Plodored kod suncokreta

Plodored i plodosmena od presudnog su značaja u proizvodnji suncokreta. Iskustvo poslednjih godina pokazuje da se suncokret mora gajiti u plodoredu, jer u suprotnom bolesti,...

Izbor hibrida kukuruza

Prilikom izbora hibrida kukuruza, proizvođači ne bi trebalo da biraju hibride po popularnosti već da celovito sagledaju koja je, pre svega, krajnja namena proizvoda,...

ZP hibridi uvek spremno dočekuju setvu

Institut za kukuruz „Zemun Polje“ je vodeća naučno-istraživačka ustanova iz oblasti stvaranja hibrida kukuruza visokog genetičkog potencijala rodnosti. Uspešan kontinuiran rad traje više od 75...

Zaštita pčela tokom cvetanja

Sa početkom cvetanja voćarskih i ratarskih kultura počinje da raste i strah da li će pčele to preživeti. Intenzivna poljoprivredna proizvodnja je nezamisliva bez pesticida,...

Najnovija generacija ZP hibrida

Rezultat uspešnog naučno-istraživačkog rada Instituta za kukuruz „Zemun Polje” je kontinuiran proces stvaranja hibrida kukuruza sa ciljem novog i boljeg. Upravo iz toga je proistekla...