Kaberne sovinjon

Sorta kaberne sovinjon vodi poreklo iz Francuske i predpostavlja se da je nastala u XVIII veku u jugozapadnoj Francuskoj spontanim ukrštanjem sorti kaberne fran...

Određivanje optimalnog vremena berbe dunje

Plodovi dunje beru se tokom septembra pa sve do kraja oktobra, a vreme berbe presudno utiče na kvalitet i tehnološka svojstva plodova ove voćke. Kako...

Suzbijanje korova na strništu

Posle žetve strnih žita jedna od mera koju je potrebno uraditi je uništavanje korova. Ova mere je veoma važna, jer se na taj način...

Berba grožđa

Berba grožđa zauzima važno mesto u tehnologiji vina, iako ne spada u samu tehnologiju, ona neposredno prethodi. To je prvi čin vinifikacije, a poslednji...

Lepotica zvana koprivica

Koprivica (Coleus x hybrid) je grmolika biljka vrlo dekorativnih šarenih listova koja, u zavisnosti od sorte, može da postigne visinu od 30 do 100...