Ovčarstvo i kozarstvo

Zašto je važna obrada papaka kod ovaca

Kod uzgoja ovaca, najznačajnije je zdravlje životinja za dobru proizvodnju i oplodnju. Jedna od važnih mera za očuvanje zdravlja ovaca i njihove kondicije je obrada i nega papaka. U intenzivnom uzgoju ovaca trebalo bi redovno kontrolisati papke da ne bi došlo do njihovog prerastanja i kasnije oboljenja same životinje. U zavisnosti od vrste podloge na […]

Il d frans – mesnata rasa ovaca

Il d frans je tovna i mesnata rasa ovaca genetski stvorena za proizvodnju mesa. Poznata je po svom kvalitetu trupova (mesa), dobrom dnevnom prirastu, visokoj plodnosti. Ova rasa ovaca je nastala u Francuskoj ukrštanjem rase ovaca merino rambujea sa ovnovima lester rase (engleske ranostasne, tovne rase). Ovce ove rase imaju veliki format tela, veoma je […]

Border lester rasa ovaca

Ova rasa nastala je ukrštanjem lester ovnova sa tisveterskim ovcama, na granici Engleske i Škotske. U pitanju je vrlo ranostasna rasa koja se odlikuje velikim formatom tela, snažnom konstitucijom i otpornošću. U pogledu proizvodnih osobina, border lester je sličan lester rasi. Razlikuje se po tome što je nešto manji, što ima kraću i gušću vunu, […]

Upotreba ovsa u ishrani domaćih životinja

Od ukupne proizvodnje ovsa, oko 60-80% utoši se za ishranu životinja, a manji deo se primenjuje za ishranu ljudi. Glavni nedostatak kultivisane vrste ovsa je njegovo otežano ljuštenje, jer je zrno pokriverno spoljašnom tvrdom plevicom, kao i unutrašnjom, koja je na donjem kraju srasla sa zrnom. Zbog velikog sadržaja vlakana koja potiču pre svega od […]

Ishrana koza pre pripusta

Koza je sezonski poliestrična životinja, što znači da se tera u određenom delu godine, a to za našu umereno kontinentalnu klimu opet znači u jesen (od avgusta do decembra), u periodu skraćivanja trajanja dnevne svetlosti. Zbog toga je, vezano uz tu činjenicu, ali i tempiranjem vremena jarenja u periodu početka vegetacije, uobičajeni pripust koza (u […]

Sautdaun ovca

Sautdaun je mesnata rasa ovaca kratke vune. Nastala je u engleskoj grofoviji Saseks dugim selekcijskim radom od prvobitnih, autohtonih ovaca ove rase koje su bile male mase (25-30 kg) i kasnostasne. Novonastala sautdaun rasa je srednje krupna. Telo je pokriveno gustom vunom. Samo uši, vrh nozdrva i gubice obrasli su dlakom sive boje. Dužina pramenova […]

Formiranje matičnih zapata koza

Osnovni problem u radu na unapređenju kozarstva kod nas je nedostatak priplodnog materijala. Zato je neophodno formiranje matičnih stada i to od uvezenih rasa i domaćih meleza, a u početnoj fazi i od selekcionisanih balkanskih koza nižih područja (ukoliko se preduzmu i njihova ukrštanja). Početak sistematskog rada biće uslovljen uvozom koza. Za stvaranje ovog programa […]

Linkoln ovca – mesnata rasa koja daje najviše vune

Linkoln rasa postala je od nekadašnje stare linkoln ovce, koja je oplemenjivana dosta čestim ukrštanjem sa lesterom, čime je naročito povećana tovna sposobnost i ranostasnost. Spada u krupne engleske mesnate rase ovaca, belog lica i nogu, sa karakterističnim čuperkom vune na čelu. Visina grebena ovaca je 70-75 cm, a ovnova 75-85 cm. Telesna masa odraslih […]

Organizacija i tehnika pripusta kod ovaca

Parenje ovaca može se vršiti prirodno, kada ovnovi oplode ovce skačući na njih, ali i veštački, osemenjavanjem. Vreme pripusta i jagnjenja ovaca zavisi od više faktora, a najviše od toga kada tržište najviše traži jagnjeće meso. Smatra se da prirodnim parenjem ovan može dnevno da oplodi do četri ovce. Međutim, to se ne radi uzastopno svaki dan, […]

Teksel ovca

Teksel je holandska mesnata rasa ovaca duge vune, koja je ime dobila po ostrvu Teksel u Severnom moru, gde je i nastala ukrštanjem domaće ovce sa ovnovima engleskih mesnatih rasa (lestera, linkolna, romni marša i sautdauna). Odlikuje se visokom proizvodnjom mesa izuzetnog klaničnog kvaliteta, dobrom plodnošću i dobrom proizvodnjom mleka i vune. Životinje su ranostasne […]

Prikaži sve objave