AP Vojvodina sa 25 miliona dinara pomaže održavanje tradicionalnih manifestacija

32

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje tradicionalnih manifestacija na teritoriji Vojvodine, od 1. januara do 31. decembra 2024. godine.

Ukupno se dodeljuje bespovratno 25 miliona dinara, a konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 22. martom 2024.

Po jednoj prijavi može se dodeliti od 40.000 do maksimalno milion dinara, a intezitet pomoći iznosi do 80 odsto vrednosti projekta bez PDV-a.

Kako je navedeno u konkursu, on je raspisan s ciljem bolje promocije i podizanja kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

Pravo na podsticaje ostvaruju udruženja građana sa sedištem u AP Vojvodini, koja su upisana u Agenciji za privredne registre pre 1. januara ove godine, a u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj, kao i ona koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu, osim kulturno umetničkih društava.

Ističe se i da podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.

Dodaje se da su bespovratna finansijska sredstava koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena za sufinansiranje organizovanja sajmova, manifestacija i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja kao i lokalnih manifestacija sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda.

Sredstva se mogu utrošiti za zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izradu dizajna i štampanje promotivnog materijala, kao i za troškove oglašavanja u štampanim i elektronskim medijama, putovanja (prihvatljivo do 10.000 dinara), kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina, ali i kupovinu pehara i medalja za nagrade.

Organizator kome su odobrena sredstva za održavanje manifestacije ima obavezu da, tokom trajanja manifestacije, istakne da je manifestacija sufinansirana od strane Pokrajinskog sekretarijata.

Za više detalja o konkursu, pogledajte OVDE.

Foto: Grad Kikinda, Grad Zrenjanin, Opština Senta


reklama