Uklanjanje listova oko grozdova

U savremenom vinogradarstvu redovno se primenjuje defolijacija u cilju povećanja kvaliteta grožđa, a ova mera izvodi se na 20 do 30 dana pre berbe. Iz...

Vinova loza i štetno dejstvo visokih temperatura

Visoke temperature obično prati niska vlažnost zemljišta i vazduha pa ukoliko ovakvi uslovi potraju duže može doći do oštećenja pojedinih organa, a zatim i...

Faza sazrevanja grožđa

Jedan od osnovnih znakova nastupanja faze sazrevanja kod grožđa je promena boje na pokožici, pa se zato često i naziva faza šarka. Pored promene boje...

Fenofaza cvetanja i oplođenja kod vinove loze

Najosetljivija fenofaza vinove loze počinje krajem maja ili početkom juna meseca, a kako će se odvijati uglavnom zavisi od temperaturnih uslova, kako u prethodnom,...

Virus infektivne degeneracije vinove loze

Virus infektivne degeneracije vinove loze (Grapevine fanleaf virus, GFLV) je rasprostranjen širom sveta, a domaćin virusa je vinova loza. Veštačkim inokulacijama se može preneti...