Voćarstvo

Startno prolećno prskanje voćaka

Prvo – startno prolećno prskanje voća, obavlja se najčešće krajem februara do početka marta, i to nekim od preparata koji predstavljaju gotovu kombinaciju bakra i mineralnih ulja. Bakarna komponenta deluje kao fungicid, nespecifičnog delovanja, zbog čega je efikasan u borbi protiv širokog spektra patogenih gljiva. Uljna komponenta predstavlja insekticid, namenjen suzbijanju prezimljujućih jaja insekata. Tretman […]

Opasnost izlaska voćaka iz faze ekološkog mirovanja

Toplo vreme tokom zime može da izazove kretanje vegetacije pre nego što je uobičajeno za naše klimatsko područje. Voće je u fazi mirovanja, ali ukoliko temperatura zemljišta nekoliko dana bude na oko 5 stepeni, mogu se stvoriti uslovi za kretanje vegetacije, a sa cvetanjem kreće kad prosečne dnevne temperature vazduha dostignu vrednost između 9 i […]

Prolećna sadnja voćaka

Sadnja voćaka tokom jeseni predstavlja najbolji vid sadnje, međutim, ne bi trebalo zanemariti i jako dobre rezultate koji se postižu kod prolećne sadnje. U poređenju sa jesenjom, ova sadnja ima prednost iz tog razloga što već pripremljeno zemljište postaje rastresitije, mekše i podesnije, jer je preko zime izloženo uticaju mrazeva. Ako se u proleće zakasni […]

Mikroelementi i njihov značaj za višnju

Za normalan razvoj, voćke troše veoma male (od 0,00001 do 0.001% sveže materije) količine mikroelemenata (Fe, B, Mn, Zn, Cu, i Mo). Oni deluju kao regulatori u procesima razmene materija i proticanja energije, te su podjednako značajni kao i makroelementi. U slučajevima kad se javi nedostatak tih elemenata mogu nastati slabiji ili jači poremećaji, odnosno […]

Zašto je važno đubrenje voćaka azotom

Đubrenje voćaka vrlo je važna agrotehnička mera jer voćke za rast i razvoj plodova i vegetativnih organa (prirast drveća, izdanaka i korena) iz zemljišta izvlače i troše velike količine hranjivih materija. Zato se đubrenjem mora održavati potreban nivo hraniva u zemljištu, kao i potrebna ravnoteža među pojedinim hranjivim elementima. Osim toga, đubrenjem se zemljište mora […]

Čačanska lepotica – kraljica među šljivama

Čačanska lepotica nastala je ukrštanjem sorti Vangenhajmova (Wangenheims Frühzwetsche) i Požegača, davne 1961. Od tada je stekla ugled i zavidan status među voćarima, pre svega zahvaljujući svojim izuzetnim karakteristikama, i mogućnosti da se koristi kako za stonu potrošnju, tako i za sušenje, ali i preradu u rakiju. Ova veoma cenjena sorta priznata je 1975., a selekcionari […]

Rezidba višnje na rod

U proizvodnoj praksi je relativno dugo preovladavalo mišljenje da nije potrebno vršiti rezidbu višnje na rod, već da je dovoljno samo izvršiti proređivanje krune, uklanjanje polomljenih, suvih i oštećenih grana. Ipak, kako bi se u komercijalnom gajenju ove vrste obezbedila obilna i redovna rodnost, neophodno je obavljati rezidbu, u cilju obnavljanja, zamenjivanja i podmlađivanja rodnog […]

Vegetativne podloge kruške nastale od kruške

Uočeni nedostaci dunje kao podloge, a pre svega njena loša kompatibilnost pri kalemljenju sa sortama kruške, osetljivost na niske temperature, osetljivost prema povećanom sadržaju kreča u zemljištu i prema najznačajnijim uzrokovačima bolesti, postali su ozbiljan izazov za oplemenjivače. Rešenje za ovaj problem videli su u pronalaženju srodnije vrste, Pirus communis, koja se može uspešno vegetativno […]

Uticaj klimatskih činilaca na uspevanje oraha

Rast i plodonošenje oraha zavisi od više klimatskih činilaca, a ako oni nisu povoljni, orah će se razvijati ali i slabo plodonositi. Klimatski faktori koji imaju najveći uticaj na uspevanje oraha su temperatura, svetlost, vlažnost zemljišta i vetar. Temperatura je najbitniji činilac za uspešno gajenje oraha, a na nju utiču geografska širina, nadmorska visina, reljef, […]

Rak maline

Oboljenje pod nazivom rak maline izazivaju dve vrste bakterija – Agrobacterium tumefaciens (Rhizobium radiobacter, Agrobacterium radiobacter) i Agrobacterium rubi, a manifestuje se u obrazovanju zadebljanja – guka na podzemnim i nadzemniim delovima maline. Rak korena pričinjava mnogo veće štete malini od raka izdanaka. Osim maline, ove bakterije napadaju i ostale voćne vrste, vinovu lozu i […]

Prikaži sve objave