Šta vam je sve potrebno za uspešan uzgoj soma

Som je riba koja brzo raste, ima odličnu konverziju hrane u meso, i za kojom uvek vlada potražnja na tržištu. Zato je njegov uzgoj...

Određivanje pola kod živine

U savremenom živinarstvu postoji potreba da se živina već u prvim danima života odvoji po polu, jer se u većini slučajeva muška i ženska...

Zalučenje jagnjadi

Porast i razviće jagnjadi zavisi od pravilne ishrane i nege naročito prvih šest meseci starosti. Jagnjad se posle rođenja drže u odvojenim boksevima zajedno sa...

Nega i higijena papaka kod krava

Mlečno grlo ima najveću proizvodnju mleka ako je zdravo. Kod krava je posebno važno zdravstveno stanje nogu, naročito papaka, jer hromost mlečnih krava, pored...

Problemi u reprodukciji goveda

Jedan od najvećih problema u stočarstvu u našoj zemlji je sterilitet krava. Sama činjenica da ako godišnje krava ne iznese zdrav plod, odnosno ne...