Mikroklimatski uslovi u živinarnicima

Objekti za smeštaj živine moraju biti građeni namenski za vrste i kategorije životinja koje će u njima živeti pod stalnim stručnim nadzorom. Moraju da zadovoljavaju...

Upotreba ovsa u ishrani domaćih životinja

Od ukupne proizvodnje ovsa, oko 60-80% utroši se za ishranu životinja, a manji deo se primenjuje za ishranu ljudi. Glavni nedostatak kultivisane vrste ovsa je...

Preventivne mere za sprečavanje kljucanja perja kod koka nosilja

Kokoške se u toku života kljucaju i oštećuju perje drugim jedinkama iz različitih razloga. Gubitak perja i telesnog pokrivača su štetni, naročito za nosilje. Na...

Zašto je aflatoksin opasan?

Pre nekoliko godina javnost Srbije bila je uzdrmana zbog prisustva aflatoksina u mlečnim proizvodima. Termin je mnogima ulivao strah u kosti, a strepeli smo...

Uticaj visokih temperatura na živinu

Velika vrućina i visoke temperature u objektima, naročito na savremenim farmama gde je mnogo jedinki smešteno na malom prostoru, nepovoljno utiču na proizvodnju jaja...