UNDP pomaže obnovu šumskih ekosistema i ozelenjavanje u Srbiji

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji saopštio je da podržava sprovođenje inovativnih ideja koje će doprineti povećanju površina pod šumskom vegetacijom i...

U julu počinju Goranski eko kampovi

Pokret gorana Novog Sada i ove godine organizuje seriju Goranskih eko kampova. Planirano je da tokom jula budu održana tri Goranska eko kampa: •      Drugoljub, od...

U prethodnih nekoliko godina u Kikindi zasađeno 100.000 stabala

Gradonačelnik Kikinde, Nikola Lukač i predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, obišli su školsku šumu u Nakovu, zasađenu prošle godine,...

Do 2060. plastični otpad će se gotovo utrostručiti

Količina plastičnog otpada u svetu je na putu da se gotovo utrostruči do 2060. godine, od čega će polovina završiti na deponijama, a manje...

Rekultivacija zemljišta smanjuje raznošenje čestica sa jalovišta rudnika

Rekultivacija devastiranih rudarskih površina je efikasna mera za smanjenje zagađenja vazduha, vode i zemljišta i sigurno će smanjiti raznošenje sitnih čestioca prašine iz jalovišta...