Ribarstvo

Rаzlikovаnje sveže i ribe nepoželjne zа ishrаnu

Riblje meso sаdrži veliku količinu vode, pа je zbog togа krаće vreme održivo, tj. kvаri se brže nego meso toplokrvnih životinjа. Svežа ribа imа kаrаkterističаn, slаb, neprodorаn miris nа ribu. Površinа kože je sjаjnа i imа svetlu boju. Krljušti se teško odvаjаju. Oči su sа izrаženim turgorom, rožnjаčа je jаsnа i bistrа (kod poleđene ribe […]

Lipljan – ljubitelj voda bogatih kiseonikom

Lipljan (lat. Thymallus thymallus) je slatkovodna riba koja pripada familiji Salmonidae, a poznata je i pod nazivima lipen, lipljen, lipan. Prijaju joj vode bogate kiseonikom. Telo lipljana je vitko i izduženo, pokriveno relativnom sitnom, ali čvrstom krljušti. Leđa krasi neobično veliko i dugačko leđno peraje metalnoplave boje sa 3 – 4 reda krupnih crvenih i […]

Bodorka

Bodorka (Rutilus rutilus) spada u grupu bele ribe iz familije šarana (Cyprinidae). U pitanju je isključivo slatkovodna riba i jedan od najčešćih stanovnika naših voda. Bodorku je moguće naći i u barama ili kanalima, jezerima, rekama i njihovim pritokama, pa čak i u potocima. U nekim vodama je bodorka dominantna i najbrojnija vrsta ribe. Ova […]

Skobalj – ljubitelj brzih voda

Skobalj, podust, škobalj, šljivar, tintaš i jatnik, sve su to nazivi za ribu čije latinsko ime glasi Chondrostoma nasus. Naseljava veliki prostor Evrope i Azije, a kod nas se obično nalazi u vodama u slivu Dunava. Ova riba ima srebrnasto beo stomak i bokove, dok su mu leđa crne boje za tamnozelenim prelivima. Usled specifičnog […]

Grgeč – slatkovodni lepotan

Grgeč (lat. Perca fluviatilis) jedna je od najlepših slatkovodnih riba, ali i najagresivnijih predatora, a poznat je i pod imenima bandar, kostrež ili okan. Za ovu ribu je karakteristično što može da živi u najrazličitijim staništima, kao što su male, brze reke (Mlava), zatim u velikim rekama poput Dunava, u barama (Craska, Obedska, Provala), močvarama, […]

Mrena – kraljica brzih reka

Mrena (lat. Barbus barbus), odnosno obična mrena, vrsta je slatkovodnih riba iz porodice Cyprinidae. Sa brojnim srodnicima iz roda Barbus deli zajednički naziv ’mrene’ čiji je tipski predstavnik. Za mrenu može slobodno da se kaže da je kraljica među ribama kad su u pitanju brzaci. U letnjem periodu, mrenu bi trebalo tražiti na mestima sa […]

Babuška – riba koja je osvojila naše reke

Babuška ili srebrni karaš (Carassius gibelio) je riba koja se prilično dobro prilagodila našim vodama, s obzirom na to da je u našim krajevima prisutna od polovine 20. veka. Poreklom iz Kine, u Evropu je srebrni karaš unet 1856. godine, a 82. godine kasnije ulovljen je prvi put u našoj zemlji. Bilo je to na […]

Ukratko o smuđu

Karakteristično stanište smuđa (Sander lucioperca) je duboka voda sa kamenitim ili peskovitim dnom, sa stalnim režimom kiseonika 7 mg po litru i prosečnom temperaturom od 10 do 18 stepeni. Idealna temperatura za ishranu i mrest smuđa je od 10 do 14 stepeni. Smuđ se mresti u proleće, pri optimalnoj temperaturi vode od 12 stepeni. Ženka […]

Uzgoj pastrmke

Pastrmka je hladnovodna riba, gde je idealna temperatura vode za njen uzgoj od 12 do 16 stepeni (kaliforniska pastrmka dobro podnosi temperaturu i do 25 stepena), a osim temperature bitne su i fizičko-hemijske i biološke osobine vode. Proizvodni proces pri uzgoju pastrmki počinje izborom matice, odnosno formiranjem matičnjaka. Prilikom odabira matice trebalo bi obratiti pažnju […]

Štuka – i oprezna i agresivna

U našoj zemlji štuka obično naseljava nizijske vode, reke, jezera i bare, i može da naraste do neverovatnih 25 kg, što je prilično respektabilna brojka za težinu jedne ribe na ovim prostorima. Štuka (Esox lucius) se svrstava u predatorske vrste i za nju se kaže da može da proguta i najkrupniji plen (čak i ako […]

Prikaži sve objave