Uticaj spoljašnje temperature na količinu i sastav mleka

Neodgovarajuća relativna vlažnost vazduha i temperatura nepovoljno utiču kako na količinu, tako i na sam sastav mleka. Maksimalni temperaturni uslovi za uspešnu proizvodnju mleka koja...

Sedam fascinantnih činjenica o kravama

Krave su neverovatno inteligentne, pažljive i osećajne životinje, a uprkos tome što mogu preći masu od 700 kilograma, nemaju nikakvih zlonamernih instinkata da povrede...

Značaj unosa vode za proizvodnju mleka

Kravlje mleko sačinjeno je od blizu 90% vode, pa ne čudi što je proizvodnja mleka usko povezana sa unosom vode. Kako bi mogle više da...

Upotreba ovsa u ishrani domaćih životinja

Od ukupne proizvodnje ovsa, oko 60-80% utroši se za ishranu životinja, a manji deo se primenjuje za ishranu ljudi. Glavni nedostatak kultivisane vrste ovsa je...

Uticaj ishrane na količinu i kvalitet kravljeg mleka

Ishrana krava je najvažniji činilac koji utiče na količinu, a potom i na sastav mleka. Pri tome bi trebalo imati u vidu da ishrana...