Ovčarstvo i kozarstvo

Nega i odgoj jaradi

Samo od zdrave i vitalne jaradi, uz odgovarajuću negu i ishranu, možemo iskoristiti njihov genetski potencijal razvoja i pravovremeno ih uvesti u reprodukciju. Da bi se dobio zdrav i vitalan podmlatak veoma je bitna ishrana koza, naročito u drugoj fazi bremenitosti (poslednjih 45 dana pre jarenja). U ovom vremenskom periodu dolazi do brzog razvoja ploda, […]

Dopunska hraniva u ishrani ovaca i koza

U ishrani ovaca i koza ne bi trebalo da se oslanjamo samo na trave i lišće, odnosno na zelenu masu i korenasta hraniva, jer tako ovce i koze neće dobiti dovoljno proteina, vitamina i mineralnih materija, naročito ne za proizvodnju mleka. To je razlog zašto se ove životinje obično hrane i koncentratom i mineralnim dodatkom. […]

Togenburška koza

Togenburška koza je rasa domaće mlečne koze, koja potiče iz švajcarske oblasti Togenburg. Njoj se takođe pripisuje da je jedna od najstarijih poznati rasa mlečnih koza. Togenburška koza je posle sanske rase najvažnija za kozarstvo u Švajcarskoj jer je vrlo produktivna, otporna, čvrsta i energična planinska rasa. To je rasa srednje veličine. Minimalna visina odrasle […]

Zaštita ovaca od hladnoće

Opšte je poznato da ovce koje u periodu hladnog vremena (pozna jesen i zima) pokisnu ili dugo budu izložene hladnom vremenu nisu u stanju da sopstvenom toplotom dovoljno zagreju telo. U slučajevima čestog ponavljanja ovakvog stanja može doći do poremećaja u termoregulaciji, a samim tim i slabljenja imunološkog sistema i pojave bolesti. Do sličnih problema […]

Pružanje pomoći pri jagnjenju ovaca

Pred porođaj ovca je uznemirena, dok je vime naliveno mlekom, a životinju bi po mogućnosti trebalo izdvojiti u poseban boks za jagnjenje sa dosta čiste slame. Ako nema posebnog boksa, onda se jagnjenje obavlja u grupnom držanju ovaca, pri čemu je potrebno obezbediti dva do tri kvadratna metra prostora po ovci. Samo jagnjenje odvija se, […]

Silaža u ishrani koza

U ishrani koza može da se koriste određene vrste silaža, slično kao i u ishrani odraslih kategorija ovaca. Međutim, pri korišćenju silaže neophodno je imati u vidu koja vrsta silaže je na raspolaganju, odnosno, trebalo bi praviti razliku između kukuruzne i travne silaže. Praksa je pokazala da ukolioko se koze hrane kukuruznom silažom, mogu se […]

Korenasto-krtolasta hraniva za ishranu ovaca i koza

Korenasto-krtolasta hraniva čine grupu hraniva koja se u ishrani najčešće koriste tokom zimskog perioda. U ovu grupu hraniva spadaju stočna repa, rezanci šećerne repe, mrkva, krompir i drugo. Zajednička odlika za sva navedena hraniva je da su to tipično ugljenohidratna hraniva, koja sadrže malo celuloze i vrlo dobro se vare. Gledano u celini, korenasto-krtolasta hraniva […]

Ishrana jaganjaca u tovu

Jaganjci koji se ne ostavljaju za priplod obično se tove i prodaju za klanje. Jedan od načina uzgoja i ishrane jaganjaca za dobijanje kvalitetnog jagnjećeg mesa je ishrana od prvog dana po volji mlekom, a kasnije upotrebom koncentrata i sena. Smeša koncentrata najčešće se sastoji od kukuruza, ovsa, ječma, mekinja i uljanih sačmi. U ovakvoj […]

Silaža u ishrani ovaca u fazi bremenitosti

Posle oplodnje, u toku tri i po do četiri meseca ovce nemaju znatnije povećane potrebe u ishrani. Ishrana u ovom period može da se zasniva na kvalitetnoj paši i senu. Međutim, u brdsko-planinskim rejonima, zbog ranijeg dolaska zime, manji ili veći deo bremenitosti protiče na obrocima od konzervisane hrane. U tom pogledu, najvažnije mesto uglavnom […]

Zaštita stočarskih objekata od glodara

Insekti, ptice i glodari su skoro redovna pojava u stočarskim objektima jer im pogoduju uslovi sredine na takvim mestima. Zbog toga zaštita od štetočina ima izuzetan značaj u očuvanju zdravlja ljudi i domaćih životinja. Velika količina hrane za životinje, ostaci hrane u pogodnim uslovima, odnosno pri optimalnoj temperaturi, i vlažnosti u objektima kao i proizvedeni […]

Prikaži sve objave