Vinogradarstvo

Crna pegavost vinove loze

Poslednjih nekoliko godina, sa smanjenom primenom preparata na bazi bakra, crna pegavost vinove loze, koju izaziva gljivica Phomopsis viticola, širi se sve više i postaje opasnija. Phomopsis viticola napada sve delove vinove loze – mlade lastare, peteljke, listove, cvasti i šepurinu. Može, ukoliko se ne sprovedu adekvatne mere zaštite, da dovede do potpunog propadanja čokota. […]

Razlivanje vina u boce

Razlivanje vina u boce je redovna mera koja se sprovodi radi očuvanja kvaliteta vina. U pitanju je poslednja faza pripreme vina za plasman. Prilikom razlivanja vina u boce trebalo bi razlikovati bar dva slučaja i to: – punjenje vina u boce koje će se duže vremena čuvati u boci i koja na ovaj način obogaćuju […]

Fermentisana biljna đubriva

Najpopularniji način korišćenja pokošenog biljnog materijala je kompostiranje, ali da bismo dobili kompost potrebno je mnogo vremena. Brži način korišćenja je priprema fermentisanog biljnog đubriva (tečno organsko đubrivo ) koje se može koristiti za zalivanje biljaka ili kao folijarno đubrivo. To đubrivo sadrži mikro i makroelemente i mnoge druge korisne materije. Kao biljni materijal mogu […]

Agro i pomotehničke mere u borbi protiv poznih mrazeva

Poslednjih dana marta pojava umereno jakih poznih mrazeva u uslovima odsustva padavina ponovo je iznenadila one voćare koji su svoje zasade podigli u ravnici ili na nadmorskim visinama manjim od 170 m. Mrazevi u intervalu -8 do -5 doveli su do delimičnog ili čak potpunog izmrzavanja tek zametnutih plodova i otvorenih cvetova kod koštičavog voća, ali […]

Invazivni štetni organizmi u biljnoj proizvodnji

Invazivne vrste su organizmi koji su uneti namerno ili slučajno na neko područje na kome nisu prirodno rasprostranjeni i imaju sposobnost da se adaptiraju i prežive uzrokujući negativne uticaje na zatečeni ekosistem čoveka. Prema saznanjima, 10% unetih vrsta se odomaći, a 10% od njih postane invazivno. Registrovani su u svim delovima sveta, sa različitim uticajem […]

Braon mramorasta stenica

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) je relativno nova vrsta stenica prisutna u Srbiji. U pitanju je invazivna vrsta stenica koja predstavlja opasnost za veliki broj gajenih biljaka. Poreklom je iz Azije (Japan, Koreja, Kina), a u Evropi je prvi put zabeležena 2004. godine. U Srbiji je prvi put uočena 2015. godine na graničnom prelazu Vatin […]

Bakar u zaštiti biljaka

Skoro vek i po primena bakra predstavlja neizostavnu meru u borbi protiv različitih biljnih bolesti u različitim kulturama. Njegova prvobitna namena bila je suzbijanje plamenjače u vinovoj lozi, međutim vrlo brzo je primećeno pozitivno delovanje na plamenjaču krompira i paradajza, kovrdžavost lista breskve, krastavost plodova jabuke i kruške i druge bolesti koje ugrožavaju visoke prinose […]

Nega vinograda do stupanja u rod

U prvim godinama po sadnji do stupanja u rod u vinogradu se obavljaju radovi u cilju jačanja čokota i formiranja oblika stabla. Obrada zemljišta Pri sadnji vinograda zemljište se ugazi i sabije pa je potrebno izvršiti oranje sa drljanjem i tanjiranjem. Ako je sadnja vršena u jesen, potrebno je, takođe, izvršiti oranje, ali bez tanjiranja […]

Đubrenje voćnjaka, vrste đubriva i norme

Stručna preporuka popravke fizičko–hemijskih osobina zemljišta nemoguća je bez rezultata analize koja daje precizne podatke za procentualni udeo organske materije, nivo hraniva azota, fosfora i kalijuma, kao i pH vrednost zemljišta. S obzirom na to da se u periodu od novembra do marta primenjuje redovna agrotehnička mera đubrenja zasada, savet je uraditi analizu najkasnije do kraja […]

Flaširanje vina

Flaširanje vina predstavlja završnicu postupka spravljanja ovog pića. Ovaj postupak je značajan za očuvanje organoleptičkih osobina vina, to jest mirisa, ukusa i boje. Takođe, flaširanjem se bolje čuva kvalitet vina.  Vina koja su na vreme razlivena u boce zadržavaju svežinu, svetlu boju i ne gube ugljen-dioksid. Ako bi se čuvala u bačvama duže nego što je […]

Prikaži sve objave