Voćarstvo

Enrosadira – perspektivna sorta maline za upotrebu u svežem stanju

Enrosadira je dvoroda sorta maline, veoma prinosna, krupnih svetlocrvenih plodova, odličnog ukusa i veoma dugog trajanja u svežem stanju. Enrosadira stiže za branje u nižim predelima zapadne Srbije oko 15. jula, a u višim oko 25. jula. Berba traje duže u odnosu na druge sorte, i to do kasne jeseni, odnosno, do prvih mrazeva. Ova […]

Obezbeđenost dunjika kalcijumom

Nedostatak kalcijuma u zasadima dunje obično je posledica manjka ili odsustva kalcijuma u zemljištu, kao što se nedostatak javlja i na kiselim, peskovitim i suvim zemljištima, tokom vegetacionih perioda kada je malo padavina u voćnjacima tretiranim u uslovima suvog voćarenja, itd. Ispoljavanje simptoma nedostatka kalcijuma manifestuje se obično na plodovima dunje, u smislu pojave gorkih […]

Mediteranska voćna muva

Mediteranska voćna muva (Ceratitis capitata) jedna je od najznačajnijih štetočina plodova voća i povrća u svetu. Potiče iz Afrike, a danas je važna štetočina u Južnoj Aziji, Australiji, Severnoj i Južnoj Americi, i u svim zemljama Sredozemlja. Napada više od 350 biljnih vrsta, a najveće štete na području Mediterana prouzrokuje na citrusima i breskvama. U […]

Lisni mineri

Lisni mineri predstavljaju grupu insekata čije se larve (gusenice) hrane unutar listova na biljkama, a da pri tom ne oštećuju epidermis lica i naličja. Naziv za ovu grupu insekata potiče iz engleskog jezika i vezan je za reč „mine“ – rudnik. Mineri lista spadaju u grupu opasnih defolijatora voćaka i rasprostranjeni su u svim reonima […]

Protokoli za formiranje izdanačkih uzgojnih oblika leske

U Italiji, postojbini gajenja plantažnog lešnika, dominantno su zastupljeni zasadi podignuti od izdanačkog sadnog materijala. Ovakav sadni materijal (izdanci leske stari jedne do tri godine) gotovo jednako je prisutan i u srpskim rasadnicima, ukazujući na preovlađujuće prisustvo zasada izdanačke leske u Srbiji. U Italiji je takođe dosta rađeno na unapređenju zamene živog ljudskog rada mašinama […]

Elementi biznis plana za podizanje zasada leske

U današnje vreme zasnivanje bilo koje voćarske proizvodnje, bez prethodno sačinjenog i detaljno razrađenog biznis plana, gotovo je nemoguće. Biznis plan predstavlja jednu formu elaborata koji povezuje sve one elemente koji su potrebni i koje bi trebalo imati u vidu prilikom podizanja, na primer, zasada leske, voćne vrste koja je tokom poslednjih nekoliko godina aktuelna […]

Invazivni štetni organizmi u biljnoj proizvodnji

Invazivne vrste su organizmi koji su uneti namerno ili slučajno na neko područje na kome nisu prirodno rasprostranjeni i imaju sposobnost da se adaptiraju i prežive uzrokujući negativne uticaje na zatečeni ekosistem čoveka. Prema saznanjima, 10% unetih vrsta se odomaći, a 10% od njih postane invazivno. Registrovani su u svim delovima sveta, sa različitim uticajem […]

Izbor lokacije i priprema terena za sadnju organske jagode

Za dobar i kvalitetan uzgoj zasada pod organskom jagodom potrebno je obezbediti neke ključne uslove, kao što su potpuna izloženost suncu, dovoljna količina vlage, dobro provetravanje i adekvatna zaštita od niskih temperatura. Što se tiče izbora lokacije koja je pogodna za gajenje ovog voća, potrebno je izabrati područja sa malim nagibom terena i to od […]

Zaštita višnje u fazi cvetanja

Posle zimske zaštite voćaka, prva zaštita koštičavog voća u vegetaciji je zaštita od prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica (Monilinia laxa). To je jedan od najštetnijih parazita koji napada koštičavo voće (breskvu, kajsiju, šljivu, višnju). Tretiranje protiv M. laxa vrši se u fazi cvetanja, u vrlo osetljivoj fazi kod voćaka. Zavisno od vremenskih uslova, niskih […]

Rezidba dunje na rod

Kod svih primenjenih uzgojnih oblika dunje, nastoji se da tokom perioda pune rodnosti sve grane budu dobro obrasle rodnim grančicama, i da sve budu propisno osunčane, kako je to jedan od osnovnih uslova za maksimalan intenzitet fotosinteze, odnosno za maksimalnu produkciju organske materije. Jačina rezidbe, odnosno intenzitet odbacivanja suvišnih grana zavisiće uglavnom od prošlogodišnjeg prirasta. […]

Prikaži sve objave