Živinarstvo

Ishrana koka nosilja

Proizvodnja jaja je jedna od najintenzivnijih proizvodnji, jer nosilja u toku godine snese količinu jaja čija je masa 10 puta veća od telesne mase kokoške. Ishranom kokoši moraju da se zadovolje njihove potrebe za energijom, proteinima, mineralima, vitaminima i još nekim neophodnim materijama, kako bi kokoši održale svoje telo, obezbedilo njegov porast i, što je […]

Mikroklimatski uslovi u staji tokom zimskog perioda

Da bi domaćim životinjama bilo prijatno u zatvorenom prostoru (stajama), moramo im obezbediti povoljne uslove jer je to izuzetno važno u toku zimskog perioda kad je temperatura vazduha u stajama neznatno viša od one spoljašnje. Staja ima funkciju da zaštiti životinje i njihova ležišta od promaje, hladnog vetra, kiše i snega. U toku zimskog perioda […]

Boginje i difterija živine

Boginje i difterija su virusno, zarazno, kontagiozno oboljenje koje se manifestuje pojavom i razvojem formacija na koži i difteroidnim naslagama na sluznici gorjih delova respiratornog trakta. U prvom slučaju radi se o kožnom obliku ili pravim boginjama, a u dragom o sluzokožnom obliku ili difteriji. Promene na koži i sluznicama mogu da se pojave istovremeno, […]

Kupanje u prašini – ritual koji održava vaše koke zdravima

Ukoliko se bavite živinarstvom, sigurno ste primetili kako se vaše koke „kupaju“ u pesku i prašini, razbacujući okolo čestice zemlje, mrvice peska i sitnog šljunka. Neiskusnima ovaj prizor može izgledati čudno, a neki čak pomisle i da je ovaj vid ponašanja nepoželjan i nehigijenski. Zapravo je sasvim suprotno od toga, reč je o „ritualu“ koji […]

Živinski stajnjak

Živinski stajnjak je jedan od vrste stajnjaka koji se može proizvoditi na gazdinstvu. Doduše, u možda manjoj količini, ali zato ima najveći sadržaj organskih materija. Stajnjak, bez obzira od koje je vrste životinja, ima veliki uticaj na stvaranje strukturnih agregata, povećava ukupnu poroznost i popravlja vodnovazdušni i toplotni režim zemljišta. Unosi se svež ili poluzgoreo […]

Zaštita stočarskih objekata od glodara

Insekti, ptice i glodari su skoro redovna pojava u stočarskim objektima jer im pogoduju uslovi sredine na takvim mestima. Zbog toga zaštita od štetočina ima izuzetan značaj u očuvanju zdravlja ljudi i domaćih životinja. Velika količina hrane za životinje, ostaci hrane u pogodnim uslovima, odnosno pri optimalnoj temperaturi, i vlažnosti u objektima kao i proizvedeni […]

Potrebe ćuraka za hranljivim materijama

Poznavanje potreba ćuraka za hranljivim materijama je jedan od bitnih uslova za uspešno gajenje. Potrebe ćuraka se dele na sledeće kategorije: 0-4 nedelje, 8-10 nedelja, 10-14 nedelja i 14-27 nedelja. Potrebe za hranljivim materijama su veće kod mlađih, a manje kod starijih jedinki. Kod ćurića do 8 nedelja potrebe za hranljivim materijama su vrlo velike. […]

Histomonijaza živine

Histomonoza ili crnoglavost, bolest crne glave, je oboljenje ćuraka, ređe kokošaka i drugih ptica, uzrokovano protozoom Histomonas meleagridis, koje karakteriše zapaljenje slepog creva i jetre, kao i visoki morbiditet i mortalitet, posebno kod ćurića. Od histomonoze prvenstveno obolevaju ćurke. Kokoške i druge ptice, fazan, misirka, paun, prepelica, jarebica oboljevaju ređe i u znatno blažem obliku. […]

Morka – biser seoskog dvorišta

Morke, morkinje, misirke, biserke…. puno je naziva za ovu vrednu i aktivnu živinu, koja neumorno prečišćava zemljište i svoju okolinu od štetnih insekata i korovskih semena. Male brbljivice koje po ceo dan cvrkuću zapravo potiču sa drugog kraja planete, odnosno iz Afrike, pa ih, prema prapostojbini zovu i gvinejske ćurke. U Evropu su ih preneli […]

Klasiranje konzumnih jaja

Jaje je brzo i lako kvarljiv proizvod. Naročito brzo gube na kvalitetu ako se sa njima ne rukuje na odgovarajući način i ne dospevaju najbržim putem od proizvođača do potrošača. Vrednost i kvalitet konzumnih jaja zavisi od mnogih činilaca, od kojih su najvažniji pravilna ishrana nosilje, čistoća prostirke i gnezda u živinarniku, pažljivo i redovno […]

Prikaži sve objave