Ratarstvo

Setva heljde

S obzirom na to da je heljda u svim fenofazama razvoja osetljiva na mrazeve, trebalo bi je sejati kasnije u proleće, kad se zemljište zagreje do temperature od 15 stepeni. Heljda je biljka kratkog vegetacionog perioda. pa se može sejati kao naknadni i postrni usev. U ravničarskom području setva se obavlja krajem aprila, početkom maja, […]

Invazivni štetni organizmi u biljnoj proizvodnji

Invazivne vrste su organizmi koji su uneti namerno ili slučajno na neko područje na kome nisu prirodno rasprostranjeni i imaju sposobnost da se adaptiraju i prežive uzrokujući negativne uticaje na zatečeni ekosistem čoveka. Prema saznanjima, 10% unetih vrsta se odomaći, a 10% od njih postane invazivno. Registrovani su u svim delovima sveta, sa različitim uticajem […]

Za i protiv setve soje na 70 centimetara

U poslednjih desetak godina setva soje se pored standardne setve na 50 cm međurednog razmaka seje i na 70 cm. Nedostaci setve na 70 cm su: lošiji raspored biljaka u redovima, više se gubi voda isparavanjem sa nepokrivene površine zemljišta lišćem između redova, a zbog kasnijeg zatvaranja redova nepotpunije je iskorišćavanje sunčeve energije. Razlozi zašto […]

Izbor hibrida kukuruza

Prilikom izbora hibrida kukuruza, proizvođači ne bi trebalo da biraju hibride po popularnosti već da celovito sagledaju koja je, pre svega, krajnja namena proizvoda, odnosno da li će se koristiti za zrno ili silažu, da li će zrno biti odmah prodato ili upotrebljeno na imanju za ishranu stoke. Takođe, ne manje važno, trebalo bi da […]

Zatvaranje zimske brazde

Jesenje, odnosno zimsko oranje zahteva zatvaranje brazde koje je potrebno uraditi krajem zime ili početkom proleća kad nastupa vreme sa učestalim pojavama jakih i suvih vetrova koji su karakteristični za naše područje. Posle topljenja snežnog pokrivača, koji je ove godine bio neznatan, efekat vetrovitog vremena dovodi do naglog i povećanog sušenja oraničnog sloja, odnosno povećane […]

Braon mramorasta stenica

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) je relativno nova vrsta stenica prisutna u Srbiji. U pitanju je invazivna vrsta stenica koja predstavlja opasnost za veliki broj gajenih biljaka. Poreklom je iz Azije (Japan, Koreja, Kina), a u Evropi je prvi put zabeležena 2004. godine. U Srbiji je prvi put uočena 2015. godine na graničnom prelazu Vatin […]

Komšijski odnosi u povrtnjaku

Prilikom sastavljanja godišnjeg plana za setvu, trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da se neke biljne vrste uspešnije razvijaju i rastu u prisustvu drugih biljaka koje ih štite od bolesti i štetočina, ali i obrnuto – u nekim slučajevima prisustvo određene biljke može ometati rast i razvoj gajene kulture. Smatra se da pametno odabrana kombinacija […]

Četiri najčešće bolesti strnih žita i mere borbe

Poslednjih nekoliko godina, meteorološki uslovi idealni su za razvoj bolesti koje napadaju strna žita. Zbog toga je zaštita ovih useva u pravo vreme od izuzetne važnosti za sve ratare koji žele da se u vreme žetve pohvale dobrim rodom. Četiri bolesti, tačnije, patogena posebno su značajni za strna žita. 1. Siva pegavost (septorioza) lišća pšenice […]

Kinoa – velika snaga u malom semenu

Kinoa polako ali sigurno osvaja naše tržište, pa većini više nije nepoznata i strana. Svojim nutritivnim vrednostima zaslužuje carsko mesto na trpezi, jer se u njenom malenom semenu krije velika snaga. Ona je dobar izvor proteina, sadrži devet esencijalnih aminokiselina, anti – inflamantorne fitonutrijente, cink, fosfor, folnu kiselinu, vitamin E, kao i mononezasićene masne kiseline […]

Proizvodnja ječma

Ječam (Hordeum vulgare) se ubraja u najznačajnije ratarske biljke, a po površinama na kojim se gaji u svetu nalazi se na četvrtom mestu, iza pšenice, pirinča i kukuruza. Proizvodi od ječma – zrno, slama, cela zelena biljka – koriste se za ishranu stoke, ljudi i u industrijskoj preradi. Ječam se koristi za ishranu stoke kao […]

Prikaži sve objave