Ciljevi agrohemijske analize obradivog poljoprivrednog zemljišta

Najveće nacionalno blago jedne države i društva je zemljište. Zbog toga, a i zbog brige prema budućim generacijama, neophodna je stalna briga o zemljištu...

Uticaj kiselog zemljišta na biljke

Biljke imaju različite potrebe u pogledu vrednosti pH zemljišta, koja može da ima snažan uticaj na njihov rast, razviće i plodonošenje. Većina biljaka se prilagodila...

Novi materijali za kalcifikaciju zemljišta

Pojam kalcifikacije podrazumeva dodavanje krečnog materijala u zemljište, a njen osnovni cilj je da se ublaži ili eliminiše kiselost tla, kao i da se...

Rasturač stajnjaka

Rasturač stajnjaka je jednoosovinska prikolica na kojoj je postavljen uređaj za rasturanje. Dakle, on služi za prevoz i ravnomerno rasturanje stajnjaka. Osnovni delovi rasturača stajnjaka...

Sistemska kontrola plodnosti zemljišta

Uspešna biljna proizvodnja nije moguća bez uvođenja savremenih pristupa i naučno-stručnih metoda u planiranju i postizanju visokih i stabilnih prinosa. Jedan od veoma značajnih poduhvata...