ZP hibridi uvek spremno dočekuju setvu

Institut za kukuruz „Zemun Polje“ je vodeća naučno-istraživačka ustanova iz oblasti stvaranja hibrida kukuruza visokog genetičkog potencijala rodnosti. Uspešan kontinuiran rad traje više od 75...

Zaštita pčela tokom cvetanja

Sa početkom cvetanja voćarskih i ratarskih kultura počinje da raste i strah da li će pčele to preživeti. Intenzivna poljoprivredna proizvodnja je nezamisliva bez pesticida,...

Najnovija generacija ZP hibrida

Rezultat uspešnog naučno-istraživačkog rada Instituta za kukuruz „Zemun Polje” je kontinuiran proces stvaranja hibrida kukuruza sa ciljem novog i boljeg. Upravo iz toga je proistekla...

Soja i azot

U današnje vreme mnogi naučnici smatraju da se sigurno 70% azota, potrebnog soji za normalan rast i razvoj, obezbeđuje sposobnošću same biljke da vezuje...

Preventivne mere u kontroli patogena u proizvodnji soje

Uoči setve soje kao jedne od važnijih ratarskih kultura u našem regionu, proizvođači bi trebalo da se informišu o preventivnim merama koje mogu da...