Kako da znate da li je košnica ostala bez matice

Košnica bez matice je nepoželjna, ali ne i neuobičajena pojava među iskusnim pčelarima. Znaci da je društvo "bezmatak" su u početku veoma diskretni, tako da nije lako...

Kako pčele održavaju letnju temperaturu u košnici tokom zime

Prava zima sa niskim temperaturama je vrlo kritičan period u životu svake pčelinje zajednice. Ako je temperatura ispod osam stepeni nema opštenja pčela sa...

Zimska zaštita pčela

Tokom zimskih meseci pčelinja društva moraju biti dobro zaštićena od niskih temperatura, jakih zimskih vetrova i vlage. Utopljavanje društava vrši se odozgo, da se topao...

Suncokret kao medonosna biljka

Suncokret je naša najvažnija uljarica i jedna od najvažnijih medonosnih biljaka. U Vojvodini je najznačajnija pčelinja paša. Pčelari imaju veliku korist od njega, jer se...

Kukuruz kao izvor polena za pčele

Gajene biljke iz porodice trava veoma su značajne za ratarsku proizvodnju, a neke su važne i za pčelarstvo. U prvom redu tu se misli...