Zaštita bilja

Zaštita kruške i jabuke od glodara

Poljski miševi, voluharice i zečevi nanose značajna oštećenja mladim stablima kruške i jabuke. Ta oštećenja su češća pri gajenju na vegetativnim podlogama. Zečevi ljušte koru debla i tanjih grana, dok ostali glodari oštećuju korenov vrat i koren, odnosno, skidaju koru oko korenovog vrata i grizu tanje žile i žilice korena, što dovodi do potpunog odumiranja […]

Krompirov moljac

Promenjivi uslovi klime, sa dugim i toplim periodima i malom količinom padavina, pogoduju pojavi ranije malo zapaženih štetočina. Jedna od njih je i moljac krompira (Phthorimaea operculella), koji može da pričini velike štete u proizvodnji krompira. Glavni domaćin krompirovog moljca su biljke iz roda Solanum, posebno krompir, ali može da pričini velike štete i na […]

Azijska bubamara – prijatelj ili neprijatelj?

Azijska bubamara (Harmonia axyridis) je po izgledu tipična bubamara i ne razlikuje se mnogo od svojih srodnika. Početkom osamdesetih godina XX veka zvanično je uneta u SAD, kao biološki agens u borbi protiv biljnih vaši. Brzo se aklimatizovala i postala dominantna bubamara u novoj sredini. Posle 20 godina brzo se raširila po SAD, Kanadi, Južnoj […]

Virus bronzavosti paradajza na ukrasnim biljkama

Smatra se da virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus, TSWV) ima najširi krug domaćina i da je jedan od najrasprostranjenijih biljnih virusa, a najčešće inficira povrće, duvan i ukrasne biljke. Virus se prenosi tripsima koje je teško kontrolisati, a pored toga dolazi i do brzog stvaranja novih varijeteta virusa i zbog toga je TSWV […]

Koliko su antibiotici efikasni u poljoprivrednoj proizvodnji?

Po našem zakonu, primena antibiotika u poljoprivrednoj proizvodnji je strogo zabranjena. Ali, u zemljama gde je to dozvoljeno koriste se streptomicin, oksitetraciklin, gentamicin i oksolinska kiselina. Namenjeni su prvenstveno suzbijanju bakteriozne plamenjače voćaka, pre svega jabuke i kruške, kao bakterioznih oboljenja povrća, paprike i paradajza. Tridesetih godina prošlog veka antibiotici su počeli da se koriste […]

Trulež belog luka u toku skladištenja

Usev belog luka je domaćin mnogim patogenima koji prouzrokuju značajne gubitke tokom vađenja, perioda čuvanja u skladištu, prerade i prodaje, što smanjuje kvalitet lukovica. U toku skladištenja patogen Aspergillus niger prouzrokuje trulež glavica koja je ujedno i najrazornija bolest belog luka. Bolest se uglavnom javlja u toplijim područjima. Grupe crnih spora se formiraju na i […]

Negativno dejstvo pesticida na zdravlje ljudi i životnu sredinu

Pesticidi su toksične supstance koje deluju tako što sprečavaju, suzbijaju i uništavaju organizme koji negativno utiču na gajene biljke. Ove supstance imaju svoju primenu protiv raznih vrsta insekata, glodara, mikroorganizama, bakterija, gljivica, virusa i drugi organizama koji su štetni za biljke. Ali, pesticidi su veoma štetni za ljudski organizam, tako da čak i male količine […]

Hrčak – noćna mora ratara

Cricetus cricetus, kako glasi latinsko ime za hrčka, hrani se semenom, a tokom proleće i leta koristi i vegetativne delove biljaka, pa u poljoprivredi, posebno u ratarskoj proizvodnji, predstavlja značajnu štetočinu. Naročito oštećuje kukuruz, šećernu repu, suncokret, strna žita, soju, lucerku i druge biljne vrste. Posebno značajne štete nastaju u početnom periodu razvoja useva. Usled […]

Rak rane jabuke

Rak rane jabuke, koje izaziva gljivica Nectria galligena (Neonectria ditissima), javlja se na nenegovanim, starim voćkama, a osim jabuke, oboljenje napada i krušku dok je na koštičavim voćnim vrstama manje značajno. Bolest se značajnije javlja u području sa umerenom temperaturom, obilnijim padavinama i višom relativnom vlažnošću vazduha u jesen, zimu i proleće. Takva klima omogućuje […]

Virus kržljavosti šljive

Smatra se da je virus kržljavosti šljive (Prune dwarf virus, PDV) rasprostranjen svuda u umerenom klimatu gde se gaji šljiva i drugi domaćini, uključujući i Srbiju. Krug domaćina virusa čine brojne vrste iz roda Prunus, među kojima su šljiva, badem, višnja, trešnja, breskva i kajsija. Virus se održava u zaraženim domaćinima, a prenosi se putem […]

Prikaži sve objave