Proteini u hranivima za živinu

Biološke specifičnosti živine u mnogome utiču na proteinske potrebe ovih gajenih životinja. U nizu specifičnih činioca, najvažniji uticaj imaju vrste i hibridi, a potom...

Arizonoza ćurića

Arizonoza predstavlja akutno ili hronično oboljenje prvenstveno ćurića, ređe pilića i odraslih jedinki, koje je ranije bilo poznato pod imenom Paracolon infection. Uzročnik oboljenja je...

Preventivne mere za sprečavanje kljucanja perja kod koka nosilja

Kokoške se u toku života kljucaju i oštećuju perje drugim jedinkama iz različitih razloga. Gubitak perja i telesnog pokrivača su štetni, naročito za nosilje. Na...

Uticaj visokih temperatura na živinu

Velika vrućina i visoke temperature u objektima, naročito na savremenim farmama gde je mnogo jedinki smešteno na malom prostoru, nepovoljno utiču na proizvodnju jaja...

Deficit vitamina A kod živine

Značaj vitamina A u ishrani živine je višestruk. Vitamin A utiče pozitivno na rast, nosivost, oplođenost jaja, a neophodan je i za dobro zdravlje...