Zaštita bilja

Ambrozija – korov i alergen

Ambrozija je korovska biljka velikog reproduktivnog potencijala i veoma invazivni alergen. Latinski naziv je Ambrosia artemisiifolia, a poznata je i pod nazivima limundžik, opaš, parložna trava, pelenasta ambrozija, amerikanka i fazanuša. U pitanju je jednogodišnja korovska vrsta uneta iz Severne Amerike na prostor Evrope putevima kretanja robe. Tako da u krajevima gde se nije masovno […]

Lišajevi na voćkama

Vrlo često se na stablima i granama drvenastih voćnih vrsta, kao i nekog drugog ukrasnog drveća i žbunova, zapaža pojava lišajeva. Lišajevi se javljaju na gotovo svim drvenastim voćnim vrstama, naročito na šljivi, orahu, jabuci i kruški, pogotovo u ekstenzivnim ili napuštenim voćnjacima. Lišaj je vrlo specifična zajednica dva organizama (alge i gljive), koji žive […]

Nega vinograda posle vremenskih nepogoda

Pošto se vremenske prilike menjaju iz godine u godinu, tako i saveti i preporuke moraju da prate te promene. Jaki udari vetra i oluje koje su sve češće, uzrokuju oštećenja na brzorastućim loznim kalemovima, a najčešće se pojavljuju u kasno proleće i rano leto. U ovom periodu biljke vinove loze još uvek su nežne pa […]

Suzbijanje štetnih organizama na uskladištenim biljnim sirovinama

Na ubranim i uskladištenim proizvodima iz raznih razloga imamo pojavu patogena i štetočina na sirovinama i finalnim proizvodima. Za rešavanje i otklanjanje takvih problema neophodno je primeniti sredstava koja ne ostavljaju rezidulane supstance kako u sirovinama, tako i finalnim proizvodima. Među mogućim sredstvima za suzbijanje patogenih organizama preporučuju se sredstva na bazi aktivnog kiseonika ili […]

Scaphoideus titanus – cikada specijalizovana za vinovu lozu

Cikada Scaphoideus titanus je monofagna vrsta i hrani se samo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta. Ženka polaže jaja ispod kore dvogodišljih lastara. Piljenje larvi počinje polovinom maja, dok se prva imaga javljaju krajem juna. Imaga su prisutna u prirodi do kraja septembra. S. titanus tokom razvića ima 5 larvenih […]

Fuzarioza klasova pšenice

Fuzarioza klasa predstavlja destruktivno oboljenje u proizvodnji žita koje izazivaju gljive iz roda Fusarium, a među njima je najznačajnija vrsta F. graminearum. Ova bolest prisutna je svake godine u manjem ili većem procentu, zavisno od vremenskih uslova (visoke temperature, česte padavine i visoka vlažnost vazduha). Štete koje prouzrokuju ovi patogeni ogledaju se u smanjenju prinosa, […]

Virus patuljavosti pšenice

Virus patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus – WDV)  je jedan od najčešćih virusa strnih žita na teritoriji Banata i Bačke. Ovaj patogen utvrđen je u većini ispitivanih uzoraka, na parcelama gde su primećene karakteristične promene. Vektor, prenosilac ovog virusa  je cikada Psammotettix alienus, koja je prisutna u Srbiji i javlja se tokom septembra i oktobra. […]

Trulež plodova jabučastog voća

Monilinia fructigena je jedan od najznačajnijih patogena, a najveće štete pričinjava na jabuci i kruški. Za razliku od M. Laxa, Monilinia fructigena prevashodno napada plodove. Velike štete pričinjava i kod nas, posebno na voću koje se neredovno štiti. Specifično je i da svoj razvoj nastavlja i tokom skladištenja, kad u neadekvatnim uslovima čuvanja zaraza lako prelazi […]

Virus šarenila lista borovnice

Virus šarenila lista borovnice (Blueberry leaf mottle virus, BLMoV) se u Srbiji nalazi na IA deo I listi štetnih organizama, a u EPPO klasifikaciji na A2 listi. U Evropi su prijavljeni nalazi iz Mađarske, Bugarske i Portugalije, a u Severnoj Americi iz SAD i Kanade. Domaćin virusa je borovnica, ali pojednini sojevi mogu da parazitiraju […]

Crna pegavost vinove loze

Poslednjih nekoliko godina, sa smanjenom primenom preparata na bazi bakra, crna pegavost vinove loze, koju izaziva gljivica Phomopsis viticola, širi se sve više i postaje opasnija. Phomopsis viticola napada sve delove vinove loze – mlade lastare, peteljke, listove, cvasti i šepurinu. Može, ukoliko se ne sprovedu adekvatne mere zaštite, da dovede do potpunog propadanja čokota. […]

Prikaži sve objave