Vlada Srbije naložila mere protiv stradanja divljih ptica

Vlada Republike Srbije u aprilu ove godine naložila je nadležnim ministarstvima preduzimanje mera za iskorenjivanje stradanja divljih ptica. Kako predstojećeg vikenda počinje lovna sezona na...

Uspešno spasavanje ćukova iz Futoškog parka

Pre petnaestak dana u Futoškom parku, čiju strukturu čini više od 130 varijeteta i formi drveća, žbunova i drugih bilјaka, mladi ćukovi (Otus scops)...

Novi kontejneri i kante za 34 grada i opštine

Ministarstvo zaštite životne sredine obezbedilo je novu opremu za sakupljanje i reciklažu otpada, u vidu kontejnera i kanti, koji će biti dodeljeni javno-komunalnim preduzećima...

Nova strategija EU predviđa sadnju tri milijarde stabala

Nova Strategija za šume Evropske unije sadrži plan aktivnosti za sadnju 3 milijarde stabala do 2030. godine, čime će se postići da broj novih...

Prijava divljih deponija putem mobilnih telefona

Jedan od najvećih problema naše zemlje u borbi za zdraviju životnu sredinu predstavlja veliki broj divljih deponija. Sem ministarstva za zaštitu životne sredine i pokrajinskog...