Ratarstvo

Četiri najčešće bolesti strnih žita i mere borbe

Poslednjih nekoliko godina, meteorološki uslovi idealni su za razvoj bolesti koje napadaju strna žita. Zbog toga je zaštita ovih useva u pravo vreme od izuzetne važnosti za sve ratare koji žele da se u vreme žetve pohvale dobrim rodom. Četiri bolesti, tačnije, patogena posebno su značajni za strna žita. 1. Siva pegavost (septorioza) lišća pšenice […]

Kinoa – velika snaga u malom semenu

Kinoa polako ali sigurno osvaja naše tržište, pa većini više nije nepoznata i strana. Svojim nutritivnim vrednostima zaslužuje carsko mesto na trpezi, jer se u njenom malenom semenu krije velika snaga. Ona je dobar izvor proteina, sadrži devet esencijalnih aminokiselina, anti – inflamantorne fitonutrijente, cink, fosfor, folnu kiselinu, vitamin E, kao i mononezasićene masne kiseline […]

Proizvodnja ječma

Ječam (Hordeum vulgare) se ubraja u najznačajnije ratarske biljke, a po površinama na kojim se gaji u svetu nalazi se na četvrtom mestu, iza pšenice, pirinča i kukuruza. Proizvodi od ječma – zrno, slama, cela zelena biljka – koriste se za ishranu stoke, ljudi i u industrijskoj preradi. Ječam se koristi za ishranu stoke kao […]

Žetveni ostaci

U poljoprivrednoj proizvodnji na poljima gde se gaje različiti usevi, a u cilju proizvodnje hrane za ljude i životinje, ostaju značajne količine žetvenih ostataka. Oni imaju, pored visokog udela organske materije, deo mineralnih materija koje sadrže biogene elemente u različitim količinama. Na našim poljima godišnje ostaje preko 5 miliona tona žetvenih ostataka što može biti […]

Sirak kao alternativa kukuruzu

U Evropi i svetu, u razvijenim poljoprivrednim zemljama, vršena su ispitivanja o alternativnim biljkama koje bi služile za dobijanje šećera, biogasa, biomase, silaže… Tako se u fokusu nauke našao sirak, kao biljka tolerantna na sušu, i koja daje veliku biomasu. Posle prvih obećavajućih istraživanja, pokrenut je program selekcije sirka kao sirovine za proizvodnju energije. Potencijal […]

Uloga plodoreda u proizvodnji organske pšenice

Plodored predstavlja smenu biljnih kultura u prostoru i vremenu. Osnov za izbor plodoreda su biološke specifičnosti biljaka kao i predusev. Preporuka je da udeo žitarica u plodoredu ne prelazi 50% jer u suprotnom dolazi do učestalije pojave bolesti. Predusev kod pšenice trebalo bi da je što ranostasniji, kako bi se mogla obaviti pravilna i pravovremena […]

Planiranje prihrane strnih žita

Predstojeće prihranjivanje strnih žita potrebno je planirati na određenim osnovama. Preporučuje se da se u januaru obavi uzorkovanje zemljišta za analizu N-min metodom. Na osnovu dobijenih rezultata vrši se planiranje količina azota za prihranu. Ovo je veoma važno zbog odabira vrsta azotnih đubriva za prihranu, jer različita vrsta đubriva imaju i različitu brzinu delovanja. Po […]

Kritične temperature za strna žita

Prinosi izvesnih vrsta poljoprivrednih biljaka u znatnoj meri zavise od otpornosti prema niskim temperaturama, kojima su biljke izložene tokom vegetacijonog perioda. Sorte otporne prema hladnoći su one koje uprkos niskim temperaturama, kojima su bile izložene izvesno vreme, nisu uopšte oštećene ili su oštećenja neznatna, tako da se postiže zadovoljavajući prinos. Otpornost na niske temperature strnih […]

Hrčak – noćna mora ratara

Cricetus cricetus, kako glasi latinsko ime za hrčka, hrani se semenom, a tokom proleće i leta koristi i vegetativne delove biljaka, pa u poljoprivredi, posebno u ratarskoj proizvodnji, predstavlja značajnu štetočinu. Naročito oštećuje kukuruz, šećernu repu, suncokret, strna žita, soju, lucerku i druge biljne vrste. Posebno značajne štete nastaju u početnom periodu razvoja useva. Usled […]

Zahtevi pšenice prema fosforu i kalijumu

Fosfor je biogeni elment koji ulazi u sastav mnogih organskih jedinjenja, utiče na preocese rasta, razvića i otprnosti na niske temperature i na kvalitet zrna. S druge strane, kalijum nije konstitucioni element, ali ima veliki uticaj na procese disanja, fotosinteze, stvaranje belančevina, enzima i vitamina u biljci. Kad dođe do nedostatka fosfora u zemljištu, kao […]

Prikaži sve objave