Živinarstvo

Deficit vitamina A kod živine

Značaj vitamina A u ishrani živine je višestruk. Vitamin A utiče pozitivno na rast, nosivost, oplođenost jaja, a neophodan je i za dobro zdravlje živine. Hipovitaminoza A kod odrasle živine se ne javlja često. Simptomi su opšteg karaktera – pad nosivosti, smanjeno leženje sa povećanim procentom uginulih embriona, a kod petlova smanjena plodnost. Pilići koji […]

Listerioza ptica i živine

Listerioza (Listeriosis avium) je zarazna bolest životinja, koja se kod ptica i živine retko ispoljava sa vidljivim kliničkim simptomima, a izaziva je je Listerija monocytogenes, gram pozitivna bakterija. Bolest je raširena na svim kontinentima, a prvi put kod živine ustanovljena je 1932. godine u SAD. Raširena je i u Evropi, a pojavljuje se i kod […]

Ishrana koka nosilja

Proizvodnja jaja je jedna od najintenzivnijih proizvodnji, jer nosilja u toku godine snese količinu jaja čija je masa 10 puta veća od telesne mase kokoške. Ishranom kokoši moraju da se zadovolje njihove potrebe za energijom, proteinima, mineralima, vitaminima i još nekim neophodnim materijama, kako bi kokoši održale svoje telo, obezbedilo njegov porast i, što je […]

Mikroklimatski uslovi u staji tokom zimskog perioda

Da bi domaćim životinjama bilo prijatno u zatvorenom prostoru (stajama), moramo im obezbediti povoljne uslove jer je to izuzetno važno u toku zimskog perioda kad je temperatura vazduha u stajama neznatno viša od one spoljašnje. Staja ima funkciju da zaštiti životinje i njihova ležišta od promaje, hladnog vetra, kiše i snega. U toku zimskog perioda […]

Boginje i difterija živine

Boginje i difterija su virusno, zarazno, kontagiozno oboljenje koje se manifestuje pojavom i razvojem formacija na koži i difteroidnim naslagama na sluznici gorjih delova respiratornog trakta. U prvom slučaju radi se o kožnom obliku ili pravim boginjama, a u dragom o sluzokožnom obliku ili difteriji. Promene na koži i sluznicama mogu da se pojave istovremeno, […]

Kupanje u prašini – ritual koji održava vaše koke zdravima

Ukoliko se bavite živinarstvom, sigurno ste primetili kako se vaše koke „kupaju“ u pesku i prašini, razbacujući okolo čestice zemlje, mrvice peska i sitnog šljunka. Neiskusnima ovaj prizor može izgledati čudno, a neki čak pomisle i da je ovaj vid ponašanja nepoželjan i nehigijenski. Zapravo je sasvim suprotno od toga, reč je o „ritualu“ koji […]

Živinski stajnjak

Živinski stajnjak je jedan od vrste stajnjaka koji se može proizvoditi na gazdinstvu. Doduše, u možda manjoj količini, ali zato ima najveći sadržaj organskih materija. Stajnjak, bez obzira od koje je vrste životinja, ima veliki uticaj na stvaranje strukturnih agregata, povećava ukupnu poroznost i popravlja vodnovazdušni i toplotni režim zemljišta. Unosi se svež ili poluzgoreo […]

Zaštita stočarskih objekata od glodara

Insekti, ptice i glodari su skoro redovna pojava u stočarskim objektima jer im pogoduju uslovi sredine na takvim mestima. Zbog toga zaštita od štetočina ima izuzetan značaj u očuvanju zdravlja ljudi i domaćih životinja. Velika količina hrane za životinje, ostaci hrane u pogodnim uslovima, odnosno pri optimalnoj temperaturi, i vlažnosti u objektima kao i proizvedeni […]

Potrebe ćuraka za hranljivim materijama

Poznavanje potreba ćuraka za hranljivim materijama je jedan od bitnih uslova za uspešno gajenje. Potrebe ćuraka se dele na sledeće kategorije: 0-4 nedelje, 8-10 nedelja, 10-14 nedelja i 14-27 nedelja. Potrebe za hranljivim materijama su veće kod mlađih, a manje kod starijih jedinki. Kod ćurića do 8 nedelja potrebe za hranljivim materijama su vrlo velike. […]

Histomonijaza živine

Histomonoza ili crnoglavost, bolest crne glave, je oboljenje ćuraka, ređe kokošaka i drugih ptica, uzrokovano protozoom Histomonas meleagridis, koje karakteriše zapaljenje slepog creva i jetre, kao i visoki morbiditet i mortalitet, posebno kod ćurića. Od histomonoze prvenstveno obolevaju ćurke. Kokoške i druge ptice, fazan, misirka, paun, prepelica, jarebica oboljevaju ređe i u znatno blažem obliku. […]

Prikaži sve objave