Ratarstvo

Priprema skladišta za čuvanje pšenice

Pre unošenja pšenice u skladišta, odnosno lagerovanja, trebalo bi pripremiti skladišni prostor za njeno čuvanje. Pšenica, kao i ostala strna žita, obično se čuvaju u magacinima, na tavanima i drugim vrstama skladišnog prostora. Takve prostore potrebno je prvo isprazniti i to tako što se odstranjuju prošlogodišnji ostaci lagerovanih žitarica. Posle ovog mehaničkog čišćenja skladišta, izvodi […]

Kultiviranje kukuruza

Kultiviranje kukuruza je jedna od najznačajnijih mera nege ove ratarske kulture kojom se postiže aeracija zemljišta, kad je sadržaj vlage u zemljištu visok, a istovremeno se čuva potrebna količina vlage jer se ovim putem sprečava prekomereno isparavanje. Takođe, ovom merom se u slučaju velike količine padavina vrši razbijanje pokorice čije formiranje može negativno da utiče […]

Komercijalni kvalitet uljane repice

Seme uljane repice je važna sirovina za industriju ulja i proizvodnju dizel goriva, a da bi mogla da se nalazi u prometu, odnosno, bude predmet trgovine, uljana repica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti. Seme uljane repice namenjeno industrijskoj preradi mora da ispunjava sledeće uslove: – da je zdravo, jedro i suvo […]

Suzbijanje divljeg ovsa u usevu pšenice

Poslednjih godina divlji ovas se intenzivnije javlja u usevima strnih žita, pri čemu utiče na kvalitet i visinu prinosa useva, a takođe stvara poteškoće prilikom žetve i doprinosi nečistoći žetvenog materijala. Uzrok njegove masovne pojave je gajenje strnih žita u monokulturi, kao i setva nedeklarisanog semena. Divlji ovas (Avena fatua) je jednogodišnja biljka iz familije […]

Setva heljde

S obzirom na to da je heljda u svim fenofazama razvoja osetljiva na mrazeve, trebalo bi je sejati kasnije u proleće, kad se zemljište zagreje do temperature od 15 stepeni. Heljda je biljka kratkog vegetacionog perioda. pa se može sejati kao naknadni i postrni usev. U ravničarskom području setva se obavlja krajem aprila, početkom maja, […]

Invazivni štetni organizmi u biljnoj proizvodnji

Invazivne vrste su organizmi koji su uneti namerno ili slučajno na neko područje na kome nisu prirodno rasprostranjeni i imaju sposobnost da se adaptiraju i prežive uzrokujući negativne uticaje na zatečeni ekosistem čoveka. Prema saznanjima, 10% unetih vrsta se odomaći, a 10% od njih postane invazivno. Registrovani su u svim delovima sveta, sa različitim uticajem […]

Za i protiv setve soje na 70 centimetara

U poslednjih desetak godina setva soje se pored standardne setve na 50 cm međurednog razmaka seje i na 70 cm. Nedostaci setve na 70 cm su: lošiji raspored biljaka u redovima, više se gubi voda isparavanjem sa nepokrivene površine zemljišta lišćem između redova, a zbog kasnijeg zatvaranja redova nepotpunije je iskorišćavanje sunčeve energije. Razlozi zašto […]

Izbor hibrida kukuruza

Prilikom izbora hibrida kukuruza, proizvođači ne bi trebalo da biraju hibride po popularnosti već da celovito sagledaju koja je, pre svega, krajnja namena proizvoda, odnosno da li će se koristiti za zrno ili silažu, da li će zrno biti odmah prodato ili upotrebljeno na imanju za ishranu stoke. Takođe, ne manje važno, trebalo bi da […]

Zatvaranje zimske brazde

Jesenje, odnosno zimsko oranje zahteva zatvaranje brazde koje je potrebno uraditi krajem zime ili početkom proleća kad nastupa vreme sa učestalim pojavama jakih i suvih vetrova koji su karakteristični za naše područje. Posle topljenja snežnog pokrivača, koji je ove godine bio neznatan, efekat vetrovitog vremena dovodi do naglog i povećanog sušenja oraničnog sloja, odnosno povećane […]

Braon mramorasta stenica

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) je relativno nova vrsta stenica prisutna u Srbiji. U pitanju je invazivna vrsta stenica koja predstavlja opasnost za veliki broj gajenih biljaka. Poreklom je iz Azije (Japan, Koreja, Kina), a u Evropi je prvi put zabeležena 2004. godine. U Srbiji je prvi put uočena 2015. godine na graničnom prelazu Vatin […]

Prikaži sve objave