Ratarstvo

Zatvaranje zimske brazde

Jesenje, odnosno zimsko oranje zahteva zatvaranje brazde koje je potrebno uraditi krajem zime ili početkom proleća kad nastupa vreme sa učestalim pojavama jakih i suvih vetrova koji su karakteristični za naše područje. Posle topljenja snežnog pokrivača, koji je ove godine bio neznatan, efekat vetrovitog vremena dovodi do naglog i povećanog sušenja oraničnog sloja, odnosno povećane […]

Braon mramorasta stenica

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) je relativno nova vrsta stenica prisutna u Srbiji. U pitanju je invazivna vrsta stenica koja predstavlja opasnost za veliki broj gajenih biljaka. Poreklom je iz Azije (Japan, Koreja, Kina), a u Evropi je prvi put zabeležena 2004. godine. U Srbiji je prvi put uočena 2015. godine na graničnom prelazu Vatin […]

Komšijski odnosi u povrtnjaku

Prilikom sastavljanja godišnjeg plana za setvu, trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da se neke biljne vrste uspešnije razvijaju i rastu u prisustvu drugih biljaka koje ih štite od bolesti i štetočina, ali i obrnuto – u nekim slučajevima prisustvo određene biljke može ometati rast i razvoj gajene kulture. Smatra se da pametno odabrana kombinacija […]

Četiri najčešće bolesti strnih žita i mere borbe

Poslednjih nekoliko godina, meteorološki uslovi idealni su za razvoj bolesti koje napadaju strna žita. Zbog toga je zaštita ovih useva u pravo vreme od izuzetne važnosti za sve ratare koji žele da se u vreme žetve pohvale dobrim rodom. Četiri bolesti, tačnije, patogena posebno su značajni za strna žita. 1. Siva pegavost (septorioza) lišća pšenice […]

Kinoa – velika snaga u malom semenu

Kinoa polako ali sigurno osvaja naše tržište, pa većini više nije nepoznata i strana. Svojim nutritivnim vrednostima zaslužuje carsko mesto na trpezi, jer se u njenom malenom semenu krije velika snaga. Ona je dobar izvor proteina, sadrži devet esencijalnih aminokiselina, anti – inflamantorne fitonutrijente, cink, fosfor, folnu kiselinu, vitamin E, kao i mononezasićene masne kiseline […]

Proizvodnja ječma

Ječam (Hordeum vulgare) se ubraja u najznačajnije ratarske biljke, a po površinama na kojim se gaji u svetu nalazi se na četvrtom mestu, iza pšenice, pirinča i kukuruza. Proizvodi od ječma – zrno, slama, cela zelena biljka – koriste se za ishranu stoke, ljudi i u industrijskoj preradi. Ječam se koristi za ishranu stoke kao […]

Žetveni ostaci

U poljoprivrednoj proizvodnji na poljima gde se gaje različiti usevi, a u cilju proizvodnje hrane za ljude i životinje, ostaju značajne količine žetvenih ostataka. Oni imaju, pored visokog udela organske materije, deo mineralnih materija koje sadrže biogene elemente u različitim količinama. Na našim poljima godišnje ostaje preko 5 miliona tona žetvenih ostataka što može biti […]

Sirak kao alternativa kukuruzu

U Evropi i svetu, u razvijenim poljoprivrednim zemljama, vršena su ispitivanja o alternativnim biljkama koje bi služile za dobijanje šećera, biogasa, biomase, silaže… Tako se u fokusu nauke našao sirak, kao biljka tolerantna na sušu, i koja daje veliku biomasu. Posle prvih obećavajućih istraživanja, pokrenut je program selekcije sirka kao sirovine za proizvodnju energije. Potencijal […]

Uloga plodoreda u proizvodnji organske pšenice

Plodored predstavlja smenu biljnih kultura u prostoru i vremenu. Osnov za izbor plodoreda su biološke specifičnosti biljaka kao i predusev. Preporuka je da udeo žitarica u plodoredu ne prelazi 50% jer u suprotnom dolazi do učestalije pojave bolesti. Predusev kod pšenice trebalo bi da je što ranostasniji, kako bi se mogla obaviti pravilna i pravovremena […]

Planiranje prihrane strnih žita

Predstojeće prihranjivanje strnih žita potrebno je planirati na određenim osnovama. Preporučuje se da se u januaru obavi uzorkovanje zemljišta za analizu N-min metodom. Na osnovu dobijenih rezultata vrši se planiranje količina azota za prihranu. Ovo je veoma važno zbog odabira vrsta azotnih đubriva za prihranu, jer različita vrsta đubriva imaju i različitu brzinu delovanja. Po […]

Prikaži sve objave