Buša – autohtono srpsko goveče

Intenzivna proizvodnja i gajenje visokoproduktivnih rasa krava odavno je sa našeg područja potisnula bušu – autohtono balkansko goveče. Oko 200 priplodnih grla gaji se na...

Ishrana koza u zimskom periodu

Savremena selekcija koza omogućila je, uz bolju genetiku, način držanja i ishrane, i povećanu produktivnost (raniji pripust i jarenje, dobijanje više jaradi, veće porodne...

Formiranje matičnih zapata koza

Osnovni problem u radu na unapređenju kozarstva kod nas je nedostatak priplodnog materijala. Zato je neophodno formiranje matičnih stada i to od uvezenih rasa...

Nega pasa tokom zimskih mesec

Uvek kad počnu hladni zimski dani, nameće se logično pitanje šta biste mogli da uradite kako bi vaš pas koji trčkara po dvorištu lakše...

Fazan – sitna divljač čija brojnost opada

Fazan (Phasianus colchicus) je veoma rasprostranjena ptica širom sveta iz roda Galliformes i među najpopularnijim je predstavnicima, takozvane, sitne divljači. Poreklo fazana je iz Srednje...