Voćarstvo

Kasna letnja rezidba kajsije na zrelo

Period posle završene berbe plodova kajsije jeste idealan trenutak za izvođenje kasne letnje rezidbe, kad ova voćka, kao i većina drugih umerenokontinentalnih listopadnih voćaka, počinje sa intenzivnom diferencijacijom glavnih elemenata cveta u budućim rodnim pupoljcima. Period druge dekade avgusta, kad bi trebalo da letnje žege uminu ili budu barem manjeg intenziteta, uz spolja vidljive pokazatelje […]

Kao što joj ime kaže – čačanska rodna

Nastala ukrštanjem sorti stenlej (Stanley) i požegača, hibridizacija čačanske rodne sprovedena je 1961, a za sortu je priznata 1975. godine. Selekcionari su bili dr Staniša A. Paunović, dr Milisav Gavrilović i dr Petar Mišić. Stablo čačanske rodne je srednjebujno. Krošnja je srednje gustine, piramidalna do široko piramidalna pod teretom plodova. Skeletne grane, kod nepravilnog formiranja […]

Uticaj visokih temperatura na voće

Temperaturni faktor utiče na sve fiziološke i biohemiske procese u biljci, a time i na sam rast i razvitak. Osnovni fiziološki procesi u biljkama (asimilacija, disanje, transpiracija, apsorcija hranljivih materija i vode i drugo) dešavaju se samo u određenim temperaturnim granicama. Biološki minimum za kontinentalne voćke je + 5 stepeni Celzijusa gde dolazi samo do […]

Šampionka – kruška pogodna za industrijsku preradu

Stvorena ukrštanjem sorti viljamovka (William’s Bon Chrétien) i druardova maslovka (Président Drouard), hibridizacija šampionke je sprovedena 1952, a za sortu kruške je priznata 1977. godine. Selekcionar je bio prof. dr Asen Stančević. Stablo šamionke je srednjebujno, robusno, prilično razgranato, slično stablu viljamovke. Deblo je pravo, jako, glatke kore, mrkosive boje. Kruna je srednje široka, jakih […]

Čačanska pozna – zimska sorta kvalitetnog ploda

Sorta jabuke čačanska pozna stvorena je ukrštanjem sorti starking (Starking) i jonatan (Jonathan). Hibridizacija je sprovedena 1959, a za sortu je priznata 1971. godine. Selekcionari su bili prof. dr Petar Mišić i dr Milisav Gavrilović. Stablo čačanske pozne je pravo, cilindrično i snažno. Pripada grupi bujnih sorti jabuke. Kruna je široko piramidalna, sa srednje dugim, […]

Zlatka – šljiva savršena za kompot

Zlatka je nastala hibridizacijom sorti „Zholta butilkovidna“ i „Large Sugar Prune“, a za sortu šljiva priznata je 2008. godine. Selekcionari su bili dr Dobrivoje Ogašanović, dr Slobodan Milenković i dr Svetlana A. Paunović. Zlatka cveta u prvoj dekadi aprila i odlikuje se velikom obilnošću cvetanja. U poljskim uslovima, zlatka je praktično otporna na virus šarke […]

Nada – sorta šljive od koje se mnogo očekuje

Za sortu priznata 2012. godine, nada je nastala hibridizacijom stenleja (Stanley) i skolduša (Scoldus). Autori su dr Dobrivoje Ogašanović, dr Svetlana А. Paunović i dr Slobodan Milenković. Stablo nade je slabije bujnosti sa dobrom arhitekturom i otvorenim uglovima grananja. Krošnja je srednje gustine. S obzirom na bujnost, pogodna je za zasade sa manjim razmakom sadnje. […]

Lišajevi na voćkama

Vrlo često se na stablima i granama drvenastih voćnih vrsta, kao i nekog drugog ukrasnog drveća i žbunova, zapaža pojava lišajeva. Lišajevi se javljaju na gotovo svim drvenastim voćnim vrstama, naročito na šljivi, orahu, jabuci i kruški, pogotovo u ekstenzivnim ili napuštenim voćnjacima. Lišaj je vrlo specifična zajednica dva organizama (alge i gljive), koji žive […]

Krina – sorta šljive sa bezbroj namena

Dr Dobrivoje Ogašanović, dr Slobodan Milenković i dr Svetlana А. Paunović ukrstili su 1977. godine vangenhajmovu (Wangenheims Frühzwetsche) i italijanku, i tako dobili krinu, koja je za novu sortu šljive priznata 2005. godine. Stablo krine se odlikuje povećanom bujnošću i vitalnošću. Osnovne grane imaju veliki ugao grananja. Kalemljena na dženarici, prvenstveno rađa na jednogodišnjim grančicama […]

Jelica – kvalitetna šljiva, ali osetljiva na virus šarke

Sorta šljive jelica nastala je ukrštanjem požegače i kalifornijske plave (California blue). Hibridizacija je sprovedena 1966, a za sortu je priznata 1986. godine. Ispitivana je pod oznakom I/4 CK, a selekcionari su bili dr Dobrivoje Ogašanović, dipl. inž. Vojin Bugarčić, dr Ljubica Janda, dr Milojko Ranković i dr Staniša Paunović. Stablo jelice je vrlo bujno. […]

Prikaži sve objave