Kinoa – velika snaga u malom semenu

Kinoa polako ali sigurno osvaja naše tržište, pa većini više nije nepoznata i strana. Svojim nutritivnim vrednostima zaslužuje carsko mesto na trpezi, jer se u...

Ozimi stočni grašak – jeftina i kvalitetna stočna hrana

Ozime krmne mahunarke, pre svega ozimi krmni grašak i ozima grahorica, predstavljaju jedan od najjeftinijih, najkvalitetnijih i najisplativijih vidova proizvodnje kabaste stočne hrane na...

Planiranje prihrane strnih žita

Predstojeće prihranjivanje strnih žita potrebno je planirati na određenim osnovama. Preporučuje se da se u januaru obavi uzorkovanje zemljišta za analizu N-min metodom. Na...

Ekonomska isplativost proizvodnje heljde

Na našim poljoprivrednim gazdinstvima, kad je u pitanju proizvodnja ratarskih kultura, u najvećoj meri dominiraju kukuruz i pšenica dok su kulture kao što je...

Suncokret kao medonosna biljka

Suncokret je naša najvažnija uljarica i jedna od najvažnijih medonosnih biljaka. U Vojvodini je najznačajnija pčelinja paša. Pčelari imaju veliku korist od njega, jer se...