Vinogradarski i Vinarski registar

Zakonom o vinu („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 93/12) propisana je obaveza vođenja Vinogradarskog registra i Vinarskog registra i postoji definisana osnova izvora...

Kako niske temperature utiču na pojedine sorte vinove loze

Vinova loza je biljka kojoj niske zimske temperature mogu da nanesu velike štete, naročito ako se jave ekstremno niske temperature kao što su mrazevi...

Za kvalitetnu rezidbu najvažniji je rezač

Znanje rezača vinove loze je od presudnog značaja prilikom rezidbe jer ako rezidbu rade neiskusni rezači imaćemo brojne probleme koji će se odraziti na...

Period zimskog mirovanja vinove loze

U našim klimatskim uslovima sve sorte vinove loze prolaze kroz period zimskog mirovanja, dok u tropskim predelima vinova loza raste tokom cele godine, ali...

Obrada i održavanje zemljišta u fazi mirovanja vinove loze

Posle berbe vinograda, u periodu novembar – februar, obavljaju se mere kojim direktno utičemo na rod iduće godine. Po važnosti možemo istaći da su najbitniji:...