Štetočine na pčelinjaku

Mnogobrojne vrste korisnih ptica, koje uništavaju štetne insekte u šumama, na poljima, u vrtovima, u nekim situacijama napadaju i pčele u letu. Najčešće vrste ptica...

Kandi ili pogača – nužno zlo u ishrani pčela tokom zime

U zavisnosti od lokacije i umešnosti pčelara da pripremi svoja pčelinja društva za zimovanje, količina hrane u košnicama je različita. Oni koji su računali...

Da li je matični mleč zaista eliksir dugovečnosti?

Matični mleč je biološki aktivna supstanca koju proizvode žlezde pčela radilica u svrhu ishrane pčelinjih larvi do trećeg dana starosti, kao i matičnih larvi...

Alijev metod izvođenja matica

Za Alijev metod izvođenja matica potrebna su dva pčelinja društva, kao i kod Milerove metode. Jedno društvo daje materijal za izvođenje, a drugo u...

Virusi smanjuju reproduktivnu sposobnost matice

Reproduktivna sposobnost matice u pčelinjim zajednicima je jedan od bitnih faktorane ne samo opstanka pčelinjih društava, već u mnogome odlučuje o jačini pčelinje zajednice...