Zemljoradnja

Priprema bentonita za bistrenje vina

Bentonit je vrsta gline koja se često upotrebljava u procesu bistrenja i proteinske stabilizacije belih i roze vina, tokom fermentacije i finalizacije vina.  Do pojave zamućenja vina dolazi usled prelaska termolabilnih belančevina u nerastvorljivo stanje. Stoga je neophodno vršiti bistrenje vina pre razlivanja u boce, ukoliko su one namenjene dužem čuvanju. Dozacija bentonita obično iznosi između 40 […]

Miris i ukus alkoholnih pića na košticu

Miris i ukus na košticu često se sreće u destilatima od koštičavog voća (šljiva, kajsija, breskva, trešnja i višnja), a nastaje usled oštećenja, odnosno, lomljenja koštice tokom prerade voća. U koštici je prisutan cijanogeni glukozid amigdalin, koji se sastoji od dva ostatka glukoze koji čine genciobiozu i aglikona cijannitrila. U plodovima koštičavog voća nalazi se […]

Organoleptičko ocenjivanje kvaliteta vina

Hemijskim i fizičkim analizama može se u velikoj meri steći utisak o kvalitetu vina. Međutim, bez organoleptičke ocene njihovog kvaliteta, analiza vina se ne može smatrati potpunom. U vinu se nalazi nekoliko stotina različitih hemijskih jedinjenja i skoro da svako od njih svojim sadržajem može uticati na kvalitet vina. Pored sadržaja pojedinih sastojaka vina, od […]

Posmeđivanje pokožice kruške

Posmeđivanje pokožice je najčešća bolest koja se pojavljuje u toku čuvanja ili posle iskladištenja plodova kruške, a manifestuje se posmeđivanjem pokožice u obliku većih ili manjih nepravilnih smeđih mrlja, koje se mogu spojiti i prekriti veći deo pokožice ploda. Ova pojava zahvata, pored epidermisa, i 5-6 slojeva hipodermalnih ćelija. Time se znatnije ne umanjuje hranjiva […]

Kako niske temperature utiču na pojedine sorte vinove loze

Vinova loza je biljka kojoj niske zimske temperature mogu da nanesu velike štete, naročito ako se jave ekstremno niske temperature kao što su mrazevi ispod -20 stepeni. Različite sorte ispoljavaju veću ili manju osetljivost na zimske mrazeve i na osnovu mnogobrojnih ampelografskih istraživanja sve sorte se mogu podeliti, uslovno, u 3 grupe: 1. grupu čine […]

Podizanje zasada brusnice

Za podizanje zasada brusnice pogodna su laka, peskovita i polupeskovita zemljišta, a takođe i humusna i humusno-vlažna zemljišta planinskog tipa. Obavezan uslov je kisela reakcija tla. Od humusnih zemljišta najviše odgovara planinski humus. On uvek ima kiselu reakciju, optimalan vodno-vazdušni režim i visoke apsorpcione sposobnosti. Izabrana parcela trebalo bi da je na dobro osvetljenom mestu, […]

Planiranje prihrane strnih žita

Predstojeće prihranjivanje strnih žita potrebno je planirati na određenim osnovama. Preporučuje se da se u januaru obavi uzorkovanje zemljišta za analizu N-min metodom. Na osnovu dobijenih rezultata vrši se planiranje količina azota za prihranu. Ovo je veoma važno zbog odabira vrsta azotnih đubriva za prihranu, jer različita vrsta đubriva imaju i različitu brzinu delovanja. Po […]

Keleraba – zdrava, a zahvalna za gajenje

Zbog kratke vegetacije i dobre otpornosti na niske temperature, keleraba je pogodna kao predkultura ili kao kultura između redova salate i spanaća. Najpovoljnije su sorte sa sitnim stablom, bele boje (delikates, bačka bela, korist, kolpak). Najbolje vreme za setvu je kraj avgusta za kasnu jesenju proizvodnju, odnosno kraj decembra – početak januara za ranu prolećnu […]

Stabilizacija vina

Pre nego što stigne na trpezu i počne da se konzumira, vino mora biti potpuno stabilno i bistro. Cilj stabilizacije je sprečavanje pojave mutnoće i taloženja pojedinih sastojaka prisutnih u vinu, poput soli vinske kiseline, proteina, jedinjenja gvožđa, bakra i bojenih materija. Zamućenja i talozi mogu biti posledica poremećaja ravnoteže i fizičko-hemijskog stanja sastojaka vina, […]

Pojava smole na voćnim stablima

Pojava smole se često uočava na voćnim stablima, posebno kod šljive, kajsije, trešnje i drugih koštičavih voćaka. U početku se javlja u vidu kapi koje se slivaju niz koru, a nakon nekog vremena se stvrdne, i ostaje na stablu, nalik na krastu. Vremenom stabla gube svoju vitalnost, a smola je prvi pokazatelj da nešto nije […]

Prikaži sve objave