Mlečnost koza i kvalitet kozijeg mleka

Koze se smatraju mlečnim životinjama upravo zbog toga što je mleko njihov, možemo slobodno reći, glavni proizvod. Postoje bitne razlike među kozama u pogledu...

Lakon – cenjena mlečna rasa ovce

Lakon je francuska mlečna rasa ovaca nastala na bazi ukrštanja domaćih ovaca sa merino rasom, a u kasnijoj fazi stvaranja korišćena je i engleska...

Teksel ovca

Teksel je holandska mesnata rasa ovaca duge vune, koja je ime dobila po ostrvu Teksel u Severnom moru, gde je i nastala ukrštanjem domaće...

Kozije đubrivo

Koziji stajnjak spade u grupu ’toplih’ stajnjaka (kao i ovčiji i konjski), a po svojim osobinama ovo đubrivo važi za najbolje od svih drugih...

Linkoln ovca – mesnata rasa koja daje najviše vune

Linkoln rasa postala je od nekadašnje stare linkoln ovce, koja je oplemenjivana dosta čestim ukrštanjem sa lesterom, čime je naročito povećana tovna sposobnost i...