Ovčarstvo i kozarstvo

Kako prepoznati graviditet kod koza

Rani graviditet kod koza se lako može utvrditi pomoću testova krvi ili ultrazvuka. Ipak, većina kozara nema fizičke i finansijske mogućnosti za ovu vrstu pregleda, pa je mogućnost da se prepozna da li je koza sjarna ili ne veoma korisna veština, za koju, istina, treba vremena i iskustva da se stekne. Otkrivamo vam male znakove, […]

Metiljavost ovaca

Metiljavost je jedna od najčešćih bolesti svih preživara, pa tako i ovaca, a može biti veoma neprijatna ali i da napravi ogromne štete u ovčarskoj proizvodnji. Metiljavost ovaca prouzrokuju veliki i mali metilj koji kod životinje napadaju jetru i žive u njoj. Ove dve vrste metilja se međusobno razlikuju po veličini i uslovima pod kojima […]

Esparzeta – medonosna leguminoza

Onobrychis viciifolia (esparzeta, divlji vučjak) spada u najstarije gajene leguminozne biljke, koja na pojedinim mestima raste i kao divlja. Svrstava se u red prvoklasnih medonoša i na područjima gde je ima dovoljno može dati i do 20 kg prvoklasnog meda po pčelinjem društvu. Med je tamnožute boje, prijatnog ukusa i mirisa, podoban za zimovanje pčela […]

Potrebe ovaca za vodom

I pored toga što se smatra da ovce mogu više od drugih domaćih životinja da ekonomišu sa vodom, veoma je značajno da one ne oskudevaju u vodi. To se posebno odnosi na grla u laktaciji, ali i na ostale kategorije ovaca. Žedne ovce slabije konzumiraju hranu, a to nepovoljno utiče na proizvodnju. Broj napajanja u […]

Mikroklimatski uslovi u staji tokom zimskog perioda

Da bi domaćim životinjama bilo prijatno u zatvorenom prostoru (stajama), moramo im obezbediti povoljne uslove jer je to izuzetno važno u toku zimskog perioda kad je temperatura vazduha u stajama neznatno viša od one spoljašnje. Staja ima funkciju da zaštiti životinje i njihova ležišta od promaje, hladnog vetra, kiše i snega. U toku zimskog perioda […]

Nega papaka koza

Zarazna šepavost koza je bolest koja se manifestuje na papcima, a uzročnik bolesti je anaerobna bakterija Bacteroides nodosus (Dichelobacter nodosus) koja izaziva propadanje tkiva između papaka. Simptomi bolesti su crvenilo kože u međupapčanom području, manji otoci i ranice na koži. Bolest se lako prenosi sa koze na kozu, naročito u kišnim periodima godine i na […]

Nega i odgoj jaradi

Samo od zdrave i vitalne jaradi, uz odgovarajuću negu i ishranu, možemo iskoristiti njihov genetski potencijal razvoja i pravovremeno ih uvesti u reprodukciju. Da bi se dobio zdrav i vitalan podmlatak veoma je bitna ishrana koza, naročito u drugoj fazi bremenitosti (poslednjih 45 dana pre jarenja). U ovom vremenskom periodu dolazi do brzog razvoja ploda, […]

Dopunska hraniva u ishrani ovaca i koza

U ishrani ovaca i koza ne bi trebalo da se oslanjamo samo na trave i lišće, odnosno na zelenu masu i korenasta hraniva, jer tako ovce i koze neće dobiti dovoljno proteina, vitamina i mineralnih materija, naročito ne za proizvodnju mleka. To je razlog zašto se ove životinje obično hrane i koncentratom i mineralnim dodatkom. […]

Togenburška koza

Togenburška koza je rasa domaće mlečne koze, koja potiče iz švajcarske oblasti Togenburg. Njoj se takođe pripisuje da je jedna od najstarijih poznati rasa mlečnih koza. Togenburška koza je posle sanske rase najvažnija za kozarstvo u Švajcarskoj jer je vrlo produktivna, otporna, čvrsta i energična planinska rasa. To je rasa srednje veličine. Minimalna visina odrasle […]

Zaštita ovaca od hladnoće

Opšte je poznato da ovce koje u periodu hladnog vremena (pozna jesen i zima) pokisnu ili dugo budu izložene hladnom vremenu nisu u stanju da sopstvenom toplotom dovoljno zagreju telo. U slučajevima čestog ponavljanja ovakvog stanja može doći do poremećaja u termoregulaciji, a samim tim i slabljenja imunološkog sistema i pojave bolesti. Do sličnih problema […]

Prikaži sve objave