Zalučenje jagnjadi

Porast i razviće jagnjadi zavisi od pravilne ishrane i nege naročito prvih šest meseci starosti. Jagnjad se posle rođenja drže u odvojenim boksevima zajedno sa...

Neophodna oprema u kozarniku

Svaki kozar veoma dobro zna koliko je kvalitetna i odgovarajuća oprema važna za uzgoj, negu i dobre rezultate u kozarstvu. Oprema u kozarniku podrazumeva...

Mlečno kozartsvo i kozje mleko

Koze se uglavnom smatraju mlečnim životinjama, jer je mleko njihov glavni proizvod, ako ne i jedini. Postoje bitne razlike među kozama u pogledu količine...

Mikroklimatski uslovi u staji tokom zimskog perioda

Da bi domaćim životinjama bilo prijatno u zatvorenom prostoru (stajama), moramo im obezbediti povoljne uslove jer je to izuzetno važno u toku zimskog perioda...

Hranljiva vrednost ovčjeg mesa

Ovčje i jagnjeće meso predstavlja visokokvalitetnu namirnicu. Ono je izvor visokokvalitetnih belančevina, vitamina B kompleksa i nekih mineralnih materija. Ima izuzetne dijetetske osobine, lako...