Nega i higijena papaka kod krava

Mlečno grlo ima najveću proizvodnju mleka ako je zdravo. Kod krava je posebno važno zdravstveno stanje nogu, naročito papaka, jer hromost mlečnih krava, pored...

Problemi u reprodukciji goveda

Jedan od najvećih problema u stočarstvu u našoj zemlji je sterilitet krava. Sama činjenica da ako godišnje krava ne iznese zdrav plod, odnosno ne...

Ishrana krava u periodu između dva teljenja

Proizvodni ciklus je period između dva teljenja kod krava. Bilo bi idealno da je vreme između dva teljenja 12 meseci. Međutim, zbog uticaja različitih...

Mikroklimatski uslovi u staji tokom zimskog perioda

Da bi domaćim životinjama bilo prijatno u zatvorenom prostoru (stajama), moramo im obezbediti povoljne uslove jer je to izuzetno važno u toku zimskog perioda...

Genomska selekcija – nova era u selekciji goveda

Odgajivački programi u govedarstvu, kod mlečnih i kombinovanih rasa, dugi niz godina bili su bazirani uglavnom na povećanju količine mleka. Posle dostizanja povećanja proizvodnje...