Povrtarstvo

Proizvodnja praziluka

Poreklom iz Sredozemlja, praziluk se kod nas gaji još od davnina, a koristi se u svežem stanju kao salata, za spravljanje nekih jela i kao začin u prehrambenoj industriji. Praziluk sadrži 13,4% suve materije, 1,3% proteina, 6,7% šećera, znatne količine minerala i vitamina. U pitanju je dvogodišnja biljka, u prvoj godini obrazuje lažno stablo i […]

Simptomi oboljenja biljaka usled nedostatka ili viška hranjivih materija

Biljke često pokazuju upadljive simptome oboljenja čiji uzročnici nisu infektivne prirode. Jedan od značajnijih uzročnika takvih oboljenja je nedostatak ili višak hranjivih materija. Nedostaci značajnih mineralnih elemenata u ishrani su među najzastupljenijim neinfektivnim uzročnicima bolesti biljaka. Oni se nepovoljno odražavaju na razvoj korena i nadzemnih delova biljaka i na njihovo plodonošenje. Azot je konstitutivni element […]

Prirodni neprijatelji štetnih insekata

Predatori i parazitoidi su korisni insekti, koji zajedno sa gljivama, bakterijama i virusima predstavljaju prirodne neprijatelje štetnih insekata. Predatori se hrane štetnim insektima. Najpoznatiji predatori su iz familija Coccinelida (bubamare), koji se pre svega hrane lisnim vašima. U toku svog života jedna bubamara pojede više stotina lisnih vaši i na taj način značajno smanjuje njihovu […]

Plodored kod proizvodnje povrća

Dobri povrtari znaju koliko je bitna smena povrća u baštama i na njivi. Povrće koristi iz zemljišta različite hranjive materije u skladu sa svojim potrebama. Za rast nekih povrtrskih kultura potrebna je veća količina hraniva, a za druge manja. Zbog toga je važno poznavanje plodoreda, smene povrća, kao i mešovite setve i sadnje. Pri planiranju […]

Značaj mikrobioloških đubriva u očuvanju plodnosti zemljišta

Zemljište je složen, kompleksan i dinamičan ekosistem u kome se odvija veliki broj fizičkih, hemijskih i bioloških procesa koji omogućavaju kruženje materije u prirodi. Mikroorganizmi koji se nalaze u zemljištu učestvuju u stvaranju i održavanju zemljišta i povećanju njegove plodnosti. Najpovoljniji uslovi za rad mikroorganizama u zemljištu su ona neutralne reakcije (pH vrednost 6,50-7,20), dobre […]

Gajenje blitve

Blitva, kao dvogodišnja biljka, u prvoj godini razvija dubok i razgranat koren, skraćenu stabljiku u listu razapetu, a u drugoj se razvija razgranata cvetna stabljika visine do 1,2 m. Blitva nema velikih zahteva prema zemljištu i klimi. Minimalna temperatura klijanja semena je oko 5°C, a optimalna je 16-24°C. Na nižim temperaturama 5-10°C biljka sporije raste, […]

Divlji sirak

Divlji sirak (Sorghum halepense) je jedna od najzastupljenijih korovskih biljaka u okopavinama, voćnjacima i vinogradima, a često se sreće i na travnjacima, ruderalnom zemljištu, parlozima. Ovom korovu odgovaraju kako topla, suva, peskovita zemljišta, tako i teža zemljišta. Divlji sirak je višegodišnja uskolisna biljka koja se razmnožava semenom i vegetativnim putem. Stablo joj je uspravno, glatko,100-150 […]

Čuvanje belog luka

Beli luk se na našem području dosta troši, ali su površine na kojima se gaji još uvek male, te proizvodnja ne zadovoljava potrebe. U Srbiji se gaje dva tipa belog luka – prolećni i jesenji. Podela je urađena prema vremenu sadnje. Prolećni se više sadi u brdsko-planinskim regionima, a jesenji u ravničarskim. Bez obzira koji […]

Kelj pupčar

Kelj pupčar upotrebljava se za svežu potrošnju i za industrijsku preradu (zamrzavanje), a za ishranu se koriste glavice, odnosno, pupoljci formirani u pazuhu listova. Glavice su uglavnom prečnika dva do četiri centimetra i mase tri do deset grama. Na jednoj biljci može ih biti i do stotinu. Upotrebljava se i lišće, koje je dobra zamena […]

Kikiriki – veoma praktična biljka

Kikiriki je poreklom iz Južne Amerike, a danas se gaji gotovo svuda u svetu i predstavlja jednu od 15 vodećih svetskih prehrambenih kultura. Pored toga, jedna je od najvažnijih namirnica u međunarodnoj trgovini. Svi delovi biljke se mogu komercijalno koristiti. Osim što se koristi u ishrani ljudi, upotrebljava se u medicini i kozmetologiji, za ishranu […]

Prikaži sve objave