Najznačajnija energetska hraniva za ishranu živine

Za ishranu živine koriste se različita hraniva, koja bi trebalo da sadrže nizak nivo sirovih vlakana, proteine, lipide i skrob. Hraniva za živinu se dele...

Ayam cemani – luksuzna „lambordžini“ živina

Ayam cemani (Ajam džmani) je neobična, ali izuzetno upečatljiva rasa živine koja zbog svog markantnog izgleda, ali i paprene cene nosi šaljiv naziv -...

Određivanje pola kod živine

U savremenom živinarstvu postoji potreba da se živina već u prvim danima života odvoji po polu, jer se u većini slučajeva muška i ženska...

Tov gusaka radi proizvodnje masne jetre

Tov gusaka radi proizvodnje masne jetre je specifičan vid tova koji zahteva posebnu tehnologiju pripreme gusaka za kljukanje. Pre svega, za ovaj tov neophodno...

Higijena smeštaja i držanja mladih pilića

Savremeni objekti za uzgoj pilića su uglavnom tipa hale (odgajalište), sa dobro rešenim sistemom grejenja i ventilacije. Kao najoptimalnija naseljenost pilića u objektima za...