Sistem organske proizvodnje

Da bi se neko bavio organskom proizvodnjom, potrebno je da u zavisnosti od uslova domaćinstva, svako napravi planski pristup i razvije integrisani sistem zasnovan...

Organska proizvodnja jagodastog voća

Za organsku proizvodnju jagodastog voća sve je veće intresovanje u svetu i Srbiji, i to ne samo u oblasti nauke i struke, već i...

Plodored u organskoj proizvodnji

Plodnost zemljišta je veoma važan činilac kako u konvencionalnoj tako i u organskoj proizvodnji. Neprekidnim uzgajanjem biljaka na određenoj površini u velikoj meri se...

Organska proizvodnja u zaštićenom prostoru

Organsku proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru karakterišu mnogobrojne sličnosti sa konvencionalnom, ali i neke specifičnosti koje su vezane za standarde organske poljoprivrede, koji moraju...

Preduslovi za gajenje organske višnje

Poslednjih nekoliko godina organska proizvodnja višnje beleži porast i to pre sve zbog gajenja domaćeg ekotipa - oblačinske višnje (koja je veoma povoljna za...