Zemljoradnja

Đubrenje belog luka

Beli luk ima povećane zahteve prema plodnosti zemljišta, a to znači i potrebe za obilnijim đubrenjem. Do skora se smatralo da beli luk (kao i ostale lukove) ne bi trebalo đubriti organskim đubrivima, koja utiču na formiranje krupnih ali sočnih lukovica, sa povećanim sadržajem vode, pa nisu pogodne za duže čuvanje, jer brzo prorastaju i […]

Oprašivanje i oplodnja borovnice

Kako bi borovnica ostvarila maksimalne prinose nephodno je da zametne 80% cvetova. Visoko žbunaste borovnice su uglavnom samooplodne, ali dokazano je da unakrsno oprašivanje povećava prinose i daje krupnije plodove. Ne postoje konkretni podaci koji ukazuju koji je najbolji aranžman sorti za optimalno oprašivanje biljaka visokožbunaste borovnice. Međutim, naizmenični blokovi od četiri reda svake sorte […]

Tipovi rezidbe vinove loze na zrelo

Rezidba vinove loze je redovna ampelotehnička mera kojom se pojedini delovi čokota prekraćuju ili potpuno odbacuju. Vinova loza podnosi izrazito jaku rezidbu, kojom se odbacuje od 50 do 90 % prošlogodišnjeg prirasta. Osnovni cilj izvođenja rezidbe je da se obezbedi planirani prinos i kvalitet grožđa u tekućoj godini. Rezidbom se održava određeni uzgojni oblik čokota, […]

Divlji ovas – sve češći korov na našim oranicama

Divlji ovas je sve zastupljeniji u florističkom sastavu korovskih zajednica naših oranica. Zahvaljujući činjenici da pripada istoj porodici kao i gajeni strni usevi, a i lakom prenošenju semena, putem vetra, ova korovska vrsta će u budućem vremenu biti sve značajnija. Prisutan je na području reka Kolubare i Tamnave, u slivu Južne i Zapadne Morave, Timoka, […]

Ishrana krompira

U poređenju sa ostalim usevima, krompir karakteriše izuzetno visoka produkcija biljne mase u kratkom vremenskom periodu. Za postizanje visokog prinosa, potrebna je ishrana dovoljnom količinom hranljivih materija tokom celog vegetativnog razvoja. Krompir ima velike zahteve za hranljivim materijama za uspešan razvoj korena, izdanaka i krtola. Količina i vrsta đubriva zavise od plodnosti zemljišta, planiranog prinosa, […]

Prihrana sobnog cveća

Za prihranu sobnog cveća obično se koristi organsko hranivo kod promene supstrata, a kad je posađeno u bašti, koristi se granulirano, tečno i kristalno mineralno đubrivo. Kad presadite biljku, sačekajte da prođu oko dva meseca pre nego što počnete redovnu prihranu. Sa svežim supstratom dolaze i hranljivi elementi, koje će biljka prve iskoristiti. Tečno hranivo […]

Zaštita višnje od žilogriza

Jedan od problema sa kojim se suočavaju proizvođači višnje je i pojava žilogriza (Capnodis tenebrionis), štetočine koja ’svojim radom’ može da dovede do propadanja celih zasada. Žilogriz je insekt, tvrdokrilac iz familije Buprestidae. Imago je dug 2-3 cm, crne boje bez sjaja. Deo iza glave je hrapav i prekriven beličastom pevlakom koja se vremenom skida. […]

Značaj kupusnjača u održivoj poljoprivredi

Neracionalnim korišćenjem zemljišta, vode, vazduha, biljnog i životinjskog sveta u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, narušava se celokupna ravnoteža. U razvijenim zemljama Evrope poljoprivreda je sve više usmerena ka održivoj poljoprivrednoj proizvodnji. Kao najčešći oblik održive poljoprivrede je organska poljoprivreda. U organskoj poljoprivredi sve češće se javlja potreba za intenzivnijim plodoredom uz prisustvo useva na oranicama tokom […]

Gljivične bolesti maline

Mikoze predstavljaju ekonomski veoma štetnu grupu bolesti i veoma su brojne. Bolesti koje izazivaju gljive smanjuju prinose i kvalitet plodova, a u težim slučajevima dovode do sušenja pojedinih izdanaka, pa čak i čitavih delova malinjaka. Za suzbijanje mikoza vrlo su važne preventivne mere u zaštiti malinjaka. Uvenuće pupoljaka i rodnih izdanaka – ljubičasta pjegavost (Didymella […]

Biljkama protiv gripa i prehlade

Epidemije gripa i infekcije respiratornih organa mogu nas onesposobiti za rad i prikovati za krevet nekoliko dana. Prosečna odrasla osoba dobije nazeb dva do tri puta godišnje, a deca čak devet puta. Međutim, zdravim i vitalnim osobama nazeb predstavljaju samo neprijatnost, ali za hronične bolesnike, slabe i starije to može da predstavlja ozbiljan problem. Upravo […]

Prikaži sve objave