Zaštita bilja

Pamukova sovica

Helicoverpa armigera je polifagna štetočina koja pojedinih godina može da nanese znatne štete. Na razvoj i masovno razmnožavanje pamukove sovice povoljno utiču više temperature i padavine s proleća i visoke temperature tokom letnjih meseci. Tipična je suptropska vrsta, a u naše krajeve leptiri doleću sa područja Mediterana koji se kod nas dalje razmnožavaju i priključuju […]

Crna pegavost ruže

Crna pegavost predstavlja najznačajniju bolest ruže, a izaziva je gljivica Diplocarpon rosae, koja prezimljava u opalom lišću i na zaraženim granama. U proleće, u uslovima povećane vlažnosti, gljiva nastavlja razvoj. Krajem proleća, početkom leta, na gornjoj strani lista mogu se uočiti tamno mrke nepravilne pege koje su u početku veličine nekoliko milimetara, da bi u […]

Zaštita cveća u platenicima i staklenicima

Najvažniji preduslov uspešne proizvodnje cveća u zaštićenom prostoru je obezbeđenost optimalnih uslova za njihov rast i razvoj. Kao opšte agrotehničke mere zaštite u zaštićenom prostoru mogu se izdvojiti: – održavanje visokog nivoa higijene objekta, alata, pribora i kontejnera koji se ponovo koriste – redovno uklanjanje svih korovskih biljaka iz objekata i oko objekata – upotreba […]

Antraknoza lubenica i dinja

Antraknoza, koju izaziva patogena gljivica Colletotrichum orbiculare (Colletotrichum lagenarium), redovno se javlja na lubenicama i dinjama i nanosi manje ili veće štete u zavisnosti od vremenskih uslova. C. orbiculare takođe napada i druge vrste, poput krastavca ili bundeve. Bolest se ispoljava na svim nadzemnim delovima biljke – lišću, stablu i plodovima. Na lišću se stvaraju […]

Botrytis cinerea na malini

Gljivica Botrytis cinerea izaziva najčešće i najopasnije oboljenje maline – sivu plesan i trulež plodova. Prvi znaci prisustva patogena u malinjaku mogu se otkriti već krajem zime, kad se na zaraženim izdancima može zapaziti prisustvo sklerocija, koje u proleće klijaju u mnoštvo konidija. Zaraza obično počinje na cvetovima koji se suše ili na sasušenim kruničnim […]

Krvava vaš

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum) je štetočina koja u našim uslovima uglavnom napada jabuku, a sa zabranom upotrebe organofosfornih insekticida ova štetočina dobija sve veći značaj. Kolonije krvave vaši prekrivene su belom gustom voštanom prevlakom ispod koje se nalaze sivo-crne vaši. Ukoliko se vaši zgnječe one ispuštsju crvenu tečnost po kojoj je ova štetočina dobila ime. […]

Šimširov moljac

Šimširov moljac (Cydalima perspectalis) je leptir iz familije Crambidae koji najčešće napada šimšir i pravi velike štete na ovoj ukrasnoj biljci. Vrsta je poreklom iz Azije, a u Evropi je prvi put zabeležena 2006. godine. Od tada se vrlo brzo proširila po celoj Evropi, uključujući i našu zemlju. Larve ove invazivne vrste leptira sposobne da […]

Monilinia fructicola – mrka ili smeđa trulež plodova

Monilinia fructicola je fitopatogena gljiva koja prouzrokuje veoma ozbiljne štete na koštičavim vrstama voćaka, kako tokom vegetacije, tako i za vreme perioda transporta, skladištenja i prodaje. Bolest koju prouzrokuje na koštičavom voću naziva se mrka ili smeđa trulež. Osim Monilinie fructicole značajne ekonomske gubitke u proizvodnji koštičavog i jabučastog voća mogu prouzrokovati i druge vrste […]

Kalifornijski trips – štetočina cveća i povrća

Kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis) je polifagna štetočina i može se naći na preko 250 biljnih vrsta, a posebno veliku opasnost predstavlja za cveće i povrće u zaštićenom prostoru. Kalifornijski trips pripada redu Thysanoptera i poreklom je iz Severne Amerike. Kod nas je otkriven u staklenicima početkom devedesetih godina prošlog veka. U zaštićenom prostoru, od povrća, […]

Metcalfa pruinosa – štetočina u parkovima, šumama i voćnjacima

Cikada Metcalfa pruinosa je izuzetno polifagna štetočina koja napada brojne ukrasne i drvenaste biljke u parkovima i šumama (bagrem, tuja, lipa, topola, divlji kesten, breza), ali i poljoprivredne kulture kao što su jagoda, vinova loza, malina, kupina. Kod napadnutih biljaka karakteristično je prisustvo bele prevlake. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jajeta koje […]

Prikaži sve objave