Zaštita bilja

Startno prolećno prskanje voćaka

Prvo – startno prolećno prskanje voća, obavlja se najčešće krajem februara do početka marta, i to nekim od preparata koji predstavljaju gotovu kombinaciju bakra i mineralnih ulja. Bakarna komponenta deluje kao fungicid, nespecifičnog delovanja, zbog čega je efikasan u borbi protiv širokog spektra patogenih gljiva. Uljna komponenta predstavlja insekticid, namenjen suzbijanju prezimljujućih jaja insekata. Tretman […]

Četiri najčešće bolesti strnih žita i mere borbe

Poslednjih nekoliko godina, meteorološki uslovi idealni su za razvoj bolesti koje napadaju strna žita. Zbog toga je zaštita ovih useva u pravo vreme od izuzetne važnosti za sve ratare koji žele da se u vreme žetve pohvale dobrim rodom. Četiri bolesti, tačnije, patogena posebno su značajni za strna žita. 1. Siva pegavost (septorioza) lišća pšenice […]

Tripsi u zaštićenom prostoru

Tripsi spadaju u polifagne štetočine, hrane se na brojnim gajenim i korovskim biljkama, a najveće štete pričinjavaju na povrću i cveću u zatvorenom prostoru. Od povrća najviše napadaju luk, praziluk, paradajz, kupus, krastavac, slatu, tikvice i drugo povrće. U cvećarstvu, takođe, napadaju veliki broj biljnih vrsta: kane, muškatle, gladiole, karanfile… Tripsi su sitni insekti, veličine […]

Rak maline

Oboljenje pod nazivom rak maline izazivaju dve vrste bakterija – Agrobacterium tumefaciens (Rhizobium radiobacter, Agrobacterium radiobacter) i Agrobacterium rubi, a manifestuje se u obrazovanju zadebljanja – guka na podzemnim i nadzemniim delovima maline. Rak korena pričinjava mnogo veće štete malini od raka izdanaka. Osim maline, ove bakterije napadaju i ostale voćne vrste, vinovu lozu i […]

Gorka trulež jabuke

Gorka trulež je oboljenje koje izaziva gljivica Glomerella cingulata i prisutno je praktično u svim regionima gde se jabuka komercijalno gaji. U poređenju sa druga dva oboljenja ploda jabuke tipa truleži (bela trulež i crna trulež), gorka trulež je potencijalno destruktivnija. Prouzrokovač gorke truleži, Glomerella cingulata (sinonimi: Colletotrichum gloeosporioides i Glomerella rufomaculans-vaccinii), može da izazove […]

Bolesti korena, prizemnog dela stabla i uvenuće cveća u zatvorenom prostoru

Prouzrokovači bolesti korena, prizemnog dela stabla i uvenuće cveća izazivaju fitipatogene gljive iz rodova Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium, Verticillium. Simptomi koje prouzrokuju ove gljivice su različiti, zavisno od fenofaze u kojoj je ostvarena zaraza, mesta infekcije, odnosno biljnog organa, i spoljašnjih uslova. Rasad i mlade biljke mogu biti zaražene u predelu korenovog vrata, koji nekrotira […]

Zimski pregled voćaka na prisustvo štetočina

Zimski pregled voćaka je veoma značajna mera, jer se na taj način može ustanoviti prisustvo i brojnost prezimlјujućih formi štetočina. Na osnovu tih rezultata moguće je predvideti njihovu pojavu u toku vegetacije. U isto vreme, to je signal da se pravovremeno reaguje (prvim zimskim prskanjem) i tako izbegnu moguće štete. Na taj način se štetočine […]

Beli drvotočac

Beli drvotočac (Zeuzera pyrina) može da izazove ozbiljne štete na drvenastim biljkama (uključujući i voćarske kulture), a ozbiljnost napada ove štetočine varira sa starošću zasada. U slučaju mladih stabala dovoljna je jedna gusenica da strada celo stablo. Trogodišnja stabla mogu izgubiti deo strukture, pa tako napadnuta postaju ekstremno osetljiva na vetar. Stara stabla mogu da […]

Fusarium oxysporum – veliki problem u povrtarskoj proizvodnji

Fusarium oxysporum spada u zemljištne parazite i najznačaniji je iz roda Fusarium. Velike štete pričinjava na paprici, paradajzu, krompiru, lubenici, duvanu, dinji, grašku, luku i to u periodu plodonošenja. Nema povrtara sa proizvodnjom na otvorenom ili u zatvorenom prostoru koji nije imao problema sa ovom fitopatogenom gljivom. Simptomi Na starijem lišću dolazi do prosvetljenosti nerava, […]

Hrčak – noćna mora ratara

Cricetus cricetus, kako glasi latinsko ime za hrčka, hrani se semenom, a tokom proleće i leta koristi i vegetativne delove biljaka, pa u poljoprivredi, posebno u ratarskoj proizvodnji, predstavlja značajnu štetočinu. Naročito oštećuje kukuruz, šećernu repu, suncokret, strna žita, soju, lucerku i druge biljne vrste. Posebno značajne štete nastaju u početnom periodu razvoja useva. Usled […]

Prikaži sve objave