Mustang – simbol divljeg zapada

Mustang je tipičan divlji severnoamerički konj, koji vodi poreklo od konja koje su doveli u Ameriku španski konkistadori. Reč mustang dolazi iz španske reči mestengo...

Vitamini u ishrani konja

Vitamini imaju brojne i veoma važne funkcije u organizmu konja. Zbog toga, bez odgovarajuće količine vitamina nema normalnog porasta, reprodukcije, laktacije i fizičke aktivnosti...

Upotreba ovsa u ishrani domaćih životinja

Od ukupne proizvodnje ovsa, oko 60-80% utroši se za ishranu životinja, a manji deo se primenjuje za ishranu ljudi. Glavni nedostatak kultivisane vrste ovsa je...

Trakenski konj – ponos nemačke vojske

Trakenski konj (eng. Trakehner) je toplokrvna rasa konja razvijena u Istočnoj Prusiji, u gradu Trakenenu, po čemu je rasa i dobija ime. Državna ergela osnovana...

Senaža lucerke

Jedan od neophodnih uslova za uspešno siliranje neke sirovine jeste, takozvani, šećerni minimum - minimalna količina lako rastvorljivih ugljenih hidrata (šećera), neophodna za uspešnu...