početka vegetacije, uobičajeni pripust koza (u […]

Sautdaun ovca

Sautdaun je mesnata rasa ovaca kratke vune. Nastala je u engleskoj grofoviji Saseks dugim selekcijskim radom od prvobitnih, autohtonih ovaca ove rase koje su bile male mase (25-30 kg) i kasnostasne. Novonastala sautdaun rasa je srednje krupna. Telo je pokriveno gustom vunom. Samo uši, vrh nozdrva i gubice obrasli su dlakom sive boje. Dužina pramenova […]

Formiranje matičnih zapata koza

Osnovni problem u radu na unapređenju kozarstva kod nas je nedostatak priplodnog materijala. Zato je neophodno formiranje matičnih stada i to od uvezenih rasa i domaćih meleza, a u početnoj fazi i od selekcionisanih balkanskih koza nižih područja (ukoliko se preduzmu i njihova ukrštanja). Početak sistematskog rada biće uslovljen uvozom koza. Za stvaranje ovog programa […]

Linkoln ovca – mesnata rasa koja daje najviše vune

Linkoln rasa postala je od nekadašnje stare linkoln ovce, koja je oplemenjivana dosta čestim ukrštanjem sa lesterom, čime je naročito povećana tovna sposobnost i ranostasnost. Spada u krupne engleske mesnate rase ovaca, belog lica i nogu, sa karakterističnim čuperkom vune na čelu. Visina grebena ovaca je 70-75 cm, a ovnova 75-85 cm. Telesna masa odraslih […]

Organizacija i tehnika pripusta kod ovaca

Parenje ovaca može se vršiti prirodno, kada ovnovi oplode ovce skačući na njih, ali i veštački, osemenjavanjem. Vreme pripusta i jagnjenja ovaca zavisi od više faktora, a najviše od toga kada tržište najviše traži jagnjeće meso. Smatra se da prirodnim parenjem ovan može dnevno da oplodi do četri ovce. Međutim, to se ne radi uzastopno svaki dan, […]

Teksel ovca

Teksel je holandska mesnata rasa ovaca duge vune, koja je ime dobila po ostrvu Teksel u Severnom moru, gde je i nastala ukrštanjem domaće ovce sa ovnovima engleskih mesnatih rasa (lestera, linkolna, romni marša i sautdauna). Odlikuje se visokom proizvodnjom mesa izuzetnog klaničnog kvaliteta, dobrom plodnošću i dobrom proizvodnjom mleka i vune. Životinje su ranostasne […]

Kako prepoznati graviditet kod koza

Rani graviditet kod koza se lako može utvrditi pomoću testova krvi ili ultrazvuka. Ipak, većina kozara nema fizičke i finansijske mogućnosti za ovu vrstu pregleda, pa je mogućnost da se prepozna da li je koza sjarna ili ne veoma korisna veština, za koju, istina, treba vremena i iskustva da se stekne. Otkrivamo vam male znakove, […]

Metiljavost ovaca

Metiljavost je jedna od najčešćih bolesti svih preživara, pa tako i ovaca, a može biti veoma neprijatna ali i da napravi ogromne štete u ovčarskoj proizvodnji. Metiljavost ovaca prouzrokuju veliki i mali metilj koji kod životinje napadaju jetru i žive u njoj. Ove dve vrste metilja se međusobno razlikuju po veličini i uslovima pod kojima […]

Esparzeta – medonosna leguminoza

Onobrychis viciifolia (esparzeta, divlji vučjak) spada u najstarije gajene leguminozne biljke, koja na pojedinim mestima raste i kao divlja. Svrstava se u red prvoklasnih medonoša i na područjima gde je ima dovoljno može dati i do 20 kg prvoklasnog meda po pčelinjem društvu. Med je tamnožute boje, prijatnog ukusa i mirisa, podoban za zimovanje pčela […]

Potrebe ovaca za vodom

I pored toga što se smatra da ovce mogu više od drugih domaćih životinja da ekonomišu sa vodom, veoma je značajno da one ne oskudevaju u vodi. To se posebno odnosi na grla u laktaciji, ali i na ostale kategorije ovaca. Žedne ovce slabije konzumiraju hranu, a to nepovoljno utiče na proizvodnju. Broj napajanja u […]

Prikaži sve objave