Proizvodnja organskog mleka

Organska proizvodnja mleka na globalnom nivou značajno je porasla u zadnjih pet godina, a vodeću poziciju u Evropi, kada je u pitanju ova vrsta...

Proizvodnja sadnog materijala lekovitog bilja u organskoj poljoprivredi

Veći broj lekovitih i aromatičnih kultura zasniva se putem proizvodnje rasada . Proizvodnju sadnog materijala za podizanje plantaže organskog lekovitog bilja mogu organizovati i...

Bioinsekticid od paprike – teška artiljerija u borbi protiv štetočina

Bioinsekticid od paprike, odnosno 'home made suzavac', već dugo ima svoje mesto u zaštiti bilja. U pitanju je veoma agresivno sredstvo, koje peče sluzokožu,...

Biološke mere suzbijanja korova u organskoj proizvodnji

Biološke mere suzbijanja korova u organskoj proizvodnji podrazumevaju primenu prirodnih neprijatelja korova. Prisutnost korova može se smanjiti, na primer, veštačkim inficiranjem korovskih biljaka uzročnicima bolesti...

Kako etarska ulja utiču na prouzrokovače biljnih bolesti

Primena bioloških pesticida u zaštiti bilja, među kojima su etarska ulja, ima mnoštvo prednosti koje proizilaze iz njihove neškodljivosti za okolinu i zdravlje ljudi. Time...