Mlečna groznica

Mlečna groznica krava (pauerperalna pareza ili porođajna hipokalcemija) je akutni poremećaj mineralnog metabolizma. Javlja se sa početkom laktacije koju prati hipokalcemija i hipofosfatemija. Životinje sa...

Visoke letnje temperature i mlečnost kod krava

U vrelim letnjim danima, kad temperatura vazduha prelazi 30 stepeni, jedan od najvećih problema u mlečnom govedarstvu je pad mlečnosti. Stočari bi trebalo da znaju...

Esparzeta – medonosna leguminoza

Onobrychis viciifolia (esparzeta, divlji vučjak) spada u najstarije gajene leguminozne biljke, koja na pojedinim mestima raste i kao divlja. Svrstava se u red prvoklasnih medonoša...

Sunčanica i toplotni udar životinja

Sunčanica i toplotni udar su oboljenja mozga i produžene kičmene moždine izazvane prejakim zagrevanjem tokom leta. Zagrevanje pomenutih organa dovodi do poremećaja u centrima za...

Ishrana steonih junica

Oplođene junice imaju povećanu potrebu za hranom počev od petog meseca bremenitosti, i dostižu maksimum u poslednja dva meseca pred teljenje. Posle petog meseca, usled...