Razmnožavanje vinove loze vegetativnim putem

Pored generativnog načina razmnožavanja, putem semena i kulture tkiva koja se primenjuju jedino u naučno-istraživačkim ustanovama kada se vrši stvaranje novih sorata, vegetativni način...

Nega čokota posle mraza

Vinograde oštećene mrazom treba obilno đubriti, naročito mineralnim đubrivima, a obradu i zaštitu od bolesti i štetočina na vreme obaviti kako bi sačuvali čokote. Zimski...

Deklarisanje vina

Deklarisanje i predstavljanje vina je u potpunosti na odgovornosti proizvođača i uvoznika, a isti su i dalje u obavezi da primenjuju odredbe Zakona o...

Mirovanje vinove loze

Zimsko mirovanje vinove loze počinje kad potpuno opadne lišće, a završava se sa početkom kretanja sokova u proleće. Na dužinu trajanja zimskog mirovanja veliki uticaj...

Jesenja obrada zemljišta u vinogradu

Jesenja obrada zemljišta u vinogradima obavlja se u jesen posle završene berebe grožđa, a najkasnije posle opadanja lišća (novembar). U povoljnim klimatskim uslovima može se...