Zaštita bilja

Suzbijanje izazivača bakteriozne plamenjače tokom mirovanja vegetacije

Suzbijanje bakterije Erwinia amylovora, prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća, prvenstveno se bazira na nepesticidnim merama iz razloga nedostatka dovoljno efikasnih baktericida. Najznačajnije su mehaničke mere – uklanjanje obolelih delova biljke, koje je potrebno sprovoditi kako u vegetaciji, tako i u periodu mirovanja. Erwinia amylovora se tokom mirovanja vegetacije održava u rak-ranama, koje se uočavaju na […]

Kontrola štetočina u voćnjacima i vinogradima tokom zime

Iznenadne štete ili nepotrebna tretiranja mogu se sprečiti samo punim poznavanjem stanja u voćnjaku ili vinogradu jer je na osnovu rezultata pregleda moguća signalizacija o potrebi suzbijanja pojedinih štetočina zimskim ili kasnim zimskim prskanjem. Na taj način će utrošak sredstava za zaštitu biti racionalniji i može se sprovesti usmerena zaštita kao prvi korak ka integralnoj […]

Dezinfekcija opalog lišća u voćnjacima

Infekcije na voćnim zasadima mogu se sprečiti primenim fungicida u određenim vremenskim intervalima tokom cele vegetacione sezone. Cilj tretmana je da se obezbedi stalno prisustvo fungicida koji onemogućava spore dospele na list ili plod, da ostvare infekciju. Kritičan period suzbijanja je početak vegetacuje, počevši od fenofaze pucanja pupoljaka, pa do precvetavanja. Ukoliko se zaraza spreči […]

Kadificama protiv nematoda

Prilikom podizanja voćnjaka na zemljištu gde je predhodno iskrčen stari zasad, ozbiljan problem predstavljaju ostaci korenovog sistema u zemljištu. U njemu se umnožavaju nematode koje razlažu korenove ostatke. Stručnjaci preporučuju da se sačeka da nematode razlože ostatak korena, potom da izumru, pa da se tek potom pristupi podizanju novog zasada. U tom slučaju nematode ne […]

Kako pomoći voćkama u prevazilaženju stresa?

Svako živo biće, pa i biljke koje gajimo, najbolje se osećaju u optimalnim uslovima, jer, kad su biljke ’srećne i zadovoljne’ daju nam plodove od kojih živimo. Svako odstupanje od optimuma za biljku predstavlja manji ili veći stres sa kojim ona mora da se izbori. Biljke doživljavaju stres kad se gaje u neadekvatnim uslovima (zemljište, […]

Bakterijski rak koštičavog voća

Bakterijski rak koštičavog voća je bolesti koja nije svuda raširena, ali se može javiti kao jaka zaraza, posebno na višnjama i trešnjama, kao i na drugim vrstama koštičavog voća (breskvama, kajsijama i šljivama). Uzročnik je bakterija Pseudomonas syringae pv. mors-prunorum. Važno je znati da su simptomi bakterijske paleži različiti leti i zimi. Zimi se na […]

Alternativna jesenja zaštita voćaka

Cilj jesenjeg tretmana voćaka je da se smanji infekcioni potencijal patogena za narednu vegetacionu sezonu, a samim tim i smanje pesticidni tretmani u sledećoj godini. Razmatrajući neefikasnost, štetnost i ekonomski trošak jesenjeg tretmana voćaka samo bakrom, preporučuje se alternativno rešenje u vidu tretmana lišća na drvetu kao i opalog lišća 5% rastvorom uree sa dodatkom […]

Crna trulež kupusa

Crnu trulež izaziva bakterija Xanthomonas campestris pv campestris, koja može da dovede do značajnih šteta na kupusu. Osim kupusa, koga parazit najčešće napada, kao domaćini ove bakterije do sada su zabeležene mnoge vrste roda Brassica, kao i neke iz rodova Matthiola i Raphanus. Pored već pomenutog kupusa, često se sreće na kelerabi i karfiolu. Prvi […]

Kako napraviti bordovsku čorbu

Jedan od načina zaštite voćnih zasada u jesenjem periodu je tretiranje bordovskom čorbom. Oni koji zaštitu blagovremeno obave, imaće zdravije zasade u sledećoj vegetaciji. Neophodno je napraviti bordovsku čorbu po tačnoj recepturi kako bi izbegli moguće fitotoksično dejstvo na biljke. Za 100 litara 1% bordovske čorbe potrebno je: – 1 kg (za 2% – 2 […]

Zaštita kruške i jabuke od glodara

Poljski miševi, voluharice i zečevi nanose značajna oštećenja mladim stablima kruške i jabuke. Ta oštećenja su češća pri gajenju na vegetativnim podlogama. Zečevi ljušte koru debla i tanjih grana, dok ostali glodari oštećuju korenov vrat i koren, odnosno, skidaju koru oko korenovog vrata i grizu tanje žile i žilice korena, što dovodi do potpunog odumiranja […]

Prikaži sve objave