Ratarstvo

Planiranje prihrane strnih žita

Predstojeće prihranjivanje strnih žita potrebno je planirati na određenim osnovama. Preporučuje se da se u januaru obavi uzorkovanje zemljišta za analizu N-min metodom. Na osnovu dobijenih rezultata vrši se planiranje količina azota za prihranu. Ovo je veoma važno zbog odabira vrsta azotnih đubriva za prihranu, jer različita vrsta đubriva imaju i različitu brzinu delovanja. Po […]

Kritične temperature za strna žita

Prinosi izvesnih vrsta poljoprivrednih biljaka u znatnoj meri zavise od otpornosti prema niskim temperaturama, kojima su biljke izložene tokom vegetacijonog perioda. Sorte otporne prema hladnoći su one koje uprkos niskim temperaturama, kojima su bile izložene izvesno vreme, nisu uopšte oštećene ili su oštećenja neznatna, tako da se postiže zadovoljavajući prinos. Otpornost na niske temperature strnih […]

Hrčak – noćna mora ratara

Cricetus cricetus, kako glasi latinsko ime za hrčka, hrani se semenom, a tokom proleće i leta koristi i vegetativne delove biljaka, pa u poljoprivredi, posebno u ratarskoj proizvodnji, predstavlja značajnu štetočinu. Naročito oštećuje kukuruz, šećernu repu, suncokret, strna žita, soju, lucerku i druge biljne vrste. Posebno značajne štete nastaju u početnom periodu razvoja useva. Usled […]

Zahtevi pšenice prema fosforu i kalijumu

Fosfor je biogeni elment koji ulazi u sastav mnogih organskih jedinjenja, utiče na preocese rasta, razvića i otprnosti na niske temperature i na kvalitet zrna. S druge strane, kalijum nije konstitucioni element, ali ima veliki uticaj na procese disanja, fotosinteze, stvaranje belančevina, enzima i vitamina u biljci. Kad dođe do nedostatka fosfora u zemljištu, kao […]

Uslovi za klijanje pšenice

Da bi proces klijanja mogao da započne, potrebno je da su obezbeđeni temperatura, voda i vazduh (kiseonik). Upijajući vodu zrno počinje da bubri, i ubrzo nastaju hemijske promene u njemu. Pod uticajem fermenata razlažu se složena organska jedinjenja nerastvorljiva u vodi (skrob, belančevine, masti i drugo) koja prelaze u rastvorljiva jedinjenja i služe kao hrana […]

Suzbijanje korova u strnim žitima u jesen

Tokom jeseni ozime žitarice su najviše ugrožavaju korovi koji niču pri niskim temperaturama, dok je usev još slabo razvijen. Neki jednogodišnji travni i širokolisni korovi niču istovremeno sa ozimim žitaricama, pa je zbog toga poželjno njihovo rano suzbijanje. Jednogodišnji travni korovi za koje je poželjno jesenje suzbijanje su: stršac obični (Apera spica venti), mišji repak […]

Proizvodnja raži

Raž je žitarica severnih krajeva, gde druge žitarice slabo uspevaju ili se uopšte ne gaje. Kod nas se gaji na manjim površinama. Zrno raži sadrži dovoljno belančevima koje omogućavaju pravljenje hleba koji je hranljiv, prijatnog ukusa, manje svarljiv od pšeničnog, ali zato duže čuva svežinu i preporučuje se prilikom dijetalne ishrane jer sadrži manje skroba […]

Mesto krompira u plodoredu

Krompir u plodoredu dolazi na prvo mesto jer ostavlja zemljište čisto i u dobrom fizičkom stanju tako da se smatra dobrim predusevom za većinu ratarskih i povrtarskih biljka. Ni pre, ni posle njega ne bi trebalo gajiti srodne biljne vrste: papriku, paradajz i duvan. Rane sorte krompira su vrlo dobar predusev za kupus, soju, boraniju, […]

Crni koren – redak, ali dragocen

Ukoliko na pijaci primetite tezgu koja nudi ovo neobično povrće, nipošto je nemojte zaobići. Crni koren (Scorzonera hispanica) je povrtarska korenasta biljka, ukusa sličnog špargli, i neverovatno blagotvornog dejstva po zdravlje ljudi, a pogotovo dijabetičara.  Crni koren je samonikla dvogodišnja biljka koja se gaji zbog zadebljalog korena, mrke boje, izuzetno bogatog vitaminima i mineralima. Potiče iz […]

Dopunska obrada zemljišta

Dopunska obrada zemljišta izvodi se u jesenjem, zimskom ili rano prolećnom periodu, a cilj je da se poravna zemljište, razbiju grudve u površinskom delu zemljišta, unište iznikli korovi koji su otporni na niske temperature. Osnovni cilj ove operacije je što bolje sačuvati zimsku vlagu za naredni usev. Ukoliko smo dopunsku obradu zemljišta uspešno obavili u […]

Prikaži sve objave