Sušenje ribe

Tehnologija konzerviranja ribe dimljenjem sadrži u sebi dva osnovna postupka: salamurenje i sušenje u pušnicama. Time riba gubi znatan deo vode i dehidrira, a...

Uzgoj šarana u veštačkim ribnjacima

Riba zauzima izuzetno značajno mesto u ljudskoj ishrani. Riblje meso je višestruko korisno za organizam, ne samo zato što sadrži nezasićene masti, dragocene u...

Rаzlikovаnje sveže i ribe nepoželjne zа ishrаnu

Riblje meso sаdrži veliku količinu vode, pа je zbog togа krаće vreme održivo, tj. kvаri se brže nego meso toplokrvnih životinjа. Svežа ribа imа kаrаkterističаn,...

Lipljan – ljubitelj voda bogatih kiseonikom

Lipljan (lat. Thymallus thymallus) je slatkovodna riba koja pripada familiji Salmonidae, a poznata je i pod nazivima lipen, lipljen, lipan. Prijaju joj vode bogate...

Bodorka

Bodorka (Rutilus rutilus) spada u grupu bele ribe iz familije šarana (Cyprinidae). U pitanju je isključivo slatkovodna riba i jedan od najčešćih stanovnika naših...