Ishrana suprasnih krmača

Osnovna karakteristika ishrane suprasnih krmača je ravnomerna ishrana tokom celog perioda suprasnosti s nešto povećanim obrocima u zadnjoj trećini suprasnosti. Razvoj ploda kod krmača intenzivan...

Pojava anemije kod prasadi

Prasad, posebno belih plemenitih rasa, u prvih sedam dana života udvostručavaju svoju telesnu težinu. U tom periodu, da bi mladi organizam funkcionisao kako treba,...

Postporođajna neuroza krmača

Kod nekih prvopraskinja, ređe višepraskinja, nekoliko dana posle porođaja može se ispoljiti agresivno ponašanje i zloćudnost, naročito prvih 24 časa nakon prašenja. Agresija može biti...

Berkšir – rasa svinja čiji je opstanak ugrožen

Berkšir je veoma retka rasa svinja koja vodi poreklo iz istoimene engleske grofovije. Smatra se da je ovo najstarija britanska rasa svinja, čiji je opstanak...

Sunčanica i toplotni udar životinja

Sunčanica i toplotni udar su oboljenja mozga i produžene kičmene moždine izazvane prejakim zagrevanjem tokom leta. Zagrevanje pomenutih organa dovodi do poremećaja u centrima za...