Vazdušni režim zemljišta

Pod vazdušnim režimom zemljišta podrazumeva se njegova sposobnost da reguliše stanje gasovite faze u odnosu na potrebe i zahteve kulturnih biljaka. Vazdušni režim kao pojam...

Kompost od treseta

Treset ima veliku snagu vezivanja vode i hraniva. Unet u zemljište popravlja vodni režim i sorpcione osobine, što je posebno značajno na lakim peskušama. Spremanje...

Pristupačnost fosfora iz đubriva

Fosfor (P) je prirodni element u svim zemljištima, ali ne uvek u obliku koji omogućava biljkama da ga koriste. Znaci nedostatka fosfora uključuju zaostajanje u...

Antagonističko ponašanje hranljivih elemenata u zemljištu

Neka zemljišta imaju jaku mogućnost vezivanja hranljivih elemenata, a neka vrlo slabu. Veća je u težim, glinovitim zemljištima. U teškim glinovitim zemljištima može doći do...

Organska materija u zemljistu

Organska materija predstavlja rezervoar hraniva, koja procesom mineralizacije postepeno prelaze u lakopristupačne oblike za ishranu biljaka. Iz nepristupačnog oblika za biljke, hraniva se oslobađaju...