Zaštita bilja

Zimski pregled voćaka na prisustvo štetočina

Zimski pregled voćaka je veoma značajna mera, jer se na taj način može ustanoviti prisustvo i brojnost prezimlјujućih formi štetočina. Na osnovu tih rezultata moguće je predvideti njihovu pojavu u toku vegetacije. U isto vreme, to je signal da se pravovremeno reaguje (prvim zimskim prskanjem) i tako izbegnu moguće štete. Na taj način se štetočine […]

Beli drvotočac

Beli drvotočac (Zeuzera pyrina) može da izazove ozbiljne štete na drvenastim biljkama (uključujući i voćarske kulture), a ozbiljnost napada ove štetočine varira sa starošću zasada. U slučaju mladih stabala dovoljna je jedna gusenica da strada celo stablo. Trogodišnja stabla mogu izgubiti deo strukture, pa tako napadnuta postaju ekstremno osetljiva na vetar. Stara stabla mogu da […]

Fusarium oxysporum – veliki problem u povrtarskoj proizvodnji

Fusarium oxysporum spada u zemljištne parazite i najznačaniji je iz roda Fusarium. Velike štete pričinjava na paprici, paradajzu, krompiru, lubenici, duvanu, dinji, grašku, luku i to u periodu plodonošenja. Nema povrtara sa proizvodnjom na otvorenom ili u zatvorenom prostoru koji nije imao problema sa ovom fitopatogenom gljivom. Simptomi Na starijem lišću dolazi do prosvetljenosti nerava, […]

Hrčak – noćna mora ratara

Cricetus cricetus, kako glasi latinsko ime za hrčka, hrani se semenom, a tokom proleće i leta koristi i vegetativne delove biljaka, pa u poljoprivredi, posebno u ratarskoj proizvodnji, predstavlja značajnu štetočinu. Naročito oštećuje kukuruz, šećernu repu, suncokret, strna žita, soju, lucerku i druge biljne vrste. Posebno značajne štete nastaju u početnom periodu razvoja useva. Usled […]

Tretiranje plodova jabuke posle berbe

Pre skladištenja, odabrani plodovi mogu da se tretiraju kako bi se izbegli rizici od pojave fizioloških i parazitskih oboljenja u toku čuvanja. Međutim, tretiranje plodova posle berbe ne bi treba da postane sistematično, jer tretmani donose dodatne troškove, gubitak vremena i rizik od fitotoksičnosti plodova. Dakle, trebalo bi dobro proceniti opravdanost tretmana, u zavisnosti od […]

Zaštita hrizantema od bolesti i štetočina

Tokom proizvodnje, hrizanteme napadaju brojni patogeni i štetočine, te je zato važna upotreba zdravog semenskog i sadnog materijala, kao i kvalitetnog supstrata. Takođe je značajna i dezinfekcija i dezinsekcija supstrata u cilju zaštite od bolesti poleganja rasada, odnosno štetnih insekata. Za zaštitu od gljivičnih oboljenja koja izazivaju poleganje, preporučuje se zalivanje supstrata pre setve ili […]

Plamenjača salate

Gljivica Bremia lactucae je jedan je od najrasprostranjenijih patogena zelene salate, a najveće štete izaziva na mladim biljkama u staklenicima i plastenicima, ali i na usevima u polju. Simptomi se mogu javiti već na veoma mladim biljkama, na kotiledonima gde često dolazi do obilne sporulacije parazita. Ovakve biljke obavezno ubrzo uginjavaju. Na listovima kod starijih […]

Mikotoksini u voćarstvu

Najčešći uzročnici truljenja i propadanja plodova voćaka su gljive iz rodova Penicilium, Aspergillus, Altermarin i dr. Ove gljive, kao produkt metabolizma, proizvode mikotosksine koji se nalaze na površini i u unutrašnjosti zahvaćenog ploda. Mikotoksini su otrovi, bez mirisa i ukusa koji uneti u organizam sa voćem i povrćem predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i životinja. […]

Pojava rezistentnosti na fungicide

Rezistentnost na fungicide je pojava postepenog (sporijeg ili bržeg) snižavanja delotvornosti nekog fungicida na određenu gljivičnu vrstu. Ona se u proizvodnji uočava kad dejstvo fungicida postaje nezadovoljavajuće pri primeni preporučene doze. Na osnovu saznanja o rezistentnosti i činjenicama koji utiču na njen razvoj moguće je razvijati takozvanu antirezistentnu strategiju koja može značajno smanjiti ili čak […]

Zaštita kruške i jabuke od glodara

Poljski miševi, voluharice i zečevi nanose značajna oštećenja mladim stablima kruške i jabuke. Ta oštećenja su češća pri gajenju na vegetativnim podlogama. Zečevi ljušte koru debla i tanjih grana, dok ostali glodari oštećuju korenov vrat i koren, odnosno, skidaju koru oko korenovog vrata i grizu tanje žile i žilice korena, što dovodi do potpunog odumiranja […]

Prikaži sve objave