Korovi kao indikatori stanja zemljišta i plodnosti

Prisutnost određene vrste biljkaka, uključujući i korove, okvirno može dati informaciju o stanju tla – na primer, da li je kiselo ili lužnato, zbijeno...

Sabijanje zemljišta na obradivim površinama

Sabijanje zemljišta na obradivom poljoprivrednom zemljištu uglavnom se javlja usled mnogobrojnih prohoda tokom izvođenja agrotehničkih mera. Za realizaciju proizvodnje ratarskih useva na parceli se napravi...

Odmaranje zemljišta

Posvećeni zemljoradnik lako može da uoči kada je njegovo zemljište postalo umorno. U krajnjoj liniji, to se ogleda u smanjenju prinosa, čestim bolestima biljaka...

Priprema traktora za prolećnu sezonu

Održavanje traktora pre početka rada, odnosno puštanja u rad posle zimskog perioda mirovanja nije komplikovan process ukoliko je kvalitetno urađena priprema pre zime. U tom...

Teški metali u zemljištu i njihov uticaj na biljni svet

Dugo se ni na koji način nismo obazirali na uticaj koji materije koje proizvodimo imaju na ekosisteme, ali danas je jasno da sa takvim...