Značaj kupusnjača u održivoj poljoprivredi

Neracionalnim korišćenjem zemljišta, vode, vazduha, biljnog i životinjskog sveta u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, narušava se celokupna ravnoteža. U razvijenim zemljama Evrope poljoprivreda je sve...

Đubrenje biljaka u organskom vinogradarstvu

Hrana za zemljište, a ne za biljke - glavni je princip u organskoj proizvodnji u vezi sa ishranom biljaka. Đubrenje je bazirano na što nižem...

Zaštita koštičavih voćaka u organskoj proizvodnji od Monilinia laxa

Monilinia laxa napada cvetove posle njihovog otvaranja, a infekcija se ostvaruje preko žiga i stubića, ali se javlja i na delovima cveta koji izumiru...

Zasnivanju organske proizvodnje – korak po korak

Procedura sertifikacije organske proizvodnje započinje se izborom sertifikacione kuće, kojoj se podnosi prijava za uključivanje u organsku proizvodnju. Na osnovu te prijave, sertifikaciona kuća...

Prednost i nedostaci organskog gajenja maline

Organski proizvodi su danas u modi i veoma privlačni za veliki deo populacije stanovništva, uglavnom u razvijenim zemljama. Značaj organske proizvodnje je vrlo bitan...