Povrtarstvo

Đubrenje belog luka

Beli luk ima povećane zahteve prema plodnosti zemljišta, a to znači i potrebe za obilnijim đubrenjem. Do skora se smatralo da beli luk (kao i ostale lukove) ne bi trebalo đubriti organskim đubrivima, koja utiču na formiranje krupnih ali sočnih lukovica, sa povećanim sadržajem vode, pa nisu pogodne za duže čuvanje, jer brzo prorastaju i […]

Ishrana krompira

U poređenju sa ostalim usevima, krompir karakteriše izuzetno visoka produkcija biljne mase u kratkom vremenskom periodu. Za postizanje visokog prinosa, potrebna je ishrana dovoljnom količinom hranljivih materija tokom celog vegetativnog razvoja. Krompir ima velike zahteve za hranljivim materijama za uspešan razvoj korena, izdanaka i krtola. Količina i vrsta đubriva zavise od plodnosti zemljišta, planiranog prinosa, […]

Značaj kupusnjača u održivoj poljoprivredi

Neracionalnim korišćenjem zemljišta, vode, vazduha, biljnog i životinjskog sveta u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, narušava se celokupna ravnoteža. U razvijenim zemljama Evrope poljoprivreda je sve više usmerena ka održivoj poljoprivrednoj proizvodnji. Kao najčešći oblik održive poljoprivrede je organska poljoprivreda. U organskoj poljoprivredi sve češće se javlja potreba za intenzivnijim plodoredom uz prisustvo useva na oranicama tokom […]

Korovi kao indikatori stanja zemljišta i plodnosti

Prisutnost određene vrste biljkaka, uključujući i korove, okvirno može dati informaciju o stanju tla – na primer, da li je kiselo ili lužnato, zbijeno ili propusno, vlažno ili suvo. Takođe, ako se na nekom kultiviranom zemljištu iznenada pojavi određena vrsta korova, odnosno, ako ta vrsta dominira, nepogrešivo ukazuje na greške u tehnologiji uzgoja i stanju […]

Ponašanje fosfornih đubriva u zemljištu

Odmah po unošenju granula fosfora u zemljište, pod dejstvom zemljišne vlage, đubrivo počinje da se rastvara. Sa njegovim rastvaranjem, u neposrednoj blizini same granule, zemljišni rastvor se značajno obogaćuje velikom količinom rastvorenih fosfata, omogućavajući tako da se oni udalje od samog jezgra. Ovo difuzno kretanje fosfatnih jona teče veoma sporo, tako da se fosfatni joni […]

Potrebe pasulja u hranivima

Pasulj ima velike potrebe u hranivima – prema nekim podacima za 100 kg zrna i odgovarajuće količine vegetativne mase biljka utroši 7,8-8,6 kg azota, 1,5-1,8 kg fosfora i 3.2-3.8 kg kalijuma. Potrebe za azotom su znatno veće nego kod pšenice (3-4 puta), a za fosforom i kalijumom razlike su male. Pri određivanju količine đubriva trebalo […]

Proizvodnja cvekle

Cvekla (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.) je dvogodišnja biljka koja se gaji radi dobijanja zadebljanog korena i listova. Nekada se koristio samo list koji je bogat mineralima i vitaminima, u ishrani se upotrebljavao u svežem stanju kao salata ili varivo. Koren predstavlja najznačajniju sortnu oznaku. Po obliku srećemo četiri tipa: pljosnati, plosnato-okrugli, sferični i […]

Proizvodnja praziluka

Poreklom iz Sredozemlja, praziluk se kod nas gaji još od davnina, a koristi se u svežem stanju kao salata, za spravljanje nekih jela i kao začin u prehrambenoj industriji. Praziluk sadrži 13,4% suve materije, 1,3% proteina, 6,7% šećera, znatne količine minerala i vitamina. U pitanju je dvogodišnja biljka, u prvoj godini obrazuje lažno stablo i […]

Simptomi oboljenja biljaka usled nedostatka ili viška hranjivih materija

Biljke često pokazuju upadljive simptome oboljenja čiji uzročnici nisu infektivne prirode. Jedan od značajnijih uzročnika takvih oboljenja je nedostatak ili višak hranjivih materija. Nedostaci značajnih mineralnih elemenata u ishrani su među najzastupljenijim neinfektivnim uzročnicima bolesti biljaka. Oni se nepovoljno odražavaju na razvoj korena i nadzemnih delova biljaka i na njihovo plodonošenje. Azot je konstitutivni element […]

Prirodni neprijatelji štetnih insekata

Predatori i parazitoidi su korisni insekti, koji zajedno sa gljivama, bakterijama i virusima predstavljaju prirodne neprijatelje štetnih insekata. Predatori se hrane štetnim insektima. Najpoznatiji predatori su iz familija Coccinelida (bubamare), koji se pre svega hrane lisnim vašima. U toku svog života jedna bubamara pojede više stotina lisnih vaši i na taj način značajno smanjuje njihovu […]

Prikaži sve objave