Primena tečnih đubriva u vinogradarstvu

Kod nas se još i danas zemljište u vinogradima đubri samo đubrivima u čvrstom stanju, a đubriva u tečnom stanju ponegde se dodaju samo...

Proizvodnja rasada kasnog kupusa

Od 25. maja do 25. juna obično je vreme za setvu rasada kasnog kupusa. Tada biljke za rasađivanje dospevaju u prvoj ili češće tokom...

Adaptacija voćarske proizvodnje na novonastale klimatske promene

Planetarne klimatske promene koje su zahvatile ceo svet odrazile su se i na Evropu, a naročito Balkan i drastično promenile tok vremenskih prilika. Ovo...

Organska proizvodnja jagode

Organska proizvodnja jagode podrazumeva da se ona, u odnosu na konvencionalnu proizvodnju, potpuno oslobodi od korišćenja sintetičkih đubriva i pesticida, i da sve supstance...

Šta je maksimalna dozvoljena količina ostataka pesticida na biljkama?

Toksična svojstva pesticida primorala su mnoge zemlje da propišu najveće količine dozvoljene u namirnicama za upotrebu. Ove najveće količine, takozvane tolerantne granice, izražavaju se...