Upotreba ovsa u ishrani domaćih životinja

Od ukupne proizvodnje ovsa, oko 60-80% utroši se za ishranu životinja, a manji deo se primenjuje za ishranu ljudi. Glavni nedostatak kultivisane vrste ovsa je...

Sunčanica i toplotni udar životinja

Sunčanica i toplotni udar su oboljenja mozga i produžene kičmene moždine izazvane prejakim zagrevanjem tokom leta. Zagrevanje pomenutih organa dovodi do poremećaja u centrima za...

Ishrana suprasnih krmača

Osnovna karakteristika ishrane suprasnih krmača je ravnomerna ishrana tokom celog perioda suprasnosti s nešto povećanim obrocima u zadnjoj trećini suprasnosti. Razvoj ploda kod krmača intenzivan...

Pojava anemije kod prasadi

Prasad, posebno belih plemenitih rasa, u prvih sedam dana života udvostručavaju svoju telesnu težinu. U tom periodu, da bi mladi organizam funkcionisao kako treba,...

Postporođajna neuroza krmača

Kod nekih prvopraskinja, ređe višepraskinja, nekoliko dana posle porođaja može se ispoljiti agresivno ponašanje i zloćudnost, naročito prvih 24 časa nakon prašenja. Agresija može biti...