Zaštita bilja

Malinin korebus

Malinin korebus (Coraebus rubi) je štetni insekt koji napada maline, kupine i ruže, kao i mnoge druge biljne vrste, na kojima pravi karakteristična zadebljanja na stabljikama. Odrastao malinin korebus dužine je od 8 do 11 mm i crne je boje sa ljubičastim prelivima, dok na krilima može da ima karakteristične sive šare. Larve ovog insekta […]

Šljivina štitasta vaš

Šljivina štitasta vaš (Parthenolecanium corni, odnosno Lecanium corni) predstavlja značajnu štetočinu iako ima jednu generaciju godišnje. Vaš se hrani najčešće koštičavim voćem (šljiva, breskva i kajsija), ali je šteočina polifagna pa se pronalazi i na malini, leski, orahu, ali i drugim drvenastim biljkama. Prezimljava na granama i stablu kao larva drugog stadijuma. Larve se najčešće […]

Tretiranje voćaka sumporom i krečom umesto bakrom

Tretman sumporom i krečom za cilj ima smanjenje infekcionog potencijala patogena i nekih štetočina u voćnim zasadima na početku nove vegetacione sezone. S druge strane, tretman bakrom se pokazao problematičnim iz razloga višedecenijske primene i kontaminacije zemljišta ovim metalom, kao i same efikasnosti usled relativno lakog spiranja bakra kišom posle primene. Takođe, bakar ne poseduje […]

Savijač pupoljka na jabuci

Savijač pupoljka, ili ružin savijač, (Archips rosana) je vrsta moljca čije gusenice pričinjavaju štete na jabuci (ali i na malini i gajenim sortama ruža, hrastu…), a njegova karakteristika jeste da plod zbog njega postaje deformisan i postepeno truli. A. rosana se javlja već na samom početku vegetacije, pa je potrebno reagovati blagovremeno. Ime je dobio […]

Veliki voćni potkornjak

Veliki voćni potkornjak (Scolytus mali) je štetni insekt čije larve nanose štete u voćnjacima, ali i u šumama. Prema nekim klasifikacijama spada u sekundarne štetočine, a pojava velikog voćnog potkornjaka se može očekivati u zasadima koji se slabo neguju. Tek ukoliko dođe do intenzivnog razmnožavanja, usled povoljnih uslova, dešava se da ženke jaja polažu i […]

Dudova štitasta vaš

Dudova štitasta vaš (Pseudaulacaspis pentagona) je polifagna vrsta koja naseljava dud, breskvu, badem, šljivu i mnoge druge voćne vrste. Pored voća, njeno prisustvo je registrovano i na jorgovanu. Kod ove vrste izražen je polni dimorfizam. Ženka je kruškolikog oblika žutonarandžaste boje. Štit ženke je okrugao, veličine oko 2 mm bele ili beložute boje, na vrhu […]

Braon mramorasta stenica

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) je relativno nova vrsta stenica prisutna u Srbiji. U pitanju je invazivna vrsta stenica koja predstavlja opasnost za veliki broj gajenih biljaka. Poreklom je iz Azije (Japan, Koreja, Kina), a u Evropi je prvi put zabeležena 2004. godine. U Srbiji je prvi put uočena 2015. godine na graničnom prelazu Vatin […]

Erwinia amylovora i kako je suzbiti

U cilju uspešnog suzbijanja bakterije kao što je Erwinia amylovora potrebno je preduzeti niz odgovarajućih mera: administrativne mere, agrotehničke mere, gajenje otpornih sorti, mehaničke mere, hemijske mere, biološke mere, integrisane mere zaštite. Administrativne mere zaštite – Radi sprečavanja dospeća E. amylovora u rejone i zemlje gde do sada ovaj patogen nije registrovan, svaka država uvoznica […]

Neinfektivne bolesti kod krompira

Kod krompira se ponekad javljaju određena oštećenja i deformacije neinfektivnog porekla, kao posledica delovanja stresnih faktora izazvanih nepovoljnim delovanjem agroekoloških i klimatskih faktora. Sekundarne krtole – Do ove pojave dolazi usled sadnje semena u hladna zemljišta ili prilikom dužeg skladištenja na visokim temperaturama. Tada dolazi do pojave prelivanja sadržaja glavne krtole u više manjih krtolica. […]

Eriofidna grinja lista maline

Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracillis) je u poslednjih nekoliko godina sve veći problem u proizvodnji maline. Ova štetočina pripada grupi eriofidnih grinja, telo im je crvolikog oblika i veoma sitnih dimenzija. Dužina tela odraslih jedinki se kreće od 115 do 130 mikrona. Prezimljavaju odrasle ženke u kolonijama u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića. Sa […]

Prikaži sve objave