Zemljoradnja

Greške pri sadnji maline

Za malinu, kao i za ostale voćne vrste, važi pravilo da je bolja jesenja nego prolećna sadnja. Sadnja u kasno proleće je nepovoljna zato što se uvećavaju pupoljci na korenu, iz kojih će izbiti izdanci, pa prilikom sadnje dolazi do njihovog brojnijeg očenjavanja. Pored toga, sve manje vlage u zemljištu i kasni prolećni topli vetrovi, […]

Sadnja crnog luka

Crni luk je najrasprostranjenija povrtarska biljka, koja se u ishrani koristi cele godine. Najčešće se proizvodi iz arpadžika, a uspeh takve proizvodnje zavisi od kvaliteta sadnog materijala, krupnoće, zdravstvenog stanja i kvalitetnog čuvanja lukovica. Kod nas su zastupljene selekcije pljosnatog i okruglog oblika. Crni luk ima slabo razvijen koren, male usisne i prodorne moći, tako […]

Divlja jabuka kao oprašivač

Jabuka je stranooplodna voćna vrsta, pa se u zasadu mora kombinovati više sorti od kojih će jedna biti osnovna, a obično još dve oprašivači. U praksi se pokazalo kao najbolja kombinacija gde je osnovna sorta zastupljena sa šest redova, a sorte oprašivači sa po dva reda. Ovako kombinovanje sorti u visokointenzivnim zasadima sa ekskluzivnim sortama […]

Đurđevak, simbol čistog srca

Đurđevak (Convallaria majalis) je poznat i pod nazivom đurđica, šmarnica ili đurđevac, ima zvonaste bele mirisne cvetove, viseće i raspoređene u grozdovima, što ga čini lepim ukrasom u bašti, a veliku primenu ima i u farmaceutskoj industriji i proizvodnji parfema. Postoje više legendi o ovom cveću, ali dve su najpoznatije. Po prvoj, veruje su se […]

Erwinia amylovora i kako je suzbiti

U cilju uspešnog suzbijanja bakterije kao što je Erwinia amylovora potrebno je preduzeti niz odgovarajućih mera: administrativne mere, agrotehničke mere, gajenje otpornih sorti, mehaničke mere, hemijske mere, biološke mere, integrisane mere zaštite. Administrativne mere zaštite – Radi sprečavanja dospeća E. amylovora u rejone i zemlje gde do sada ovaj patogen nije registrovan, svaka država uvoznica […]

Hajdučka trava

Hajdučka trava (Achillea millefolium) se u našem narodu odavno koristi kao lekovita biljka, a po predanju, još u Trojanskom ratu, ovu biljku Ahil je koristio za vidanje rana. Za pojedine bolesti i tegobe koriste se čajevi spravljanjeni od osušene hajdučke trave. Pored toga, koriste se čajevi spravljeni od mešavine hajdučke trave i drugih lekovitih biljaka. […]

Neinfektivne bolesti kod krompira

Kod krompira se ponekad javljaju određena oštećenja i deformacije neinfektivnog porekla, kao posledica delovanja stresnih faktora izazvanih nepovoljnim delovanjem agroekoloških i klimatskih faktora. Sekundarne krtole – Do ove pojave dolazi usled sadnje semena u hladna zemljišta ili prilikom dužeg skladištenja na visokim temperaturama. Tada dolazi do pojave prelivanja sadržaja glavne krtole u više manjih krtolica. […]

Eriofidna grinja lista maline

Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracillis) je u poslednjih nekoliko godina sve veći problem u proizvodnji maline. Ova štetočina pripada grupi eriofidnih grinja, telo im je crvolikog oblika i veoma sitnih dimenzija. Dužina tela odraslih jedinki se kreće od 115 do 130 mikrona. Prezimljavaju odrasle ženke u kolonijama u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića. Sa […]

Zaštita višnje od niskih temperatura i mrazeva

Aktivnost višnje ne prestaje ni tokom perioda biološkog mirovanja. Ona je znatno umanjena zbog nepovoljnih uslova, a u prvom redu usled niskih temperatura vazduha i zemljišta. U periodu mirovanja (prinudnom i prirodnom), niske temperature često oštećuju višnje. Potpuno ili delimično mogu da budu oštećeni cvetovi, pupoljci, grančice, deblje grane i tkiva pojedinih delova krune, kao […]

Zimska rezidba šljive

Rezidba šljive predstavlja važnu pomotehnički meru kojom se dobija bolja osvetljenost i provetrenost krune, daje se podsticaj rodnim granama, a time se dobija bolji prinos kao i krupniji plodovi. Šljiva može da se orezuje od opadanja lišća do kretanja vegetacije, odnosno, tokom zimskog mirovanja. U našim uslovima obično se izvodi tokom februara i marta. Naravno, […]

Prikaži sve objave