Aktuelna zaštita krušaka od bakteriozne plamenjače i čađave krastavosti

681

U većini regiona Srbije je započelo cvetanje krušaka. U narednim danima u dva navrata prognoziraju se padavine i porast temperatura vazduha, što stvara rizik od infekcija cveta kruške prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Preporuka je primena preventivnih mera zaštite pre padavina i to preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama ili nekim od biopesticida:
– Funguran OH (bakar-hidroksid) 0,05-0,06%
– Ekstrasol F (Bacillus subtilis) 2 l/ha

Najavljene padavine mogu stvoriti i povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina). Kako je rizičan period od četvrtka do nedelje, kada se u dva navrata očekuju padavine, PIS predlaže primenu kombinacije fungicida: Dithane M 45, Mankogal 80, Mankogal ekstra (mankozeb) 0,2-0,25% + Pehar (pirimetanil) 1 l/ha.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zakonom zabranjena, te se nikako ne preporučuje suzbijanje obične kruškine buve.

Foto: PIS, Pixabay


reklama