Ratarstvo

Divlji ovas – sve češći korov na našim oranicama

Divlji ovas je sve zastupljeniji u florističkom sastavu korovskih zajednica naših oranica. Zahvaljujući činjenici da pripada istoj porodici kao i gajeni strni usevi, a i lakom prenošenju semena, putem vetra, ova korovska vrsta će u budućem vremenu biti sve značajnija. Prisutan je na području reka Kolubare i Tamnave, u slivu Južne i Zapadne Morave, Timoka, […]

Ishrana pšenice

Primena đubriva u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji pšenice je koliko jednostavna toliko i ozbiljna agrotehnička mera za očuvanje i povećanje stabilnog prinosa. U našim područjima pšenica se hrani uglavnom mineralnim đubrivima. Kada govorimo o primeni mineralnih đubriva ,uglavnom se misli o primeni makroelemenata: azota, fosfora i kalijuma, ali ne bi trebalo zaboraviti i primenu mikroelemenata: magnezijuma, […]

Hranljiva i lekovita svojstva spelte

Danas kad se sve više okrećemo organskoj proizvodnji, spelta dobija na značaju. Uzgaja se kao ’organska pšenica’, bez primene hemijskih sredstava i đubriva. Zrno spelte je prijatnog sladunjavog orašastog ukusa. Sadrži gluten koji je lakše svarljiv, jer se lako rastvara u vodi u odnosu na gluten prisutan u pšenici, tako da više prija u ishrani […]

Ishrana kukuruza

Genetski potencijal savremenih hibrida kukuruza dostiže prinos od 20 t/ha. Uslov za najbolje iskorištenje potencijala je primena potrebnih količina hraniva za date uslove. Kukuruz zahteva znatne količine azota. Za postizanje visokih prinosa potrebno je obezbediti između 130 i 170 kg/ha čistog azota. Kukuruz ima visoke zahteve i za fosforom, naročito u početnim fazama rasta i […]

Korovi kao indikatori stanja zemljišta i plodnosti

Prisutnost određene vrste biljkaka, uključujući i korove, okvirno može dati informaciju o stanju tla – na primer, da li je kiselo ili lužnato, zbijeno ili propusno, vlažno ili suvo. Takođe, ako se na nekom kultiviranom zemljištu iznenada pojavi određena vrsta korova, odnosno, ako ta vrsta dominira, nepogrešivo ukazuje na greške u tehnologiji uzgoja i stanju […]

Ponašanje fosfornih đubriva u zemljištu

Odmah po unošenju granula fosfora u zemljište, pod dejstvom zemljišne vlage, đubrivo počinje da se rastvara. Sa njegovim rastvaranjem, u neposrednoj blizini same granule, zemljišni rastvor se značajno obogaćuje velikom količinom rastvorenih fosfata, omogućavajući tako da se oni udalje od samog jezgra. Ovo difuzno kretanje fosfatnih jona teče veoma sporo, tako da se fosfatni joni […]

Mesto soje u plodoredu

Pošto su strnine veoma zastupljene u setvenoj strukturi, one su često predusev soji u našim uslovima. Pšenica i druga strna žita rano napuštaju zemljište, pa se stoga soja može sejati kao postrni usev i to sorte kratke vegetacije kao krmna biljka. Dobar predusev za soju je kukuruz, ali samo ukoliko se žetveni ostaci dobro usitne […]

Simptomi oboljenja biljaka usled nedostatka ili viška hranjivih materija

Biljke često pokazuju upadljive simptome oboljenja čiji uzročnici nisu infektivne prirode. Jedan od značajnijih uzročnika takvih oboljenja je nedostatak ili višak hranjivih materija. Nedostaci značajnih mineralnih elemenata u ishrani su među najzastupljenijim neinfektivnim uzročnicima bolesti biljaka. Oni se nepovoljno odražavaju na razvoj korena i nadzemnih delova biljaka i na njihovo plodonošenje. Azot je konstitutivni element […]

Prirodni neprijatelji štetnih insekata

Predatori i parazitoidi su korisni insekti, koji zajedno sa gljivama, bakterijama i virusima predstavljaju prirodne neprijatelje štetnih insekata. Predatori se hrane štetnim insektima. Najpoznatiji predatori su iz familija Coccinelida (bubamare), koji se pre svega hrane lisnim vašima. U toku svog života jedna bubamara pojede više stotina lisnih vaši i na taj način značajno smanjuje njihovu […]

Značaj mikrobioloških đubriva u očuvanju plodnosti zemljišta

Zemljište je složen, kompleksan i dinamičan ekosistem u kome se odvija veliki broj fizičkih, hemijskih i bioloških procesa koji omogućavaju kruženje materije u prirodi. Mikroorganizmi koji se nalaze u zemljištu učestvuju u stvaranju i održavanju zemljišta i povećanju njegove plodnosti. Najpovoljniji uslovi za rad mikroorganizama u zemljištu su ona neutralne reakcije (pH vrednost 6,50-7,20), dobre […]

Prikaži sve objave